Categories
87

„Pridvor vâlcean” – Complex de manifestări pentru promovarea valorilor creației populare în cultura contemporană (Horezu și Tomșani, 10-11 martie 1984)

Programul s-a derulat în două secvențe: prelegerea „Arta populară și omul contemporan”, susținută de dr. Paul Petrescu, în cadrul UCP (Râmnicu-Vâlcea, 25 octombrie); manifestarea etnofolclorică (Pietrari, 26 octombrie) cuprinzând: un eveniment editorial – Portul popular de sărbătoare din România de Paul Petrescu și Elena Secoșan, operă prezentată de Maria Ionescu și Ioan St. Lazăr; consfătuirea de lucru, prezidată de Elena Stoica, vicepreședinte al CJCES, și coordonată de Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM, care a evaluat manifestările etnofolclorice organizate în stagiunea 1983/1984, a analizat participarea creatorilor populari la ediția a IV-a a FNCR și a adoptat programul de activitate pentru stagiunea 1984/1985, respectiv participarea la ediția a V-a a festivalului.

Programul ediției 1984 a „Pridvorului vâlcean”, organizată de CJÎCPMAM Vâlcea, AFEV şi ACPV, în colaborare cu autoritățile locale, a fost construit pe marcarea împlinirii a 15 ani de la constituirea Asociației Folcloriștilor Vâlceni (1969). Acestui eveniment i-a fost convocată Sesiunea de comunicări și referate „Valori ale culturii populare din Vâlcea” (Horezu, 11 martie 1984). Au susținut comunicări (în ordinea din program) membrii AFEV: Gheorghe Deaconu, Petre Purcărescu, Nicolae Ciurea-Genuneni, Vartolomeu Todeci, Doina Bardașu, Alexandru Enăchescu, Ion Piloiu, Nicolae Năstoiu, Eugen Deca, Costea Marinoiu, Dumitru Tița, Dumitru Mitrana, Gheorghe N. Cârstoiu-Frunzaru, Nina Florea, Ioan St. Lazăr. Programul a mai inclus: reuniunea Asociației Creatorilor Populari din Vâlcea și șezătoarea folclorică în ciclul „Rapsodia”. Reuniunea AFEV a avut două părți: consfătuirea de lucru a meșterilor populari, coordonată de Gheorghe Deaconu și realizată cu aportul specialiştilor Maria Constantinescu, Nina Florea, a evaluat participarea județului la ediția a IV-a a FNCR și a dezbătut problematica ediției a V-a a festivalului; atelier de creație populară, coordonat de Ioan St. Lazăr și având ca protagoniști pe meșterii populari Ionel Popa, Ioana Mischiu, Veronica Miu și Nicușor Rugea. Reuniunea ACPV a avut și un moment managerial – reorganizarea Consiliului de conducere: în funcţia de președinte al Asociației a fost ales creatorul popular Victor Vicșoreanu. Șezătoarea folclorică „Rapsodia” (Tomșani, 11 martie 1984) a etalat pe scenă tradiții și valori ale culturii populare din zonă.

            “Actuala ediție […] a stat sub semnul împlinirii a 15 ani de la înființarea AFV, prima cu acest profil din Țară. Constituită ca o dezvoltare a îndelungatelor tradiții ale mișcării folcloristice locale și pe temeiul existenţei unei valoroase zestre de spiritualitate, AFEV are o remarcabilă contribuție la cercetarea și valorificarea creației populare. Împreună cu ACPV, ea a întreţinut un permanent dialog între cercetătorii, îndrumătorii și creatorii valorilor artistice populare.” (Gh. DEACONU, „Pridvor vâlcean” – un fructuos dialog între cercetătorii și creatorii valorilor artistice populare,„Orizont”, XVII, 2226, 16 martie 1984).

            AFEV și-a onorat cei 15 ani de activitate și prin alte acțiuni științifice, metodice și artistice, programate în cadrul anului 1984, unele fiind organizate împreună cu ACPV, toate sub patronajul și cu sprijinul CJÎCPMAM Vâlcea: masa rotundă „Vâlcea – zonă etnofolclorică distinctă în cultura populară românesc`”, realizată cu aportul folcloriștilor și etnografilor: Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Maria Constantinescu, Eugen Deca, Nina Florea, Ion Oprea (Râmnicu-Vâlcea, 27 ianuarie); atelier științific, avându-l în prim-plan pe Dumitru Tița, cu o lucrare despre Gheorghe Bobei; cursul de folclor susținut de Gh. Deaconu în cadrul ŞPA Râmnicu-Vâlcea, în anul școlar 1983/1984 (finalizat în iunie); consfătuirea creatorilor populari (Râmnicu-Vâlcea, 29 iunie); lansarea cărții Folclor de pe Valea Otăsăului de Alex. Enăchescu (septembrie →); reuniunea de lucru a AFEV, cuprinzând medalionul aniversar Dumitru Păunescu; ședința Cenaclului de etnologie (în dezbatere: Poetica „Mioriţei” de Gh. Vrabie); studioul metodic, avându-l în atelierul de creație pe scenaristul Gh. N. Cârstoiu-Frunzaru – acțiuni realizate cu aportul folcloriștilor Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Costea Marinoiu, Alex. Enăchescu, Maria Constantinescu (Râmnicu-Vâlcea, 7 octombrie); colocviul „Tradiție populară și civilizație modernă în satul contemporan”, integrat sărbătorii „Cântecul Luncavățului” (Oteșani, 27 octombrie); reuniunea de lucru a AFEV, incluzând: prelegerea „Repere în dinamica vieții spirituale a satului contemporan” – susținută de Gheorghe Deaconu în cadrul cursului „Cultura populară și omul contemporan” a UCP; ședința Cenaclului de etnologie, avându-l în atelierul științific pe Ion Piloiu, cu o lucrare despre folclorul muzical din Țara Loviștei; Studioul Metodic al AFEV, avându-l în dezbatere tot pe Gh. N. Cârstoiu-Frunzaru, cu un nou scenariu (Râmnicu-V@lcea, 4 noiembrie); simpozion [n cadrul Festivalului rapsozilor populari „Gheorghe Bobei” (Bărbătești, 9 decembrie →); simpozion în cadrul Festivalului obiceiurilor de iarnă din Țara Loviștei (Malaia, 23 decembrie →); consfătuirea de lucru a creatorilor populari, care a dezbătut, cu aportul participării creatorilor populari la ediția a V-a a FNCR (Horezu, 26 decembrie); reuniunea comună a AFEV și ACPV, programată în ciclul de manifestări etnofolclorice „Rapsodia”, cu genericul „Valori ale creației populare contemporane” (Râmnicu-Vâlcea și Pietrari, 25-26 octombrie 1984). Manifestarea l-a avut ca invitat de onoare pe etnologul Paul Petrescu. Programul s-a derulat în două secvențe: prelegerea „Arta populară și omul contemporan”, susținută de dr. Paul Petrescu, în cadrul UCP (Râmnicu-Vâlcea, 25 octombrie); manifestarea etnofolclorică (Pietrari, 26 octombrie) cuprinzând: un eveniment editorial – Portul popular de sărbătoare din România de Paul Petrescu și Elena Secoșan, operă prezentată de Maria Ionescu și Ioan St. Lazăr; consfătuirea de lucru, prezidată de Elena Stoica, vicepreședinte al CJCES, și coordonată de Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM, care a evaluat manifestările etnofolclorice organizate în stagiunea 1983/1984, a analizat participarea creatorilor populari la ediția a IV-a a FNCR și a adoptat programul de activitate pentru stagiunea 1984/1985, respectiv participarea la ediția a V-a a festivalului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *