Categorii

Populaţia şi împărţirile administrativ-teritoriale al Vâlcii, în Epoca modernă

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

În anul 1831 s-a organizat catagrafierea satelor din Ţara Românească şi Moldova. Scopul era fiscal, acţiunea fiind efectuată în vederea stabilirii impozitelor. Documentul stabileşte categoriile de sate (moşii): moşneneşti/moşteneşti (sate locuite de moşneni/moşteni), mixte (moşneneşti – boiereşti; moşneneşti – mănăstireşti; moşneneşti – boiereşti – mănăstireşti).

Din catagrafie, reiese că Ţara Românească era împărţită în judeţe, numite în Moldova ţinuturi. Aceste subdiviziuni teritoriale nu aveau personalitate juridică. Ele erau conduse de funcţionari numiţi, în Valahia – ocârmuitori de judeţ, iar în Moldova – ispravnici. Judeţele se împărţeau în plăşi şi plaiuri, conduse de subocârmuitor35.

1. Plasa Otăsăului de Sus

1. Bârlogul (moşia stăpânită de-a valma de doi moşi, 75 fam., 14 feciori de muncă);

2. Surpatele (moşia  Surpatele stăpânită de moşneni pe doi moşi; moşie  Câineşti a schitului Surpatele, 92 fam., 6 feciori);

3. Buneşti (moşie  Buneşti a Episcopiei Râmnic; moşie  Giorneşti a schitului Surpatele, 194 fam., 31 feciori);

4.  Păuşeşti (moşia  Barcanele a m-rii Dintr-un-Lemn şi moşie  megieşească stăpânită de moşneni pe patru  moşi, 276 fam., 24 feciori);

5. Foleştii de Sus (moşia  Foleşti stăpânită de m-rea Bistriţa şi o parte a schitului Pietrari, 245 fam., 32 feciori);

6. Mănăstireni (moşie  stăpânită de m-rea Dintr-un-Lemn, 117 fam., 22 feciori);

7. Cernelile (moşie  stăpânită de m-rea Dintr-un-Lemn, 60 fam., 9 feciori);

8. Foleştii de Jos (moşie  Foleşti stăpânită de m-rea Horezu şi moşneni de-a valma pe un moş, 120 fam., 27 feciori);

9. Stoeneşti (moşie  stăpânită de-a valma de doi moşi, 144 fam., 18 feciori);

10. Şerbăneşti (moşie  megieşească, stăpânită de-a valma de trei moşi şi postelnicul Dumitrache Genuneanu prin cumpărătoare, 132 fam., 26 feciori).

2. Plasa Otăsăului de Jos

1. Mănăileşti (moşie  stăpânită de schitul Mănăileşti al m-rii Bistriţa şi moşneni de-a valma pe trei moşi, 106 fam., 20 feciori);

2. Frânceşti (moşie  stăpânită de m-rea Dintr-un-Lemn, 147 fam., 19 feciori);

3. Băbeni (moşie  Băbeni a m-rii Bistriţa şi a casei postelnicului Gheorghe Bonciul, iar moşie  Râioasa a m-rii Dintr-un-Lemn, 235 fam., 60 feciori);

4. Slăviteşti (moşie  Marcea a m-rii Cozia, iar moşie  Slăviteşti a vistierului Maxim, 123 fam., 30 feciori);

5. Urşi (moşie  grămăticului Teodosie şi moşteni de-a valma pe cinci moşi, 122 fam., 12 feciori);

6. Genuneni (moşie  vistierului Gheorghe Vlădescu, plcovnic Dumitrache Genuneanu şi casa lui Iordache Măldărescu, 76 fam., 8 feciori);

7. Popeşti (moşie  megieşească, moştenită de-a valma pe cinci moşi, 88 fam., 13 feciori);

8. Dăeşti (moşia  Dăeşti a m-rii De un lemn şi moşie  Brumari stăpânită de moşteni de-a valma pe doi moşi, 190 fam., 27 feciori);

9. Şirineasa (moşie  stăpânită de m-rea Horezu, 86 fam., 6 feciori);

10. Ciorăşti (moşie  stăpânită de m-rea De un lemn şi moşneni de-a valma pe opt moşi, 106 fam., 13 feciori);

11. Valea Mare (moşia Slăviteşti stăpânită de stolnic Iancul Lahovari, 51 fa., 2 feciori).

3. Plasa Cernii de Sus

1. Lăpuşetu (Lăpuşata) (moşie  Lăpuşetu stăpânită de casa răpos. polcovnic Laţcul Lăpuşoiu şi moşie  de-a valma pe şapte moşi, 272 fam., 45 feciori);

2. Broşteni (moşia  Broşteni stăpânită de Episcopia Râmnic şi Iordache Bădulescu sud Vlaşca de zestre, iar moşiile Veţelu, Şerbăneşti, Găteji şi Pocheşti stăpânită de moşneni de-a valma pe cinci moşi, 237 fam., 25 feciori);

3. Măldăreşti (moşia  Lădeşti stăpânită de chir Băluţă Teişanu ot Râmnic şi casa lui Ion Zătreanu, iar moşie  Măldăreşti stăpânită de-a valma pe şapte moşi, 112 fam., 21 feciori);

4. Coeni (moşia  Coeni stăpânită de-a valma pe patru moşi, 66 fam., 11 feciori);

5. Ciomegi (moşia  Ciomegi stăpânită de-a valma pe patru moşi, 89 fam., 28 feciori);

6. Modoaia (Modoia) (moşie  Modoaia stăpânită de Episcopia Râmnic, m-rea Dintrun-lemn şi moşneni, de-a valma pe şase moşi, 145 fam., 43 feciori);

7. Bălteni (Bâlteni) (moşia Bălteni stăpânită de m-rea Horezul şi moşneni de-a valma pe trei moşi, 109 fam., 19 feciori);

8. Ulmetul (stăpânită de casa protopopului Şerban Copăceanu şi moşneni de-a valma pe patru moşi, 119 fam., 13 feciori);

9. Adunaţii ot Ulmet (moşie  Ulmetul stăpânită de şătrăreasa Marghioala Bârseasca, 15 fam., 3 feciori);

10. Copăceni (stăpânită de boe[i]rnaşii Copăceni şi moşneni de-a valma pe şase moşi, 120 fam., 16 feciori);

11. Roieşti (stăpânită de Băluţă Teişanul şi patru moşi de-a valma, 190 fam., 28 feciori);
 12. Ciocâltei („Locuitorii acestui sat au fost împreunaţi la lude cu satul Roieşti şi fiind moşie deosebită şi cu depărtare de satul Roieşti, după a lor cerere, s-au deosebit dându-se numire satului după moşie”) – stăpânită de m-rea Dintrulemn, chir Băluţă Teişanu şi moşneni de-a valma pe trei moşi, 111 fam., 11 feciori

4. Plasa Cernii de Jos   

1. Mărgineni (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 103 fam., 20 feciori);

2. Băteşani (moşia  Băteşani stăpânită de stolnic Iancu Otetelişanu şi moşneni de-a valma pe şapte moşi, 70 fam., 19 feciori);

3. Drăganul (moşia  Drăganul stăpânită de Episcopia Râmnic, paharnic Ştefan Gănescu fără clăcaşi şi casa lui Florea Drăgănescul cu moşnenii de-a valma pe cinci moşi, pe a căror moşie este şi satul, 115 fam., 19 feciori);

4. Zăvoeni (moşia  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 71 fam., 22 feciori);

5. Rusăneşti (moşie  Rusăneşti stăpânită de schitul Dobruşa al Episcopiei Râmnic, paharnic Ştefan Gănescu şi moşneni de-a valma pe şapte moşi, 163 fam., 37 feciori);

6. Bărcăneşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 48 fam., 8 feciori);

7. Vârleni (Vârleşti) ( moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 159 fam., 23 feciori);

8. Dejoiu (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 88 fam., 17 feciori);

9. Năsipi (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 148 fam., 23 feciori);

10. Măciuca (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 203 fam., 29 feciori);

11. Stăneşti (moşie  Stăneşti stăpânită de vtori vistier Nicolae Giulescu şi vistier Ioniţă Stănescu, Filcul negu-ţătorul ot Craiova şi moşneni de-a valma pe şase moşi, 172 fam., 21 feciori);

12. Dozăşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 203 fam., 29 feciori);

13. Găgeni (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 71 fam., 14 feciori);

14. Buneşti (moşia  Buneşti stăpânită de vtori vistier Nicolae Giulescu, 56 fam., 2 feciori);

15. Cermegeşti (moşie  Cermegeşti, megieşească, stăpânită pe patru moşi, iar moşia Bărbăriţeni stăpânită de chir Băluţă Teişanul ot Râmnic, 220 fam., 41 feciori  ).

5. Plasa Olteţului de Sus

1. Sineşti (moşia  Sineşti stăpânită pe patru moşi, 138 fam., 14 feciori);

2. Săştioara (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe opt moşi, 99 fam., 19 feciori);

3. Zătreni (moşie  Zătreni stăpânităde paharnic Ştefan Gănescu, casa lui Ioniţă Zătreanu şi Ştefan Dobrescu, 193 fam., 22 feciori);

4. Văleni (moşie  megieşească stăpânită de casa vtori vistierului Dumitrache Nisipeanu şi moşneni de-a valma pe trei moşi, 117 fam., 7 feciori);

5. Băeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe treisprezece moşi, 104 fam., 3 feciori);

6. Şerbăneşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 101 fam., 11 feciori);

7. Crăpăturile (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 111 fam., 18 feciori);

8. Tereuja (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 65 fam., 9 feciori);

9. Ciorteşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 100 fam., 16 feciori);

10. Grădiştea (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şapte moşi, 88 fam., 29 feciori);

11. Zgubea (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 39 fam., 15 feciori);

12. Obislavu (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 64 fam., 6 feciori);

13. Nenciuleşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 68 fam., 1 feciori);

14. Slăveşti (moşie  megieşească stăpânită de patru moşi, 159 fam., 41 feciori);

15. Roşii (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 179 fam., 29 feciori);

16. Străchineşti (moşia Budoiu stăpânită de schitul Polovraci şi moşie  Stăchineşti de casa polcovnicului Ioniţă Străchinescu, 63 fam., 9 feciori);

17. Colţeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cincisprezece moşi, 163 fam., 15 feciori);

18. Pleşoiu (moşia  Pleşoiu stăpânită de casa protopopului Marin Pleşoianu şi moşneni de-a valma pe şase moşi, 100 fam., 13 feciori);

19. Româneşti (61 fam., 5 feciori);

20. Făureştii de Sus (moşie  Făureşti stăpânită de Pităreasa Uţa Ghimpeţeanca, 10 fam., 7 feciori).

6. Plasa Olteţului de Jos

1. Poenari (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 46 fam., 5 feciori);

2. Vasilaţi (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 99 fam., 17 feciori);

3. Bălceşti (moşia  Bălceşti stăpânită de m-rea Căluiu şi moşteni, de-a valma pe şase moşi, 124 fam., 13 feciori);

4. Cârlogani (moşia  Muşătoiu stăpânită de Dincă Mărgăritescu din sud Romanaţi şi moşteni, de-a valma pe patru moşi, 69 fam., 15 feciori);

5. Ghioroiu (moşie  megieşească stăpânită de moşteni şi casa lui Chiriac Săpunaru din Craiova, 68 fam., 17 feciori);

6. Suşanii de Sus (moşia  Suşani stăpânită de m-rea Horezu, 94 fam., 20 feciori);

7. Goruneşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe opt moşi, 89 fam., 23 feciori);

8. Uşurei (moşia  Uşurei stăpânită de m-rea Horezu şi moşteni pe şase moşi şi jumătate, 100 fam., 15 feciori  );

9. Otetelişul, Valea Mare şi Pietroasa (moşie  Otetelişul stăpânită de clucereasa Lucsandra Otetelişanca, ci fiii şi slugerul Otetelişanu, iar Valea Mare şi Pietroasa, de casa răp. Barbu Caragică şi moşteni de-a valma pe opt moşi, 336 fam., 91 feciori);

10. Beneşti (moşie  Beneşti stăpânită de sărdar Iordache Otetelişanu, Grigore brat ego şi sluger Nicolae Otetelişanu, 73 fam., 15 feciori);

11. Tetoiu (moşia Tetoiu stăpânită de şetrar Gheorghe Tetoianu şi ceilalţi boernaşi Tetoeni şi moşteni de-a valma pe opt moşi, 75 fam., 15 feciori);

12. Dobriceni (moşia  Dobriceni şi Laloşu, stăpânită de paharnic Ştefan Gănescu, moşie  Mârcoşu şi Preoţeşti de sluger Manolache Măldărescu şi moşie  Goiţa de sluger Alexandru Diculescu şi de moşteni de-a valma pe doi moşi, 345 fam., 81 feciori);

13. Ştirbeşti (moşia  Ştirbeşti şi Hierăşti, megieşească, stăpânită de-a valma pe şase moşi, 132 fam., 15 feciori);

14. Răsipiţi (moşia Răsipiţi stăpânită de Episcopia Râmnic şi moşteni de-a valma pe un moş, 52 fam., 2 feciori);

15. Mădulari (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe opt moşi, 209 fam., 39 feciori);

16. Adunaţi ot Herăşti (moşia  Herăşti stăpânită de Zamfirache Gănescu, 6 fam.);

17. Făureşti (moşie  Făureşti stăpânită de m-rea Şegarcea din sud Dolj şi moşie  megieşească, stăpânită de-a valma pe patru moşi, 213 fam., 63 feciori);

18. Găneşti (moşia  Găneşti stăpânită de paharnic Ştefan Gănescu, casa medelnicerului Costandin Coţofeanu, boierii Tetoiani şi moşteni de-a valma pe trei moşi, 135 fam., 31 feciori);

19. Lăcusteni (moşie  megieşească stăpânită de boiernaşii Rusuleşti şi moşteni de-a valma pe patru moşi, 66 fam., 6 feciori);

20. Budeşti (moşia  Budeşti stăpânită de slugerul Alexandru Diculescu, 54 fam., 6 feciori);

21. Mahalaua Sârbi (moşia Sârbi stăpânită de clucereasa Lucsandra Otetelişanu cu fiii ei, 12 fam., 4 feciori);

22. Băbeni (moşia  Băbeni stăpânită de boernaşii Băbeni, 65 fam., 14 feciori);

23. Diculeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 65 fam., 11 feciori);

24. Prejoiu (moşia  Prejoiu stăpânită de paharnic Ştefan Gănescu şi moşteni, de-a valma pe doi moşi, 46 fam., 22 feciori);

25. Frăţila (moşie  megieşească stăpânită pe doi moşi, 68 fam., 17 feciori):

7.  Plasa Horezului

1. Râmeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 276 fam., 42 feciori);

2. Bârzoteni (moşia  Bârzoteni stăpânită de m-rea Horezu, 52 fam., 12 feciori);

3. Dianul (În Extract, pag. 522: Mahalaua Dăianu) – „moşie  Dianul stăpânită de moşnenii Bărbăteşti, de-a valma, pe doi moşi, 63 fam., 7 feciori”;

4. Urşani (În Extract, pag. 522: Urseni) – „moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 88 fam., 14 feciori”;

5. Cuceşti (moşia  Cuceşti stăpânită de casa răp. Nica Vlădescu, 74 fam., 7 feciori);

6. Mariţa (moşie  megieşească stăpânită de patru moşi, 74 fam., 9 feciori);

7. Măldăreşti (stăpânită de sluger Manolaiche Măldărescu şi treti logofăt Nicolae Măldărescu, fraţi, casa răp. Dumitrache Măldărescu din sud Gorj şi moşneni pe doi moşi, 249 fam., 38 feciori);

8. Racoviţa ( moşie  Racoviţa stăpânită de m-rea Horezu, Dumitrache Milescu şi Ioniţă Caragică din sud Dolj, 145 fam., 7 feciori);
  9. Stroieşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 132 fam., 42 feciori);

10. Bogdăneşti (moşia  Bogdăneşti stăpânită de m-rea Horezu, boierii Măldăreşti şi moşneni pe un moş, 52 fam., 3 feciori);

11. Cârstăneşti (moşia  Cârstăneşti stăpânită de m-rea Horezu şi Manolache Măldărescu, 119 fam., 17 feciori);

12. Armăşăşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 96 fam., 14 feciori);

13. Sârbeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 158 fam., 11 feciori);

14. Greci (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şaptesprezece moşi, 145 fam., 42 feciori);

15. Igoiul (moşie  megieşească stăpânită de m-rea Horezu şi moşneni, de-a valma pe doi moşi, 99 fam., 5 feciori);

16. Alimpeşti (În recapitulaţie: Alipeşti; în Extract, pag. 522: Alimpeşti) – moşie  megieşească stăpânită de doi moşi, 87 fam., 12 feciori;

17. Mateeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şaisprezece moşi, 291 fam., 24 feciori);

18. Corşorul (moşia  Corşorul stăpânită de m-rea Polovragi şi moşneni, de-a valma pe cinci moşi, 168 fam., 28 feciori);

19. Turceşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi, 224 fam., 24 feciori);

20. Cireşul (moşia Cireşul stăpânită de Ghiţă Iovipali şi moşneni, de-a valma pe unsprezece moşi, 161 fam., 9 feciori);

21. Pojogi (moşia  Pojogi stăpânită de biv vel clucer Ion Voinescu şi moşneni, de-a valma pe trei moşi, 316 fam. 59 feciori);

22. Berbeşti (moşia  Berbeşti stăpânită de m-rea Polovragi şi m. megieşească stăpânită de moşneni, de-a valma pe patru moşi, 181 fam., 32 feciori);

23. Milostea (moşia  Milostea a m-rii Bistriţa şi m. Sacoţi, megieşească, stăpânită de moşneni, de-a valma pe doi moşi, 132 fam. 33 feciori);

24. Recea (m. megieşească stăpânită de-a valma pe cinci moşi, 203 fam., 13 feciori);

25. Fometeşti (moşia  Fometeşti stăpânită de m-rea Horezu şi moşie  Negreni, megieşească, stăpânită de-a valma pe patru moşi, 119 fam., 19 feciori);

26. Slătioara (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe şase moşi, 249 fam., 21 feciori);

27. Vai de Ei Rumâni (moşie  Vai de Ei stăpânită de m-rea Bistriţa, 53 fam., 17 feciori);

28. Slobozia Vai de Ei (În recapitulaţie: Vai de Ei Ungureni) – moşie  Vai de Ei stăpânită de m-rea Bistriţa, 208 fam., 64 feciori;

29. Oteşani (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi, 450 fam., 40 feciori);

30. Mahalaua Horezu şi Romani ( În Extract, pag. 523: Mahalaua Horezului)

– moşie  Romani stăpânită de m-rea Horezu şi moşneni pe trei moşi, 127 fam., 6 feciori

8. Plasa Coziei

1. Dobriceni (moşia  Dobriceni stăpânită de m-rea Arnota, 190 fam., 17 feciori);

2. Bogdăneşti (moşia  Bogdăneşti stăpânită de m-rea Arnota, 75 fam. 10 feciori);

3. Pietreni (moşia  Pietreni stăpânită de m-rea Bistriţa, 134 fam., 28 feciori);

4. Văratici (moşia  Văratici stăpânită de m-rea Bistriţa, 74 fam., 10 feciori);

5. Costeşti (moşia  Costeşti stăpânită de m-rea Bistriţa, 145 fam., 28 feciori);

6. Bodeşti (moşia  Bodeşti, megieşească, stăpânită de-a valma pe şase moşi, 183 fam., 25 feciori);

7. Tomşani (moşia  Tomşani stăpânită de m-rea Căluiu, 120 fam., 29 feciori);

8. Bărbăteşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma de trei moşi; are şi schitul Surpatele şi a zecea parte din moşie, fără clăcaşi, 320 fam., 28 feciori);       

9. Pietrarii de Sus (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi, 175 fam., 29 feciori);

10. Pietrarii de Jos (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi, 180 fam., 24 feciori);

11. Bârzeşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi, 107 fam., 9 feciori);

12. Zmiorâtul (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi, 89 fam., 11 feciori);

13. Sărăcineşti (moşie  Sărăcineşti stăpânită de schitul Sărăcineşti şi Episcopia Râmnic, 87 fam., 19 feciori);

14. Cacova (moşie  megieşească stăpânită de-a valma de moşneni pe … moşi, 181 fam., 26 feciori);

15. Muereasca de Jos (moşia Muereasca stăpânită de Episcopia Râmnic, 110 fam., 7 feciori);

16. Gura Văii (stăpânită de m-rea Cozia, 82 fam., 10 feciori);

17. Cheia (moşie  Cheia stăpânită de schitul Ezerul şi moşneni, de-a valma pe patru moşi, 125 fam., 9 feciori);

18. Olăneşti (moşia  Olăneşti stăpânităde clucer Toma Olănescu cu fraţii şi ceilalţi Olăneşti şi moşneni, de-a valma pe trei moşi între care intră şi 16 clăcaşi şezători pe trupul de moşie al medelnicerului Alecu Bujoreanul, învecinat cu hotarul Olăneşti. 244 fam., 59 feciori);

19. Călimăneşti (moşia  Călimăneşti stăpânită de m-rea Cozia. 239 fam., 30 feciori);

20. Muereasca de Sus (moşia  Muereasca stăpânită de Episcopia Râmnic. 181 fam., 27 feciori). 

9. Plasa Oltului de Sus

1. Guşoeni (moşie  Guşoeni stăpânită de Episcopia Râmnic şi moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi. 115 fam., 30 feciori);

2. Glăvile (moşia  Glăvile stăp, de şetrar Teodorache Păianul, Ghiţă Bocşenescu şi casa Gheorghe Mărgăritescu şi moşie  megieşească stăpânită de moşneni de-a valma pe opt moşi. 248 fam., 26 feciori);

3. Spârleni (moşia  Spârleni stăpânită de casa lui Mihai Popescu posluşnicelu şi moşneni de-a valma pe nouă moşi. 88 fam., 24 feciori);

4. Orleşti (moşia  Orleşti stăpânită de medelnicer Costache Sterian, moşie  Merişeşti de chir Procopie din Bucureşti, moşia  Gurăreşti de medelnicer Costandin Racoti şi moşie  Scăioşii de casa lui Barbu Trepteanul sud Argeş, 241 fam., 54 feciori);

5. Zăvideni (stăpânită de Episcopia Râmnic, casa Barbului Caragiu şi casa lui Costandin Fărcăşanul. 306 fam., 54 feciori);

6. Aureşti (Mahalaua Aureşti) (moşie  Zăvideni stăpânită de Episcopia Râmnic. 68 fam., 12 feciori);

7. Gura Scundului (moşie  Scundul stăpânită de slugerul Nicolache Măldărescu, chir Hristea Eftimiu, Ghiţă Bucşănescu şi moşie  megieşească stăpânită de moşneni de-a valma pe patru moşi. 143 fam. 18 feciori);

8. Nemoiu ( moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe opt moşi. 250 fam., 47 feciori);

9. Amărăşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe cincisprezece moşi. 181 fam., 41 feciori);

10. Ioneştii Govorii (moşia  Ioneşti stăpânită de m-rea Govora, m-rea Cozia şi diaconul Gheorghe Comisarul sud Argeş. 94 fam., 11 feciori);

11. Fişcălia (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi mari. 93 fam., 11 feciori);

12. Izvoru (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi. 49 fam., 15 feciori);

13. Călina (moşia  Călina stăpânită de Episcopia Râmnic. 138 fam., 23 feciori);

14. Obenii (moşia Ohaba stăpânită de-a valma pe patru moşi. 86 fam., 4 feciori);

15. Bârsanul (moşia  Drăgăşani stăpânită de Episcopia Râmnic. S-a deosebit cu această numire de târgul Drăgăşani. 138 fam., 14 feciori);

16. Ioneştii Mincului (moşia  Ioneşti stăpânită de Ghiţă Bocşenescu. 40 fam., 9 feciori).

10. Plasa Oltului de Jos

1. Măgureni (moşia  Măgureni stăpânită de stolnic Iancul Lahovari şi moşneni, de-a valma pe doi moşi. 39 fam., 6 feciori);

2. Cârlogeni (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi. 129 fam., 28 feciori);

3. Creţeni (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi. 172 fam., 44 feciori);

4. Tighina (moşie  Petcăeşti stăpânită de Nicul Râmniceanul sin polcovnic Nicu Radu. 59 fam., 7 feciori);

5. Rămeşti (moşia  Stăneşti stăpânită de schitul Stăneşti. 97 fam., 8 feciori);

6. Voiceşti (moşie  megieşească stăpânită de-a valma pe trei moşi. 144 fam., 31 feciori);

7. Suşanii de Jos (moşia Suşani stăpânită de stolnic Costandin Zătreanul. 110 fam., 26 feciori);

8. Stăneşti (moşia Stăneşti stăpânită de schitul Stăneşti şi schitul Mamul. 205 fam., 27 feciori);

9. Mahalaua Scorbura (moşie  Robul, megieşească, stăpânită de-a valma pe un moşie  41 fam., 5 feciori);

10. Stefăneşti (megieşească, stăpânită de-a valma; moşie  Dobruşa stăpânită de Episcopia Râmnic, iar moşie  Zlătărei de schitul Ştefăneştii Morunglavului. 271 fam., 65 feciori);

11. Mitrofani (moşia  Mitrofani stăpânită de Episcopia Râmnic. 82 fam., 28 feciori);

12. Fumureni (moşia  Mamul stăpânită de schitul Mamul. 144 fam., 11 feciori);

13. Runcul (moşia  Runcul stăpânită de m-rea Horezu. 73 fam., 7 feciori);

14. Doba (moşia Doba stăpânită de sluger Dumitrache Greceanul şi moşie  megieşească stăpânită de moşteni de-a valma pe un moşie  119 fam., 24 feciori);

15. Mahalaua Mamura (moşia  Mamura a schitului Sărăcineşti şi moşie  megieşească stăpânită de moşteni de-a valma pe doi moşi. 51 fam., 8 feciori);

16. Colibaşi (stăpânită de m-rea Dintr-un-Lemn. 156 fam., 45 feciori);

17. Momoteşti (moşia Momoteşti stăpânită de stolnic Iancu Lahovari. 48 fam., 10 feciori);

18. Strejeşti (moşia Strejeşti stăpânită de căminar Mihalache Darvari. 258 fam., 53 feciori);

19. Suteşti (moşia  megieşească stăpânită de-a valma pe doi moşi. 234 fam., 34 feciori);

 20. Gărdeşti (moşia megieşească stăpânită de-a valma pe patru moşi. 141 fam., 23 feciori).

11. Plasa Râmnic

1. Mihăeşti (moşia Mihăeşti a Episcopiei Râmnic şi a Barbului Pleşoianu, moşie  Săvestrani a m-rii Cozia şi moşie  Rugetul stăpânită de-a valma pe doi moşi. 244 fam., 54 feciori);

2. Cătunul Răbău (moşia  Cremenari stăpânită de m-rea Dintr-un-Lemn. 6 fam., 2 feciori);

3. Vlădeşti (moşia Dosul a Episcopiei Râmnic, moşie  Arhanghelul a schitului ce este închinat la Megaspileon şi moşia  Vlădeşti megieşească, stăpânită de-a valma pe şase moşi. 218 fam., 49 feciori);

4. Bogdăneşti (stăpânită de Episcopia Râmnic, medelnicer Alecu Bujoreanul, polcovniceasa Catinca Bujoreanca şi moşneni de-a valma pe trei moşi. 176 fam., 16 feciori);

5. Păuşeşti (moşia  Păuşeşti stăpânită de-a valma pe cinci moşi. 395 fam., 41 feciori);

6. Govora (stăpânită de m-rea Govora. 132 fam., 14 feciori);

7. Buleta (moşia  Buleta stăpânită de m-rea Govora. 102 fam., 8 feciori);

8. Bârseşti (moşia  Bârseşti stăpânită de polcovnic Bârsescu şi ceilalţi boernaşi Bârseşti. 81 fa., 7 feciori);

9. Bojoreni (Bujoreni) (stăpânită de Episcopia Râmnic, medelnicer Alecu Bujoreanu şi sora sa Tiţa Bujoreanca. 153 fam., 17 feciori);

10. Stolniceni (moşie  Sevestreni stăpânită de pitar Dincă Borănescu. 23 fam., 7 feciori);

11. Ostroveni (moşie  Ostrovul ce-i zice Răstoaca stăpânită de stolnic Lahovari. 47 fam., 10 feciori);

12. Râureni (stăpânită de Episcopia Râmnic şi schitul Slătioara. 34 fam., 12 feciori);

13. Gâtejeşti („Oamenii aceştia au fost înclinaţi la lude cu satul Cacova din plaiul Cozii şi găsindu-să … deosebit şi depărtat şi de satul Cacova şi de plaiul Cozii, s-au aşezat deosebit, precum se arată”) – moşiile Prajilile şi Hinţa stăpânită de m-rea Govora. 61 fam., 9 feciori

Recapitulaţie Judeţul Vâlcea

1. Plasa Otăsăul de Sus: 10 sate, 1455 familii, 209 feciori de muncă;

2. Plasa Otăsăul de Jos: 11 sate, 1324 familii, 210 feciori de muncă;

3. Plasa Cerna de Sus: 12 sate, 1578 familii, 263 feciori de muncă;

4. Plasa Cerna de Jos: 15 sate, 1910 familii, 333 feciori de muncă;

5. Plasa Olteţul de Sus: 20 sate, 2033 familii, 289 feciori de muncă;

6. Plsa Olteţul de Jos: 27 sate, 2641 familii, 557 feciori de muncă;

7. Plasa Horezului: 31 sate, 4791 familii, 671 feciori de muncă;

8. Plasa Coziei: 20 sate, 2031 familii, 415 feciori de muncă;

9. Plasa Oltul de Sus: 16 sate, 2278 familii, 393 feciori de muncă;

10. Plasa Oltul de Jos: 20 sate, 2582 familii, 490 feciori de muncă;

11. Plasa Râmnic: 13 sate, 1672 familii, 246 feciori de muncă.

   TOTAL: 11 plase, 195 sate, 25.294 familii, 3866 feciori de muncă.

Harta rusească din 1835, cu titlul „Harta teatrului de război în Europa, în anii 1828 şi 1829”36, redă aşezările omeneşti din Muntenia, Moldova şi ţinutul Babadagului. În „descrierea hărţii” sunt cuprinse şi „ştiri precise” în legătură cu judeţele Gorj şi Vâlcea.

Cea mai intens populată este Oltenia, cu o mare densitate de sate în zona dealurilor. „Satele sunt aici foarte dese, mai dese decât în orice altă parte, …la vest de Rîmnicul Vâlcei… ea face impresia unui adevărat furnicar”.

În judeţul Vâlcea sunt consemnate 295 de aşezări, din care 255 erau sate şi cătune, 18 lăcaşuri de cult (mănăstiri şi schituri), Râmnicul de la Olt (oraş), „Târgul” (o parte a satului Slăveşti), 17 stâni în munţi şi 3 mori. A doua ediţie a hărţii ruseşti, completată şi editată în anul 1853, consemnează calitatea de târguri a localităţilor Drăgăşani şi Ocna. Se dă împărţirea pe plăşi a judeţelor, iar hotarele acestora sunt clar trasate.

Faţă de Catagrafia de la 1831, numărul aşezărilor a crescut de la 195, la 255.

Între anii 1838-1842, Judeţul Vâlcea îşi modifică atât suprafaţa, cât şi hotarele. Ion Conea spune: „Judeţul Argeş încetează …de a mai trece  la apus de Olt”. Satele din stânga Oltului intrau în componenţa plaiului Loviştea din  judeţul Argeş, iar cele din dreapta Oltului aparţineau plaiului Cozia din judeţul Vâlcea, respectiv: Brezoi, Malaia, Voineasa, Proeni, Călineşti, Sărăcineşti, Robeşti, Câineni şi punctul vamal de la Râul Vadului. Astfel, plaiul Cozia din nordul Judeţului Vâlcea capătă o nouă configuraţie prin integrarea părţii vestice a „Ţării Loviştei”.

Hotarul de est al judeţului, ce-l desparte de Judeţul Argeş, se prelungeşte spre nord pe cursul Oltului din dreptul muntelui Cozia până la punctul vamal de la Râul Vadului. De aici, se îndreaptă spre vest urmărind pârâul Râu Vadului până la izvor, urcă pe culmea munţilor Pârcălabu, Dealu Negru, Voineasa, Bugeţu, Conţu, Cifreşti şi Sărăcinul, formând hotarul nordic cu Ţara Ardealului. Coboară apoi spre sud, pe culmea munţilor dintre pârâurile Stevu şi Serecinu, trece râul Lotru, urcă pe vârfurile Munileasa şi Petrimanul, trece râul Latoriţa, urcă peste vârfurile Nanuşul, Tuluful până în muntele Nedeia, unde întâlneşte hotarul vestic ce desparte Judeţul Vâlcea de Judeţul Gorj. De aici hotarul este acelaşi cu cel menţionat de Fr. Schwantz (la 1723).

Lucrările „Comisiei de rotunjire a judeţelor din Oltenia” din anul 1844, aduce schimbări în împărţirea administrativă a Olteniei. Se trec câteva sate din Judeţul Vâlcea în judeţele Gorj şi Romanaţi şi altele din Judeţul Gorj în Judeţul Vâlcea. Se schimbă denumirea unor plăşi din judeţ. Plasa Olteţul devine Plasa Olteţul de Jos, Plasa Cerna se va numi Plasa Olteţul de Sus şi Plasa Râmnic va primi numele de Plasa Ocolul oraşului37. Judeţul Vâlcea, după aceste modificări, este format din Plasa Olteţul de Jos, Plasa Olteţul de Sus, Plasa Oltului, Plasa Otăsăului, Plasa Ocolul oraşului, Plaio Horezului şi Plaiu Cozii38.       

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se înregistrează o bună definire a rolului instituţiilor administrativ-teritoriale şi se pun bazele unui „sistem modern şi stabil, adaptat după modelul francez şi belgian”. Principele Unirii, Alex. I. Cuza, va institui, prin Legea organică privind organizarea administrativă a Principatelor Unite din apr. 1864, „consiliile judeţene, comuna urbană şi comuna rurală”. „Toate satele, oraşele şi orăşelele vor forma pe viitor comune. Comunele se împart în rurale, compuse din unul sau mai multe sate, cătune etc. şi comune urbane adică oraşe sau orăşele”. Norma de bază a fixării comunei era de natură fiscală: „nici o comună nu va putea număra mai puţin de 500 de contribuabili”39. Judeţul şi comuna fiind investite ca instituţii cu personalitate juridică, având patrimoniu şi competenţe proprii. Ca toate judeţele ţării şi judeţul Vâlcea e administrat de un  prefect, fiecare plasă este condusă de un subprefect, iar fiecare comună de un primar.

Indicele comunelor României40, după noua organizare a Legii comunale, dată în apr. 1864 şi publicată în 1865, cuprinde: 33 judeţe, 62 oraşe (comune urbane) şi 3018 comune rurale, împărţite în 164 plăşi (din care 14 plaiuri).

În Anexa la Legea comunală, Judeţul Vâlcea are următoarea componenţă (redată în ortografia timpului, aşa cum apare în broşură):

1. Plaiul Cozia

1. Bărbăteşti – comună rurală (formată din următoarele sate/ cătune: Bărbăteşti, Ernaticu, Măleni, Văsăseaasca, Poeni, Mierleşti; 335 fam.);

2. Bîrlogu – c. r.(Bîrlogu, Cătunu-de-sus, Cătunu-de-jos; 84 fam.);

3. Bîrzeşti – c. r.  (Bîrzeşti, Burteşti, Andreeşti, Vertope; 92 fam.);

4. Bodeşti – c. r.  (Bodeşti, Brandra, Carboni, Fredoşeşti; 225 fam.);

5. Brezoiu – c. r.  (Brezoiu, Lunca-calului; 65 fam.);

6. Buneşti – c. r.  (Buneşti, Predeşti, Vulcani; 136 fam.);

7. Cacova – c. r.  (Cacova, Griu, Văleni; 142 fam.);

8. Călimăneşti – c. r.  (Călimăneşti, Căciulata, Seaca, Proboeni; 310 fam.);

9. Călineşti – c. r.  (Călineşti, Proeni, Golotreni, Ţuţuleşti, Drăgăneşti; 94 fam.);

10. Câneni – c. r.  (Câneni, Rîu-vadului; 59 fam.);

11. Cernele – c. r.  (Cernele, Şerbăneşti, Mahalaoa-bisericei, Buzduganu, Buţuleşti; 156 fam,);

12. Cheie – c. r.  (Cheie, Gurguiata; 167 fam.);

13. Costeşti – c. r.  (Costeşti, Petreni, Văratici, Desrobiţi, Costeasca, Necşuleşti; 385 fam.);

14. Dobriceni – c. r.  (Dobriceni, Budureşti, Marineşti, Gruieri, Suteni, Ţigănie; 259 fam.);

15. Gura-văei – c. r.  (Gura-Văei, Hotare, Delureni, Văleni, Ţigănia; 64 fam.);

16. Malae – c. r.  (Malae, Voineasa, Silisce, Ciungetu, Lunca lui-Bută; 132 fam.);

17. Muiereasca-de-jos – c. r.  (Muiereasca-de-Jos, Rîiosu, Hurditu; 96 fam.);

18. Muiereasca-de-sus – c. r.  (Muiereasca-de-Sus, Comanca, Petrişu; 198 fam.);

19. Olăneşti – c. r.  (Olăneşti, Tisa, Livadia, Mosorosa; căt. Brăneşti, Budoiu; 231 fam.), reşedinţa subprefecturii;

20. Păuşeştii-Măglaşi – c. r. (Păuşeştii-Măglaşi, Valea Seacă, Chiceora, Vlăducani, Petrari, Costa; 425 fam.);

21. Păuşeştii-Otăşău – c. r.  (Păuşeştii-Otăşău, Bărcane, Văleni, Tâlvari, Ursăreşti; 277 fam.);

22. Petrarii-de-jos – c. r.  (Petrarii-de-jos, Angheleşti, Coastele-Cernei, Tergu; 166 fam.);

23. Petrarii-de-sus – c. r.  (Petrarii-de-sus, Sărata, Ogradă, Moteşti; 268 fam.);

24. Robeşti – c. r.  (Robeşti, Sărăcineşti; 55 fam.);

25. Sărăcineşti – c. r.  (Sărăcineşti, Viezuri; 87 fam.);

26. Stoeneşti – c. r.  (Stoeneşti, Cacaliţi, Valea-Siliscei, Pristepu, Mogoşeşti, Mărăcini-mari; 171

am.);

27. Smeuratu – c. r.  (Zmeuratu, Mahalaoa-din-dealu, Mahalaoa-din-vale; 73 fam.).

Total: 27 comune rurale; 106 sate; 2 cătune; 4.752 fam.

2. Plaiu Horezu

1. Alunu – c. r.  (Alunu, Igoiu, Bodeşti; 325 fam.);

2. Bărbeşti – c. r.  (Bărbeşti; 161fam.);

3. Cârstăneşti – c. r.  (Cârstăneşti, Cuceşti, Bogdăneştii-Luncani; 155 fam.);

4. Foleştii-de-jos – c. r.  (Foleştii-de-jos; 119 fam.);

5. Foleştii-de-sus – c. r.  (Foleştii-de-sus; 181 fam.);

6. Fometeşti – c. r.  (Fometeşti; 92 fam.);

7. Greci – c. r.  (Greci; 127 fam.);

8. Horezu – c. r.  (Tergu Horezu; 184 fam.), reşedinţa subprefecturii;

9. Mădulari – c. r.  (Mădulari, Armăşeşti; 308 fam.);

10. Măldăreşti – c. r.  (Măldăreştii-de-jos, Măldăreştii-de-sus; 229fam.);

11. Mateeşti – c. r.  (Mateeşti; 177fam.);

12. Miloste – c. r.  (Miloste; 120 fam.);

13. Oteşani – c. r.  (Oteşani; 312 fam.);

14. Pojogi – c. r.  (Pojogi, Bălteni, Cireşu; 350 fam.);

15. Racoviţa – c. r.  (Racoviţa; 122 fam.);

16. Rece – c. r.  (Rece, Mariţa; 232 fam.);

17. Rîmeşti – c. r.  (Rîmeşti, Urşani; 139 fam.);

18. Romani – c. r.  (Romani; 181 fam.);

19. Slătiora – c. r.  (Slătiora; 232 fam.);

20. Stroeşti – c. r.  (Stroeşti, Dianu; 242 fam.);

21. Tomşani – c. r.  (Tomşani, Bogdăneşti, Arnota; 200 fam.);

22. Turceşti – c. r.  (Turceşti; 213 fam.);

23. Vaideeni – c. r.  (Vaideeni; 234 fam.).

Total: 23 comune rurale; 36 sat; 4.592 fam.

3. Plasa Ocolu

1. Bîrseşti – c. r.  (Bîrseşti, Buleta; 160fam.);

2. Bogdăneşti – c. r.  (Bogdăneşti; 123 fam.);

3. Bojoreni – c. r.  (Bojoreni, Olteni; 153 fam.);

4. Căzăneşti – c. r.  (Căzăneşti; 80 fam.);

5. Copăcelu – c. r.  (Copăcelu, Rîureni, Stolniceni, Valea-răi; 155 fam.);

6. Frânceşti – c. r.  (Frânceşti, Pădureţu, Mălăeţu, Silisce; 136 fam.);

7. Gemeni – c. r.  (Gemeni, Mănăileşti; 192 fam.);

8. Govora – c. r.  (Govora, Teiuşu, Titireciu; 535 fam.);

9. Inăteşti – c. r.  (Inăteşti, Ostroveni; 108 fam.);

10. Mihăeşti – c. r.  (Mihăeşti, Sevestieni, Măgura; 297 fam.);

11. Monastireni – c. r.  (Monastireni; 244 fam.);

12. Ocna – c. u. (Tergu Ocna, Lunca, Sohorâtu, Ocniţa, Valea-Răi, Buda, Ţeica, Trăistaru, Făcăi; 768 

fam.), reşedinţa subprefecturii;

13. Râmnicu – c. u. (Oraşu Râmnicu, Cetăţue, Priba; 1.150 fam.): reşedinţa judeţului;

14. Surpate – c. r.  (Surpatele-Moşneni, Surpatele-Monastirei; 128 fam.);

15. Vlădeşti – c. r.  (Vlădeşti, Aranghelu; 241 fam.).

Total: 2 oraşe(comune urbane), 13 comune rurale, 39 sate, 4.470 fam.

4. Plasa Olteţu-de-jos

1. Băbeni – c. r.  (Băbeni, Bartani, Bâdari; 124 fam.);

2. Bălceşti – c. r.  (Bălceşti, Uliceiu, Bălăciţi; 155 fam.);

3. Beneşti – c. r.  (Beneşti; 62 fam.);

4. Botoşani – c. r.  (Botoşani, Pieleşti, Târcăneşti; 107 fam.);

5. Cârlogani – c. r.  (Cârlogani; 81 fam.);

6. Diculeşti – c. r.  (Diculeşti, Bodeşti; 106 fam.);

7. Făureştii-de-jos – c. r.  (Făureştii-de-jos, Mileşti, Pronceşti, Boge; 319 fam.);

8. Frăţila – c. r.  (Frăţila; 116 fam.);

9. Găneşti – c. r.  (Găneşti, Făureştii-de-sus, Bălşoiu, Păsăteşti, Ciolăneşti; 135 fam.);

10. Ghioroiu – c. r.  (Ghioroiu; 160 fam.);

11. Goruneşti – c. r.  (Goruneşti, Oculeşti, Bărcăneşti; 180 fam.);

12. Lăcusteni – c. r.  (Lăcusteni, Risipiţi, Cânte; 146 fam.), reşedinţa subprefecturii;

13. Laloşu – c. r.  (Laloşu, Gantea, Dobriceni; 230 fam.);

14. Măciuca – c. r.  (Măciuca, Văleni, Botorani, Boiasa; 317 fam.);

15. Mărgineni – c. r.  (Mărgineni, Giuleşti, Păeşti, Blăgeni; 119 fam.);

16. Otetelişu – c. r.  (Otetelişu; 125 fam.);

17. Petrosa – c. r.  (Petrosa, Slăveşti, Valea-mare, Serbi; 290 fam.);

18. Poenari – c. r.  (Poenari; 88 fam.);

19. Prejoiu – c. r.  (Prejoiu, Silisce; 53 fam.);

20. Rusăneşti – c. r.  (Rusăneşti, Omorâce; 188 fam.);

21. Şerbăneşti – c. r.  (Şerbăneşti, Buţuleşti, Cânăpeni, Budureşti; 123 fam.);

22. Ştirbeşti – c. r.  (Ştirbeşti, Terusci, Câzăneşti; 208 fam.);

23. Tetoiu – c. r.  (Tetoiu, Mandoceşti, Rugioiu, Vînoeşti, Băroiu; 110 fam.);

24. Vasilaţi – c. r.  (Vasilaţi, Vasilaţii-de-jos, Vasilaţii-de-sus, Unguriţu; 162 fam.);

25. Zătrenii-de-jos – c. r.  (Zătrenii-de-jos, Stanomiru, Manicu, Teascu, Monastire; 116 fam.);
        26. Zătrenii-de-sus – c. r.  (Zătrenii-de-sus, Corbeşti, Purcăreşti, Peatra; 50 fam.).

Total: 26 comune rurale, 76 sate, 3.870 fam.

5. Plasa Olteţu-de-sus

1. Băeşti – c. r.  (Băeşti, Dobrice, Turbure; 159 fam.);

2. Brosceni – c. r.  (Brosceni, Şerbăneşti, Goteju, Veţelu; 271 fam.);

3. Căţetu – c. r.  (Căţetu, Câzăneşti, Cuci, Cădutu; 89 fam.);

4. Coirteşti – c. r.  (Ciorteşti, Mece; 160 fam.);

5. Colţeşti – c. r.  (Colţeşti, Ocrocu, Ilaciu, Cometu; 286 fam.);

6. Copăceni – c. r.  (Copăceni; 120 fam.);

7. Crăpături – c. r.  (Crăpături, Popeşti, Ţopeşti, Lacu; 315 fam.);

8. Dejoiu – c. r.  (Dejoiu, Bufe, Leuci, Dieconeşti, Dageni; 120 fam.);

9. Dodeşti – c. r.  (Dodeşti, Fârtăţeşti, Dăncăi, Târmisloiu; 298 fam.);

10. Drăganu – c. r.  (Drăganu, Tortoeşti; 152 fam.);

11. Găgeni – c. r.  (Găgeni, Cârnicetu; 77 fam.);

12. Gileşti – c. r.  (Giuleşti, Popeşti; 94 fam.);

13. Grădisce – c. r.  (Grădisce, Verloiu; 130 fam.);

14. Ninciuleşti – c. r.  (Ninciuleşti, Măciuceni, Tudoreşti, Bărbăraci, Copoleşti; 116 fam.);

15. Nisipi – c. r.  (Nisipi, Seciu, Mijlocu, Ciobăneşti; 167 fam.);

16. Obislău – c. r.  (Obislău, Deconeşti; 128 fam.);

17. Pîrîenii-de-jos- c. r.  (Pîrîenii-de-jos, Valea-ganei, Căciuleşti Pîrîeni; 114 fam.);

18. Pîrîenii-de-mijlocu – c. r.  (Pîrîenii-de-mijlocu, Valea-satului, căt. Pîrîenii-de-sus; 120 fam.), reşedinţa subprefecturii;

19. Pîrîenii-de-sus – c. r.  (Pîrîenii-de-sus, Merişu; 63 fam.);

20. Pîrîoşani – c. r.  (Pîrîoşani, Bote, Croitori; 87 fam.);

21. Pleşoiu – c. r.  (Pleşoiu, Măneşti, Boru; 80 fam.);

22. Romaneşti – c. r.  (Romaneşti, Balaciu-Gorguleşti; 80 fam.);

23. Roşele – c. r.  (Roşele, Rătuleşti, Viaceni, Şepteşti, Perteşti, Hotariciu, Cerăşti, Ruginosa, Păsărei, Pleşeşti; 380 fam.);

24. Săştiora – c.r (Săştiora, Capu-dealului, Bălceşti, Valea-satului; 184 fam.);

25. Sgubea – c. r.  (Sgubea; 60 fam.);

26. Sineşti – c. r.  (Sineşti, Popeşti, Ceocăţi, Găneşti, Betreni; 175 fam.);

27. Slăveşti – c. r.  (Slăveşti, Soralu, Gânguleşti, Posteşti, Rîma; 215 fam.);

28. Tereuja – c. r.  (Tereuja, Străchineşti, Dobrice, Urgica, Sgube, Valea-Stejarului; 116 fam.);

29. Tina – c. r.  (Tina, Valea-mare; 80 fam.);

30. Ulmetu – c. r.  (Ulmetu, Adunaţii-vechi, Teiuşu; 120 fam.);

31. Văleni – c. r.  (Văleni, Popeşti-Vlăduleşti; 200 fam.);

32. Veaca – c. r.  (Veaca; 67 fam.).

Total: 32 comune rurale; 104 sate; 1 cătun; 4.823 fam. 

6. Plasa Oltu

1. Amăreşti – c. r.  (Amăreşti; 258 fam.);

2. Aureşti – c. r.  (Aureşti; 96 fam.);

3. Călina – c. r.  (Călina; 160 fam.);

4. Creţeni – c. r.  (Creţeni, Măgureni; 157 fam.);

5. Drăgăşani – c.u.(Tergu-Drăgăşani, Bîrsanu, Gărdeşti, Momoteşti; 614 fam.), reşedinţa subprefecturii;

6. Fumureni – c. r.  (Fumureni; 141 fam.);

7. Guşoeni – c. r.  (Guşoeni, Spîrleni; 210 fam.);

8. Izvoru – c. r.  (Izvoru; 53 fam.);

9. Lungeşti – c. r.  (Lungeşti; 131 fam.);

10. Mădulari – c. r.  (Mădulari; 260 fam.);

11. Mitrofani – c. r.  (Mitrofani; 69 fam.);

12. Nimoiu – c. r.  (Nimoiu; 262 fam.);

13. Orleşti – c. r.  (Orleşti; 346 fam.);

14. Prundeni – c. r.  (Prundeni; 224 fam.);

15. Rîmeşti – c. r.  (Rîmeşti; 138 fam.);

16. Stăneşti – c. r.  (Stăneşti, Tighina; căt. Adunaţi; 129 fam.);

17. Ştefăneşti – c. r.  (Ştefăneşti; 249 fam.);

18. Şuşanii-de-jos – c. r.  (Şuşanii-de-jos; 161 fam.);

19. Şuşanii-de-Sus – c. r.  (Şuşanii-de-sus; 147 fam.);

20. Suteşti – c. r.  (Suteşti; 300 fam.);

21. Uşurei – c. r.  (Uşurei; 158 fam.);

22. Voceşti – c. r.  (Voiceşti; 172 fam.);

23. Zavideni – c. r.  (Zavideni; 135 fam.);

24. Zlătărei – c. r.  (Zlătărei, Dobruşea, Vrăjitore; 246 fam.):

Total: 1 oraş (comună urbană); 23 comune rurale; 31 sate; 1 cătun; 4.816 fam.

7. Passa Otăşău

1. Băbeni – c. r.  (Băbeni, Valea-mare; căt. Băbeni-români, şi ungureni; 261 fam.);

2. Cermegeşti – c. r.  (Cermegeşti; 149 fam.);

3. Ciumagi – c. r.  (Ciumagi; 156 fam.);

4. Coeni – c. r.  (Coeni; căt. Busuioci; 113 fam.);

5. Dăeşti – c. r.  (Dăeşti; 106 fam.);

6. Fişcălia – c. r.  (Fişcălia, Rascăeţi; 135 fam.), reşedinţa subprefecturii;

7. Glăvile – c. r.  (Glăvile; 420 fam.);

8. Ioneştii-Govora – c. r.  (Ioneştii-Govora; 162 fam.);

9. Ioneştii-Mincului – c. r.  (Ioneştii-Mincului; 134 fam.);

10. Lăpuşata – c. r.  (Lăpuşata; 332 fam.);

11. Măldăreşti – c. r.  (Măldăreşti; 149 fam.);

12. Modoe – c. r.  (Modoe, Groşi; 130 fam.);

13. Popeşti – c. r.  (Popeşti, Meeni; 180 fam.);

14. Roeşti – c. r.  (Roeşti, Ciocâltei, Sărăcineşti; 285 fam.);

15. Scundu – c. r.  (Scundu; 189 fam.);

16. Şirineasa – c. r.  (Şirineasa, Slăviteşti, Ceorăşti; 260 fam.);

17. Stăneşti – c. r.  (Stăneşti, Buneşti, Bărcane; 231 fam.);

18. Urşi – c. r.  (Urşi; 101 fam.);

19. Vîrleni – c. r.  (Vîrleni; 203 fam.);

20. Zăvoeni – c. r.  (Zăvoeni; 111 fam.):

Total: 20 comune rurale; 30 sate; 3 cătune; 3.815 fam.

Total Judeţul Vâlcea: 3 c. u.; 164 c. r.;  432 sate; 7 căt.; 31.139 fam., împărţit în 2 plaiuri şi 5 plăşi.

Legea comunală din 1864  prevedea un termen de trei ani de întrunire sau destrunire a satelor şi a comunelor rurale şi urbane nou închegate. După întrunirile făcute şi recunoscute oficial, la împlinirea termenului de trei ani, care după dispoziţiile domneşti a expirat la 31 oct. 1867, unele sate au înaintat cereri de întrunire cu comunele vecine şi altele de destrunire, deoarece nu-şi pot susţine cheltuielile administrative proprii sau nu le convine forma de organizare.Astfel, com. Romani + Mahalaua Romani s-au întrunit cu comuna Râmeşti; comuna Pârâienii de Mijloc – cu com. Pârâienii-de-jos; com. Copăcelu şi cătunul Borăneşti, Râureni şi Răstoaca, cu comuna urbană Ocna; comuna Gura-Văii, cu comuna Călimăneşti; cătunele Igoiu şi Bodeşti, cu comuna Alunu; destrunirea cătunului Teiuş şi Titireciu de comuna Govora; destrunirea cătunului Armăşeşti de comuna Mădulari; destrunirea cătunului Bogdăneşti Arnota, de comuna Tomşani; destrunirea cătunelor Cireş(i)u şi Bălteni, de comuna Pojogi; destrunirea Târgului Horezu de Mahalaua Horezu; destrunirea cătunului Dosu de comuna Vlădeşti; destrunirea cătunului Dianu, de comuna Stroeşti; dezlipirea cătunului Arhanghel de comuna Vlădeşti şi întrunirea cu comuna urbană Râmnic; dezlipirea cătunului Ciocâltei, de comuna Roeşti; dezlipirea   cătunului Ciorăşti de comuna Şirineasa; dezlipirea   cătunului Marcea de comuna Ioneştii-Govora; dezlipirea   cătunului Băbeni-Ungureni, de Băbeni-Români. Au mai avut loc: unirea comuna Inăteşti cu comuna urbană Râmnic, înclinarea comuna Căţetu cu comuna Dozeşti şi atribuirea numelui de comuna Dozeşti; înclinarea comuna Zătrenii-de-sus cu comuna Zătrenii-de-jos, precum şi trecerea comunei Costeşti din Plaiul Coziei în Plaiul Horezu41. În urma aprobării cererilor de mai sus, Judeţul Vâlcea era alcătuit din: 171 comune rurale şi 3 urbane, cuprinse în aceleaşi 2 plaiuri şi 5 plăşi. Prin adresa nr. 12.119 din 7 / 9 iulie 187142, ministrul de interne îi roagă pe prefecţii districtelor (judeţelor) din ţară şi pe prefectul judeţului Vâlcea, să chibzuiască împreună cu membrii Comitetului permanent local şi cu subprefecţii plăşilor „care anume comune şi cătune astăzi în fiinţă, ar fi bine să se întrunească ca să fie pe viitor formate cum mai sus am zis, de la 800 – 1000 familii pentru ca prin acestu mod cheltuielele ce cad în sarcina Comunelor să fie mai în raport cu starea materială a locuitorilor, iar osebitele cheltuieli ce se răsfrâng asupra fiecăruea contribuabil să fie mai redusă”. Această adresă a fost discutată în Comitetul permanent local, înaintându-se Corpurilor legiuitoare ale ţării, însoţită de un tablou cu viitoarea componenţă a judeţului. Ea devine aplicabilă prin Legea comunală din martie 1874, iar în urma promulgării acesteia, în Indicele comunelor pe periodul de cinci ani 1876-1884 43, Judeţul Vâlcea are următoarea componenţă:

1. Plaiu Cozia (Arrondissment de Cozia)

1. Bărbăteşti: Bărbăteşti (Popeşti)* (localităţile ce poartă acest semn – *, sunt sate reşedinţă de comună), Budureşti, Dobriceni, Grueni, Iernaticu, Marineşti, Mirleşti, Poenele, Susani, Ţigănia-de-la-metoc, Văleni, Vătăşeşti;

2. Bodeşti: Andrieşti, Bârzeşti, Blândoea, Bodeşti*, Burteşti (Striceşti), Drăgăneşti (Răceni), Tudoreşti (Lăzurelu), Vertopele;

3. Brezoiu: Brezoiu*, Ciungetu (Valea-lui-Stan), Dobrunu (Lunca-lui-Burtea), Galbena, Malaia (Pe-Vasilaţi), Siliştea (Lunca-calului), Voineşiţa, Voineasa;

4. Călimăneşti: Căciulata (Şuta), Călimăneşti* (Chilia), Comanca (Priboeni), Gura-Văii, Hotarele, Muereasca-de-jos, Muereasca-de-sus, Petrişu, Râiosa, Seaca, Uiditu;

5. Costeşti: Costeşti* (Gruşetu), Petreni (Grămeşti, Ciorobeşti), Ţigănia (Secăturele, Doseni), Veraticu (Mlăcele, Negruleşti);

6. Olăneşti: Cheia, Cormoşeşti (Bochila), Gurguiata (Mosorosa), Livadea (Vâlcelele), Olăneşti*, Tisa, Valea-de-case; reşed. subpref.

7. Păuşeşti-Măglaşi: Chiciora, Costa (Valea-de-casă, Lacu-popii), Dosu, Păuşeşti-Măglaşi*, Petrari, Sărăcineşti, Trusculeşti, Viezuri (Fundătura), Vlădeşti (Pleaşa), Vlăduceni (Urzicari);

8. Păuşeşti-Otaşeu: Bărcanele, Berlogu, Păuşeşti-Otaşeu*, Tâlvacu (Şurligaea), Ursăreşti, Văleni;

9. Petrari: Cărpenişu (Angeleşti), Jilava, Moteşti, Ogrădi, Petrari-de-jos, Petrari-de-sus*, Sarata (Glodu), Schitu;

10. Robeşti: Câineni, Călineşti, Dealu-lui-Vlad, Golotreni, Mândra, Pociovaliştea, Poenari (Proeni), Rîu-Vadului, Robeşti*. Sărăcineşti (Bolovanu), Scărişoarele, Ţuţuleşti (Cornetu);

11. Stoeneşti: Cacova (Gruiu-Viişora), Drăgăneşti, Mogoşeşti, Neghineşti, Popeşti, Prislopu (Mărăcini-mari), Stoeneşti (Cacaleţi), Zmeuretu;

2. Plaiu Horezu (Arrondissment Horeazou)

1. Foleşti: Dumbrăveşti, Foleştii-de-jos*, Foleştii-de-sus, Genuneni, Hududoiu, Mănăileşti, Negreşti, Pârvuleşti, Popeşti;

2. Horezu: Horezu*, Mahalaoa-Horezu, Rîmeşti, Romani, Ursani; reşed. subpref

3. Măldăreşti: Bogdăneşti-Arnotei, Măldăreşti-de-jos, Măldăreşti-de-sus*, Tomşani;

4. Medulari: Armăşeşti, Medulari*;

5. Milostea: Greci, Milostea*, Slătioara;

6. Oteşani: Bogdăneşti-de-Luncavăţu, Cârstăneşti, Cuceşti, Oteşani*;

7. Pojogi: Bălteni, Cireşu, Dieanu, Pojogi*, Stroeşti;

8. Racoviţa: Fometeşti, Mariţa, Racoviţa*, Recea;

9. Turceşti: Berbeşti, Mateeşti, Turceşti*;

10. Vaideeni: Vaideeni*.

3. Plasa Ocolu (Arrondissment d’Ocolou)

1. Bârseşti: Arsanca, Bârseşti*, Brusturelu, Buleta, Capu-dealului, Căzăneşti, Măgura, Mihăeşti, Negreni, Rugetu, Stupărei, Tătărani, Ţigănia;

2. Bujoreni: Bogdăneşti, Bujoreni*, Lunca, Malu-alb, Mosoroasa, Olteni, Turburea;

3. Govora: Buneşti, Gătezeşti, Govora*, Mocila, Prăjila, Predeşti, Teiuşu, Ţigănia, Titireciu, Velcani;

4. OCNA (reşedinţa subprefecturii): Buda, Copăcelu, Cosota, Făcăi, Goronişi, Lunca, OCNA*; Ocniţa, Restoaca, Rîureni, Sohoretu  (Slătioarele), Stolniceni, Ţeica, Trăistari, Voreţele.

5. ROMNICU (sic!)-VÂLCEA: Arhanghelu, Cetăţuea, Inăteşti, ROMNICU-VÂLCEA*, Ţigănia;

6. Surpatele: Brigidu, Cernele (Lunca), Desrobiţi (Coşiani), Frânceşti, Mălăeşti, Monăstireni-Desrobiţi, Pădureţi, Rudari, Şerbăneşti, Surpatele-Monastireni*, Surpatele-Moşneni;

4. Plasa Olteţu-de-Jos (Arrondissment d’Olteţu-de-Jos)

1. Bălceşti: Bălceşti* (Ulicioiu, Bălăciţi), Frăţila, Goruneşti (Oculeşti, Bărcăneşti), Prejoiu (Siliştea);

2. Ghioroiu: Ghioroiu*, Poenari, Ştirbeşti (Hereşti, Căzăneşti);

3. Laloşu: Budeşti, Diculeşti, Făureşti-de-jos (Mileşti, Prot., Bogea), Laloşu* (Ganţa, Dobriceni);

4. Locusteni: Beneşti, Cârlogani, Locusteni* (Contea), Risipiţi, Vasilaţi (Vasilaţii-de-sus, Unguriţi); reşed. subpref

5. Măciuca: Drăganu (Tortoeşti), Măciuca* (Văleni, Botoranu, Boiosa), Predeşti, Tortoeşti;

6. Mărgineni: Bătăşani (Pieleşti, Torcăneşti), Mărgineni* (Giuleşti, Pueşti, Blajoni), Rusă-neşti (Omorici, Afenata);

7. Otetelişu: Băbeni (Bârdani, Rudani), Otetelişu*, Petroasa (Slăveşti, Valea-mare, Serbi);

8. Zătreni: Făureşti-de-sus, Găneşti (Bălşoiu, Posoteşti, Ciobăneşti), Şerbăneşti (Bugiuleşti, Câmpani, Budureşti); Stanomiru (Meca, Teascu, Monastireni), Tetoiu (Mandoceşti, Baroiu), Zătre-nii-de-jos, Zătrenii-de-sus* (Ciorbeşti, Purcăreşti, Peatra);

5. Plasa Olteţu-de-Sus (Arrondissment d’Olteţu-de-sus)

1. Alunu: Alunu*; Bodeşti, Colţeşti, Corneţu, Dealu-mare, Igoiu, Ilaciu, Ocracu;

2. Brosceni: Brosceni*, Copăceni, Găteji, Groşi, Modoea, Otărasa, Popeşti, Şerbă-neşti, Ulmetu, Veţelu, Veţelu;

3. Crăpăturile: Crăpăturile*, Lacu, Măneasa, Nenciuleşti, Popeşti, Seştioara, Ţăpeşti;

4. Dozeşti: dutu, Căţetu, Căzăneşti, Cuci, Dozeşti*, Fărţăteşti, Giuleşti, Popeşti, Stănculeşti;

5. Pîrăeni-de-jos: Ciorteşti, Mecea, Pîrăeni-de-jos, Văleni;

6. Pleşoiu: Bodea, Boereasca, Boru, Croitori, Istrăteşti, Măneşti, Merişu, Pîrăeni-de-mijloc, Pârăeni-de-sus, Pârăuşani, Plăvaea, Pleşoiu*; Scurta, Valea-Căţuleşti, Valea-Ganei, Valea-satului, Veaca; reşed. subpref

7. Roşiile: Borca, Cherăşti, Hotăroaea, Lupeşti, Osiceni, Păsărei, Petreşti, Popeşti, Răţeleşti, Roşiile*, Romăneşti-de-jos, Romăneşti-de-sus, Zgubea;

8. Sineşti: Alecseşti, Budoiu, Cicheşti, Ganea, Ocheşti, Popeşti, Sineşti, Slăveşti, Sorătu, Străchineşti, Stremba (sic!), Tereuja, Vechi, Urzica;

9. Tina: Bălăneşti (Băeşti), Busuioceni, Diaconeşti, Dobricea, Grădiştea, Mălureni, Obislavu, Stănculeşti, Străchineşti, Tina*, Turburea;

6. Plasa Oltu (Arrondissment d’Oltou)

1. Creţeni: Brăneşti, Carcadieşti, Creţeni*, Guşoeni, Măgureni, Sperleni;

2. DRĂGĂŞANI: Bârsanu, DRĂGĂŞANI*, Gărdeşti, Momoteşti; reşed. subpref

3. Lungeşti: Fumureni, Lungeşti, Runcu, Stăneşti, Tighina (Adunaţi);

4. Medulari: Bălăşioara, Bănţeşti, Căleşti, Dimuleşti, Iacovele, Mamu, Medulari*;

5. Nemoiu: Amăreşti, Bou, Căţeleşti, Cetăţeoa, Isvoru, Nemoiu*, Padina, Palanga, Popeşti, Racu, Siliştea;

6. Orleşti: Aureşti, Orleşti*, Scăioşi, Sibea, Ţăcălia, Valea-Bisericei;

7. Prundeni: Călina, Prundeni*, Zăvideni;

8. Stefăneşti: Condoceşti, Dobruşa, Dobruşa-de-sus, Petculeşti, Şeanţu, Şcola, Şerbăneşti, Stefăneşti, Voiceşti-de-deal, Voiceşti-de-Olt, Zlătărei;

9. Şuşani: Rîmeşti, Serbi, Stăiculeşti, Stupina, Şuşani-de-jos, Şuşani-de-sus*, Uşurei;

10. Suteşti: Boroseşti, Ghiodeşti, Mazili, Mitrofani, Nemchizoreşti, Petrosa, Suteşti*, Verdea;

7. Plasa Otăşeu (Arrondissment d’Otacheou)

1. Băbeni: Băbeni-români, Băbeni-Ungureni*, Ciorăşti, Şirineasa, Slăviteşti, Valea-mare;

2. Dejoiu: Bărluiu, Bogeni, Bulacu, Ciumagi, Dejoeni, Dejoiu*, Despre-resărit, Găgeni, Gărnicetu, Leuci, Mijlocu, Nisipi, Sănduleşti, Seciu, Sotani, Spărieţi, Tăbuleşti;

3. Glăvile: Aninoasa, Glăvile*, Olteanca, Pesceana, Scundu, Ursoea;

4. Ioneşti: Bocşani, Fişcălia, Guguianca, Hobeni, Ioneşti-Govorei*, Ioneşti-Mincului, Marcea, Prodăneşti, Răscăeţi, Toteşti; reşed. subpref

5. Lăpuşata: Bogini, Boreşti, Fiştigoiu, Lădeşti, Lăpuşata*, Măldăreşti, Mijaţi, Sărăreşti, Zerneşti;

6. Popeşti: Dăeşti, Meeni, Popeşti*, Saioci, Urşi;

7. Roeşti: Bărbărigeni, Cermegeşti, Ciocâlteiu, Coeni, Lupoea, Negraea, Olteanca, Pesceana, Pesceana, Roeşti*, Sueşti;

8. Stăneşti: Bărcăneşti, Bocşani, Buneşti, Jaroştea, Stăneşti*, Verleni, Zăvoeni.

Total Judeţul Vâlcea: 3 comune urbane, 62 comune rurale, 491 cătune şi mahalale cuprinse în 5 plase şi 2 plaiuri.

Noua organizare administrativă nu a funcţionat conform aşteptărilor, existând multe plângeri ale locuitorilor unor sate, care se aflau prea departe de centrul comunei şi nu au cu ce se deplasa pentru rezolvarea problemelor personale sau a celor mai mici pricini. Astfel, nu după mult timp, în anul 1887, componenţa Judeţului Vâlcea are o nouă înfăţişare. Numărul plăşilor scade la 5, iar numărul comunelor ajunge la 166, din care 3 comune urbane şi 163 comune rurale.

1. Plasa Ocolu-Otăşău: 32 comune rurale; 2 comune urbane; Ocna – reşed. plăşii;

2. Plaiu Horezu: 26 comune rurale; Târgu Horezu – reşed. plaiului;

3. Plaiul Cozia: 26 comune rurale; Olăneşti – reşed. plaiului;

4. Plasa Olteţu de Sus: 31 comune rurale; Pleşoiu – reşed. plăşii;

5. Plasa Oltu – Olteţu de Jos: 48 comune rurale; 1 comună urbană; Drăgăşani – reşed. plăşii.

După Legea pentru fixarea circumscriţiilor administrative, promulgată şi pusă în aplicare la 1 nob. 1892, judeţul Vâlcea s-a împărţit în 10 plăşi, care cuprindeau un număr de 162 comune rurale şi 4 comune urbane; în alcătuirea acestora, sunt cuprinse 448 cătune, respectiv – 3 oraşe44, pe care le redăm mai jos în ortografie actualizată.

1. Plasa Cerna-de-Jos, cu reşedinţa în com. Giuleşti (căt. Giuleşti)

1. Bătăşani: Bătăşani* (satele cu asterisc sunt reşedinţe de comună), Fărcăneşti, Preleşti; 784 loc.;

2. Crăpăturile: Crăpături*, Măneasa, Popeşti, Tepeşti; 863 loc.;

3. Dejoiu: Dejoiu*, Mijlocu, Satani; 636 loc.;

4. Dozeşti: Căţetu, Cuci-Danezu, Dozeşti*, Fărtăţeşti, Stănculeşti, Tanislavu; 2137 loc.;

5. Drăganu: Drăganu; 1006 loc.;

6. Găgeni: Găgeni*, Gârniţetul; 453 loc.;

7. Giuleşti: Giuleşti*, Popeşti; 442 loc.;

8. Măciuca: Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuca, Oveselu*, Popeşti; 2081 loc.;

9. Mădulari: Bălşora, Băneşti, Dinuleşti, Hăleşti*, Iacovile, Mădulari, Mamu; 1857 loc.;
       10. Mărgineni: Mărgineni*; 954 loc.;

11. Nenciuleşti: Budele, Nenciuleşti, Şeasa*; 703 loc.;

12. Nisipi: Cioponeşti, Mijlocu, Nisipi*, Seciu; 706 loc.;

13. Pietroasa: Pietroasa, Sârbi, Valea-Mare*; 1052 loc.;

14. Romaneşti: Balaciu, Romaneşti*; 569 loc.;

15. Roşiile: Batacolu, Herăşti, Hotăroia, Lupueşti*, Păsărei, Perteşti-Osiceni, Plecşani, Roşiile; 1690 loc.;

16. Rusăneşti: Afânaţi, Măriceşti, Omorâcea, Rusăneşti*; 1139 loc.;

17. Stăneşti: Bărcăneşti, Cuculeşti, Mijlocu*, Stăneşti, Valea Lungă; 872 loc.;

18. Vârleni: Becşani, Linia-Dealului, Vârleni*; 1153 loc.;

19. Zăvoeni: Jaroştea, Măldăreşti, Zăvoeni*; 562 loc.

2. Plasa Cerna-de-sus, cu reşedinţa în com. Măldăreşti (căt. Lădeşti)

1. Armăşeşti: Armăşeşti*; 481 loc.;

2. Bălteni: Bălteni*; 390 loc.;

3. Brosceni: Brosceni*, Hotărasa, Şerbăneşti, Veţelu; 1307 loc.;

4. Cermegeşti: Cermegeşti*; Pesceana; 1920 loc.;

5. Cireşu: Cireşu*; 452 loc.;

6. Ciumagi: Ciumagi*, Păsculeşti; 806 loc.;

7. Coeni: Coeni*; 841 loc.;

8. Copăceni: Copăceni*; 417 loc.;

9. Lăpuşata: Bereşti, Fiştigoiu, Mijaţi, Săruleşti*, Zărneşti; 1833 loc.;

10. Mădulari: Mădulari*; 829 loc.;

11. Măldăreşti: Măldăreşti, Lădeşti*; 703 loc.;

12. Modoia: Groşii, Modoia*; 626 loc.;

13. Pojogi: Pojogi*; 610 loc.;

14. Popeşti: Meeni*; Popeşti; 1148 loc.;

15. Roeşti: Ciocâlteiu, Pesceana, Roeşti*; 1270 loc.;

16. Ulmetu: Ulmetu*; 427 loc.;

17. Urşi: Urşi*; 572 loc.

3. Plaiul Cozia, reşedinţa în com. Călimăneşti (căt. Călimăneşti)

1. Bogdăneşti: Bogdăneşti*, Malul Vârtop; 810 loc.;

2. Brezoiu: Brezoiu*; 604 loc.;

3. Bujoreni: Bujoreni, Lunca, Malu-Alb, Mosorosa, Olteni*; 875 loc.;

4. Câineni: Câineni*; 396 loc.;

5. Călimăneşti: Căciulata, Călimăneşti*, Gura-Văiei, Seaca; 2088 loc.;

6. Călineşti: Călineşti*, Golotreni, Proeni, Ţuţuleşti; 526 loc.;

7. Cheia: Cheia*, Gurguiata; 804 loc;

8. Malaia: Ciungetu, Malaia*, Săliştea, Voineasa; 778 loc.;

9. Muereasca-de-jos: Muereasca-de-jos* ; 625 loc.;

10. Muereasca-de-sus: Comanca, Muereasca-de-sus*, Petrişu; 1395 loc.;

11. Olăneşti: Livadia, Mosorosa, Olăneşti*, Tisa; 1028 loc.;

12. Păuşeşti-Măglaşi: Păuşeşti-Măglaşi*;1951 loc.;

13. Robeşti: Bolovanu, Robeşti*, Sărăcineşti; 381 loc.;

14. Sărăcineşti: Sărăcineşti*; Viezuri; 420 loc.;

4. Plaiu Horezu, cu reşedinţa în com. Horez (căt. Tergu Horezu)

1. Bărbătersci: Bărbăteşti*; 1597 loc.;

2. Bodeşti: Bodeşti*; 1059 loc.;

3. Cârstăneşti: Bogdăneşti, Cârstăneşti*, Cuceşti; 618 loc.;

4. Costeşti: Costeşti*, Negreşti, Petreni, Ţigănia, Văratici; 2476 loc.;

5. Foleşti-de-jos: Foleşti-de-jos*; 663 loc.;

6. Foleşti-de-sus: Foleşti-de-sus*; 968 loc.;

7. Fometeşti: Fometeşti*; 413 loc.;

8. Horezu: Mah. Horezu, Tergu Horezu („integrat comunelor urbane, dar nedeclarat comună urbană”); 829 loc.;

9. Măldăreşti: Măldăreşti-de-jos, Măldăreşti-de-sus*; 882 loc.;

10. Oteşani: Oteşani*; 1062 loc.;

11. Racoviţa: Racoviţa*; 716 loc.;

12. Râmeşti: Râmeşti*, Urşani; 890 loc.;

13. Recea: Mariţa, Recea*; 987 loc.;

14. Romani: Romani*; 737 loc.;

15. Slătiora: Slătiora*; 1228 loc.;

16. Stroeşti: Dianul, Stroeşti*; 1188 loc.;

17. Tomşani: Bogdăneşti, Tomşani*; 740 loc.

18. Vaideeni: Vaideeni*. 1783 loc.

5. Plasa Mijlocu, cu reşedinţa în com. Zătreni (căt. Zătreni-de-jos)

1. Ciorteşti: Ciorteşti*, Mecia, Olteţu; 904 loc.;

2. Găneşti: Bălşioiu, Biserica, Ciobăneşti, Făureşti, Găneşti*, Păpălaci; 826 loc.;

3. Locusteni: Contea, Locusteni*; Risipiţi; 807 loc.;

4. Pârâeni-de-Jos: Pârâeni-de-Jos*; 326 loc.;
         5. Pârâeni-de-Mijloc: Pârâeni-de-Mijloc*; 303 loc.;

6. Pârâeni-de-Sus: Pârâeni-de-Sus*; 148 loc.;

7. Părăuşani: Bodea, Croitori*, Istrăteşti, Părăuşani, Plăvaia; 463 loc.;

8. Pleşoiu: Pleşoiu*; 396 loc.;

9. Săştiora: Săştiora*; 710 loc.;

10. Şerbăneşti: Şerbăneşti*; 729 loc.;

11. Tetoiu: Băroiu, Mondoceşti, Tetoiu*; 721 loc.;

12. Tina: Tina*; 373 loc.;

13. Văleni: Văleni*; 754 loc.;

14. Veaca: Veaca*; 286 loc.

15. Zătreni: Biserica, Butanu, Mănicea, Stanomir, Zătreni-de-jos*, Zătreni-de-sus; 902 loc.

6. Plasa Ocolu, cu reşedinţa în com. urbană Ocna

1. Bârlogu: Bârlogu*; 395 loc.;

2. Bârseşti: Bârseşti, Buleta*; 417 loc.;

3. Bârzeşti: Bârzeşti*; 395 loc.;

4. Buneşti: Buneşti*; 680 loc.;

5. Cacova: Cacova*; 693 loc;

6. Căzăneşti: Căzăneşti*; 428 loc.;

7. Dobriceni: Budurăşti, Dobriceni*; 1103 loc.;
          8. Govora: Curături, Gâtejeşti, Govora*, Prăjila; 1750 loc.;

9. OCNA: Buda, Copăcelu, Cosota, Făcăi, Lunca, Ocna(Tergul)*, Ocniţa, Răstoca, Rîureni, Sohorătu, Stolniceni, Ţeica, Valea-Rei; 4059  loc.;

10. Păuşeşti-Otăseu: Bărcanele, Păuşeşti-Otăseu*; 1388 loc.;

11. Petrari-de-Jos: Petrari-de-Jos*; 776 loc.;

12. Petrari-de-Sus: Petrari-de-Sus*; 1273 loc.;

13. RÎMNICU: Aranghelu, Cetăţuia, Ignăteşti, Ostroveni, Rîmnicu*; 5007 loc.;

14. Şerbăneşti: Cernelele, Şerbăneşti*; 905 loc.;

15. Stoeneşti: Mogoşeşti, Stoeneşti*; 717 loc.;

16. Titireciu: Teiuşiu, Titireciu*; 902 loc.;

17. Vlădeşti: Dosu, Fundătura, Pleaşa, Urzicaru, Vlădeşti*; 1029 loc.;

18. Zmeurătu: Zmeurătu*; 368 loc.

7. Plasa Olteţu-de-jos, cu reşedinţa în com. Bălceşti (căt. Bălceşti)

1. Băbeni: Băbeni*; 704 loc.;

2. Bălceşti: Bălceşti*, Săliştea, Săliştea-Bălceşti, Ulicioiu; 1079 loc.;

3. Beneşti: Beneşti*; 337 loc.;

4. Cârlogani: Băroiu, Cârlogani*; 507 loc.;

5. Diculeşti: Budeşti, Diculeşti*; 658 loc.;

6. Făureşti: Boghia, Făureci*; Prioteşti; 1928 loc.;

7. Frăţila: Frăţila*, Piscu-Lung, Poenele, Prădătoru, Stoiceşti; 795 loc.;

8. Ghioroiu: Ghioroiu*; 1371 loc.;

9. Goruneşti: Bărcăneşti, Goruneşti*, Oculeşti, Popeşti; 1028 loc.;

10. Laloşu: Dobriceni, Laloşu*; 1372 loc.;

11. Otetelişu: Olteţu, Otetelişu*, Pârâu; 746 loc.;

12. Poenari: Poenari*; 622 loc.;

13. Prejoiu: Prejoiu*, Săliştea; 363 loc.;

14. Ştirbeşti: Căzăneşti, Herăşti, Ştirbeşti*; 1097 loc.;

15. Vasilaţi: Vasilaţi*; 778 loc.

8. Plasa Olteţu-de-sus, cu reşedinţa în com. Slăveşti (căt. Tergu)

1. Alunu: Alunu*, Bodeşti, Igoiul; 1206 loc.;

2. Băeşti: Băeşti, Dobricea*, Străchineşti, Tulburea; 718 loc.;

3. Berbeşti: Berbeşti*; 754 loc.;

4. Colţeşti: Colţeşti*; 1176 loc.;

5. Grădiştea: Grădiştea*, Valea-Grădiştei; 715 loc.;

6. Greci: Greci*; 466 loc.;

7. Mateeşti: Mateeşti*; 836 loc.;

8. Milostea: Milostea*; 449 loc.;

9. Obislavu: Obislavu*; 781 loc.;

10. Sineşti: Ciucheţi, Ganea, Popeşti, Sineşti*; 891 loc.

11. Slăveşti: Bădiloiu, Dealu-Sărat, Oxileşti, Slăveşti, Strâmba, Tergu*; 928 loc.;

12. Tereuja: Dealu-Bisericei, Dobricea, Mijlocu, Sgubea, Urzica, Valea-Stejarului, Tereuja*; 454 loc.;

13. Turceşti: Turceşti*; 954 loc.;

14. Zgubea: Zgubea*; 300 loc.

9. Plasa Oltu-de-jos, cu reşedinţa în comuna (urbană n.a.) Drăgăşani

1. Amărăşti: Amărăşti*, Guşoianca, Padina, Palanga, Verdea; 1497 loc.;

2. Călina: Călina*; 1043 loc.;

3. Creţeni: Carcadieşti, Creţeni*, Inbreneşti, Măgureni; 1722 loc.;

4. DRĂGĂŞANI: Bârsanu, Capu-Dealului, Curăreşti, DRĂGĂŞANI*, Gărdeşti, Momoteşti, Podu-Pescenei; ?? (lipsă date);

5. Fumureni: Fumureni*; 904 loc.;

6. Glăvile: Aninosa, Glăvile*, Pesceana, Olteanca, Ursoia, Voiculeasa; 2614 loc.;

7. Guşoeni: Burdoleşti, Butoeri, Dealu-Mare, Guşoeni*, Piscopia, Spârleni, Stăngu-leşti; 1350 loc.;

8. Isvoru: Isvoru*; 1366 loc.;

9. Lungeşti: Lungeşti*, Popeşti; 914 loc.;

10. Mitrofani: Mitrofani*; 469 loc.;

11. Nemoiu: Cetăţuia, Comana, Mereşeşti, Nemoiu*, Racu; 1386 loc.;

12. Prundeni: Prundeni*; 1116 loc.;

13. Râmeşti: Râmeşti*; 912 loc.;

14. Stăneşti: Runcu, Stăneşti*, Tighina; 901 loc.;

15. Stefăneşti: Condeşti, Dobruşa, Petculeşti, Şanţu, Scola*, Şerbăneşti, Stefăneşti; 1806 loc.;

16. Suşani-de-Jos: Stoiculeşti, Suşani-de-jos*; 1768 loc.;

17. Şuşani-de-Sus: Sârbi, Şuşani-de-sus*; 668 loc.;

18. Suteşti: Boroşeşti, Mazili, Petrosa, Suteşti*, Verdea; 1768 loc.;

19. Uşurei: Uşurei*; 822 loc.;

20. Voiceşti: Voiceşti*; 743 loc.;

21. Zlătărei: Dobruşa, Vrăjitorul, Zlătărei*; 1400 loc.

10. Plasa Oltu-de-sus, cu reşedinţa în com. Băbeni (căt. Băbeni)

1. Aureşti: Aureşti*, Silea; 485 loc.;

2. Băbeni: Băbeni*, Romani, Valea-Mare; 1429 loc.;

3. Dăeşti: Dăeşti, Ivăneşti, Mah. Caselor, Mah. Curţi*, Mah. Veche, Saioci; 648 loc.;

4. Fişcălia: Fişcălia, Fişcăliile, Răscăeţi*; 691 loc;

5. Frânceşti: Frânceşti, Mah. Mare*, Mălăeţu, Pădureţu; 722 loc.;

6. Genuneni: Genuneni, Mănăileşti*; 810 loc.;

7. Ioneşti-Mincului: Bocşani*, Foteşti, Guguianca, Oberu, Ioneşti-Mincului; 812 loc.;

8. Marcea: Ioneşti-Govora, Marcea*; Prodăneşti; 965 loc.;

9. Mihăeşti: Arsanca, Capu-Dealului, Măgura, Mihăeşti*, Negreni, Rugetu, Stupărei, Tătărani; 1820 loc.;

10. Monastireni: Coşani*, Desrobiţi, Monastireni, Rudari; 988 loc.;

11. Orleşti: Mah. Procopoice*, Orleşti, Scăioşi, Valea Bisericei; 2462 loc.;

12. Scundu: Fundu-Scundului, Ghiorlone, Pădureţu*; 1625 loc.;

13. Şirineasa: Ciorăşti, Şirineasa*, Slăviteşti; 1587 loc.;

14. Surpatele: Moşneni*, Surpatele; 527 loc.;

15. Zăvideni: Zăvideni*. 916 loc.

Populaţia totală a judeţului Vâlcea este de 140.329 locuitori. Dintre aceştia 139.434 reprezintă populaţie rurală şi 9.995 loc. populaţie urbană, fără populaţia com. urb. Drăgăşani.

 Primul recensământ al populaţiei, într-o Românie modernă, organizat pe baze ştiinţifice, s-a efectuat în anul 189945. Alături de o analiză deosebită asupra populaţiei (stabile la nivel de comună, nr. cătunelor, nr. gospodăriilor, religia şi cetăţenia),  reieşite din recensământul populaţiei din 1-10 dec. 1899, Serviciul Statisticii Generale al Ministerului Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor, este prezentată totalitatea comunelor urbane şi rurale, din cadrul plăşilor, plaiurilor din judeţele României. Judeţul Vâlcea cuprindea 2 plaiuri şi 3 plăşi, 4 comune urbane şi 162 comune rurale.

1. Plasa Ocolu-Otăsău

Băbeni (6 căt. – 1660 loc.); Bârseşti (2 căt.-913 loc.); Bogdăneşti (2 căt.-913 loc.); Bujoreni (5 căt.-1027 loc.); Căzăneşti (1 căt.-475 loc.); Cermegeşti (3 căt.-2131 loc.); Ciumagi (3 căt.-876 loc.); Coeni (3 căt.-968 loc.); Dăeşti (5 căt.-792 loc.); Fişcălia (3 căt.-734 loc.); Frânceşti (3 căt.-741 loc.); Glăvile (5 căt.-2945 loc.); Genuneni (2 căt. 972 loc.); Govora (4 căt.-1785 loc.); Ioneşti Mincului (4 căt.-1085 loc.); Lăpuşata (5 căt.- 1871 loc.); Măldăreşti (2 căt.-834 loc.); Mânăstireni (3 căt. 1141 loc.); Marcea (3 căt.-1236 loc.); Mihăeşti (8 căt.-1719 loc.); Modoia (2 căt.-701 loc.); OCNA (13 căt.- 4374 loc.); Popeşti (2 căt.-1116 loc.); RÂMNICU VÂLCEA (6 căt. 7288 loc.); Roeşti (3 căt.-1475 loc.); Scundu (3 căt.-1848 loc.); Sirineasa (3 căt.-1873 loc.); Stăneşti (5 căt.-986 loc.); Şurupatele (3 căt.-606 loc.); Titireciu (3 căt.-1035 loc.); Urşi (1 căt.-640 loc.); Vârleni (3 căt.-1387 loc); Vlădeşti (5 căt.-1235 loc.); Zăvoeni (3 căt.-745 loc.).         Total: 51.030 locuitori.

2. Plaiul Horezu

Alunu (3 căt. – 1257 loc.); Armăşeşti (1 căt. – 508 loc.); Bălteni (1 căt. – 577 loc.); Berbeşti (4 căt. – 879 loc.); Cărstăneşti (3 căt. – 865 loc.); Cireşu (1 căt. – 478 loc.); Foleşti-de-Jos (1 căt. – 674 loc.); Foleşti-de-Sus (1 căt. – 1119 loc.); Fometeşti (1 căt. – 452 loc.); Greci (1 căt. – 462 loc.); Horezu* (asimilată comunelor urbane) – 1 căt. – 861 loc.; Mădulari (1 căt. – 979 loc.); Măldăreşti (2 căt. – 1069 loc.); Mateeşti (1 căt. – 905 loc.); Milostea (1 căt. – 456 loc.); Oteşani (1 căt. – 1272 loc.); Pojogi (1 căt. – 674 loc.); Racoviţa (1 căt. – 674 loc.); Râmeşti (3 căt. – 1029 loc.); Recea (2 căt. – 1175 loc.); Romani (1 căt. – 925 loc.); Slătioara (1 căt. – 1300 loc.); Stroeşti (2 căt. – 1352 loc.); Tomşani (2 căt. – 1169 loc.); Vaideeni (1 căt. – 2007 loc.). Total: 23.893 locuitori.

3. Plaiul Cozia

Bărbăteşti (1 căt.-1763 loc.); Bârlogu (1 căt.-400 loc.); Bârzeşti (1 căt.-354 loc.); Bodeşti (1 căt.-1023 loc.); Brezoiu (1 căt.-1020 loc.); Buneşti (1căt.-908 loc.); Cacova (1căt. -782 loc.); Călimăneşti (4 căt.-2652 loc.); Călineşti (4 căt.-763 loc.); Căineni (2 căt.-610 loc.); Cheia (2 căt.-871 loc.); Costeşti (6 căt.-2521 loc.); Dobriceni (2 căt.-1205 loc.); Mălaia (4 căt.-1150 loc.); Muereasca-de-Jos (1 căt.-700 loc.); Muereasca-de-Sus (6 căt.-1539 loc.); Olăneşti (4 căt.-1437 loc.); Păuşeşti-Măglaşi (5 căt.-2436 loc.); Păuşeşti-Otăsău (4 căt.-1665 loc.); Petra-ri-de-Jos (1 căt.-907 loc.); Petrari-de-Sus (1 căt.- 1431 loc.); Robeşti (3 căt.-602 loc.); Sără-cineşti (2 căt.-493 loc.); Şerbăneşti (2 căt.-1004 loc.); Stoeneşti (2 căt.-842 loc.); Zmiorătu (1 căt.-405 loc). Total: 29.463 locuitori.

4. Plasa Olteţu-de-Sus

Băeşti (3 căt.-947 loc.); Broşteni (4 căt.-1543 loc.); Ciorteşti (2 căt.-1074 loc.); Colţeşti (4 căt.-1120 loc.); Copăceni (1 căt.-506 loc.); Crăpăturile (3 căt.-1134 loc.); Dejoiu (4 căt.-683 loc.); Dozeşti (6 căt.-2287 loc.); Drăganu (2 căt.-1033 loc.); Găgeni (2 căt.-642 loc.); Giuleşti (2 căt.-484 loc.); Grădiştea (3 căt.-792 loc.); Nenciuleşti (2 căt.-893 loc.); Nisipi (5 căt.-788loc.); Obislavu (4 căt.-872 loc.); Părăeni-de-Jos (1 căt.-514 loc.); Părăeni-de-Sus (1 căt.-145 loc.); Părăeni-de-Mijloc (1 căt.-365 loc.); Părăuşani (6 căt.-515 loc.); Pleşoiu (1 căt.-391 loc.); Roşiile (8 căt.-2161 loc.); Romaneşti (2 căt.-727 loc.); Seştioara (1 căt.-777 loc.); Sineşti (4 căt.-863 loc.); Sgubea (1 căt.-373 loc.); Slăveşti (7 căt.-168 loc.); Tereuja (6 căt.-595 loc.); Tina (1 căt.-381 loc.); Ulmetu (1 căt.-508 loc.); Văleni (1 căt.-863 loc.); Veaca (1 căt.-252 loc). Total: 25.336 locuitori.

5. Plasa Oltu-Olteţu-de-Jos

Amărăşti (5 căt.-1687 loc.); Aureşti (2 căt.- 649 loc.); Băbeni (1 căt.-770 loc.); Bălceşti (5 căt.-1312 loc.); Bătăşani (3 căt.-806 loc.); Beneşti (1 căt. 391 loc.); Călina (1 căt.-1172 loc.); Cărlogani (2 căt.-574 loc.); Creţeni (4 căt.-2058 loc.); Diculeşti (2 căt.-813 loc.); DRĂGĂ-ŞANI (8 căt.-4537 loc.); Făureşti (3 căt.-2274 loc.); Frăţila (5 căt.-886 loc.); Fumureni (1 căt.-978 loc.); Găneşti (6 căt.-819 loc.); Ghioroiu (1 căt.-1626 loc.); Goruneşti (4 căt.-1240 loc.); Guşoeni (7 căt.-1741 loc.); Isvoru (2 căt.-592 loc.); Laloşu (4 căt.-1687 loc.); Locusteni (3 căt.-843 loc.); Lungeşti (2 căt.-1022 loc.); Măciuca (6 căt. -2422 loc.); Mădulari (7 căt.-2127 loc.); Mărgineni (4 căt.-974 loc.); Mitrofani (1 căt.-611 loc.); Nemoiu (5 căt.-1358 loc.); Otetelişu (3 căt.-870 loc.); Orleşti (4 căt.-2718 loc.); Petroasa (3 căt.-1865 loc.); Poenari (2 căt.-622 loc.); Prejoiu (2 căt.-413 loc.); Prundeni (3 căt.-1426 loc.); Rămeşti (1 căt.-997 loc.); Rusăneşti (4 căt.-1202 loc.); Serbăneşti (3 căt.-742 loc.); Stăneşti (3 căt.-1170 loc.); Ştefăneşti (7 căt.-2007 loc.); Ştirbeşti (3 căt.-1266 loc.); Suteşti (5 căt.-1976 loc.); Suşani-de-Jos (2 căt.-975 loc.); Suşani-de-Sus (3 căt.-796 loc.); Tetoiu (4 căt.-736 loc.); Uşurei (2 căt.-837 loc.); Vasilaţi (2 căt.-809 loc.); Voiceşti (2 căt.-999 loc.); Zătreni (5 căt.-1007 loc.); Zevideni (3 căt.-1124 loc.); Zlătărei (3 căt.-1491 loc.). Total: 61.927 locuitori.

Total judeţ: 191.649 locuitori,   din care: populaţie rurală – 174.589 şi populaţie urbană  – 17.060.

Prin Legea din 1908  privind Modificarea legii de organizare a comunelor rurale46, publicată în “Monitorul Oficial” nr. 22 din 29 apr. 1908, se stabilesc măsuri judicioase relativ la organizarea, atribuţiile şi organizarea comunelor; printre altele, această lege prevede: „Art. 4. „Nici o comună şi nici un sat nu se va putea constitui decât prin lege şi în urma avizului consiliului judeţean. Cătunele se vor constitui prin deciziunea Consiliului de miniştri, după cererea ministrului de interne. Fiecare sat şi cătun va avea vatra sa. Art. 6.  Alipirile şi deslipirile de comune, sate sau cătune precum şi schimbarea de reşedinţă a comunei, nu se poate face decât prin lege.

Judeţul Vâlcea este împărţit în 18 plăşi, 110 comune rurale, 3 comune urbane, 425 sate şi 33  cătune.

1. Plasa Bălceşti. Comunele: Bălceşti* (Localităţile cu asterisc sunt reşedinţe de plasă), Beneşti, Frăţila, Ghioroiu, Goruneşti, Otetelişu, Ştirbeşti;

2. Plasa Beica. Com.: Guşoeni, Mădulari-Beica*, Râmeşti, Spârleni, Şuşani;

3. Plasa Bistriţa. Com.: Băbeni-Bistriţa*, Dăeşti, Frânceşti, Mănăstireni, Şirineasa, Mihăeşti, Marcea;

4. Plasa Cerna. Com.: Drăganu, Măciuca*, Nisipi, Stăneşti, Vărleni, Zăvoeni;

5. Plasa Cernişoara. Com.: Armăşeşti, Broşteni, Ciumagi, Copăceni, Lădeşti*, Lăpuşata, Mădulari-Cernişoara, Roeşti;

6. Plasa Cozia. Com.: Bujoreni, Cheia, Muereştile, Olăneşti*, Păuşeşti-Măglaşi, Vlădeşti, Râmnicu-Vâlcea – com. urbană         7. Plasa Drăgăşani. Com.: Fumureni, Lungeşti, Suteşti, Ştefăneşti, Voiceşti, Drăgăşani – com. urbană*;

8. Plasa Govora. Com.: Băile Govora*, Buneşti, Căzăneşti, Govora, Stoeneşti, Zmiurâtu, Ocnele-Mari – com. urbană

9. Plasa Horezu. Com.: Cârstăneşti, Costeşti, Foleşti, Horezu,* Măldăreşti, Oteşani, Romani, Tomşani, Vaideeni;

10. Plasa Muntele. Com.: Brezoiu*, Călimăneşti, Călineşti, Câineni, Malaia, Voineasa;

11. Plasa Olteţu-de-Jos. Com.: Băbeni-Olteţu*, Bătăşani, făureşti, Giuleşti, Laloşu, Pietroasa;

12. Plasa Olteţu-de-Sus. Com.: Alunu, Băeşti, Colteşti, Grădiştea, Sineşti*, Slăveşti, Turceşti;

13. Plasa Oltu. Com.: Fişcălia, Ioneşti, Orleşti, Prundeni, Scundu, Zăvideni*;

14. Plasa Otăsău. Com.: Bărbăteşti, Bodeşti, Dobriceni, Păuşeşti-Otăsău, Pietrarile*;

15. Plasa Pesceana. Com.: Creţeni, Glăvile, Nemoiu*, Pesceana, Verdea;

16. Plasa Râurile. Com.: Greci, Mateeşti, Racoviţa, Slătioara*, Stroeşti;

17. Plasa Şasa. Com.: Crăpăturile, Dozeşti, Romaneşti, Roşiile*, Tetoiu;

18. Plasa Zătreni*. Com.: Lăcusteni, Pârâeni, Pleşoiu, Săştioara, Văleni, Zătreni*.

Prin adresa din 10 febr. 1909, către Ministrul de interne, Prefectura Vâlcea cere reducerea numărului de plăşi de la 18 la 14. Cererea a fost aprobată, astfel, comunele din plăşile Otăsău, Pesceana, Râurile şi Şasa au fost redistribuite în plăşile vecine47.

La Recensământul general al populaţiei României din 19 dec. 1912, judeţul Vâlcea avea: 233.388 loc., din care populaţie rurală – 214.744 loc. şi populaţie urbană – 18.644 loc.

 

Note bibliografice

35. Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova, Ed. Helios, 1999, pag. 29-39.

36. C. C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea, 1957, pag. 21-22, 87.

37. Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (în cont., DJVAN), Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (în cont., PJV), dos. nr. 1181/ 1844-1845.

38. „Revista de Istorie” nr. 10 / 1974.

39. H.H.Sthal, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe, Bucureşti, Ed. „Cartea Românească”, 1998, pag. 32.

40. Indicele comunelor României, după noua organizare a Legii comunale dată la 1864 şi publicată în 1865, pag. 91-94, 102.

41. DJVAN, PJV, dos. nr. 139/1867, f. 171-174.

42. DJVAN, PJV,  dos. nr. 40 / 1871, f. 34.

43. Indicele Comunelor pe periodul de cinci ani, 1876-1881, art. 4 şi 5 din Legea comunală, promulgată în luna martie 1874, Bucureşti, Tipografia statului, 1876, pag. 156-162.

44. C. Alessandrescu, Dicţionarul geografic al Judeţului Vâlcea, 1893, pag. 471-488.

45. Recensământul general al populaţiei din România, Bucureşti, 1899, pag. 452 – 456.

46. DJVAN, PJV,  dosar nr. 179/1908, f. 117-121.

47. Ibidem, dos. nr. 59/1909.

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 269-287). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete

logo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.

Get Started

Tutorial

Resources

Docs

Example

About us

Story

Work with us

Blog

News

Downloads

Vertex 1.2

Templates

Sounds

Gradients

Copyright © IstorieLocala.ro 2024