Categories
98

Piatra Buhei

În apele acesteia se spune că trăia un fioros balaur, căruia i-a venit de hac un voinic, pe nume Niţucă Hălăuceanu, care, la rândul lui, ar fi fost locuitor al acestui câmp lung. Piatra-cheie a Izvorului Alb a rămas până azi, cu numele de Piatra Buhei. În idiomul local, bufniţei i se spune buhă. Atunci, demult, în vârful stâncii şi-ar fi avut cuib o astfel de pasăre, căreia nu-i tăcea niciodată gura.

În prezent, orice temerar care escaladează Piatra Buhei prin povârnişul din spatele ei, când ajunge la vârf, îşi poate clăti ochii cu frumoasa panoramă a Câmpulungului, văzută spre Soare Apune.

Piatra Buhei este un monument al naturii protejat de interes naţional ce corespunde categoriei a III-a IUCN (Rezervație naturală de tip geologic şi paleontologic) situată pe teritoriul oraşului Câmpulung Moldovenesc din judeţul Suceava.

Stânca imensă (de la cota 649 metri la cota 750 metri) este un element peisagistic spectaculos şi, în acelaşi timp, un punct fosilifer de mare importanţă ştiinţifică. Pe lângă importanţa geologică şi geomorfologică, martor calcaros de eroziune cu suprafaţa de 2 ha, rezervaţia este cunoscută ca un loc tipic de cuibărire pentru bufniţă. A fost declarată monument al naturii în anul 1971.

Piatra Buhei este, la prima vedere, un pisc semeţ de dolomite ce străjuiesc de pe malul drept ieşirea pârâului din  Rarău. De interes pentru rezervaţie nu este însă numai acest element peisagistic ci şi deschiderea clară a nivelelor mezozoice de jaspuri radiolarite şi strate cu Aptychus. Fauna de Aptychus de de aici se păstrează la Muzeul de Originale paleontologice al Universităţi Alexandru Ioan Cuza Iaşi

Material realizat de: Ignea Maria Tudoriţa, cls. a VIII-a C, Scoala nr.3 ,,Bogdan Vodă”, Câmpulung Moldovenesc

            Bibliografie:

1.         Vasile Svarghiu, Otilia Svarghiu – Itinerarii turistice. Câmpulung Moldovenesc şi împrejurimi.Editura AXA. Botoşani. 2012

2.         Gheorghe Popa, George Istrati – Câmpulung Moldovenesc. Monografie turistică. Câmpulung Moldovenesc.2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *