Categorii

Personalități râmnicene – II (nume E-M)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

Enăcescu, Efrem (n. 21 mai 1893, satul Zăvoieni din com. Măciuca, jud. Vâlcea – m. 5 dec. 1968) – teolog, cărturar. Între 1922-1939, stareţ al M-rii Cozia şi întemeietor al muzeului de aici. Fost director al Seminarului Teologic din Râmnicu-Vâlcea. A scris: Privire generală asupra monahismului creştin, vol. I-II (1933, 1934), Pe urmele strămoşilor (1938).

Enăchescu, Adina (n. 25 aug. 1933, Râmnicu-Vâlcea) – matematician. Scriitoare prolifică în diferite genuri şi specii literare: Dalii albastre – versuri (1998), Viaţa pe scenă – teatru pentru copii (1997); Un oltean în America – roman (1997), Miresme şi greieri – haikuuri Urmele paşilor noştri – memorii (1998), Alexandra şi viaţa – povestiri (2000) etc. 

Ene, Gabriela (n. la 1953, în Râmnicu-Vâlcea) – matematician. A urmat numeroase cursuri de perfecţionare şi specializare, printre care  Curs Magister (2007) şi Master Management în administraţia publică (2006). În paralel cu profesoratul, conduce Inspectoratul Şcolar al Jud. Vâlcea. Coautoare la şase culegeri de matematică.

Ene, Gheorghe (n. la 8 oct. 1923 în satul Bârseşti – Bercioiu, azi – Budeşti, jud. Vâlcea – jurist; publicist. Între 1948-1983: judecător la Trib. Jud. Vâlcea. Fost colab. permanent la revista de profil „Jurisprudenţa”, care apărea la Bucureşti.

Ene, Ioana (n. 25 oct. 1950 în Iaşi; stabilită de timpuriu, cu familia, la Râmnicu-Vâlcea) – istoric şi teoretician al artei; muzeograf, cercetător. Expert MCC în domeniul icoanelor din secolele XVI-XIX. Doctor în istoria artei (2008), cu teza Icoane brâncoveneşti şi postbrâncoveneşti din judeţul Vâlcea (1680-1730), publicată în 2010.

Ene, Vasile – (n. la 22 iul. 1943 în Târgu-Jiu, jud. Gorj) – inginer constructor şi biolog; meşter popular (sculptor în lemn şi os). Participant la numeroase festivaluri, expoziţii şi târguri de artă din ţară şi străinătate (Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Cluj, , Bucureşti, Salzburg – Austria etc), obţinând mai multe premii.

Enescu, Octavian (Bobo) (n. la 1 ian. 1933 în Bucureşti) – profesor, antrenor de atletism. A obţinut numeroase performanţe, cu sportivii, la Dinamo Bucureşti şi la şcolile Medie nr. 3 din Râmnicu-Vâlcea (1958-1963) şi „Mircea cel Bătrân” (1963-2003). Profesor emerit şi antrenor de categoria A. Printre sportivii consacraţi de el: Viorica Enescu.

Enescu (Şuica), Viorica (n. 1945, Arad) – prof. de educaţie fizică şi sport); atletă de performanţă şi antrenoare. A debutat în atletism în 1959, cînd a cucerit un loc I la 60 m garduri. Ulterior, se va dedica probelor de 100 m plat şi 100 m garduri. La acestea şi la 4x100m, a obţinut 10 titluri de campioană naţională. Dintre sportivele antrenate de ea: Ionela Târlea.

Epure, Florin (n. 12 oct. 1972, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; cercetător, publicist. Colaborator şi redactor de carte la volumul Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie (2007); colab. la Destinul unui om, memoria unor locuri (2008) şi la Enciclopedia judeţului Vâlcea, volI – Prezentare generală (2010).

F

Farcaş (sec. XIII) – cneaz. A stăpânit ţinutul din dreapta Oltului, care se consideră a se fi întins aproximativ pe teritoriul de mai târziu (şi de azi) al judeţului Vâlcea (cnezatullui Farcaş). Conform ipotezei lui N. Iorga, denumirea judeţului provine de la numele acestui cneaz, tradus în maghiară, ambele nume – maghiarulFarcaş şi românesculVâlcu/Vâlcea– însemnând lup.

Farcaş-Mărculescu, Carmen (n. la 2 martie 1929 în Râmnicu-Vâlcea) – filolog şi lingvist; metodist, cercetător, istoric al culturii şi literaturii, publicist. A fost unul dintre profesorii de elită ai învăţământului vâlcean, fixându-se în conştiinţa profesorilor şi – deopotrivă – a elevilor, ca un model de dascăl.

Fărcăşanu, Mihail (n. la 10 nob. 1907 în Bucureşti – m. la 14 iul. 1987, Washington) – jurist. Declarat de către Ana Pauker, „duşman al poporului”, va trăi în exil, la Paris, Washington şi New York. A publicat: Scrisori către tineretul român; Frunzele nu mai sunt aceleaşi (1946) etc.

Filaret de Râmnic (n. 1742 – m. 1794, M-rea Căldăruşani din jud. Ilfov) – cărturar şi traducător. Episcop al Râmnicului începând cu 3 martie 1780 şi mitropolit al Ţării Româneşti (1792-1793). A continuat opera lui Chesarie, traducând, tipărind  şi prefaţând seria mineelor începute de acesta.

Filip, Teodor (n. 23 martie 1943, Râmnicu-Vâlcea) – ofiţer de carieră; politolog, specialist (şi practician!) în probleme militare de terorism şi antiterorism. Lucrări publicate: Problematica terorismului internaţional (1983),Războiul parapsihologic împotriva României(1997)Secretele U.S.L.A. (1998) ş.a.

Florescu, Ioan Emanoil (n. 1819, Râmnicu-Vâlcea – m. 1893, Paris) – ofiţer de carieră şi om politic. Ministru de Război al României în timpul lui Bibescu – cu a cărui fiică s-a căsătorit (1846), Al. Ioan Cuza (1862-1863) şi Carol I (1871-1876 şi în 1889). A elaborat Ordonanţa asupra instrucţiunei gimnasticei prin corpuri şi stabilimente militare (1863).

Florescu, Ion (Jean) T. (n. 2 dec. 1871, Râmnicu-Vâlcea – m. 9 iun. 1950, Bucureşti) – jurist; om politic, scriitor. Membru al Academiei Diplomatice Internaţionale din Paris. Din oct. 1935: ministru plenipotenţiar cl. I la Madrid; senator de drept; fondator şi preşedinte al Partidului Liberal-Democrat. A publicat: Nuvele (1891), Gânduri şi amintiri (1940) etc. 

Florescu, Teodor (n. la 4 aug. 1928, în comuna Obârşia, jud. Olt) – inginer construcţii căi ferate, drumuri şi poduri; esperantist, traducător. Promotor al limbii esperanto în Vâlcea.  Lucrări publicate: Esperanto pentru toţi (1991),  Dicţionar esperanto – român (1991),  Dicţionar român – esperanto (2001). Vocabularminimal esperanto-român (2007).

Floroaica, Mădălina (n. 24 mart. 1978, Râmnicu-Vâlcea) – actriţă de teatru şi film. Realizatoare de reclame realizatoare şi de videoclipuri TV. Roluri în filme de scurtmetraj şi de lung metraj (Maria Magdalena din Bani mărunţi de Dan Mihalcea; fotografa din lungmetrajul Bartali de Alberto Negrin ş. a.).

Floroiu, Mariana (n. 16 aug. 1961, satul Stăneşti din com. Stoileşti, jud. Vâlcea) – desenator, poet. Premiul I pe ţară, pentru poezie, la Festivalul Naţional « Cântarea României ». A scris În ţara numită Poveste – versuri (2011).

Frâncu, Cornel – licenţiat în litere şi jurist; om politic – subprefect de Caliacra şi Ploieşti (1940-1943) şi prefect de Alba Iulia (1945-1947). Descendent al unor mari patrioţi români: Amos Frâncu şi Teofil Frâncu. A ridicat şi transportat cu trăsura, corpul neinsufleţit al marelui savant Nicolae Iorga, din pădurea de lângă Ploieşti, unde acesta fusese asasinat.

Frâncu, Emilian Valentin (n. 13 febr. 1956, Râmnicu-Vâlcea) – inginer electronist şi jurist; ziarist, filatelist, şahist, om politic etc. În 1993, a înfiinţat RTV VÂLCEA 1, cu trei „ramificaţii”. Parlamentar în 2 legislaţii.  Coautor la: Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie (2002), Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea (2007), Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I (2010), Istoria judeţului Vâlcea (2012).

Frăţilă, Adela (n. 15 mart. 1979, Râmnicu-Vâlcea) – prof. EFS; şahistă. Maestră FIDE la şahul practic şi Maestră a Sportului la şah prin corespondenţă. Două titluri de campioană naţională cu echipa Policolor Bucureşti (1997 şi 1998), finalistă cu echipa României (la masa 1) la ed. a V-a a Olimpiadei feminine de Şah prin corespondenţă etc.

Fuiorea, Claudiu (n. 5 aug. 1972, Râmnicu-Vâlcea) – jurist; jurnalist, poet, realizator filme. Premiii pentru filme documentar-artistice, printre care: Premiul II pentru reportajul TV Bani mărunţi. Cărţi de versuri: Poezii (1997), Singurătatea soldatului care nu poate fi mercenar (1999).

G

(Gafton), Iosif (n. 5 dec. 1896, com Puţeni, azi Poiana Mărului, jud. Galaţi – m. 9 iun. 1984, Râmnicu-Vâlcea) – teolog. Episcop al Râmnicului şi Argeşului (1949-1984). S-a preocupat de restaurarea aşezămintelor religioase din eparhie. A fost « un om milostiv şi blând » (Firmilian). Autor de broşuri cuprinzând articole, pastorale şi predici.

Gaghel, Emil (n. 1 febr. 1945, Râmnicu-Vâlcea – m. oct. 1995, Râmnicu-Vâlcea) – fizioterapeut; sculptor. Expoziţii personale la Galeriile de Artă din Râmnicu-Vâlcea şi la expoziţii de grup din 1994, organizate în Franţa – la Antibes şi Marsilia. Lucrări ale sale sunt prezente în instituţii şi colecţii particulare din SUA, Ucraina, Israel, Germania, Elveţia etc.

Garoafă, Dumitru (n. 23 nob. 1952, Râmnicu-Vâlcea) – istoric, arhivist ; cercetător. A scris: Comuna Popeşti. Studiu istoric şi documente (2007). În colab.: Un secol de învăţământ vâlcean (2001), Instituţia arhivelor în judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea (2006). Coautor la albumul Din tezaurul Arhivelor vâlcene (2011). 

Gavrilă, Ion, Pr. (n. 18 mai 1955 în com. Goleşti, jud. Vâlcea) – teolog, cercetător. Doctor în teologie cu teza Muzica bisericească în ţinutul Vâlcii. Studiu monografic (2008), publicată în 2010. În colaborare: Seminarul Teologic Sf. Nicolae Rm. Vâlcea – 160 de ani de la înfiinţare  (1997), Dicţionarul muzical al muzicii bisericeşti la români (2011).

Gavrilescu, Ion (n. 14 martie 1941 – Focşani, jud. Vrancea) – inginer biochimist; manager sportiv. Preşedinte al Clubului Sportiv Oltchim Râmnicu-Vâlcea, din 8 nob. 1978. Pentru activitatea sa de manager sportiv, a fost declarat „Cetăţean de onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea”.

Găvănescu, Trestian (n. la 2 aprilie 1945, in Sasca Montana, jud. Caraş-Severin) – medic; specializat în hematologie clinică; artist fotograf, montaniard. Preşedinte al Fotoclubului „Floarea de colţ” din Râmnicu-Vâlcea (1985). Câştigător a numeroase premii naţionale şi înternaţionale de prestigiu, pentru artă fotografică.

Geantă, Ionel T. (n. la 29 ian. 1913 în com. Goleşti din jud. Vâlcea – m. 6 febr. 1980, Bucureşti) – filosof şi muzicolog, cu dublă specializare; autor de manuale şcolare: Carte de citire, Gramatică şi compuneri, Carte de aritmetică, Aritmetică şi geometrie etc. Premiat pentru metoda de vioară « Geantă-Manoliu ».

Geantă, Teodor (n. 23 aug. 1890 în Bujoreni, jud. Vâlcea– m. 1968, Râmnicu-Vâlcea) – muzician, animator cultural, om politic. Membru al orchestrei semisimfonice din Râmnic. Cărţi: Dicţionarul plantelor medicinale (1923), Pentru educaţia religioasă a copiilor (1932), Graiul neamului pentru clasa a III-a primară (1928-1929) etc.

Georgescu, Constantin („Tică”) (n. 25 febr. 1896, Bucureşti – m. 7 apr. 1965, Râmnicu-Vâlcea, unde se stabilise din 1937)  – medic şi om de teatru, regizor etc. Din dec. 1963, activitatea sa s-a desfăşurat în cadrul Teatrului Popular din Râmnicu-Vâlcea, regizând: Patima roşie de Mihail Sorbul, Toţi fiii mei – de Arthur Miller, Iarbă rea de Aurel Baranga etc.

Georgescu, Elena I. (n. 17 martie 1939, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; cercetător. Doctor în ştiinţe istorice (1970); cercetător şi lector la Muzeul de Istorie a PCR. A publicat mai multe studii privind mişcarea antifascistă din anii 1933-1940, precum şi volumul Tezaur din veacul trecut (1971); în colaborare: Mai, în România (1970).

Georgescu, Titu (n. 23 febr. 1929, la Corabia – judeţul Olt – m. iulie 2004, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; cercetător, poet. Doctor în istorie, cu teza Organizaţii antifasciste şi antirăzboinice (1960). Coiniţiator al revistei “Magazin istoric” (1967-1970). Cărţi: Istoria românilor (1997), Istoria Craiovei (1975), Tot un fel de istorie, I-III (2002-2004), Sentinţa –poezii (1998) etc.

Georgescu-Vâlcea, Al. (n. 1893, Râmnicu-Vâlcea – m. ?) – jurist; poet, ziarist. În 1920, a scos la Râmnicu-Vâlcea ziarul „Zori noi”. A publicat în reviste din Brăila, în „Zori noi” şi în „Curierul Olteniei”. Volume: Poezii (1928), Nuvele (1929).

Gheorghie Constandin, Râmniceanu (sec. XVIII) – tipograf, gravor. După felul cum s-a iscălit pe cărţi, se poate deduce că a fost fiul preotului Costandin tipograful şi s-a născut la Râmnic; Gravuri semnate de el, în Cazania de la 1781, iar în colab. cu Climent Ieromonahul, în: Triod (1782), Evanghelie (1784), Pilde filosofeşti (1783), Penticostar (1785) etc.

Gheorghie Vlădescu (sec. XVIII-XIX) – tipograf, gravor. Fiul lui Dimitrie, deci nepotul lui Mihai Râmniceanu. Ca gravor, s-a făcut cunoscut începând cu anul 1798, prin clişeul semnat „Gheorghe tip[ograful]”, reprezentând Spălarea picioarelor, care a apărut în Triod. Alte gravuri înSpălarea picioarelor, Sf. Treime, Sf. Vasilie, Sf. Cuminecătură etc.

Gherghina, Mihai Titi (n. 13 ian. 1931 în Râmnicu-Vâlcea) – sportiv, cercetător, colecţionar. A excelat în studierea istoriei Râmnicului-Vâlcea, publicând mai multe cărţi: Imagini cu parfum de epocă din Râmnicul de altădată (1998), Imagini citadine din Râmnicul de altădată (2007) ş.a. 

Ghiţă, Dumitru (n. la 13 iunie 1928 în com. Icoana din judeţul Olt; stabilit în Râmnicu-Vâlcea în 1956 – m. iunie 2010, Râmnicu-Vâlcea) – diplomat în chimie; epigramist. Performanţe în pregătirea „olimpicilor” pentru chimie (“grupul din 1966”).

Ghiţă, Procopie (n. 2 ian. 1946, Pleşoiu, jud. Olt) – geograf; speolog, cercetător. Dr. în geografie, cu teza Potenţialul natural al spaţiului carpatic şi subcarpatic dintre Olt şi Bistriţa vâlceană. Sinteze cartografice (2007). Iniţiative în profesie: Clubul de Speologie NIPHARGUS ş.a. Trofeul „Emil Racoviţă” pentru descoperirea neoteniei la Salamandra din Buila. Alte lucrări: Palate de sare din Carpaţi (2004), Judeţul Vâlcea. Întrebări şi răspunsur, I (2010) etc.; în colab.: Trovanţii (2009).

Ghiţă, Silviu (n. 27 mai 1989, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS; karatist. Legitimat la CS Chimia. Performanţe: 1 medalie de bronz la CM, 3 medalii de argint şi 4 de bronz la CM; 2 medalii de aur, 1 de argint şi 3 de bronz la Cupa României; 2 medalii de aur la cupe europene; zeci de medalii la cupele naţionale.

Ghiţescu, Gheorghe (n. 23 dec. 1900, în Jiblea, jud. Vâlcea – m. 22 mart. 1984, Râmnicu-Vâlcea) – medic stomatolog. Doctor în medicină, cu teza: Ambriose Paré şi medicina militară (1926). Erou de război (1941-1945), decorat.

Gibescu, Constantin (n. 28 iun. 1919, com. Ciofrângeni, jud. Argeş – m. 28 ian. 1993, Bucureşti) – filolog; publicist. Carieră didactică la „Al. Lahovari”. Profesor emerit. Fost preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice – filiala Vâlcea. În iunie 2009, i-a apărut, postum, cartea Discurs despre ideal. Antologie de texte, ed. alcătuită şi îngrijită de Gh. Deaconu.

Gibescu, Victoria (n. la 22 aprilie 1932 în com. Măciuca, jud. Vâlcea) – matematician; solist vocal şi actor amator. Cărţi publicate: Structuri algebrice izomorfe şi neizomorfe (1968), Studiul polinoamelor şi al ecuaţiilor algebrice în liceu (1976), Metodica predării locurilor geometrice în gimnaziu şi în liceu (1978) ş.a.

Gican, Gheorghe (n. la 29 ian. 1938, în com. Leleasca, jud. Olt; râmnicean, din 1961) – teolog, scriitor. Cărţi publicate: Mutre de doi bani (1993), Cazuri şi necazuri în dragoste (1994), Ipostazele Sfintei Scripturi (1995) ş.a.

Gioroc, Florin (n. la 20 febr. 1949, în Râmnicu-Vâlcea) – muzician şi inginer electronist. Începând cu anul 1972, la Studioul Armatei, a realizat coloana sonoră la peste 300 de filme documentare şi utilitare cu tematici militare.

Giosan, Victor (n. 12 oct. 1962, Râmnicu-Vâlcea) – cibernetician; cercetător, om politic. Din 2000, consultant la Banca Mondială ş.a. În colab.: Manual de instruire în domeniul Finanţelor publice locale (ed. I – 1999; ed. a II-a – Managementul schimbării, 2000).

Giurgiu, Maria-Marilena (n. 1 iulie 1939, comuna Goranu – jud. Vâlcea) – chimist şi filolog (dublă specializare); Dr. în chimie al Univ. din Cluj-Napoca, cu teza Cinetica şi mecanismul reducerii permanganatului de tiosulfat în soluţie apoasă (publicată în „Studia”, 1971).

Glăvan, Doina (n. la 26 sept. 1957, com. Nămoloasa, jud. Galaţi) – informatician; cercetător. Inginer informatician la IEH Râmnicu-Vâlcea, apoi arhivist la DJVAN – azi, serviciu judeţean – unde în prezent este şefa serviciului. Colaboratoare la volumele: Instituţia arhivelor în judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea (2006) şi Din tezaurul arhivelor vâlcene. (2011).

Gogoaşe, Mihai Stelian (n. 11 ian. 1977, Călimăneşti) – karatist. Centura neagră 1 Dan, stilul Shotokan. A activat la Clubul „Chimia” Râmnicu-Vâlcea, cu performanţe deosebite.  În anii 1998-2000, a câştigat şase medalii de aur, individual sau cu echipa.

Gorjan, Ilie (n. 21 iulie 1950, com. Orleşti – jud. Vâlcea; din 2008, stabilit în satul Ruda din com. Budeşti) – jurist şi ofiţer de carieră (gral maior); cercetător, poet, prozator. Doctor Magna cum laude al Universităţii din Craiova (2004). Cărţi: Drept administrativ (2005), Jandarmeria română şi ordinea publică (2001), Miez de lumină (2001), Liră şi scut (2001) etc. 

Grama, Gheorghe Mircea (n. la 25 oct. 1952, în oraşul Brezoi, jud. Vâlcea) – filolog, poet. Carieră didactică în învăţământul preuniversitar. A obţinut mai multe premii literare pentru poezie. Volume de versuri publicate: Epicenturia (2001), Retorica umbrei (2007).

Grecu, Silviu (n. la 29 iulie 1946 în satul Mazili din com Suteşti, jud. Vâlcea) – profesor EFS, fotbalist şi antrenor de performanţă (volei, baschet şi înot). Ca profesor şi antrenor de înot, a învăţat să înoate peste 10.000 de copii, prin cursurile organizate la ştrandurile din Râmnicu-Vâlcea, începând cu anul 1979.

Greere, Alina (n. 6 martie 1977, Râmnicu-Vâlcea) – teolog şi filolog. Carieră didactică. Volume publicate: Dincolo de mine, versuri (2000).

Grevuţu, Vasile (n. la 1 sept. 1933, Constanţa; în 1961, stabilit în jud. Vâlcea) – medic veterinar; cercetător, publicist. Contribuţii importante la dezvoltarea zootehnici în judeţul Vâlcea Cărţi publicate: Serviciul sanitar veterinar în judeţul Vâlcea de-a lungul timpului (2011).

Grigore,  Râmniceanu (c. 1763 – c. 1828) – cărturar şi traducător, diortositor (corector), copist, autor de importante prefeţe. La 17 ani, era ierodiacon la Episcopia Râmnicului. Prefeţe la cărţi: Antologhion (1786), Cazanii (1792). Manuscrise lăsate: Rugăciuni şi Rânduiala călugăriei, Râmnicu-Vâlcea, 1780Râmnicu-Vâlcea, 1783 şi 1784) etc.

Grigore, Constantin (Curtea-de-Argeş) – teolog, cercetător. Fost director al Seminarului « Sf. Nicolae » din Râmnicu-Vâlcea. Cărţi publicate: Anuarul Seminarului « Sf. Nicolae » din Râmnicul-Vâlcii, pe anii şcolari 1925-1929; Clipe – Album cu fotografii din viaţa seminarului1926-1930 (1930); Râmnicul-Vâlcii. Loc de amintiri şi recreere (1944) etc. 

Grigorescu, Lucian (n. la 12 oct. 1924, Râmnicu-Vâlcea – m. 16 aug. 1990, Bucureşti) – economist; secretar federal al Federaţiei Române de Handbal, din 1950, timp de 38 ani, perioadă în care handbalul românesc avea să se afirme puternic, obţinându-se 7 titluri de campioni ai lumii şi numeroase trofee europene şi regionale.

Grigorescu, Remus (n. 21 iulie 1970, Râmnicu-Vâlcea) – economist; cercetător, om politic. Dr. în ştiinţe economice al ASE Bucureşti. Carieră univ. Între febr. – oct. 2009 – prefect al judeţului Vâlcea, din partea PSD. Cărţi publicate: Fundamentarea strategiei de selectare a pieţelor de export (2003), Cercetări şi modelări în marketing  (2005) etc.

Grigoriu, Ionel (n. la 27 dec. 1922, în com. Păuneşti, fostul judeţ Putna, azi Vrancea; din 1984, stabilit în Râmnicu-Vâlcea) – ofiţer de carieră, scriitor. A luptat pe frontul din Franţa-Normandia (1944-1946).Cărţi publicate: Nunta visatăed. a II-a (1998), Frământări – poezii (1998), Baladă pentru vrânceni – poezii şi proză (1999) etc.

Grigoriu, Paul (n. la 20 febr. 1930, în Râmnicu-Vâlcea) – istoric; arhivist, cercetător, publicist. Contribuţii la studiul învăţământului românesc din sec. al XIX-lea. Colab. permanent al postului naţional de televiziune (emisiunea „Şcoala şi viaţa”) şi al postului naţional de radio – emisiunea „Memoria pământului românesc”.

Guşetoiu, Dumitru (n. 15 apr. 1896, Băileşti – Dolj – m. 30 mai 1990, Râmnicu-Vâlcea) – istoric. Prof. la Şcoala Normală din Râmnicu-Vâlcea (1930-1932) ş.a. Cărţi:Metodica predării istoriei în şcoala secundară (1936), Probleme de istorie naţională. I – Dovezi despre originea poporului român. 2 – Drepturile noastre asupra teritoriilor ce ocupăm (1936).

Guşetoiu, Jean (n. la 26 nob. 1908, în Băileşti, jud. Dolj) – militar şi învăţător, animator cultural. Membru fondator al Cooperaţiei Săteşti din Vlădeşti (preşedinte); iniţiator, fondator şi director al Căminului Cultural din comuna Vlădeşti – Vâlcea. Organizator de manifestări specifice. A publicat volumul Pe firul Oltului (1966).

Gutău, Mircia (n. 27 apr.1957, com. Satu Mare, jud. Suceava) – inginer mecanic, sportiv de performanţă (judo) şi antrenor. În 1980, a făcut parte din Lotul Olimpic pentru Moscova. Între 2004-2008, primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea (reales, pentru scurt timp,  în 2009) pe listele PD-L.

H

Handel, Kurt Fritz (n. 9 mai 1941, Râmnicu-Vâlcea) – sculptor. Participant cu lucrări la expoziţii de artă în ţară şi străinătate. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Württemberg şi al Inter-Art e.

Horezeanu, Alexandru, pseudonimul lui Alexandru Ungureanu (n. 18 ian. 1937 în Romanii de Sus, localitatea Horezu) – scriitor şi editor autodidact. În 1996 a înfiinţat editura proprie, “Ecoul sufletului”, la care şi-a publicat toate cărţile sale (dar şi pe cele ale unor confraţi !). Cărţi: Ecoul sufletului – poezii (1996), Aforisme şi cugetări (1996) etc.

Hozoc, Alexandru Gh. (n. 12 ian. 1882 în com. Nicoreşti-Tecuci – m. 18 martie 1952, Râmnicu-Vâlcea) – medic chirurg; cercetător. Doctor în medicină şi chirurgie (1908), cu teza Hidramniosul în sarcina gemelară (publicată 1908). Alte cărţi: Darea de seamă pe anul 1915 a Spitalului Cincu din Nicoreşti (1916), Tetanosul acut – vindecarea (1929) etc.

Hugo Cernea, Alfred (n. 20 aug. 1883, Inzersdorf lângă Viena – m. 2 mart. 1968, Sibiu; înmormântat în Râmnicu-Vâlcea) – arhitect şi inginer constructor. Participant, cu Regimentul 2 Vâlcea, la Primul Război Mondial; decorat. Fost profesor la Liceul teoretic (1917-1920) şi apoi la Liceul industrial din municipiu (1929-1939). I se datorează arhitectura unor şcoli, lăcaşe religioase şi case particulare din Râmnic (Casa paroh. „Sf. Gheorghe” ş.a.), unde a fost arhitect şef, şi din judeţ (Fişă întocmită pe baza materialelor furnizate de av. Paul Angelescu).

I

Iancu, Cristian (n. 18 mai 1950, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS; sportiv de performanţă (volei). Antrenor de volei la Clubul Şcolar Vâlcea (1980-1990); din 1990, profesor la Liceul « Mircea cel Bătrân » din Râmnicu-Vâlcea. Rezultate de podium, ca voleibalist şi antrenor: echipa CSM Chimia (Divizia A) – vicecampioană naţională (1988) etc.

Iancu, Gheorghe (n. la 15 febr. 1934, în Râmnicu-Vâlcea)  prozator, dramaturg. A scris piese de teatru (Dragoste la vârsta a treia (1988) etc., romanul poliţist Din cimitir, la Majestic (1991), Vitralii şi Arcul timpului – poezii etc. 

Iliescu, Constantin (n. 20 martie 1899, Râmnicu-Vâlcea – m. 24 iulie 1980, Râmnicu-Vâlcea) – artist plastic; restaurator. Membru al cercului „Pictori Olteni”, din Craiova (1927). Combatant şi prizonier în Al Doilea Război Mondial. Lucrări: Zgribuliţii (ulei pe carton), Flori de pădure, Copii dormind, Autoportret etc.

Iliescu, Rodica (n. 30 sept. 1950, Râmnicu-Vâlcea) – artist plastic. În 1970, se stabileşte la Paris, unde va expune la renumite saloane şi expoziţii. A primit numeroase premii şi distincţii europene. Cetăţean de Onoare al Râmnicului (2004) şi Cetăţean de Onoare al Republicii Momtmartre. În anul 2000, i s-a dăruit un întreg atelier de lucru în Paris. 

Inochentie (sec. XVII-XVIII) – teolog; cărturar, animator cultural. În 1728 – confirmat ca episcop al Râmnicului (fiind hirotonit de mitropolitul Belgradului!). Confruntări cu Curtea vieneză care, în urma ocupării Olteniei de către austrieci, acţiona în sensul restrângerii drepturilor Bisericii Ortodoxe din Oltenia. A tipărit unele manuscrise ale lui Damaschin.

Ioan (Arhimandritul) (sec. XVII-XVIII) – cărturar, caligraf. Trecut mai întâi pe la Câmpulung, în anul 1705 a venit la Episcopia Râmnicului. Pomelnicul Hurezului, terminat de el la 28 martie 1699 şi aflat în arhivele vâlcene, este o probă evidentă a artei lui de caligraf. Pentru însuşirile sale, s-a bucurat de atenţia şi prietenia lui Constantin Brâncoveanu vv.

Ioan, Leonida Constantin (n. la 18 oct. 1908, în Tulcea– m. ? ; în 1909, familia sa s-a stabilit la Râmnicu-Vâlcea) – medic,cercetător. Doctor în medicină, cu teza Contribuţiuni la studiul componentului hidro-carbonat din mycobacterium tuberculosis. Alte lucrări: Manual tehnic de laborator de analize medicale (1946); în colab.: Dermatoglifologia  (1971) ş.a.

Ionel, Vasile (n. la 24 nob. 1936 în com. Apa Sărată, jud. Argeş) – inginer mecanic, profesor. A lucrat şi în Ceylon, Congo Brazaville, Nigeria. Cărţi publicate: Întreţinerea utilajelor pentru lucrări în construcţii din sectorul forestier (1974), Gramatica engleză pentru elevi şi studenţi (2011).

Ionescu, Constantin N(n. la 1 mai 1899, în oraşul Râmnicu-Vâlcea) – dramaturg. Licenţiat în litere şi filosofie la Universitatea din Bucureşti. A semnat şi cu pseudonimul C. Tortuzac. A publicat un volum de Teatru.

Ionescu, Daniel (n. la 1 martie 1969, în Râmncu-Vâlcea) – inginer construcţii de maşini;ziarist, prozator. Premiul pentru debut în jurnalism (1996), premiul de debut în literatură (1997) etc. Cărţi publicate: Nu scuipaţi beţivii şi bolnavii – proză (1997),  Ghidul turistic al municipiului Râmnicu-Vâlcea (1999).

Ionescu, Dimitrie (n. 25 oct. 1878, Râmnicu-Vâlcea – m. 28 mai 1969, Bucureşti) – medic farmacist; cercetător. Medic militar la diferite spitale. În 1920, demisionează din armată şi se dedică muncii de cercetare. Cărţi: Organizarea sistemului farmaceutic (f. an), Plantele medicinale, sursă de sănătate  etc.

Ionescu, Gheorghe (n. 5 iulie 1944, com. Frânceşti, jud. Vâlcea) – psiholog, specialist în psihologie clinică şi logopedie; ziarist. Între 1993 (septembrie) şi 2005, a scos (cu unele intermitenţe) publicaţia „Academia politică”. Între 2005-2009: redactor-şef la săptămânalul « Ecranul vâlcean ».

Ioniţă, Isabella (n. 16.09.1969, Râmnicu-Vâlcea) – filolog; cercetător. Elevii pregătiţi de ea au obţinut numeroase premii la concursuri şi olimpiade şcolare. Cărţi: Limba română, ghid de învăţare rapidă (2006), Bac 2008. Sugestii de rezolvare pentru proba de literatură română” (2008) etc.

Ioniţă, Mihai (n. 28 nob. 1968, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS şi antrenor, specialitatea Karate. La Clubul CS Cozia: locul I la CN karate şi CN Kumite individual (1994), locul I la CN Karate şi CN de Karate-Wuko, la Kumite  etc. Arbitru balcanic la cat. A – la Kumite şi B – la Kata. Din 2003, are club propriu: CS IONIŢĂ SPORT CENTER.

Iordache, Claudia – muzician (interpretă la nai şi flaut). A susţinut numeroase concerte în ţară şi peste hotare, alături de orchestre simfonice din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Austria, Germania, Coreea de Sud. 

Iordache, Petre (n. la 19 ian. 1949 în localitatea Ocnele Mari, jud. Vâlcea) – jurist ; alte specializări : maistru mecanic, instructor sportiv. Din 2008, primar la Ocnele Mari; printre alte realizări: inaugurarea Parcului turistic Salina Ocnele Mari (2009).

Iorgulescu, Elisabeta (n. la 16 febr. 1922, în satul Bârseşti din comuna Budeşti, jud. Vâlcea) – matematician; autor de manuale, traducătorA tradus din colecţia “Alef 0”. Lucrări publicate, în colab.: Matematică, clasa a 3-a (1996), Matematică, clasa a 4-a (1996), Matematică. Probabilităţi (1998) etc.

Iosifaru, Mariana (n. 29 dec. 1948 în Ocnele Mari, jud. Vâlcea) – istoric, arheolog, publicist. În anii ’70, alături de istoricul Dumitru Berciu, va participa la săpăturile arheologice de la Ocniţa (Cosota), unde au fost făcute desoperirile de importanţă naţională privind existenţa cetăţii Buridava.

Iosifaru, Tudor (n. la 29 mai 1965 în Râmnicu-Vâlcea – m. 24 mai 2009, Râmnicu-Vâlcea) – filolog; ziarist, poet, dramaturg. A lucrat ca reporter la BBC. Fost corespondent special al Agerpres (Rompres) şi preşedinte al Asociaţiei « Grupul Contra ». Autor al piesei de teatru Iar mâine nu mai vine (2008).

Iova, Floriana-Maria I. (n. Moldoveanu, 3 iun. 1948, Râmnicu-Vâlcea) – fizician (optică-spectroscopie), cercetător. Dr. în fizică. Carieră univ. Lucrări: Optica – probleme şi  exerciţii (1986), Spectroscopia optică – lucrări practice (1976) etc.; în colab.: Optica – lucrări practice de (1976).

Irineu Slătineanul, Irineu; pe numele de mirean – Popa, Ion) (n. 16 nob. 1957 în Spinu – com. Perişani, jud. Vâlcea) – teolog şi jurist; cercetător. Doctor în teologie (Paris şi Craiova). Episcop vicar al Râmnicului (2000-2008) şi – din 2008 – arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea (2009). Cărţi publicate: Convorbiri despre spovedanie (1996), Preoţi în cătuşe (1997), Iisus Hristos sau Logosul înomenit (1999) etc. 

Ivan, Ilie (n. la 2 oct. 1954 în com. Perişani, jud. Vâlcea) – teolog, cercetător. Doctor în teologie. Fost profesor şi director la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea (1990-1996). Cărţi publicate: Cuvântul în slujirea mântuirii (2000)Omiletica ortodoxă. Repere teoretice, metodice şi practice (1999). Îndrumător catehetic (2001).

J

Jivan, Nicolae (n. 5 iun. 1952, Râmnicu-Vâlcea) – inginer chimist, inginer energetician; om de teatru (actor şi regizor), om politic. Dr. în ştiinţe inginereşti. Membru fondator al filialei Vâlcea a PNL (1990). Cărţi publicate: Careul din dreapta – editoriale (2001).

Jugrăvescu, Cătălina N. (n. 29 iun. 1992, Râmnicu-Vâlcea) – fostă elevă la CNMB. A coordonat programe şcolare:           „Eco-Şcoala” şi „Şcoala curată”. În 2008, delegat al României la Programul Internaţional „Model European Parlament”. Premii la concursuri, inclusiv la olimpiade (geografie).

L

Lahovari, George I. (n. 1 iunie 1838 la Râmnicu-Vâlcea – m. 13 iunie 1909, Bucureşti) – inginer de poduri şi şosele, director al „Direcţiei Generale a Poştelor şi Telegrafelor” – domeniu în care a adus multe îmbunătăţiri şi inovaţii. Sub coordonarea sa, a apărut Marele Dicţionar Geografic al României, I-V (Bucureşti, 1898-1902). Preocupări literare. 

Lazăr, Dumitru (n. 23 ian. 1949, com. Nicolae Bălcescu – jud. Vâlcea) – filolog; istoric literar, monograf, editor. Doctor în istorie (2010). Director al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanu” Vâlcea (1998 –2006), Cărţi dedicate lui C. Tamaş, P. Petria şi G. Voica. A întemeiat revista „Casa cărţii”.

Lazăr, Ioan St. (n. 1 nob. 1943, Giurgiu) – scriitor, etnolog, folclorist, editor/îngrijitor de volume colective, publicist, animator cultural etc. Carieră didactică preuniv. univ. Funcţii de conducere în diferite instituţii şi asociaţii; realizator proiecte cult. Din 1992 – preşedinte al Fundaţiei „Sfântul Antim Ivireanul” şi redactor-şef la „Lumina lumii”. Cărţi: Măiastra – versuri (1996), Sfântul Antim Ivireanul – vistierie de daruri. Omul, umanistul, artistul, sfântul (2000), Dioptricon (2009) etc. 

Lazăr-Arsene, Anamaria Veronica (n. 25 febr. 1977, Râmnicu-Vâlcea) – filolog şi teolog, cercetător, eseist, traducător, producător şi regizor de teatru. Masterat Literatura Română Modernă (2003). Lucrări:  Hamlet. Caietul de regie al ultimului spectacol semnat Vlad Mugur (2003); coautoare la English for law students – beginners (curs univ. 2003) etc.

Lăzărescu, Grigore I. (n. 3 iulie 1909, Râmnicu-Vâlcea – m. 2006, Râmnicu-Vâlcea) – geolog; cercetător, publicist. « Profesor Emerit » (1970) la liceele din Râmnicu-Vâlcea (1939-1971). Coautor la Monografia Liceului « Vasile Roaită », 1920-1970 (1971).

Lăzăroiu, George (n. la 13 apr. 1971, Râmnicu-Vâlcea) – lingvist, cercetător. Studii de doctorat în filosofie-lingvistică la Universitatea Bucureşti (2000). Volume publicate: Studii de limba şi literatura engleză (1997), Accuracy and Proficiency in English (1998); în colaborare: Practica traducerii, vol. I (1999), vol. II (2001), vol. III (2001) ş.a.

Liiceanu, Gabriel (n. 23 mai 1942 la Râmnicu-Vâlcea, de unde se va muta la Bucureşti, cu părinţii, când avea doar doi ani) – filosof, scriitor, publicist, eseist, traducător, editor; dr. în filosofie. Fondator şi director al Editurii Humanitas (1990). Cărţi publicate: Încercări în politropia  omului şi a culturii (1981),  Jurnalul de la Păltiniş. Un model paideic în cultura umanistă (1983, 1991, 1996 ; în 1998 – ediţia franceză; Epistolar (coautor şi editor, 1987 ; Humanitas – 1996) etc.

Lisman, Nicoleta (n. la 20 nob. 1950 în Ineu – Arad; stabilită la Râmnicu-Vâlcea, în 1953, cu familia) – horticultor;pictor amator (peisaje şi portrete). Expoziţii personale şi de grup, în Râmnicu-Vâlcea şi în alte localităţi din judeţ.

Livezeanu, Andrei (1873-1938) – jurist (magistrat); publicist şi om politic. Deputat de Vâlcea (1926-1927) şi senator de Vâlcea (1928-1931, 1932-1933); şef al organizaţiei PNŢ după părăsirea acesteia de către Tătărescu.

Livezeanu, Radu (n. 11 sept. 1909 şi m. 21 aug. 1999, Râmnicu-Vâlcea) – jurist; om politic. În 1928 a înfiinţat org. de tineret a PNŢ Vâlcea. Fost deţinut politic. În 1990, a reînfiinţat org. Vâlcea a PNŢCD. Deputat (1992-1996). A scris Scurtă privire asupra vieţii Organizaţiei Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Vâlcea între anii 1919-1998 (1999).

Lungu, Traian D. (n. 18 dec. 1936, Târgu-Jiu – m. 6 mai 1993, Ploieşti) – filolog; scriitor, critic de artă. Director al Şcolii Populare de Artă din Râmnicu-Vâlcea (1970). Creator şi animator cultural polivalent, „TDL” s-a manifestat cu talent în diverse domenii culturale. I s-a publicat post-mortem Furie blândă – versuri şi evocări (1996).

M

Manasia, Ştefan (n. 18 mai 1977, Piteşti; stabilit de copil la Râmnicu-Vâlcea, împreună cu familia; în prezent, clujan) – filolog; poet, eseist. Masterat în Filologie (2002). Fost redactor la « Echinox ». Cărţi: Dormez – vous? (1996), Amazon (2003 şi 2005) Când tu vii. Etica Grunge (2006), Cartea micilor invazii (2008, premiul USR) ş.a.

Manea, Alexandru (n. 18 nob. 1981, Râmnicu-Vâlcea) – psiholog; şahist de performanţă. Maestru al sportului la şahul practic (Elo 2307), titlu obţinut în 1998, şi la şah prin corespondenţă. Printre acestea: locul I la openul general al Memorialului « Victor Ciocâltea » – Bucureşti, 2000 şi  locul III la « Cupa României » – şah prin corespondenţă (1998).

Manole, Petre (n. 1 febr. 1930 în com. Goleşti, jud. Vâlcea) – filolog ; cercetător. Lucrări publicate (selectiv): Pagini de istorie vâlceană (1969), Istoria învăţământului vâlcean din cele mai vechi timpuri până la 1864 (1975), Monografia comunei Goranu – Vâlcea (1975) etc.; în colab.: Comuna Goleşti. File de monografie (2002).

Manolescu, Nicolae (n. 27 nob. 1939, Râmnicu-Vâlcea) – eseist, critic şi istoric literar, publicist, politician. Carieră universitară. Dr. în filologie (1970). Director al rev. „România literară”. Membru coresp. al Acad. RSR (din 1997). „Cetăţean de onoare al Râmnicului” (2000). Din 2005, preşedinte al USR. Din 2006, ambasador al ţării la UNESCO. A publicat peste 40 de volume:  Lecturi infidele (1966), Teme (1971-1988, 7 vol.), Istoria critică a literaturii române (2008) etc.

Manoli, Constantin (n. la 11 ian. 1938, în com. Belăuţi, jud. Hotin, reg. Cernăuţi – Ucraina) – filolog; artist plastic –sculptor în lemn (meşter popular). A participat la numeroase expoziţii colective de artă plastică în ţară şi peste hotare, fiind şi autor al unor expoziţii individuale de succes.

Marcu, Gheorghe (n. 17 august 1926, Râmnicu-Vâlcea) – chimist; cercetător, inventator. Doctor în chimie (1964). Este posesorul a peste 15 brevete de invenţii. Cărţi publicate: Chimia elementelor radioactive (1962; ed. a II-a, revăzută şi adăugită: 1971), Chimia metalelor (1979); în colab.: Chimia anorganică (1981).

Margu, Iulian (n. la 15 ian. 1958 în com. Muereasca din jud. Vâlcea) – dramaturg, scenarist, cineast. Vocaţie de întemeietor: o cinematecă  (anii ’80), revista satirico-umoristică « Spinul », Cinematograful « Etalon », Radio ETALON şi TV ETALON (1993) etc. Urmând unor piese de teatru, filmografie (şi premii) de nivel naţional şi internaţional:  Părul de capră, Amărăştenii, Cum bine zis-a Caragiale, Eroi au fost, eroi sunt încă; Fiii satului, Mama Ghiţa, Humoresca ş.a.

Marian, Ioan Marius (n. 18 iul. 1957 în Turnu Severin, stabilit în Râmnicu-Vâlcea în 1959) –  inginer Automatizări şi Calculatoare. Specializare ca programator în cercetarea tehnico-ştiinţifică, cu lucrarea Post-calculul întreprinderii. Din 1997, s-a stabilit împreună cu familia, la Vancouver (Canada). A publicat cartea Prima dragoste, pentru totdeauna (2011).

Marin, Alexandru (n. la 2 sept. 1954, în oraşul Târgu-Cărbuneşti, jud. Gorj; râmnicean din 1977) – pictor; absolvent al Şcolii Militare de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate din Râmnicu-Vâlcea şi al Şcolii Populare de Artă din aceeaşi localitate (Secţia Pictură, 1990). Carieră militară. Expoziţii de pictură, personale şi de grup. Cunoscut şi ca portretist.

Marina, Ioan (Iustinian) (n. 22 febr. 1901, com. Stăneşti, jud. Vâlcea – m. 26 martie 1977, Bucureşti) – teolog. A contribuit la evadarea din lagărul de la Târgu-Jiu a lui Dej şi Maurer. Funcţii de conducere în biserică, până la cea de mitropolit al Ungrovlahiei. A desfiinţat Biserica Română Unită cu Roma, integrând-o în BOR. A publicat 12 volume, sub titlul semnificativ de Apostolat social (1948-1976); a reeditat cărţi fundamentale: Biblia sinodalăNoul Testament ş. a.

Marinescu, Constantin (n. la 23 iun.  1950, Râmnicu-Vâlcea) – fotbalist. A jucat la Chimia (juniori şi seniori, 1965-1969) şi la Politehnica Iaşi (1969-1970). 12 selecţii în echipa naţională de juniori.

Marinescu – Goange, Gheorghe (n. la 18 mai 1947, în Râmnicu-Vâlcea – m. la 16 mai 2000, în aceeaşi localitate) – regizor de teatru şi filolog. Director al Teatrului Popular din Râmnicu-Vâlcea (1976-1989); regizor la Teatrul de Stat din Sibiu (1989-1992, 1997-2000), director al Teatrului de Stat „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea (1992-1997).

Marinescu, Mircea Doru (n. 4 iun. 1954, Iaşi) – inginer fizician; cercetător, inventator, editor. Coîntemeietor (1990) al firmei „Almarom” (editură şi tipografie). Autor a 4 culegeri de probleme de fizică între anii 1984-1993 şi al revistei „Fizica de la A la Z” (1992-1993). În 1993, coeditor la revista „Riviera vâlceană”, devenită ulterior „Almarom” (1994).

Marinescu, Silvian Gavril (n. la 28 iul. 1949 în Oradea;râmnicean din 1958) – inginer electronist; cercetător, editor, fost sportiv de performanţă la volei. Codirector la Editura şi tipografia « Almarom » din Râmnicu-Vâlcea. Coeditor şi director la publicaţia « Riviera vâlceană » (1993-1994), devenită în 1994 – « Almarom » – revistă de cultură. 

Marinescu, Ştefan (n. la 20 ian 1929, în satul Rusăneşti din com. Fârtăţeşti, jud. Vâlcea) – medic, scriitor. Volume publicate: Atac de cord – proză (1984), Trecutele iubiri – proză scurtă (1988), Păcate amestecate – epigrame (1991), Meditaţii – versuri (1995), Medicul de femei – roman (1996), Reţete gratuite – epigrame (1997) etc.

Marinoiu, Costea (n. 16 iulie 1937, Valea Răii, azi. Râmnicu-Vâlcea – m. 18 dec. 2011 Râmnicu-Vâlcea) – filolog, istoric literar şi al culturii, folclorist, cercetător, publicist. Preşedinte (cu întrer.), din 2002, al Societăţii Culturale ANTON PANN. Cărţi: Folclor din Ţara Loviştei (1974), Istoria cărţii vâlcene, sec. XVII-XVIII. (1981), Drumuri pe Olt (1983) etc.

Marinoiu, Rozica (n. 9 ian. 1946, com. Berevoeşti, jud. Argeş – m. 27 dec. 2010, Râmnicu-Vâlcea) – învăţător, cercetător. Autoare sau coautoare de lucrări didactice şi de popularizare: Enciclopedie didactică (1993), Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba şi Literatura română (2002), Limba şi literatura română …(2003) etc.

Mârzan, Emil (n. la 1 apr. 1931, Stăneşti, jud. Vâlcea – m. 6 nob. 1998, Râmnicu-Vâlcea) – inginer electrotehnician, cercetător. Cărţi publicate: Hidrogeneratoare verticale 7-35 MW (1999), Maşini electrice în hidroenergetică (2000). În colab. cu ISPH Bucureşti, a elaborat (1996-1998) şase volume conţinând instrucţiuni tehnice în domeniu.

Mateescu, Constantin (n. 31 ian. 1929, la Râmnicu-Vâlcea, oraş pentru care a nutrit o afecţiune statornică, dedicându-i mai multe cărţi) – prozator, critic şi istoric literar, dramaturg, memorialist. Cărţi: Rochia cu anemone – nuvele (1966), Auroaica – nuvele (1967), Zborul de probă – roman (1968), Noaptea şi ziua – roman  (1970), Memorial de lectură – critică literară (1972), Drumurile lui Anton Pann (1981), Cartea Râmnicului (1999), Jurnal, vol. I-V (1997-2001) etc. 

Matei, Edit (n. Török, la  16 oct. 1964, or. Sf. Gheorghe, jud. Covasna) – handbalistă de performanţă, Alături de Maria, componentă a echipei de handbal a Clubului Sportiv „Chimistul” (1982-1991; 1995-1996). „Maestru Emerit al Sportului”(1984). Cele peste 500 de goluri înscrise, o clasează printre cele mai eficiente handbaliste din lume.

Mazilu, Ilie Mişu (n. 18 febr. 1926, Orleşti – jud. Vâlcea) – medic pediatru, cercetător. Dr. în medicină. Medic pediatru în Râmnicu-Vâlcea (1951-1955), Spitalul de Copii din Piteşti (1955-1957) şi din nou la Râmnicu-Vâlcea, până la pensionare (1957-1987). Lucrări: Astmul bronşic la adulţi şi copii; Contribuţii la anemia hipocromă la copii (1976).

Mazilu, Nicolae M.(n. 25 iul. 1927, com. Lăpuşata, jud. Vâlcea – m. mart. 2012, Râmnicu-Vâlcea) – gral de brigadă (r); scriitor. Unul dintre principalii artizani ai Transfăgărăşanului. Cărţi: Enigma Transfăgărăşanului (1994), Hai să mai şi râdem (1995), Dascălii mei dragi, memorialistică (1996), Figuri fără pereche, schiţe umoristice (1996) etc.

Măldărescu, Ion (n. 19 febr. 1941, Râmnicu-Vâlcea) – energetician; cercetător, cineast amator, fotograf etc.. Fondator sau membru activ al mai multor societăţi şi asociaţii, printre care „Fundaţia MAREŞALII ROMÂNIEI” şi ART-EMIS. A înfiinţat revistei „Pandurul” (1993-2004). Coautor la Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie, vol. I-IV (2002).

Mănescu, Lucian Gh. (n. la 27 apr. 1906, com. Scorniceşti, jud. Olt – m. în 2000, Râmnicu-Vâlcea) – matematician; poet. Unul dintre cei mai valoroşi profesori de matematică pe care  i-a avut oraşul. „Profesor emerit” (1963) la Liceul "Al. Lahovari" (1927-1928; 1946-1968) şi la alte şcoli. A scris Zbor de gânduri – versuri (1927).

Mărgărit, Marius-Vasile (n. 31 mai 1954, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS; metodist şi antrenor de volei. Echipele de volei ale CSŞ şi CNMB Râmnicu-Vâlcea, antrenate de el, au obţinut numeroase premii de prestigiu, printre care: 6 locuri I, 6 – II şi 4 – locul III, cu CSŞ; cu echipa CNMB – locul I la Turneul Internaţional din Marsilia (Franţa, 1992) etc

Mărgărit, Nicoleta (n. 6 decembrie 1954, Bacău) – prof. EFS, specializările Gimnastică ritmică şi Volei. Rezultate comune, împreună cu Marius Mărgărit, ca antrenoare a echipei de fete a CNMB: Campioană naţională (medalie de aur) – 1989 Sibiu; 1992 – Craiova şi Râmnicu-Vâlcea; 1993 – Brăila. Vicecampioană naţională : 1990 – Piteşti etc.

Mătăsaru, Nicolae (n. 18 dec.1950, Bucureşti) – antrenor lupte greco-romane. Secretar la AS Chimistul Râmnicu-Vâlcea (unde e legitimat în prezent). Maseor la mai multe echipe din Râmnicu-Vâlcea. Locul IV la CN Juniori ăn 1968 şi locul I la CN Junior, cu echipa, în 1970, locul II în 1972 etc. Maestru al Sportului (din 1981).

Medvedov Niţulescu, Greta (n. la 20 mai 1942, în Tighina, Republica Moldova) – artist plastic (pictură). Premiul I – Sculptură la diferite concursuri de creaţie pe plan judeţean şi naţional (1987, 1989 etc.); Premiul al III-lea – Ceramică (1998) şi Premiul al II-lea – Sculptură la Expoziţia Naţională (1999) a Şcolilor de Artă Piteşti, etc.  

Medvedov, Corneliu (n. 17 febr. 1954, Râmnicu-Vâlcea) – cineast (scenarist, regizor, asistent de imagine etc.), fotograf artistic, publicist, realizator de emisiuni TV, animator cultural. A semnat scenariul, regia şi imaginea la o serie de filme de cineamator: Ultima privire (1972), Oraşul pensionarilor  (1972) etc. A publicat Dicţionar al operatorilor români. 

Medvedov, Daniel (n. 8 oct. 1951, la Slatina – judeţul Olt) – învăţat de renume internaţional, cu o paletă impresionantă de specializări şi de preocupări: artist Zenorientalist, teolog universalist, filosof, cineast, expert în grafologie şi semiotică, traducător de prestigiu, specialist şi expert în cultura Maya, eseist, fost sportiv de performanţă etc. – cu lucrări, performanţe, funcţii şi premii în toate aceste domenii! Doctor în filosofie, lingvistică comparată ş.a. 

Micuţ, Ion (n. 14 febr. 1947, satul Bârseşti din com. Mihăeşti, jud. Vâlcea) – jurist; epigramist, publicist. Cursuri postuniversitare de specializare. Fost procuror (1970-2007). Cărţi: Bancomatul cu epigrame (2008), Epigrame (2012).

Migleczi, Eugenia Doina (n. 16 decembrie 1952, Bucureşti) – filolog, profesor teatru (actorie), actor; regizor şi director la „Ariel”. Între 1979-1989: actriţă la Teatrul Popular din Râmnicu-Vâlcea. Contribuţie importantă la înfiinţarea Teatrului de Stat din Râmnicu-Vâlcea, al cărui director a fost în anii 1990 şi 1999. Turnee de succes peste hotare.

Mihai Râmniceanu (sec. XVIII, Râmnic) – tipograf şi gravor,  « cel mai mare tipograf şi ilustrator al epocii » (N. Iorga). Se cunosc, până acum, un număr de 7 cărţi ilustrate cu 33 de gravuri semnate de el: Liturghii, 1733 (Sf. Grigore, Sf. Vasilie, Sf. Ioan Zlatoust); Catavasiiariu românesc, 1734 (Naşterea lui Iisus); Acatist, 1736 etc.

Mihai, Constantin (n. 6 nob. 1977, Râmnicu-Vâlcea) – filolog; istoric al culturii, eseist. Specialist în domeniul imaginarului, al perioadei interbelice din cultura română, al operei şi rolului lui Nae Ionescu. Dr. în filologie. Cărţi: Arca lui Nae. Perspective culturale asupra generaţiei `27 (2004), La logique d`Hermés. Études sur l`imaginaire (2006) ş.a. 

Mihai, Gheorghe [n. la 14 iunie 1936 în com. Cremenari (azi, Galicea), jud. Vâlcea] – filolog (polonist şi romanist), poet, publicist. Pe toată perioada didactică, a elaborat foi volante şi reviste şcolare (“Luminile chimiei”, “Luminile Oltului” etc.). Autor al volumului de versuri Dimensiuni interioare (1998).

Mihai, Mihaela – actriţă. Roluri în teatru: Egipteanca din Brâncuşi/ Sărutul (2007, regia – Horaţiu Mihaiu), Cumnata lui Pantagruel (2003), Domniţa Migdala din Pilafuri şi Parfum de măgar (2001), Donna Malgherida din Decameron 645 (1997) – toate, în regia lui Silviu Purcărete; etc. Roluri în musichall-uri şi în filme.

Mihai, Mihăiţă – Lovişte (n. 24 ian. 1956, Boişoara – jud. Vâlcea) – ofiţer genist; scriitor, jurnalist. Fost director general la RTV ETALON (1995-2008). Filme de scurt metraj şi documentare. Membru al USR (1999). Cărţi: O cruce prea grea, roman (1993), Identităţi furate, roman (1994), Ucenicii cuvântului – roman (2009; versiunea engl. 2012) etc.

Mihai, Nicolae (n. 30 aug. 1976, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; cercetător. Doctor în istorie. Redactor şef al seriei noi a revistei „Suflet oltenesc” (2001-2002), devenită apoi „Arche” (2002-2003); redactor-şef  la „SYMPOSIA” (2002-2003). Coautor la volumul Un craiovean pe meridianele globului. Impresii de călătorie la cumpăna de veacuri XIX-XX  (2007).

Mihăescu, Adrian (n. 21 iunie 1992, Râmnicu-Vâlcea) – atlet de performanţă. Component al echipei de atletism de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” şi al lotului naţional de juniori. A obţinut performanţe de ninel naţional şi balcanic. (Bronzul la Balcaniada din Turcia, 2009). Beneficiar al unei burse olimpice oferite de Federaţia Română de Atletism.

Mihăescu, Grigore M.  (n. la 5 martie 1921, în comuna Popeşti, jud. Vâlcea) – inginer horticultor, cercetător. Doctor în horticultură, cu teza Contribuţii la studiul comportării piersicului în zona preorăşenească a capitalei (1960).Volume publicate: Pomicultura specială(1961), Cultura piersicului (1966 şi 1981),Cultura căpşunilor (1970), Pomicultura, vol. II (1967) etc. 

Mihăilescu, Constantin D. (n. 14 oct. 1881, com. Bereşti, jud. Putna – m. 24 iun. 1928, Râmnicu-Vâlcea) – sculptor; ajutat moral şi material de dr. Procopiu, care l-a recomandat lui I. G. Duca. Carieră didactică de excepţie la Liceul „Al. Lahovari”. Cunoscut îndeosebi ca realizator al Statuii lui Ştirbei din Zăvoi şi al bustului lui Constantin Brâncoveanu.

Mihăilescu, Dumitru (n. 14 sept. 1940, Râmnicu-Vâlcea) – inginer locomotive şi trenuri electrice; doctor în acest domeniu. Membru al Academiei Ruse de Transport. Cărţi publicate: Locomotive cu motoare sincrone. Sisteme moderne de comandă şi reglare automată (2006), Sustentaţia şi propulsia magnetică. Concepţie – Metode – Realizări (2008).

Mircescu, Alexandru (n. la 15 mai 1925 în Târgovişte, jud. Dâmboviţa – m. noiembrie 2009, Râmnicu-Vâlcea, unde se stabilise din 1947) – inginer în chimia alimentară; membru al USR (1993). Cărţi: Noul Adam – proză, Ciulini – epigrame, Culoarea zâmbetului – epigrame, catrene, fabule;  Întoarcerea la Dumnezeu – eseuri, Lângă sunetul liniştii – versuri etc. 

Mirică, Ion (n. la 21 dec. 1941 în Râmnicu-Vâlcea) – filolog; diplomat. Cursuri postuniversitare de relaţii internaţionale. Funcţii diplomatice în Nigeria (1976-1980) şi Argentina (1992-1996). Importante donaţii de carte pentru bibl. DJVAN Vâlcea şi BJAI Vâlcea.

Mitroi, Florica (n 15 febr. 1944, Râmnicu-Vâlcea – m. 14 mai 2002); alte surse dau ca loc de naştere Giurgiţa, jud. Dolj – poet, pamfletar, publicist. În anii ’80 a emigrat în Israel, apoi în Canada. Cărţi publicate: Rugăciune către efemeră – versuri (1969; premiul Uniunii Scriitorilor), Diapazon – versuri (1973), Între cer şi Pământ – versuri (1976. 

Miţaru, Anton (n. 7 august 1945) – inginer Tehnologia Poduselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului, specialitatea Morărit-Panificaţie; manager şi om politic. parlamentar (2000-2004). Iniţiative: declararea ca oraşe a localităţilor vâlcene: Băbeni, Bălceşti şi Berbeşti, demararea lucrărilor la Biblioteca Judeţeană, înfiinţarea RADA, a Filarmonicii râmnicene etc.

MiuţăEnea, Dumitru (n. 6 martie 1951, satul Cârstăneşti – com. Oteşani, jud. Vâlcea) – operator chimist, interpret de muzică populară. A debutat în 1971, la concursul “Floarea din grădină” (TVR). Realizatorul emisiunii de succes La Fântâna lui Miuţă (din 9 febr. 1903, la TV Vâlcea 1). Merite deosebite în promovarea folclorului din zona Vâlcii.

Moculescu, Horia Nicolae (n. la 18 martie 1937, Râmnicu-Vâlcea) – inginer de mine; muzician instrumentist, solist vocal, dirijor şi compozitor. Membru al UCMR. Peste 200 de melodii în repertoriul Radiodifuziunii Române, două discuri de autor şi peste 100 de melodii incluse pe diverse discuri şi casete. Cetăţean de Onoare al Râmnicului. 

Moisiu, Nicolae (n. 11 decembrie 1912, Bucureşti – m. 2000 ?, Râmnicu-Vâlcea) – medic; scriitor (prozator, istoric literar, dramaturg; s-a remarcat ca epigramist). Doctor în medicină. Cărţi publicate: Lacrimi pentru ochii tăi – sonete (1940), Istoricul epigramei vâlcene (1995), Salomeea – roman (1999); Spini în miniatură (1935), Moisisme (1995)  etc.

Moldoveanu, Doina (n. 1 ian. 1945 în or. Horezu, jud. Vâlcea) – chimistă; poetă, publicistă. A întemeiat şi a îngrijit două reviste: “Chimex” (1992) – 2 numere şi “Thalassa” (1993) – 4 numere. A publicat În ţara nimănui – versuri (1994).

Moldoveanu, Elena (n. la 28 martie 1919, în Râmnicu-Vâlcea – m ?) – farmacolog; cercetător, publicist. Doctor al Facultăţii de Farmacie Bucureşti (1947), cu teza Contribuţiuni la studiul mecanismului de acţiune a unor substanţe antiseptice şi bacteriostatice (susţinută în 1947 şi publicată în 1948).

Moldoveanu, Toma (n. 1916, Drăgăşani, jud. Vâlcea) – inginer; sportiv de performanţă (rugbist). Membru al Comitetului Federal al Federaţiei Române de Rugby şi preşedintele Colegiului Central de Antrenori şi de Arbitri. A primit Premiul de Stat, Ordinul Muncii cl. I şi Diploma de onoare, pentru merite deosebite în educaţie fizică şi sport.

Momčilo, Ilici (n. la 16 oct. 1949, în satul Rakovo Bara din ţinutul Timoc, Iugoslavia – m. 16 mai 2011, Râmnicu-Vâlcea) – maistru electrotehnician; publicist; apărător al drepturilor românilor din Timoc. Stabilit în Stolniceni (Râmnicu-Vâlcea), a avut iniţiativa înfiinţării Asociaţiei Culturale « Timocenii » (preşedinte fondator). 

Monu, Mircea (n. 31 iul. 1948, com. Topraisar – jud. Constanţa) – fizician; cercetător, ziarist, animator cultural, îngrijitor de ediţii. Fost redactor-şef la « Curierul de Vâlcea » şi apoi la „Monitorul de Vâlcea”; realizator al „Cafenelei culturale” – club de dezbateri cultural-literare (2003-2006). A alcătuit mici antologii din poeţi vâlceni. 

Morariu, Leca (Alexandru) (n. 25 iulie 1888, Cernăuţi – m 15 decembrie 1963, Râmnicu-Vâlcea)– filolog; istoric literar, folclorist şi memorialist. Doctor în filologie. În 1944 s-a refugiat cu familia la Râmnicu-Vâlcea, unde a desfăşurat o activitate culturală remarcabilă. Manuscrise publicate post-mortem: Iraclie şi Ciprian Porumbescu (1986), Viaţă (2001) etc.

Morariu-Lupu, Octavia (n. la 22 sept 1903, Comăneşti, jud. Suceava) – pianist, solist vocal. Concerte în Italia; laureată a Concursului Internaţional din Viena (1932). Alături de Leca Morariu, a contribuit la însufleţirea vieţii cultural-muzicale din Râmnicu-Vâlcea. Lucrări:: culegerea de cântece populare din Bucovina, Frunză verde, dor şi floare (1944).

Moraru, Eugenia-Viorica (n. 3 nob. 1943, Râmnicu-Vâlcea) – filolog, bibliograf. Lucrări: Însemnări literare (1919) – Indice de materii, alfabetic şi analitic (1971), Dimitrie Bolintineanu (1819-1872) – Biobibliografie (1972), Pagini moldovene (1932-1933) – Indice pe materii, alfabetic şi analitic (1973) etc.

Moţoc, Cornelia D. (n. 3 nob. 1929, Râmnicu-Vâlcea; fiica acad. Dumitru Moţoc şi a Mariei Moţoc) – matematician şi fizician. Doctor al Institutului de Fizică Atomică al Academiei (1958). Cărţi: Acţiunea radiaţiilor  nucleare asupra corpului solid (1964), Fizica solidului (1968), Introducerea în fizica cristalelor lichide (1968) etc.

Moţoc, Doru (n. 12 iunie 1939, Sibiu) – doctor (Cum laude) în filologie. Scriitor polivalent şi om de teatru, complet Membru al USR (1979). Cărţi. În poezie: Ce-a mai rămas, Zece poeme de dragoste (Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Sibiu)etc.; teatru: Înainte de revărsatul zorilor, Undeva – o lumină, Dialog nocturn despre o piesă nescrisă, Provocarea sau Zborul – ce fericire!, Foca albastră etc. Cetăţean de onoare al  municipiului Râmnicu-Vâlcea (2008).

Moţoc, Dumitru (Dem) (n. la 21 oct. 1913 în satul Câinenii de Argeş din com. Câineni, judeţul Vâlcea – m. la 7 nob. 1985) – învăţător; animator cultural, actor amator, şahist (candidat de maestru), cercetător, publicist. Carieră didactică strălucită în învăţământul primar. În anul 2003, i s-a publicat volumul Două studii.

Moţoc, Maria (n. 24 febr. 1900, Râmnicu-Vâlcea – m (?) Râmnicu-Vâlcea) – fiziciană şi chimistă, cercetătoare. Cărţi publicate, în colaborare: Chimie alimentară (1962), Analiza apelor (1968), Ape industriale şi ape reziduale (1968).

Munteanu, Gavril (n. 1812 la Vingard, jud. Alba – m. 28 dec. 1869, Braşov; văr cu Florian Aaaron) – cărturar, pedagog, publicist, traducător. Este considerat unul dintre ctitorii şi marii dascăli ai şcolii de la Râmnic. Implicat în revoluţia din 1848. A efectuat traduceri din Goethe – Suferinţele junelui Werter (1842), din Tacit – Viaţa lui C. J. Agricola (1858) ş.a.

Munteanu, Ion Horia (pseudonimul lui Ion N. Vasilescu; n. 17 oct. 1914, Râmnicu-Vâlcea – m. 26 sept. 1960, Bucureşti) – jurist; poet. Împreună cu alţii, a fondat colecţia literară “Adonis”, în care îi apar o serie de volume: Versuri (Craiova, 1937), Ţărm sacru (Bucureşti, 1938), Mia Hasdeu (Bucureşti, 1939), Soare pe Prut (Bucureşti, 1941) etc.

Munteanu, Maria (n. 17 aug. 1964, com. Stoeneşti – Vâlcea) – filolog; scriitor. A înfiinţat Cenaclul literar „Întoarcerea Niebelungilor” (1998-2000). Cărţi: Insula Trestianei – roman (2000), Floarea de cristal – versuri (2001), Colinde – versuri (2003) etc.

Mustăţea, Ioana (n. 1989). În anul 2005, a ocupat Locul I la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura română, desfăşurată la Botoşani, şi Premiul special pentru maturitatea interpretării prozei postmoderne. Din anul universitar 2010-2011, este studentă la Universitatea Tehnică din Darmstadt – Germania.

Mustăţea, Mihai (n. 2 oct. 1941, satul Bercioiu din fosta comună Bercioiu, azi Budeşti, jud. Vâlcea) – filolog şi lingvist, eseist, critic şi istoric literar, om de afaceri. Patron al „S. C. Omnis SRL” (difuzare de carte şi presă). Cărţi: Curs de dialectologie (2004); coord. la Dicţionar de referinţe critice asupra literaturii române şi universale (2003).

– continuare –

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete