Categories
63

Populaţia şi împărţirile administrativ-teritoriale al Vâlcii, în Perioada postbelică

Începând cu anul 1950, întregul sistem instituţional administrativ naţional a fost înlăturat şi înlocuit cu sistemul sovietic al regiunilor şi raioanelor, fără nicio relevanţă pentru România, unele având denumiri fără acoperire. Astfel, apar regiuni ca Stalin (devenită apoi Braşov) şi Autonomă Maghiară sau raioane ca Lenin, Stalin, Gheorghe Gheorghiu Dej, 1 Mai, Griviţa Roşie etc. Legea nr. 5 / 1950, publicată în Buletinul Oficial nr. 77 din 8 sept. 1950, motiva această măsură ca fiind „menită  să ajute la construirea socialismului în patria noastră, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale poporului muncitor. Vechea organizare a teritoriului nu mai corespundea noilor condiţii politice, economice, sociale şi administrative din ţara noastră, constituind o frână în dezvoltarea regimului democrat – popular pe drumul construirii socialismului. În trecut, împărţirea administrativă a ţării era astfel întocmită, încât să slujească interesele de clasă ale exploatatorilor şi să contribuie la înăbuşirea luptei muncitorimii şi ţărănimii muncitoare”55.

Noua organizare administrativă a teritoriului R.P.Române, cuprindea 28 de regiuni, 177 raioane, acestea cuprinzând câte un număr stabilit, de oraşe şi comune.  Toate aceste unităţi administrative erau conduse de un Sfat popular (regional, raional, orăşenesc, comunal).

Conform acestei noi împărţiri, REGIUNEA VÂLCEA avea în componenţa sa 6 raioane, cu reşedinţele acestora, şi un oraş de subordonare regională (dar, în acelaşi timp, şi raională): Râmnicu-Vâlcea. Celelalte 5 oraşe de subordonare raională sunt: Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti, Drăgăşani şi Ocnele Mari. Cele 6 raioane cuprindeau 130 comune şi 705 sate.

      A. ORAŞE  DE  SUBORDONARE  REGIONALĂ

1. RÂMNICU VÂLCEA cu satele: Aranghel, Buda, Dealul Malului, Inăteşti, Ostroveni, Poenari, Priba, cărora li se adaugă com. Goranu cu satele: Feţeni, Goranu, Lespezi, Săliştea şi Sticlăria.

       B. RAIOANE:

1. BĂLCEŞTI, cu reşedinţa în com. Bălceşti: 23 comune, 109 sate;

2. DRĂGĂŞANI, cu reşedinţa în oraşul Drăgăşani: 1 oraş, 36 comune, 146 sate;

3. HOREZU, cu reşedinţa în com. Horezu: 15 comune, 84 sate;

4. LĂDEŞTI, cu reşedinţa în com. Lădeşti: 16 comune, 112 sate;

5. LOVIŞTEA, cu reşedinţa în com. Brezoiu: 1 oraş, 10 comune, 49 sate;

6. Râmnicu-VÂLCEA, cu reşedinţa în oraşul Râmnicu-Vâlcea: 4 oraşe, 29 comune, 205 sate.

Situaţia pe raioane se prezintă astfel (N. a.: reşedinţa de oraş sau comună este marcată prin asterisc): 

      1. Raionul Bălceşti  cu reşedinţa în comuna BĂLCEŞTI

1. BALOTA: Balota de Jos, Balota de Sus, Buşteni* (Satele cu asterisc sunt reşedinţe de comună);

2. BĂBENI  OLTEŢU: Băbeni Olteţu*, Budeşti, Diculeşti;

3. BĂLCEŞTI: Bălceşti*, Bălceţei, Ulicioiu;

4. BĂTĂŞANI: Blejani, Drăganu, Glugeşti, Măţăleşti, Pieleşti, Pueşti*, Tortoeşti, Ţârcăneşti;

5. BENEŞTI: Beneşti*, Cârlogani, Chirculeşti, Irimeşti, Palei, Unguriţi, Vasilaţi;

6. BULZEŞTI: Bulzeşti*, Gura Racului, Seculeşti;

7. CURTIŞOARA: Curtişoara*, Dobreţu, Horezu Nou;

8. FĂUREŞTI: Bungeţani, Făureşti*, Găineşti, Mărcuşu, Mileşti;

9. FRĂŢILA: Frăţila*, Piscu Lung, Poenile, Prădătoru, Prejoiu, Sălişte, Stoiceşti;

10. GHIOROIU: Ghioroiu*, Mierea, Poenari;

11. GIULEŞTI: Afânata, Dăncăi, Giuleşti*, Homorâcea, Măriceşti, Rusăneşti;

12. GORUNEŞTI: Bărcăneşti, Boghia, Goruneşti*, Oculeşti, Popeşti, Preoţeşti;

13. IANCU JIANU: Dobriceni, Iancu Jianu*, Preoţeşti;

14. LALOŞU: Berbeşti, Ghindari, Laloşu*, Mologeşti, Olteţani, Portăreşti;

15. LĂCUSTENI: Biserica, Contea, Găneşti, Lăcusteni*, Risipiţi;

16. MORUNGLAV: Bărăşti, Ghioşani, Moruneşti, Morunglav*, Poiana Mare;

17. MURGAŞU: Gala, Murgaşu*, Picăturile;

18. OTETELIŞU: Olteţu, Otetelişu*, Părău, Pietroasa, Valea Mare;

19. ŞTIRBEŞTI: Căzăneşti, Herăşti, Ştirbeşti*;

20. TETOIU: Băroiu, Bugiuleşti*, Câmpeni, Mândoceşti, Ruginosu, Vijoeşti;

21. VĂLENI: Ciorteşti, Dealul Glămeia, Dealul Văleni, Mecea, Olteţu, Valea Văleni, Văleni*;

22. VELEŞTI: Rupturile, Veleşti*;

23. ZĂTRENI: Butanu, Făureşti, Mănicea, Săştioara, Stanomiru, Zătreni Biserica*, Zătrenii de Sus.

      2. Raionul Drăgăşani, cu reşedinţa în oraşul DRĂGĂŞANI

1. AMĂRĂŞTI: Amărăşti*, Guşoianca-Căţăleni, Padina, Palanca;

2. BÂRSOIU: Delureni, Hardabei*, Niţuleşti;

3. CÂRLOGANI: Beculeşti, Cârlogani*, Cepari, Scorbura, Stupina;

4. CREŢENI: Creţeni*, Isvoru, Mreneşti, Streminoasa;

5. CUCUIEŢI: Căzăneşti, Cucuieţi*, Valea Feţei, Vâneşti;

6. DĂNICEI: Bădeni, Dealul Lăunele, Dealul Scheiu, Dobreşti, Drăgueşti*; Gura Crucilor, Linia pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului;

7.  DIENCI: Dienci*, Vlângăreşti;

8. DRĂGOEŞTI: Buciumeni, Casa Veche, Cioboţi, Dejeşti, Doneşti, Drăgoeşti*, Geamăna;

9. DOBROTEASA: Câmpu Mare, Dobroteasa*, Murgeşti, Vulpeşti;

10. FUMURENI: Carcadieşti, Fumureni*, Vrăjitorul;

11. GLĂVILE: Aninoasa, Pesceana*;

12. GUŞOENI: Burdăleşti, Butari*; Dealul Mare, Episcopia, Măgureni, Spârleni;

13. IONEŞTI: Bucşani, Fişcălia, Foteşti, Guguianca, Obeni*, Răscăieţi, Scăioşi, Ţăcăliile;

14. LUNGEŞTI: Lungeşti*, Stăneşti Lunca;

15. MARCEA: Ioneştii Govorii, Marcea*, Prodăneşti;

16. MĂDULARI BEICA: Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Hăleşti*, Iacovile, Mamu;

17. MITROFANI: Boul, Cetăţeaua, Mitrofani*, Racul;

18. NEMOIU: Merişeşti, Nemoiu*;

19. OLTEANCA: Jaroştea, Olteanca*, Voiculeasa;

20. ORLEŞTI: Orleşti*, Orleştii de Sus, Procopoaia;

21. OTEŞTI: Aldeşti, Cepeşti*, Cerbeni, Oteştii de Jos, Oteştii de Sus;

22. PRUNDENI: Călina, Prundeni*;

23. RÂMEŞTI BEICA: Râmeşti, Stăiculeşti, Şuşanii de Jos*;

24. SÂMBUREŞTI: Cerbeni, Ioniceşti, Lăunele, Mănuleşti, Sâmbureşti*, Stănuleasa, Toneşti;

25. SCUNDU: Avrămeşti, Blejani, Lahovari, Pădureţu*;

26. SUTEŞTI: Boroşeşti, Mazili, Pietroasa, Suteşti*, Verdea;

27. STREJEŞTI: Mamura, Puricei, Strejeştii de Jos*, Strejeştii de Sus;

28. ŞTEFĂNEŞTI: Condoeşti, Dobruşa, Şcoala*, Şerbăneşti;

29. URLUIASCA: Ibăneşti, Urluiasca*;

30. UŞUREI: Sârbi, Suşanii de Sus, Uşurei*;

31. VERGULEASA: Dumitreşti, Poganu, Verguleasa*;

32. VITOMIREŞTI: Bulimanu, Costeşti, Trepteni*;

33. VOICEŞTI: Petculeşti, Runcu Mare, Runcu Mic, Tighina, Voiceştii de Mijloc*, Voiceştii din Vale;

34. VULTUREŞTI: Batia, Lineşti, Valea lui Alb, Vultureşti*;

35. ZĂVIDENI: Aureşti, Băluţoaia*, Bărbuceni, Silea;

36. ZLĂTĂREI: Dobruşa, Valea Caselor, Zlătărei*.

        Oraşul DRĂGĂŞANI. 

      3. Raionul Horezu cu reşedinţa în comuna HOREZU

1. ALUNU: Alunu*, Bodeşti, Colţeşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, Roşia;

2. BERBEŞTI: Alexeşti, Bădiţoiu, Berbeşti*, Dămţeni*, Roşioara, Sorâtu, Strâmba, Tg. Gângu-leşti, Valea Mare;
        3. BODEŞTI: Bărbăteşti, Bârzeşti, Bodeşti*, Negruleşti;
        4. COSTEŞTI: Bistriţa, Bogdăneşti, Costeşti*, Ferigile, Pietreni, Tomşani, Văratici;
        5. FOLEŞTI: Băltăţeni, Chiceni, Dumbrăveşti, Foleştii de Jos*, Foleştii de Sus, Genuneni, Mănăileşti;
        6. FRÂNCEŞTI  MÂNĂSTIRENI: Băluţoia, Coşani, Desrobiţi, Frânceşti*, Mălăeţu, Moşteni, Pădureţu, Rudăria, Surpatele;

7. HOREZU: Bârzoteni, Horezu*, Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani;

8. MĂLDĂREŞTI: Măldăreştii de Jos, Măldăreştii de Sus*;

9. MATEEŞTI: Greci, Mateeşti*, Turceşti;

10. OTEŞANI: Bogdăneşti, Cârstăneşti, Cuceşti, Mădulari Cernişoara, Oteşani*;

11. PĂUŞEŞTI OTĂSĂU: Bărcanele, Cernelele, Păuşeşti Otăsău*, păuşeşti, Soliceşti, Şerbăneşti (căt. Buzduganu), Văleni;

12. PIETRARI: Pietrarii de Jos*, Pietrarii de Sus;
  13. SLĂTIOARA: Coasta Cerbului, Cerna, Fometeşti, Goruneşti, Miloştea, Slătioara*;

14. STROEŞTI: Cireşu, Cernişoara, Dianu, Pojogi Cerna, Stroeşti*;

15. VAIDEENI: Mariţa, Recea, Vaideeni*.

      4. Raionul Lădeşti cu reşedinţa în comuna LĂDEŞTI

1. ARMĂŞEŞTI: Armăşeşti*, Groşi, Modoia;

2. COPĂCENI: Bălteni, Bondoci, Copăceni*, Hotărasa, Ulmetu, Veţelu;

3. DĂEŞTI: Ciorăşti, Curtea, Dăeşti*, Firijba, Meeni, Popeşti, Urşi, Valea Caselor;

4. DEJOI NISIPI: Becşani, Dejoi, Găgeni, Nisipi, Sotani*;
         5. DOZEŞTI: Căţelu, Cuci, Dozeşti*, Fârtăţeşti, Popeşti, Seciu, Stânculeşti, Tanislavi, Valea Ursului;

 6. GRĂDIŞTEA: Dobricea, Grădiştea*, Părăuşani, Pleşoiu, Tina, Turburea, Valea Grădiştei, Veaca;
         7. LĂDEŞTI: Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Lădeşti*, Măldăreşti, Păsculeşti, Popeşti, Olteanca;

 8. LĂPUŞATA: Bereşti, Broşteni, Fiştigoi, Mijaţi, Săruleşti*, Şebăneşti, Zărneşti;

 9. MĂCIUCA: Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldăreşti-Zăvoeni, Oveselu*, Popeşti, Ştefăneşti, Zăvoeni;

 10. NENCIULEŞTI: Budele, Măneasa, Nenciuleşti*, Popeşti, Ţepeşti;

 11. PÂRÂENI: Pârâenii de Jos, Pârâenii de Mijloc*, Pârâenii de Sus;

 12. PESCEANA: Negraia, Pesceana Cermegeşti, Pesceana Cueni*, Pesceana Roeşti, Pesceana;

 13. ROŞIILE: Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupueşti, Păsărei, Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Ro-mâneşti, Roşiile*, Zgubea;

 14. ROEŞTI: Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni, Roeşti*;

 15. SINEŞTI: Ciucheţi, Dealu Bisericii, Diaconeşti, Ganea, Linia, Mijlocu, Obislavu, Popeşti, Sineşti*, Străchineşti, Ţuţuru, Urzica;

 16. STĂNEŞTI: Bărcăneşti, Ciopăneşti, Cuculeşti, Gârnicetu, Linia Dealului, Mijlocu*, Sueşti, Valea Lungă, Vârleni;

      5. Raionul Loviştea cu reşedinţa în comuna BREZOIU

 1. BERISLĂVEŞTI: Berislăveşti*, Brădişor, Scăueni, Stoeneşti, Robaia;

 2. BREZOIU: Brezoiu*, Proeni;

 3. CÂINENI: Câinenii Mari, Câinenii Mici*, Grebleşti, Robeşti, Râul Vadului;

 4. DÂNGEŞTI: Dângeşti*, Rădăcineşti;

 5. MALAIA: Ciungetu, Malaia*, Săliştea;

 6. PERIŞANI: Băiaşu, Mlăceni, Perişani*, Podeni, Poiana, Spinu;

 7. RACOVIŢA: Blănoiu, Bradu Clocotici, Călineşti, Copăceni, Drăgăneşti Văratecu, Gruiu Lupului, Racoviţa*, Sărăcineşti, Ţuţuleşti;

8. SĂLĂTRUCEL: Păteşti, Sălătrucel*, Seaca, Şerbăneşti;

9. TITEŞTI: Boişoara, Bumbueşti, Bratoveşti, Cucoiu, Găujani, Titeşti*;

10. VOINEASA: Voineasa*;

11. ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI: Călimăneşti*, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Păuşa, Seaca, Ţigănia;

      6. Raionul Râmnicu-Vâlcea cu reşedinţa în oraşul RÂMNICU-VÂLCEA

1. BĂBENI BISTRIŢA: Bonciu, Capul Dealului, Români, Tătărani, Ungureni*, Valea Mare;

2. BĂLCEŞTI: Linia Hanului, Măzăraru, Rotăreşti*, Valea Bălcească;

3. BERCIOIU: Bârseşti, Bercioiu*, Ruda, Urlătoarea;
          4. BLIDARI: Aldeşti, Blidari*, Gibeşti, Opăteşti, Popeşti, Prodăneşti;

5. BOGDĂNEŞTI: Bogdăneşti*, Gura Văii, Malu Vârtop;

6. BUDEŞTI: Barza, Budeşti*, Linia, Racoviţa;

7. BUJORENI: Bujoreni*, Lunca, Malul Alb, Olteni;

8. BUNEŞTI: Buneşti*, Fireşti, Teiuşu, Titireciu;

9. CĂZĂNEŞTI: Bârseşti, Buleta, Căzăneşti*, Râureni, Stolniceni;

10. CORBI: Corbii din Vale*, Măngureni, Popeşti, Schitu, Şocariciu;

11. CREMENARI: Barangi, Bratia din Deal, Bratia din Vale, Flămânda, Galceni, Mijlocu*; Miuleşti, Piepteşti, Teodoreşti;

12. DĂEŞTI: Băbueşti, Dăeşti*, Fedeleşoiu, Sâmbotin;

13. DOBRICENI: Budurăşti, Dobriceni*, Gruieri, Marineşti, Suseni, Ţigănia;

14. GALICEA: Cocorul, Flămânda, Galicea, Ostroveni, Teiu;

15. GOLEŞTI: Coasta, Drăgăneşti, Giurgiuveni, Poeniţa*, Tulei, Văităşeşti;

16. GOVORA: Govora*, Gurişoara, Ţigănia, Vulpueşti;

17. MIHĂEŞTI: Arsanca, Măgura, Mihăeşti*, Munteni, Negreni, Rugetu, Stupărei;

18. MILCOIU: Căzăneşti, Ciuteşti, Isbăşeşti, Măncioiu, Milcoiu*, Şuricaru, Tepşenari;

19. MUEREASCA: Andreeşti, Chilia, Frânceşti Coasta, Găiculeşti Grui, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Jos*, Muereasca de Sus, Pripoara, Stupina, Şuta;

20. OLANU: Drăgioiu, Nicoleşti, Pereţu, Stoicăneşti*;

21. PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI: Coasta, Păuşeşti Măglaşi*, Pietrari, Sărăcineşti, Ulmetu, Viezuri, Vlăduceni;

22. RUNCU: Gropeni, Runcu*, Snamăna, Văratecu;

23. SIRINEASA: Sirineasa*, Slăviţeşti;

24. STOENEŞTI: Bârlogu, Mogoşeşti, Stoeneşti*;

25. STOICENI: Băneşti, Dosul Râului, Pleşoiu, Predeşti*, Şerbăneasa, Valea Viei;

26. STOILEŞTI: Balomireasa, Băloiu, Bulagei, Geamăna, Popeşti*, Stăneşti;

27. URŞI: Drăguţeşti Dealu*, Ghiobeşti, Giuroiu, Malu, Niteşti, Obogeni, Vlăduleşti;

28. VLĂDEŞTI: Buda, Dosu, Vlădeşti*;

29. ZMEURĂTU: Cacova, Gruiu, Ovreeşti, Neghineşti, Popeşti, Zmeurătu*;

       ORAŞE:

1. BĂILE GOVORA: Băile Govora*, Curăturile, Gătejeşti, Prăjilă;

2. BĂILE OLĂNEŞTI: Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia*, Olăneşti, Pietrişul, Tisa;

3. OCNELE MARI: Copăcelu, Coşota, Făcăi, Gura Suhaşului*, Lunca, Ocniţa, Slătioarele, Ţeica, Valea Răii;

4. RÂMNICU VÂLCEA: Aranghel, Buda, Dealul Malului, Feţeni, Goranu, Inăteşti, Ostroveni, Poenari, Priba, RÂMNICU VÂLCEA, Săliştea, Sticlăria.

La scurt timp se produce o primă modificare a noii structuri administrative care, probabil, nu a dat satisfacţia cuvenită pentru societatea nou creată.

Decretul 331 din 27 sept. 195256, privind modificarea Legii nr. 5 / 1950 pentru raionarea administrativ – economică a teritoriului R.P.Române,  a adus modificări majore în raionarea administrativ – economică a ţării. Numărul regiunilor s-a redus la 18, iar cel al raioanelor a ajuns la 192.

Regiunea Vâlcea a fost desfiinţată, componenţa acesteia a fost atribuită regiunilor Piteşti (Raioanele: Băbeni-Bistriţa, Drăgăşani, Horezu, Loviştea, Râmnicu Vâlcea) şi Craiova (Raionul Bălceşti, cu denumirea de R.Olteţu). Raionul Lădeşti a fost desfiinţat.

Prin Decretul nr. 12 din 10 ian 195657, teritoriul R.P.Române a fost împărţit în 16 regiuni. Dispar de pe harta ţării regiunile Arad şi Bîrlad, iar raioanele acestora sunt redistribuite regiunilor vecine. Şi raionul Loviştea dispare, localităţile acestuia fiind înglobate în raionul Râmnicu-Vâlcea.

Legea pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului R.P.Române din 22-24 dec. 196058 aduce noi modificări administrative, prin unificarea şi desfiinţarea unor raioane (Băbeni-Bistriţa), trecerea unor comune de la un raion la altul, trecerea unor raioane de la o regiune la alta, declararea unor localităţi – oraşe de subordonare raională şi regională, schimbarea denumirii unor comune, raioane şi regiuni. Pentru regiuni, s-a revenit la denumirile istorice cunoscute. Astfel, regiunea Craiova se va numi regiunea Oltenia, iar regiunea Piteşti va primi numele de regiunea Argeş. Comunele Băbeni-Bistriţa, Brezoi şi Râureni au fost incluse în mediul urban.

Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din 21 febr. 1956 şi 15 martie 1966 consemnează populaţia localităţilor vâlcene cuprinse în Regiunea Piteşti (respectiv Argeş) şi Regiunea Craiova (respectiv Oltenia) după cum urmează:

1956. Populaţie totală – 362.356 loc., din care: populaţie rurală – 312.014 loc, populaţie urbană – 50.342 loc.59.

1966. Populaţie totală – 368.779 loc., din care: populaţie rurală – 287.520 loc., populaţie urbană – 81.259 loc.

Menţionăm că începând cu 10 ian. 1956, comuna Olăneşti devine oraşul Băile Olăneşti, iar comuna Horezu este asimilată urbanului60.

Conform Legii nr. 2 privind organizarea administrativă a teritoriului R. S. România61, şi modificărilor făcute acesteia între febr.-mai 1968, se revine la vechea formă de organizare administrativ-teritorială: împărţirea pe judeţe.  JUDEŢUL VÂLCEA (cu reşedinţa în municipiul Râmnicu-Vâlcea) are următoarea componenţă: 1 municipiu, 7 oraşe, 41 localităţi componente ale municipilor şi oraşelor, 1 comună suburbană, 77 comune rurale, 568 sate, din care: 14 aparţinătoare oraşelor.

     A. Municipii

1. RÂMNICU-VÂLCEA (RÂMNICU-VÂLCEA, Aranghel, Căzăneşti, Copăcelu, Dealu Malului, Poenari, Priba, Rîureni, Stolniceni, Troian);

      B. Oraşe

1. BĂILE GOVORA (Curăturile, Gătejeşti, Prajila)

2. BĂILE OLĂNEŞTI (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olăneşti, Pietrişu, Tisa);

3. BREZOI (nou înfiinţat) (Călineşti, Corbu, BREZOI, Drăgăneşti, Păscoaia, Proieni, Valea lui Stan, Văratica);

4. CĂLIMĂNEŞTI (CĂLIMĂNEŞTI, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Seaca);

5. DRĂGĂŞANI (DRĂGĂŞANI, Valea Caselor, Zărneni, Zlătărei);

6. HOREZU (nou înfiinţat), (HOREZU, Ifrimeşti, Rîmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani);

7. OCNELE  MARI (Buda, Cosota, Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, OCNELE MARI Ocniţa, Slătioarele, Ţeica);

8. Comuna suburbană GORANU (Goranu, Feţeni, Lespezi, Săliştea).

     C.  Comune

1. Alunu: Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, Roşia;

2. Amărăşti: Amărăşti, Mereşeşti, Nemoiu, Padina, Palanga, Teiul;

3. Băbeni: Băbeni, Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, Români,Tătărani,Valea Mare;

4. Bălceşti: Bălceşti, Beneşti, Chirculeşti, Cârlogani, Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoţeşti, Satu Poeni;

5. Bărbăteşti: Bodeşti, Bărbăteşti, Bîrzeşti, Negruleşti;

6. Berbeşti: Berbeşti, Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, Tîrgu Gînguleşti, Valea Mare;   

7. Berislăveşti: Stoeneşti, Berislăveşti, Brădişor, Dîngeşti, Rădăcineşti, Robaia, Scăuieni;

8. Boişoara: Boişoara, Bumbueşti, Găujani;

9. Budeşti: Budeşti, Barza, Bercioiu, Bîrseşti, Linia, Piscu Pietrei, Racoviţa, Ruda;

10. Bujoreni: Olteni, Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vîrtop;

11. Buneşti:  Buneşti, Coasta Mare, Fireşti, Rîpăneşti, Teiuşu, Titireci;

12. Cernişoara: Armăşeşti, Cernişoara, Groşi, Mădulari, Modoaia, Obârşia, Sărsăneşti;

13. Câineni: Câinenii Mici, Câinenii Mari, Grebleşti, Priloage, Râu Vadului, Robeşti;

14. Copăceni: Ulmetu, Bălteni, Bondoci, Copăceni, Hotărasa, Veţelu;

15. Costeşti: Costeşti, Bistriţa, Pietreni, Văratici;

16. Creţeni: Creţeni, Izvoru, Mreneşti, Streminoasa;

17. Dăeşti: Dăeşti, Băbueşti, Fedeleşoiu, Sîmbotin;

18. Dănicei: Dealu Lăunele, Bădeni, Ceretu, Cireşul, Dealu Scheiului, Dobreşti, Glodu, Gura Crucilor, Lăunele de Jos, Linia pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului;

19. Drăgoeşti: Drăgoeşti, Buciumeni, Geamăna;

20. Făureşti: Mileşti, Băbeni-Olteţu, Budeşti, Bungeţani, Colelia, Diculeşti, Făureşti, Găineşti, Mărcuşu;

21. Fîrtăţeşti: Fîrtăţeşti, Afînata, Becşani, Căţetu, Cuci, Dăncăi, Dejoi, Dozeşti, Giuleşti, Giuleştii de Sus, Gîrnicetu, Măriceşti, Nisipi, Popeşti, Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti, Şotani, Tanislavi, Valea Ursului;

22. Frînceşti: Frînceşti, Băluţoaia, Coşani, Dezrobiţi, Genuneni, Mănăileşti, Moşteni, Surpatele, Viişoara;

23. Galicea: Galicea, Bratia din Deal, Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Rîului;

24.  Ghioroiu: Ghioroiu, Căzăneşti, Herăşti, Mierea, Poienari, Ştirbeşti;

25.  Glăvile: Glăvile, Aninoasa, Jaroştea, Olteanca, Voiculeasa;

26. Goleşti: Popeşti, Aldeşti, Blidari, Coasta, Drăgăneşti, Gibeşti, Giurgiuveni, Opăteşti, Poeniţa, Tulei-Cîmpeni, Vătăşeşti;

27. Grădiştea: Grădiştea, Diaconeşti, Dobricea, Linia, Obislavu, Străchineşti, Turburea, Ţuţuru, Valea Grădiştei ;

28. Guşoeni: Guşoeni, Burdaleşti, Dealu Mare, Guşoianca, Măgureni, Spîrleni;

29. Ioneşti: Ioneşti, Bucşani, Dealu Mare, Delureni, Fişcălia, Foteşti, Guguianca, Marcea, Prodăneşti;

30.  Laloşu: Laloşu, Berbeşti, Ghindari, Mologeşti, Olteţani, Portărei;

31. Lădeşti: Lădeşti, Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Dealu Corni, Găgeni, Măldăreşti, Olteanca, Păsculeşti, Popeşti;

32. Lăpuşata: Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Mijaţi, Scoruşu, Şerbăneşti, Zărneşti;

33. Livezi: Livezi, Părăuşani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, Tina;

34. Lungeşti: Lungeşti, Carcadieşti, Dumbrava, Fumureni, Gănţuleşti, Stăneşti-Lunca;

35. Mălaia: Mălaia, Ciungetu, Săliştea;

36. Mateeşti: Mateeşti, Greci, Turceşti;

37. Măciuca: Oveselu, Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldăreşti, Popeşti, Ştefăneşti, Zăvoieni;

38. Mădulari:Mădulari, Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Iacovile, Mamu;

39. Măldăreşti: Măldăreşti, Măldăreştii de Jos, Roşcoveni, Telecheşti;

40. Mihăeşti: Buleta, Arsanca, Bîrseşti, Govora, Gurişoara, Măgura, Mihăeşti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scărişoara, Stupărei, Vulpueşti ;

41. Milcoiu: Milcoiu, Căzăneşti, Ciuteşti, Izbăşeşti, Şuricaru, Tepşenari;

42. Muereasca: Muereasca, Andreieşti, Frînceşti-Coasta, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Sus, Pripoara, Şuta;

43. Nicolae Bălcescu: Rotărăşti, Băneşti, Corbii din Vale, Dosu Rîului, Ginerica, Gîltofani, Linia Hanului, Măzăraru, Mîngureni, Pleşoiu, Popeşti, Predeşti, Schitu, Şerbăneasa, Tufanii, Valea Bălcească, Valea Viei;

44. Olanu: Olanu, Casa Veche, Cioboţi, Drăgioiu, Nicoleşti, Stoicăneşti;

45. Orleşti: Orleşti, Aureşti, Procopoaia, Scaioşi, Silea;

46. Oteşani: Oteşani, Bogdăneşti, Cîrstăneşti, Cuceşti, Sub Deal;

47. Păuşeşti: Păuşeşti, Barcanele, Buzdugan, Cernelele, Păuşeşti-Otăsău, Şerbăneşti, Soliceni, Văleni;

48. Păuşeşti-Măglaşi: Păuşeşti – Măglaşi, Coasta, Pietrari, Ulmeţel, Valea Cheii, Vlăduceni;

49. Perişani: Perişani, Băiaşu, Bratoveşti, Cucoiu, Mlăceni, Podeni, Poiana, Pripoare, Spinu, Surdoiu, Titeşti;

50. Pesceana: Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia;

51. Pietrari: Pietrari, Pietrarii de Sus;

52. Popeşti: Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba, Meieni, Urşi, Valea Caselor;

53. Prundeni: Prundeni, Bărbuceni, Călina, Zăvideni;

54. Racoviţa: Racoviţa, Balota, Blănoiu, Bradu-Clocotici, Copăceni, Gruiu Lupului, Ţuţuleşti;

55. Roeşti: Roeşti, Băiaşa, Băjenari, Bărbărigeni, Ciocîltei, Cueni, Frasina, Piscu Scoarţei, Rîpa Cărămizii;

56. Roşiile: Roşiile, Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupuieşti, Păsărei, Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Româneşti, Zgubea;

57. Runcu: Runcu, Căligi, Gropeni, Snamăna, Surpaţi, Valea Babei, Vărateci;

58. Sălătrucel: Sălătrucel, Păteşti, Seaca, Şerbăneşti;

59. Scundu: Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crîngu;

60. Sineşti: Sineşti, Ciucheţi, Dealu Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica;

61. Slătioara: Slătioara, Coasta Cerbului, Goruneşti, Milostea, Mogeşti, Rugetu;

62. Stăneşti: Stăneşti, Bărcăneşti, Cioponeşti, Cuculeşti, Gîrnicetu, Linia Dealului, Suieşti, Valea Lungă, Vîrleni;           

63. Stoeneşti: Stoeneşti, Bîrlogu, Budurăşti, Deleni, Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoşeşti, Neghineşti, Piscu Mare, Popeşti, Suseni, Zmeurătu;

 64. Stoileşti: Stoileşti, Balomireasa, Bîrsoiu, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobeşti, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Neţeşti, Obogeni, Stăneşti, Urşi, Vlăduleşti;

65. Stroeşti: Stroeşti, Cireşu, Dianu, Obroceşti, Pojogi-Cerna;

66. Suteşti: Suteşti, Boroşeşti, Cetăţeaua, Izvoraşu, Mazili, Mitrofani,  Racu, Verdea;

67. Şirineasa: Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, Slăviteşti, Valea Alunişului;

68. Ştefăneşti: Ştefăneşti, Condoieşti, Dobruşa, Şerbăneşti;

69. Şuşani: Şuşani, Rîmeşti, Sîrbi, Stoiculeşti, Uşurei;

70. Tetoiu: Tetoiu, Băroiu, Budele, Măneasa, Nenciuleşti, Popeşti;

71. Tomşani: Tomşani, Băltăţeni, Bogdăneşti, Chiceni, Dumbrăveşti, Foleştii de Jos, Foleştii de Sus, Mireşti;

72. Vaideeni: Vaideeni, Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Mariţa;

73. Valea Mare: Valea Mare, Bătăşani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa;

74. Vlădeşti: Vlădeşti, Fundata, Pleaşa, Priporu, Trundin;

75. Voiceşti: Voiceşti, Tighina, Voiceştii din Vale;

76. Voineasa: Voineasa, Valea Măceşului, Voineşiţa;

77. Zătreni: Zătreni, Butanu, Ciorteşti, Contea, Dealu Glămeia, DealuVăleni, Făureşti, Găneşti, Lăcusteni, Lăcustenii de Jos, Lăcustenii de Sus, Mănicea, Mecea, Olteţu, Săşcioara, Stanomiru, Valea Văleni, Văleni, Zătrenii de Sus;        

Conform legii, noua organizare administrativ-teritorială comportă trei aspecte:

a) Revenirea la judeţe, ca forme tradiţionale şi viabile ale organizării administrative a teritoriului românesc, a constituit un „gest” nu suficient de reparatoriu, pentru că datorită intenţiei permanente de a se creea o centralizare cât mai accentuată, au fost reînfiinţate numai 39 judeţe, din cele 58 existente în perioada interbelică pe teritoriul actual al României.

b) „Îmbunătăţirea” organizării administrative, în 1968, a dus la desfiinţarea în judeţul Vîlcea a 51 localităţi – „sate desfiinţate ca urmare a contopirii lor cu alte localităţi / sate” –  în realitate, ele au rămas intacte teritorial.

c) Schimbarea denumirilor a 27 localităţi – „localităţi a căror denumire a fost schimbată” – a fost „o manevră de scoatere abuzivă din patrimoniul toponimic naţional a unor repere încărcate de semnificaţii adânci pentru poporul nostru”62.

Cu această ocazie, s-au redefinit entităţile administrativ – teritoriale, singurele existente în legislaţia actuală românească.

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 5 ian 1977 consemnează: populaţia totală a judeţului Vâlcea – 414.241 loc. (296.646 loc.- pop. rurală; 117.595 loc.- pop. urbană)63.

Îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului R. S. România din anul 1981, care desfiinţează judeţul Ilfov şi modifică judeţul Ialomiţa pentru apariţia Sectorului Agricol Ilfov (S.A.I.) şi a judeţelor Giurgiu şi Călăraşi, nu a afectat structura administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea, acesta rămânând cu aceeaşi împărţire administrativ-teritorială configurată în anul 1968.

Legea nr. 2 din 18 apr. 198964 privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, emisă de Marea Adunare Naţională, publicată în Buletinul Oficial nr. 15 din 25 apr. 1989, modifică substanţial structura administrativă a Judeţului Vâlcea: comuna suburbană Goranu este înglobată în municipiul Râmnicu-Vâlcea; sunt „scoase din evidenţă, ca urmare a contopirii lor cu alte comune, respectiv cu alte sate” un număr de 11 comune – Guşoeni, Milcoiu, Oteşani, Pesceana, Roeşti, Runcu, Sălătrucel, Sineşti, Vlădeşti, Voiceşti – şi 153 sate: Afânata, Aldeşti, Armăşeşti, Băiaşa, Băiaşu, Băltăţeni, Bărbărigeni, Bărbuceni, Băroiu, Bătăşani, Bodeşti, Bogdăneşti, Bondoci, Bradu-Clocotici, Bratia din Vale, Budurăşti, Bulagei, Butanu, Capu Dealului, Căţetu, Cerna, Cernelele, Chiceni, Chiriceşti, Ciocănari, Cioponeşti, Coasta, Coasta, Condoieşti, Contea, Copăceni, Corbu, Coşani, Cucoiu, Cueni, Curtea, Dăncăi, Dealu Aluniş, Dealu Bisericii, Dealu Mare, Delureni, Dezrobiţi, Dosu Râului, Dumbrava, Dumbrăveşti, Făureşti, Frînceşti-Coasta, Găineşti, Găneşti, Gănţulei, Găvăneşti, Geamăna, Gîrnicetu, Glodu, Goruneşti, Gropeni, Gruiu, Guşoianca, Herăşti, Hotarele, Hotărasa, Hotăroaia, Ifrimeşti, Irimeşti, Izbăşeşti, Izvoru Rece, Lăcusteni, Lăunele de Jos, Lespezi, Linia, Linia Hanului, Malu Vârtop, Măciuceni, Măgura, Măgureni, Măldăreşti, Măldăreşti, Mănicea, Mărcuşu, Meieni, Mereşeşti, Mijlocu, Mileşti, Mângureni, Modoia, Mogoşeşti, Moşteni, Neghineşti, Negruleşti, Nenciuleşti, Nisipi, Obroceşti, Olteni, Olteţu, Ostroveni, Oveselu, Păuşeşti-Otăsău, Pietreni, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, Poienari, Pojogi-Cerna, Popeşti, Popeşti, Portăreşti, Pripoara, Pripoare, Răţăleşti, Râpăneşti, Roeşti, Ruda, Rusăneşti, Saioci, Săliştea, Scărişoara, Scăueni, Silea, Spinu, Sprleni, Stanomiru, Stănculeşti, Stăneşti, Stoeneşti, Streminoasa, Şotani, Ştefăneşti, Tanislavi, Tănăseşti, Teiu, Tepşenari, Tina, Titireci, Udreşti, Ulmetu, Ulmeţel, Ursoaia, Valea Bălcească, Valea Lungă, Valea Rîului, Valea Ursului, Valea Viei, Văleni, Vărateci, Văratici, Vlăduceni, Vlăduleşti, Voineşiţa, Vulpueşti, Zărneşti, Zătrenii de Sus, Zmeurătu.

Astfel, judeţul Vâlcea era alcătuit dintr-un municipiu, 7 oraşe, 66 comune şi 402 sate, din care 271 sate cu perspective de dezvoltare, 22 localităţi componente municipiilor şi oraşelor şi 18 sate care aparţin de municipii şi oraşe.

Prin Decretul-Lege nr. 38 din 22 ian 199065, Consiliul Frontului Salvării Naţionale în articolul 1, „abrogă  prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la înfiinţarea unor noi comune în judeţul Constanţa, precum şi a celor privind trecerea a 23 comune în categoria oraşelor”, iar în articolul 2, „se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare”.

Judeţul Vâlcea revine la componenţa iniţială: 1 municipiu, 7 oraşe, 78 comune cu 568 sate.

Recensământul populaţiei şi localităţilor din 7 ian 1992, înregistreză pentru judeţul Vâlcea o populaţie totală de 438.388 loc., din care municipii şi oraşe – 171.127 loc., comune – 267.261 loc.66.

Prin Legea nr. 72 din 5 iulie 1995, emisă de Parlamentul României şi adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, oraşul Drăgăşani din judeţul Vâlcea se declară municipiu.

Legea nr. 35 din 18 mai 1996, emisă de Parlament, prevede la articolul 6: Comuna Goranu din judeţul Vâlcea se desfiinţează, aceasta contopindu-se cu municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Prin Legea nr. 676 din 19 dec. 2002, se înfiinţează (de fapt, se reînfiinţează, n.n.) comuna Titeşti, judeţul Vâlcea, având în componenţă satele Titeşti, Bratoveşti şi Cucoiu, prin reorganizarea comunei Perişani. Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Titeşti. În urma reorganizării, comuna Perişani va avea în componenţă satele Perişani, Băiaşu, Mlăceni, Pripoare, Poiana, Podeni, Surdoiu şi Spinu, cu reşedinţa în satul Perişani.

Legea nr. 353 din 6 iunie 2002, emisă şi adoptată de Parlamentul României, în art.1, prevede: Comuna Bălceşti, judeţul Vâlcea, se declară oraş. Satele Beneşti, Cârlogani, Chirculeşti, Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoteşti şi Satu Poeni aparţin oraşului Bălceşti.

Legea nr. 429 din 27 iunie 200267, emisă şi adoptată de Parlamentul României, în art. 1 prevede: Comuna Băbeni, judeţul Vâlcea, se declară oraş. Satele Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, Români, Tătărani şi Valea Mare aparţin oraşului Băbeni.

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002,( consemnează pentru judeţul Vâlcea o populaţie totală de 424.309 loc., din care: municipii şi oraşe – 168.393 loc., comune – 255.916 loc.68.

Prin Legea nr. 410 din 17 oct. 2003, emisă şi adoptată de Parlamentul României, Comuna Berbeşti, judeţul Vâlcea, se declară oraş. Satele Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, Târgu Gânguleşti şi Valea Mare aparţin oraşului Berbeşti.

Parlamentul României emite şi adoptă Legea nr. 82 din 31 martie 2004, prin care înfiinţează comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea, având în componenţă satele Mitrofani, Cetăţeaua, Izvoraşu şi Racu, prin reorganizarea comunei Suteşti. Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Mitrofani. În urma reorganizării, comuna Suteşti are în componenţă satele Suteşti, Boroşeşti, Măzili şi Verdea, cu reşedinţa în satul Suteşti.

Legea nr. 84 din 5 apr. 200469, emisă şi adoptată de Parlamentul României, aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele României. Printre acestea se află Comuna Diculeşti, în componenţa căreia intră satele Băbeni-Olteţu, Budeşti, Colelia, Diculeşti, cu reşedinţa în satul Diculeşti şi Comuna Lăcusteni, cu satele Contea, Găneşti, Lăcusteni, Lăcustenii-de-Jos şi Lăcustenii-de-Sus, cu reşedinţa în satul Lăcusteni, prin reorganizarea comunei Făureşti, respectiv comunei Zătreni.

În urma modificărilor survenite după anul 1990, în organizarea administrativă a teritoriului României, Judeţul Vâlcea are în componenţă 2 municipii, 9 oraşe, 78 comune cu 568 sate, din care 72 sate componente municipilor şi oraşelor70

Note bibliografice:

54. DJVAN. Vâlcea, Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. nr. 15 / 1948.

55. Legea nr. 5 / 1950, în „Buletinul Oficial” nr. 77 / 8 sept 1950 (v şi Anexa).

56. Indicatorul Alfabetic al Localităţilor din R.P.Română, Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatură, Ştiinţă, 1954.

57. Împărţirea administrativ-teritorială a R.P.Române, în „Buletinul oficial al Marii Adunări Naţionale, nr. 1/10 ian 1956, pag. 9;

58. MO,  nr. 1-4 (1961), pag. 209-218. 

59. Direcţia Centrală de Statistică, Recensământul populaţiei din R.P.Română, Bucureşti, 1956.

60. Idem, Recensământul populaţiei din R.S.România, Regiunea Piteşti, 1967. 

61. C.T.C.E. P. Neamţ – LEGIS, Legea nr. 2 din 16 febr. 1968, Buletinul Oficial al M.A.N. nr. 17 / 17 febr. 1968.

62. Ion Iordan, op. cit. 2003, pag. 22-23.

63. Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea (în cont., DSJV), Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea pe anul 1977, pag. 40-42.

64. Decizia nr. 206 din 29 mai 1989, în „„Buletinul Oficial al Consiliului Popular Judeţean Vâlcea””, Râmnicu-Vâlcea, 1989.

65. Monitorul Oficial nr. 14 din 23 ian 1990.

66. DSJV, Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea, 1993, pag. 40-42.

67. Vezi colecţia „Monitorul oficial” din anii 1990, 1995, 1996, 2002.

68. Nicolae Daneş, Rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 18 martie 2002, în judeţul Vâlcea, în „Geografia Judeţului Vâlcea – Teorie şi practică”, vol. III, Ed. Offsetcolor, Râmnicu-Vâlcea, pag. 141-148.

69. Vezi colecţia „Monitorul Oficial” pe anii 2003, 2004.

70. După datele furnizate de Consiliul Judeţean Vâlcea, 2008.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 291-299). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *