Categories
59

Raionul Aleșd- 1950-1960

 
       În  anul 1963 a fost dată în funcțiune la Chistag o stație de spălare a bauxitei.
 
 "6"
 
 prima unitate de acest fel din țară, care asigura în mare parte materia primă necesară Combinatului de alumină din Oradea, iar pentru valorificarea  nisipurilor caolinoase s-a înființat la Vadul Crișului  o stație de spălare a caolinei și totodată prin comasarea unor mine mici ia ființă Exploatarea carboniferă din Bratca.
 
 
 
 
 
           Se dezvoltă fabrica ” Refractar” Aștileu , care  în 1964 a înregistrat o producție de 10 ori mai mare decât cea din 1948.
 "2"
 
 
 
Tot atunci intră în funcțiune  o modernă stație de gazeificare a lignitului.  O dezvoltare asemănătoare a cunoscut și fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră.
 
            
 
          Începând cu anul 1964 la fabrica de mobilă din Tileagd s-a dat în folosință o nouă hală de mașini, iar la U.I.L . Tileagd au fost instalate gatere noi. Totodată își începe activitatea uzina de impregnat traverse necesare pentru transportul feroviar.
          Înființarea Autobazei Aleșd și creșterea parcului de mașini al acesteia, au permis îmbunătățirea transportului comun al populației și a cerințelor de transport ale întreprinderilor și instituțiilor locale.
   
            Agricultura raionului Aleșd : La începutul anilor 1960, existau 18 cooperative de producție, iar S.M.T-ul Tileagd avea în dotare 149 de tractoare și 530 semănători  agricole, combine pentru păioase și alte mașini agricole. În vara anului 1962 existau în raionul Aleșd 66 de grajduri, 12 saivane, 4 adăposturi pentru păsări și alte asemenea costrucții. De asemenea existau 4579 bovine și  9217 ovine .Cele mai  însemnate cooperative de producție care se mândreau cu producții importane de lapte și carne ca cele din Lugaș, Cacuciul Nou, Aleșd și Hotar ,erau conduse de 33 de ingineri și medici veterinari.
 
 "4"
 
  Lumina electrică pătrunde tot mai mult la sate.Dacă în anul 1944 existau în raion doar 5 sate electrificate parțial, în 1964 erau electrificate 33 de sate.
 
                    În raionul Aleșd existau în 1962,  206 de unități comerciale- dintre care cele mai noi magazine universale au fost date în folosință la Cornițel, Bratca, Bulz , Chistag și Aleșd.
 
 
                      Sănătate : Începând cu anii 1960 raionul Aleșd deținea 15 circumscripții sanitare, 2 spitale și un sanatoiu cu peste 300 de paturi, case de naștere, dispensare de întreprindere etc. în care isi desfășura activitatea 46 de medici și 136 de cadre medii sanitare.
 
                    Cultura : Raionul Aleșd deținea la începutul anilor 1960,  61 de cămine culturale,120 de formații artistice de amatori din care 30 de brigăzi artistice, 11 ansambluri corale, 27 de echipe de dansuri, 47 echipe de teatru și altele.
 
"5"
 
              Dacă prin anii 1950 exista o singură bibliotecă în raionul Aleșd , acestea ajung odată cu anii 1960 la  un nr. de 80 biblioteci  care dispuneau de 180 000 de volume. Ilustrativ este faptul că numai în anul 1964 cei peste 13 000 de cititori au împrumutat peste 120 000 de cărți. Dacă în anul 1944 în raionul Aleșd existau doar 2 cinematografe acestea în 1964 erau intr-un număr de 25.
"3"
 
Învățământ : În învățământul preșcolar numărul unităților a crescut de la 13, câte erau în 1948, la 39 unități cu peste 1100 de copii. Iar în 1964/65 cele 108 școli de cultură generală existente în raion cuprindeau  peste 10.000 de elevi. 
 
 
                                                   Sursa : document bibliotecă : ”Realizări din raionul Aleșd”
                                                                     publicat de Frontul democrației populare
                                                                              Consiliul raional Aleșd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *