Categorii

Popas la Râmnicu Vâlcea

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

99

 

>        Episcopia Râmnicului şi Argeşului – ansamblul arhitectonic edificat în mai multe etape ale secolelor XVII şi XVIII, în cadrul căruia se remarcă biserica, refăcută în 1850-1856, cu picturi executate de Gheorghe Tattarescu, şi paraclisul ridicat în 1751, cu porţi sculptate şi fresce interioare în care s-a amenajat o colecţie muzeală de tipărituri vechi, icoane pe lemn, obiecte de cult.

 

>          Cetăţuia – edificiu întărit, având în mijloc o bisericuţă din secolul XV, refăcută şi transformată în 1677, cu fresce restaurate de Gheorghe Tattarescu în 1850-1853.

 

>         Biserica Toţi Sfinţii, zidită în 1763-1764 are un pridvor susţinut de 10 coloane, cu sculpturi de piatră; turlele de pe pronaos au feţele şi ferestrele răsucite ca la biserica Curtea de Argeş.În faţa bisericii este bustul lui Constantin Brâncoveanu.

 

>           Biserica Cuvioasa Paraschiva, începută în 1557 de Pătraşcu cel Bun şi terminată în 1587 de Mihai Viteazul, pe vremea când era ban al Craiovei.

 

>           Biserica Buna Vestire, construită în 1545-1559, refăcută la 1747, are frumoase ancadramente de piatră sculptată la ferestre.

 

>          Muzeul Judeţean prezintă numeroase exponate de istorie locală şi a zonei înconjurătoare (ceramică variată, unelte de muncă, podoabe dacice şi romane, piese numismatice, etc), cărţi rare şi manuscrise vechi, lucrări de pictură şi sculptură, colecţii etnografice şi de artă populară.

 

          Printre monumentele cele mai semnificative se remarcă: Statuia ecvestră a lui Mircea cel Bătrân, Casa memorială Anton Pann, Monumentul Independenţei, Complexul muzeistic Magheru, compus din casa generalului Magheru, unde a fost sediul statului major al revoluţionarilor din 1848, un obelisc ridicat în evocarea revoluţiei de la 1848, precum şi o biserică, În casa Magheru este organizată o expoziţie cu piese referitoare la revoluţie (drapele, arme, documente miliatre, uniforme); Parcul Zăvoi, loc de recreere, având în mijlocul său un lac dotat cucele necesare plimbărilor cu barca.

 

            În vecinătatea oraşului Râmnicu Vâlcea, se află localitatea Bujoreni, un sat vechi tipic vâlcean, unde se găseşte un muzeu etnografic în aer liber, unde sunt expuse gospodării ţărăneşti cu inventarul specific, obiecte meşteşugăreşti şi ale industriei ţărăneşti, piese de port popular.

 

 

 

            Sursa : România Turistică, Anul I, Nr. 8/108 din 4 noiembrie 1999, p. 4

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete