Populaţia şi împărţirile administrativ-teritoriale al Vâlcii, în Perioada interbelică

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

Judeţul Vâlcea, cu reşedinţa în comuna urbană Râmnicu Vâlcea, era alcătuit din 9 plăşi, 3 comune urbane şi 128 comune rurale.

1. Plasa Bălceşti. Com.: Bălceşti* localităţile prevăzute cu asterisc sunt reşedinţe de plasă), Băbeni-Olteţu, Bătăşani, Beneşti, Cârlogani, Drăganu, Făureşti, Frăţila, Ghioroiu, Giuleşti, Goruneşti, Laloşiu, Otetelişu, Pietroasa, Ştirbeşti;

2. Plasa Cerna. Com.: Armăşeşti, Broşteni, Cermegeşti, Ciumagi, Copăceni, Dejoiu, Dozeşti, Fărtăţeşti, Lădeşti*, Lăpuşata, Măciuca, Nisipi, Roeşti, Stăneşti, Zăvoeni;

3. Plasa Cozia. Com.: Bujoreni, Brezoiu, Călimăneşti*, Câineni, Cheia, Malaia, Muereştile, Ocnele Mari (comună urbană nereşedinţă), Olăneşti, Păuşeşti-Măglaşi, Vlădeşti, Voineasa;

4. Plasa Drăgăşani. Com.: Creţeni, Drăgăşani* (comună urbană nereşedinţă), Fumureni, Glăvile, Guşoeni, Lungeşti, Mădulari-Beica, Mitrofani, Nemoiu, Olteanca, Pesceana, Rămeşti-Beica, Suteşti, Ştefăneşti, Şuşani, Uşurei, Voiceşti, Zlătărei; 

5. Plasa Govora. Com.: Băile Govora*, Bărbăteşti, Bodeşti, Buneşti, Căzăneşti, Dobriceni, Govora, Mănăstireni, Păuşeşti-Otăsău, Pietrarii-de-Jos, Pietrarii-de-Sus, Stoeneşti, Şerbăneşti, Zmeurătu;

6. Plasa Horez. Com.: Costeşti, Cârstăneşti, Foleştii-de-Jos, Foleştii-de-Sus, Horezu*, Isvorul Rece, Mădularii-Cernişoara, Măldăreşti, Oteşani, Pojogi, Racoviţa-Cerna, Romani, Slătioara, Stroeşti, Tomşani, Urşi, Vaideeni;

7. Plasa Olteţu. Com.: Alunu, Băeşti, Berbeşti, Colteşti, Grădiştea, Greci, Mateeşti, Obislavu, Pleşoiu, Sineşti*, Slăveşti, Turceşti;

8. Plasa Oltu. Com.: Băbeni-Bistriţa, Călina, Dăeşti, Fişcălia, Frânceşti, Genuneni, Ioneşti*, Marcea, Mihăeşti, Orleşti, Popeşti, Prundeni, Scundu, Şirineasa, Zăvideni;

9. Plasa Zătreni. Com.: Crăpăturile, Lăcusteni, Nenciuleşti, Pârăeni, Romaneşti, Roşiile, Săştioara, Tetoiu, Văleni, Zătreni*.

Componenţa celor 128 comune rurale, în ordine alfabetică, este următoarea:

Alunu – Alunu* (Satele cu asterisc sunt reşedinţe de comună), Bodeşti, Igoiu; Armăşeşti (Armăşeşti, Groşi*, Modoia); Băbenii-Bistriţa (Bonciu-Râioasa, Români, Ungureni*, Valea-Mare); Băbenii-Olteţu (Băbeni-Olteţu, Budeşti*, Diculeşti); Băeşti (Dobricea*, Străchineşti, Turburea); Băile-Govora (Curăturile, Gâtejeşti, Prajila*); Bălceşti (Bălceşti*, Bălceţei, Ulicioiu); Bărbăteşti (Bărbăteşti*); Bătăşani (Blejani*, Glugeşti, Măţăleşti, Pieleşti, Pueşti, Ţărcăneşti); Beneşti (Beneşti*); Berbeşti (Berbeşti, Dămţeni, Roşioara*, Valea-Mare); Bodeşti (Bârzeşti, Bodeşti*); Brezoiu (Brezoiu*); Broşteni (Bondoci, Broşteni, Hotărasa*, Şerbăneşti, Veţelul); Bujoreni (Bujoreni, Gura-Văii, Lunca*, Malul Alb, Malul Vârtop, Mosoroasa, Olteni); Buneşti (Buneşti, Fireşti, Teiuşu, Titireciu*); Călimăneşti (Căciulata, Călimăneşti*, Seaca, Ţigănia); Călina (Călina*); Călineşti (Călineşti*; Golotreni, Proieni, Sărăcineşti, Ţuţuleşti); Căzăneşti (Bârseşti, Buleta*, Căzăneşti); Câineni (Câineni*, Râul-Vadului, Robeşti); Cârlogani (Cârlogani, Chirculeşti-Irimeşti, Palei, Unguriţi, Vasilaţi*); Cârstăneşti (Bogdăneşti, Cârstăneşti*); Cermegeşti (Bărbărigeni, Cermegeşti, Chiriceşti*, Olteanca); Cheia (Cheia*, Gurguiata, Sărăcineşti, Vezuri); Ciumagi (Ciumagi, Găgeni, Păsculeşti*, Popeşti); Colteşti (Ilaciu*; Oraciu, Roşia); Copăceni (Bălteni, Copăceni, Ulmetu*); Costeşti (Bistriţa, Costeşti, Feregile*, Negruleşti, Pietreni); Crăpăturile (Măneasa, Popeşti, Ţăpeşti*); Creţeni (Creţeni*, Isvoru, Isvoru-Dos, Isvoru-Faţă, Mreneştii-Dos, Mreneştii-Faţă, Mreneşti, Popeşti, Stireminoasa); Dăeşti (Curtea*, Mahalaua-Veche, Valea-Caselor); Dejoiu (Dejoiu*, Şotani); Dobriceni (Budurăşti, Dobriceni*, Grueri, Mărineşti, Susuri, Ţigănia); Dozeşti (Căţetu, Dozeşti, Stănculeşti*, Tanislavu); Drăganu (Drăganu*, Tortoeşti); Fărtăţeşti (Cuci, Fărtăţeşti*, Secui, Valea-Ursului); Făureşti (Bungeţoaia, Făureşti*, Găineşti, Mărcuşu, Miloşti); Fişcălia (Fişcălia*, Răscăieţi, Scăioşi, Ţăcăliile); Foleştii-de-Jos (Dumbrăveşti, Foleştii-de-Jos*); Foleştii-de-Sus (Bălţăţeni, Chiceni, Dărvăreşti, Dosu, Foleştii-de-Sus*, Mireşti, Moşteni, Tabaci); Frănceşti (Mahalaua-Mare*; Mălăeţu, Pădureţu); Frăţila (Frăţila, Piscu-Lung, Poenele, Prădătorul, Prejoiu, Săliştea, Stoiceşti*); Fumureni (Carcadieşti, Fumureni*, Vrăjitoru); Genuneni (Genuneni, Mănăileşti*); Ghioroiu (Ghioroiu*, Mierea, Poenari); Giuleşti (Afânata, Giuleşti, Mariceşti, Omorâcea, Popeşti, Rusăneşti*); Glăvile (Aninoasa, Pesceana*); Goruneşti (Borcăneşti, Boghia, Goruneşti, Oculeşti*, Popeşti, Preoţeşti); Govora (Gurişoara, Mahalaua-Mare*, Ţigănia, Vulpueşti); Grădiştea (Grădiştea*, Valea Grădiştei, Veaca); Greci (Greci*); Guşoeni (Burdăleşti, Butari*; Dadiciu, Dealu-Mare-Guşoeni, Dealu-Mare-Spărleni, Episcopia, Guşoeanca, Măgureni, Spărleni, Stânguleşti); Horezu (Bârzoteni, Bela, Horezu*, Horezu-Bălăneşti-Olari, Urşani); Ioneşti (Bucşani, Foteşti, Guguianca, Obeni*); Isvoru Rece (Coasta Cerbului, Popi, Recea*); Laloşu (Ghindaru, Laloşu. Mologeşti, Portăreşti*); Lăcusteni (Bălşoiu*, Biserica, Ciobăneşti, Contea, Găneşti, Lăcusteni, Păsăteşti, Risipiţi); Lădeşti (Lădeşti*, Măldăreşti); Lăpuşata (Bereşti, Fistigoi, Mijaţi, Săruleşti*, Zărneşti); Lungeşti (Lungeşti*, Stăneşti); Malaia (Ciungetul, Malaia*, Seliştea); Marcea (Ioneştii-Govorei, Marcea*, Prodăneşti); Mateeşti (Mateeşti*); Măciuca (Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Oveselu*, Popeşti); Mădulari-Beica (Balşoara, Bănteşti, Dimuleşti, Hăleşti*, Iacovile, Mamu); Mădulari-Cernişoara (Mahalaua-Oleşti, Mădulari*); Măldăreşti (Bise-rici, Buleni, Ciupa-de-Jos, Ciupa-de-Sus, Crângul-Orli, Lupuleşti, Măldăreştii-de-Jos, Măldăreştii-de-Sus*, Nicşoaia, Obârşia, Roşoveni, Treaptu); Mânăstireni (Baluţoaia, Coşani, Desrobiţi*, Moşteni, Rudăria, Surpatele); Mihăeşti (Arsanca, Capul Dealului, Măgura*, Mihăeşti, Negreni, Ruget, Stupărei, Tătărani); Milostea (Milostea*); Mitrofani (Boul, Cetăţeaua, Mitrofani*, Racu); Muereştile (Andreeşti, Baiculeşti-Gruiu, Chilia, Frânceştii-Coasta, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca-de-Jos, Muereasca-de-Sus*; Pripoara, Stupina, Şuta); Nemoiu (Amărăşti, Padina, Palanga, Merişeşti, Nemoiu*); Nenciuleşti (Budele, Nenciuleşti*); Nisipi (Becşani, Nisipi*); Obislavu (Deaconeşti, Linia*, Obislavu, Ţuţuru); Olăneşti (Comanca, Livadia, Mosoroasa, Olăneşti*, Pietrişu, Tisa); Olteanca (Jarostea, Olteanca*, Voiculeasa); Orleşti (Precopoaia*, Valea-Bisericii); Oteşani (Oteşani*); Otetelişu (Olteţ, Pârâu, Otetelişu*); Păuşeşti-Măglaşi (Coasta, Păuşeşti-Măglaşi*, Petrari, Ulmeţelul, Vlăduceni); Păuşeşti-Otăsău (Barcanele, Otăsău-Ursăreşti, Păuşeşti-Otăsău*, Soliceşti, Văleni); Pârăeni (Pârăenii-de-Jos, Pârăenii-de-Mijloc*, Pârăenii-de-Sus); Pesceana (Cermegeşti, Cueni*, Negraia, Roeşti, Ursoaia); Pietrarii-de-Jos (Angheleşti, Coastele-Cernei, Manta, Moteşti, Ogrăzi, Pietrarii-de-Jos*); Pietrarii-de-Sus (Albota, Cuculiciu, Pietrarii-de-Sus*, Sărata, Vârtoapa); Pietroasa (Pietroasa, Valea-Mare*); Pleşoiu (Părău-şani, Pleşoiu*, Tina, Veaca); Pojogi (Cireşu, Pojogii Cernişoara*, Pojogii-din-Deal Cerna, Valea-Orli); Popeşti (Firijba, Meeni*, Popeşti); Prundeni (Dăeşti*, Tătăroaia); Racoviţa-Cerna (Cerna*, Mariţa, Racoviţa); Râmeştii-Beica (Râmeşti*, Staiculeşti, Suşanii-de-Jos); Roeşti (Ciocâltei, Cueni, Roeşti*, Saioci); Romani (Ifrimeşti, Rameşti, Romanii-de-Jos*, Romanii-de-Sus, Tănăseşti); Romaneşti (Bălaciu, Romaneşti*, Zgubea); Roşiile (Cherăşti, Hotăroaia, Lupueşti, Păsărei, Perteşti, Pleseşti, Răţăleşti, Roşiile*); Săştioara (Săştioara*); Scundu (Blejani, Fundul-Scundului, Pădureţu*); Sineşti (Ciucheţi, Dealul-Bisericii, Ganea*, Mijlocul, Popeşti, Sineşti, Urzica); Sirineasa (Ciorăşti, Sirineasa*, Slăviteşti); Slătioara (Fometeşti, Goruneşti, Slătioara*); Slăveşti (Alexeşti, Bădiţoiu, Dealu, Soratu, Strâmba, Târgu*); Stăneşti (Bărcăneşti, Cuculeşti, Gămicetu, Mijlocul*, Sueşti, Valea-Lungă); Stoe-neşti (Bârlogu, Mogoşeşti, Stoeneşti*); Stroeşti (Dianu, Stroeşti*); Suteşti (Boroseşti, Mazil*, Petroa-sa, Suteşti, Verdea); Şerbăneşti (Cernelele, Şerbăneşti*); Ştefăneşti (Condoeşti, Dobruşa, Şcoala*, Serbăneşti); Ştirbeşti (Căzăneşti, Herăşti, Ştirbeşti*); Suşani (Ruginoasa, Suşanii-de-Sus*); Tetoiu (Băroiu, Bugiuleşti*, Câmpeni, Mandoceşti, Ruginoasa, Vijoeni); Tomşani (Bogdăneşti, Tomşani*); Turceşti (Turceşti*); Urşi (Cuceşti, Urşi*); Uşurei (Sârbi, Uşurei*); Vaideeni (Vaideeni*); Văleni (Dealul-Glămeia, Dealul-Văleni, Mecea, Olteţu*, Valea-Văleni, Văleni); Vlădeşti (Dosu, Fundătura, Pleşa, Trundinu, Urzicaru, Vlădeşti*); Voineasa (Rudaru, Voineasa*); Voiceşti (Petculeşti, Runcu, Tighina, Voiceştii-de-Mijloc*, Voiceştii-Vale); Zătreni (Biserica, Butanu, Făureşti, St. Manicea, Zătrenii-de-Sus*); Zăvoeni (Cioponeşti, Linia Dealului, Măldăreşti, Mijlocul-Băsărani-Gogotu, Păneşti, Suicani, Ştefăneşti, Vârleni*, Zăvoeni); Zevideni (Aureşti, Băluţoaia*, Bărbuceni, Silea); Zlătărei (Dobruşa, Valea Caselor, Zlătărei*); Zmeurătul (Cacova*, Gruiu, Neghineşti, Ovreşti, Popeşti, Zmeurătul).

Prin Legea pentru Organizarea Administraţiunii Locale49 promulgată prin Decret Regal nr. 2712/29 iulie 1929 şi publicată în „Monitorul Oficial” nr. 170, Partea I-a din 3 aug. 1929, modificată conform Ordinului Ministrului de Interne nr. 5715/1930, Judeţul Vâlcea capătă o nouă configuraţie. Astfel, judeţul Vâlcea este compus din  5 plăşi (Pls. Cerna, Pls. Cozia, Pls. Drăgăşani, Pls. Horezu, Pls. Zătreni); 5 comune urbane <oraşe> (Râmnicu-Vâlcea, Băile Govora, Călimăneşti, Drăgăşani, Ocnele-Mari), comuna suburbană Căzăneşti, la oraşul Ocnele-Mari, 18 comune rurale de centru („marea comună rurală”), 145 comune rurale mici, formate din 301 sate. Comuna Bujoreni a fost alipită la oraşul Râmnicu Vâlcea, la fel şi comuna Goranu, din judeţul Argeş.


Comunele de centru erau următoarele:

1. Băbeni-Bistriţa: Băbeni-Bistriţa, Dăeşti, Frânceşti, Genuneni, Marcea, Mănăstireni, Mihăeşti,  Surpatele, Şerbăneşti, Şirineasa;

2. Bălceşti: Bălceşti, Beneşti, Cârlogani, Frăţila, Ghioroiu, Ştirbeşti;

3. Beica (centru la Uşurei): Guşoeni, Mădulari-Beica, Rămeşti-Beica, Şuşani, Uşurei;

4. Brezoiu: Brezoiu, Câineni, Călineşti, Malaia, Robeşti, Voineasa;

5. Costeşti: Costeşti, Foleştii de Jos, Foleştii de Sus, Tomşani;

6. Creţeni: Amărăşti, Creţeni, Glăvile, Mitrofani, Nemoiu, Olteanca, Suteşti;

7. Făureşti: Diculeşti-Băbeni-Olteţ, Blejani, Bătăşani, Făureşti, Laloşu, Otetelişu, Pietroasa;

8. Grădiştea: Băeşti, Grădiştea, Obislavu, Părăeni, Pleşoiu, Romaneşti, Roşiile, Perteşti, Tereuja, Veaca, Zgubea; 

9. Horezu: Cârstăneşti, Horezu, Măldăreşti, Oteşani, Popeşti, Romani, Urşi, Vaideeni;

10. Lădeşti: Armăşeşti, Broşteni, Cermegeşti, Ciumagi, Dejoiu, Lădeşti, Lăpuşata, Pesceana, Roeşti;

11. Măciuca: Dozeşti, Drăganu, Fărtăţeşti, Giuleşti, Măciuca, Nisipi, Rusăneşti, Stăneşti, Zăvoeni; 

12. Mateeşti: Alunu, Berbeşti, Colteşti, Igoiu, Mateeşti, Milostea, Roşia, Sineşti, Slăveşti, Turceşti;

13. Orleşti: Călina, Fişcălia, Ioneşti, Procopoaia, Prundeni, Scundu, Valea-Bisericii, Zăvideni;

14. Păuşeşti-Măglaşi: Cheia, Livadia, Muereştile, Olăneşti, Păuşeşti-Măglaşi, Bărbăteşti, Vlădeşti, Zmeurătu;

15. Slătioara: Copăceni, Dianu, Fometeşti, Mădulari-Cernişoara, Pojogi, Racoviţa, Recea, Slătioara, Stroeşti;

16. Stoeneşti: Bodeşti, Bârlogu, Buneşti, Dobriceni, Govora, Păuşeşti-Otăsău, Pietrarii de Jos, Pietrarii de Sus, Stoeneşti;

17. Stefăneşti-Mamu: Fumureni, Lungeşti, Stăneşti, Stefăneşti, Voiceşti, Zlătărei;

18. Zătreni: Ciorteşti, Crăpăturile, Găneşti, Lăcusteni, Mecea,  Nenciuleşti, Săştioara, Şerbăneşti, Tetoiu, Văleni, Zătreni.


Conform Recensământului general al populaţiei din România de la 29 dec. 1930 50, populaţia Judeţului Vâlcea număra 246.713 loc., din care: populaţie urbană  33.659 loc. (R.Vâlcea – 15.648 loc., Băile Govora – 910 loc., Călimăneşti – 2.876 loc, Drăgăşani – 7.002 loc., Ocnele – Mari – 7.223 loc., subr. Căzăneşti – 1.760 loc.) şi populaţie rurală 213.054 loc.(Pls. Cerna – 47.960 loc., Pls. Cozia – 34.909 loc., Pls. Drăgăşani – 39.431 loc., Pls. Horezu – 45.713 loc., Pls. Zătreni – 44.981 loc.).

Prin Decizia nr. 126/1931 a Prefecturii Judeţului Vâlcea, în baza legii administraţiei locale, promulgată cu Înaltul Decret Regal no.2536/1931, „comunele de centru, satele şi unităţile administrative cari au funcţionat pe baza legii pentru organizarea administraţiei locale din 1929 se regrupează pentru a forma noui comune rurale”. Tabloul Judeţului Vâlcea cuprindea: 5 plăşi, 5 comune urbane şi 120 comune rurale51.   

La 15 aug. 1931, o nouă reglementare administrativă stipulează: „comunele de centru, satele şi unităţile administrative care funcţionau în baza legii promulgate în ian 1931, se regrupează pentru a forma noi comune”. Această reglementare desfiinţează comunele rurale de centru, revenindu-se la situaţia de dinainte.

În anul 1935, teritoriul  României era împărţit în 10 ţinuturi care cuprindeau fiecare mai multe judeţe. Judeţul Vâlcea era cuprins în Ţinutul Jiu, cu reşedinţa la Craiova.

Prin Legea Administrativă din anul 1938, care prevedea la art.1: „Administraţia Locală se exercită prin următoarele circumscripţii teritoriale: comuna, plasa, judeţul şi ţinutul”, judeţul Vâlcea era cuprins în Ţinutul Olt, cu reşedinţa la Craiova.

La 22 sept 1940 se publica Decretul-lege pentru desfiinţarea Rezidenţelor Regale şi reorganizarea prefecturilor de judeţ. Acest decret prevedea, la art.1, că: „Ţinuturile create prin legea administrativă din 14 aug. 1938 se desfiinţează”, iar la articolul 2: „Până la 1 apr. 1941, M.A.I. va regrupa teritoriile actualelor judeţe ţinând seama de interesele generale şi locale”.

Astfel, la recensământul populaţiei României din 6 apr. 1941, Indicatorul localităţilor din România 52, înregistra pentru Judeţul Vâlcea 6 plăşi (Pls. Bălceşti, Pls. Drăgăşani, Pls. Grădiştea, Pls. Horezu, Pls. Lădeşti, Pls. Râmnicu Vâlcea), 5 oraşe, 126 comune rurale, iar între acestea se aflau 4 staţiuni balneo-climaterice şi 491 sate.

Populaţia totală a judeţului Vâlcea număra 276.124 loc., din care: 240.631 loc.- populaţie rurală şi 35.493 loc.- populaţie urbană.

Tabloul cu Împărţirea administrativă  pe plăşi a Judeţului Vâlcea53, la data de 1 apr. 1944, consemnează 6 plăşi, 5 comune urbane (oraşe), 115 comune rurale. Au fost desfiinţate 11 comune rurale din: Pls. Bălceşti (1. Drăganu, cu satele Drăganu şi Tortoeşti, a fost înglobată la com. Bătăşani; 2. Şuşani, cu satul Şuşanii-de-Sus, a fost înglobată la com. Uşurei); Pls. Grădiştea (1. Băeşti, cu satele Băeşti, Dobricea, Turburea şi Străchineşti, a fost înglobată în com. Grădiştea; 2. Obislavu, cu satele Diaconeşti, Linia, Obislavu şi Ţuţuru, înglobată la com. Grădiştea; 3. Miloştea, cu satul Miloştea, înglobată la com. Greci; 4. Săştioara, cu sat. Săştioara, înglobată la com. Nenciuleşti; 5. Veaca, cu satele Tina şi Veaca, înglobată la com. Pleşoiu); Pls. Horezu (Fometeşti, cu sat. Fometeşti, înglobată la com. Slătioara).


Note bibliografice:

48. Legea pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial” nr. 283 din 22 dec. 1925, pag. 109-116.

49. DJVAN, PJV, dos. nr. 16/1930, f. 30-39.

50. Recensământul general al populaţiei României, din 29 dec. 1930, vol. II, Buc., 1938, pag. 773-777.

51. DJVAN, PJV, Decizia nr. 126/1931, pag. 56-67, 140.

52. Indicatorul localităţilor din România (Datele recensământului general din 6 apr. 1941), Imprimeria Institutului Statistic, 1943.

53. Prefectura Judeţului Vâlcea, Împărţirea pe plăşi a Jud. Vâlcea la data de 1 apr. 1944, R.-Vâlcea, Tipografia „Gutemberg”, 1944.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 287-291). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete