Categorii

Prezența CJCVTCP Vâlcea în enciclopedii și strategii

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE CULTURALĂ A JUDEŢULUI VÂLCEA

Lucrare elaborată de DJCCPCN Vâlcea (coordonator: Gheorghe DEACONU),

sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor, Prefecturii Vâlcea şi a CJ Vâlcea

(Râmnic-Vâlcea, 2002)

            CJCVTCP Vâlcea este prezent în toate capitolele care tratează problematica domeniilor culturale aflate în sfera de activitate a instituţiei: patrimoniul cultural (patrimoniul imaterial); cultura religioasă; civilizaţia tradiţională, cultura populară; animaţia culturală, educaţia permanentă; artele spectacolului; artele vizuale. Practic, instituţia a fost şi este activ implicată în întreaga viaţă culturală a Vâlcii, asumându-şi, mai ales înainte de 1989, şi atribuţiile funcţionale ale instituţiilor profesioniste de artă şi ale uniunilor de creaţie, funcţionând, aşadar, ca un adevărat atelier de creativitate culturală. Iată câteva aprecieri formulate în lucrare: Civilizaţia tradiţională. Cultura populară: „CJCVTCP Vâlcea a desfăşurat î…ș o prodigioasă activitate ştiinţifică, metodologică şi editorială pentru cunoaşterea, stimularea şi promovarea patrimoniului viu al culturii populare, asigurând perenitatea vieţii folclorice şi a artei populare şi punând temeliile dezvoltării tradiţiei şi creaţiei populare în viitor.” Artele spectacolului: „CJCVTCP Vâlcea, valorificând experienţa acumulată în coordonarea mişcării artistice de amatori, a depus, în anii ’90, eforturi substanţiale pentru reactivarea reţelei de formaţii artistice î…ș, în condiţiile destructurării instituţiilor din teritoriu şi ale concurenţei fireşti cu instituţiile profesioniste…”

FIŞE ŞI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

        "respir" Dragoş TEODORESCU, Respirând. Versuri. Cuvânt înainte de Ioan St. Lazăr (“Sunt vestitorul fiecărei zi”). Colecția de poezie “Dragoș Vrânceanu” (2). Volum premiat la Concursul de poezie “Dragoș Vrânceanu”, organizat de CJCVTCP Vâlcea, sub patronajul și cu sprijinul CJ Vâlcea. Ediția a II-a (1999). Secretariatul concursului: Mihaela Deaconu. Redactor: Gheorghe Deaconu. Coperta și grafica: Thea Nicolescu. Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2002. Volum recomandat de Ioan St. Lazăr, mentor al tânărului poet: “Prin fulguraţiile sale poetice, exprimate uneori memorabil: «Sunt poetul cuvintelor nespuse» î…ș, ca şi prin construcţiile sale de mini-poeme, adesea colţuroase, prismatice, relative (întocmite pentru a se dez-întocmi iar), Dragoş Teodorescu poate să se instituie şi să fie instituit în «cetatea» poeziei. Cu o condiţie, însă: să se construiască jertfelnic în «ctitoria» lui, să-şi păstreze obsesia idealului sau sufletul «lângă răsărit, / acolo unde zâmbesc primăverile veşnice».” (Ioan St. LAZĂR, prefaţa volumului, p. 7).

            "martu"Vasile ROMAN, Mărturii şi evocări. Cuvânt înainte deConstantin Mateescu. Postfaţă de Gheorghe Deaconu. Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2002. Volum apărut cu sprijinul Primăriei Râmnicului şi al DJCCPCN Vâlcea. Consilier editorial: Gh. Deaconu. Cultura populară / tradiţională este consistent prezentată, dat fiind că autorul, preşedinte al CJCA / CJCES Vâlcea în perioada 1968 – 1979, a coordonat, cu performanţe remarcabile, şi activitatea în acest domeniu, desfăşurată de MJ Vâlcea (conservarea muzeistică a patrimoniului tradiţional) şi de CJCP / CJÎCPMAM Vâlcea (stimularea şi promovarea patrimoniului viu). Capitolele în care este evocată instituţia – conducerea (Directorii) şi activitatea ei – poartă titluri elocvente pentru „fronturile” de lucru ale „echipei” de la „Creaţie”: Vibraţia patriotică a corului; Promovarea artei culte, Viaţa literară, Cultura populară, Ambasadorii culturii vâlcene. Grupajul de Contribuţii la istoria culturii vâlcene include alte texte relevante pentru dezvoltarea culturii populare şi a mişcării artistice în cea de a doua jumătate a secolului XX: Un sat-document: Muzeul Arhitecturii Populare de la Bujoreni; 40 de ani de la un mare spectacol: Premiera operetei „Crai nou” de Ciprian Porumbescu. Postfaţa volumului face o dreaptă evaluare a meritelor managerului în „materie”: „Al doilea domeniu cultural asupra căruia profesorul Vasile Roman şi-a pus o puternică amprentă, prin întemeieri şi iniţiative durabile îalături de acela al conservării şi valorizării patrimoniului culturalș, îl constituie stimularea şi dezvoltarea potenţialului artistic, vizând acelaşi obiectiv: promovarea tradiţiilor şi valorilor spirituale, afirmarea personalităţii Vâlcii pe plan naţional şi internaţional.” (Gh. DEACONU, Vasile Roman – promotor al tradiţiilor şi valorilor culturii vâlcene, pp. 275-276). Sunt enumerate în continuare cele mai semnificative înfăptuiri ale managerului în acest domeniu. Cel care a făcut istorie culturală în anii ’60 – ’70 ai veacului trecut ne oferă acum o istorie scrisă. Volumul va cunoaşte ediţii succesive (2003, 2007).

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete