Categorii

Proba articol Geografie

July 3, 2024 by

Istorie Locala

99

 

Judeţul Vâlcea se învecinează la nord cu judeţele Sibiu şi Alba, la vest cu judeţele Hunedoara şi Gorj, la sud cu judeţele Dolj şi Olt iar la est cu judeţul Argeş. Extremitatea nord-estică a judeţului se află în şaua Scara  din Munţii Făgăraş, şa care separă Vf. Negoiu de Vf. Scara, Din vîrful Scara până la Olt limita urmăreşte extremitatea vestică a culmii Făgăraşului, trece peste vârfurile Ciortea, Suru  şi Tătaru, depăşind Apa Cumpănită, unde izvoarele aflate pe un mic platou se îndreaptă atât spre nord, cât şi spre sud, apoi suferă o uşoară inflexiune începând din Chica Fedeleşului (1819 m) către sud-vest , atingând apa Oltului odată cu Valea Fratelui (L. Badea şi Constanţa Rusenescu, 1971). Menţinând aceeaşi direcţie vestică, limita urcă în continuare, pe Râului Vadului şi Izvorul Muntenilor, apoi pe culmea muntelui Coasta Câinenilor.  În continuare, spre vest, urmează culmea prncipală a Munţilor Lotrului, cea  care formează şi cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice ale Lotrului, Sadului şi Frumoasei (Sebeşului). Linia de hotar trece peste vârfurile  Pârcălabu şi Sterpu, coboară în Curmătura Buceci, urcă pe vârfurile Negovanu, Balindru Mare, Ştefleşti, Cristeşti, Piatra Albă  şi se continuă până în Curmătura Tărtărău, apoi se întinde tot spre vest până în Poiana Muierii. În acel punct se află graniţa dintre Munţii Parâng, Şurean şi Lotrului.  Între Vf. Piatra Albă  şi Poiana Muierii, judeţul Vâlcea  se învecineză spre nord cu judeţul Alba.

Din Curmătura Poiana Muierii (unde apare limita cu judeţul Hunedoara), hotarul  se îndreaptă către sud spre a ajunge prin munţii Capra şi Pravăţ, la Curmătura Cibanului, pe unde trece DN 7A Voineasa – Petroşani. Limita vestică se continuă spre sud prin Vf. Cibanul, Pietrele, până în vârful Coasta lui Rus. De aici, ocolind buchetul de izvoare ale Lotrului, se îndreaptă spre est prin Vf. Mohoru, Păpuşa, Micaia, până în Curmătura Olteţului, mărginindu-se parţial spre sud cu judeţul Gorj.

În continuare, limita se întinde spre est peste Vârfurile Turcinu, Negovanu şi Nedeia,  după care se îndreaptă spre sud pe culmea ce constituie interfluviul Cerna – Olteţ, marcat de vârfurile Corşor, Cujba, Bucium, Pleaşa şi Runcu, care-l desparte de judeţul Gorj. Această culme coboară în depresiunea subcarpatică între satele Racoviţa şi Cerna. La nord – vest de Milostea traversează valea Tărâiei, apoi, în dreptul Mateeştilor, pe aceea a Olteţului, pentru a se derula, pe dealurile Pietroasa, Căprioarei, Muierii, Dănciuleşti, Capu Hotarului şi Dl. Floreiului. Din acest punct, limita, care aici desparte judeţul Vâlcea de judeţul Dolj, se abate spre sud – est, peste dealurile Iapa, Prădătorului, Mânăstirii, de unde se îndreaptă spre sud către Dl. Drumului. În continuare se orientează spre est, formând limita sudică pe marginea Olteţului, unde se învecinează cu judeţul Olt, ocoleşte marginea sudică a satului Olteţani, se îndreaptă spre Dl. Stâlpului la sud de Lungeşti, după care traversează pârâul Mamu şi se îndreaptă spre Olt la sud de satul Tighina. Ajungând la Olt, se dispune în lungul acestuia spre nord pînă mai sus de Drăgăşani. În dreptul barajului UHE Zăvideni, limita estică se îndreaptă spre  Dl. Bolovan, ocolind comuna Drăgoeşti prin sud-est, apoi se dispune pe un traseu întortocheat spre Dl. Viilor la sud de Bârsoiu, taie văile Trepteanca şi Cungra, se dispune la est de Dealul Lăunele, Valea Scheiului, Popeşti, după care oscilează la stânga şi la dreapta Văii Topologului printre dealurile puternic fragmentate, până spre izvoarele acestuia unde – în şaua Scara – se face joncţiunea cu limita nordică.

Suprafaţa judeţului Vâlcea este de 5705 kilometri pătraţi, reprezentând 2,4% din teritoriul României, iar populaţia (la 1 iulie 2007) se ridica la 411.576 locuitori. Reşedinţa judeţului se află în municipiul Râmnicu-Vâlcea, oraş vechi atestat de domnitorul Mircea cel Bătrân la 1388, situat la confluenţa Râului Olăneşti cu Oltul, care numără azi 111.342 locuitori.

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete