Categories
63

Personalități râmnicene – I (nume A-D)

 

Aşadar, reperele biografice şi cele ale fişei în ansamblu, au fost reduse la minimum necesar: data, locul naşterii (după caz, şi cel ale morţii) şi profesia obţinută în urma absolvirii unei facultăţi sau a altor forme de pregătire, acestea fiind urmate de menţionarea domeniului/domeniilor în care subiectul s-a afirmat; specializările prin doctorate sau alte forme specifice, şi – în limita spaţiului – una/trei realizări.

A

Achim, Gheorghe (George) (n. 30 mai 1950, com. Păuşeşti-Otăsău, jud. Vâlcea) – biblioteconomist; poet, prozator, memorialist, întemeietor de reviste etc. Studii de actorie, regie şi estradă. Întemeietor de reviste: „Telehaz” (1990-1991), „Ţânţarul” (1996), cuplată ulterior cu „Ochean” şi apoi cu „Semn” (din 1996) etc.; volume de proză şi poezie.

Adreani, Angelo (1840-1917) – proprietar şi patron al fostului teatru (şi cinema) „Adreani” din Râmnicu-Vâlcea (sf. sec. XIX) (pe locul actulului teatru „Anton Pann”), cu rol însemnat în dezvoltarea vieţii teatrale şi culturale din municipiu.

Agiu-Neacşu, Elena (n. 2 iun.1958 în com. Cetate, jud. Dolj) – filolog; poet, publicist. Autoare a volumul de versuri satirice şi umoristice Patrioţi de … trei parale (1998). Co-îngrijitoare a volumul O viaţă pentru o idee – Infinitul din palmă.

Albescu, Ion (n. la 14 febr. 1923 – Bucureşti) – doctor în ştiinţe medicale, cu teza Tuberculoza uro-genitală (1952); fost campion naţional la talere. După 1989, a deschis prima policlinică particulară din judeţul Vâlcea – Policlinica Straubing Râmnicu-Vâlcea. „Cetăţean de Onoare al Râmnicului”.

Alessandrescu, C-tin (n. 1 mart. 1856, Râmnicu-Vâlcea – m. ?). A elaborat dicţionare geografice, printre care  cel al judeţului Vâlcea (1893), care a primit „Premiul ALEXANDRU N. LAHOVARY pentru „cel mai bun dicţionar geografic . . . sub raportul formei şi al conţinutului”. Autor de manuale şcolare de geografie. 

Alexandrescu,  Radu (n. 28 iul. 1951, Ardud – jud. Satu-Mare) – filolog poliglot; publicist (în reviste renumite din ţară şi din străinătate). Masterand al Universităţii din Manchester (2001). Specialist în engleză. „Campion” al schimburilor educaţionale şi al unor excursii de iniţiere euopeană. Cărţi: Ţara fără sărut (2002), Lumina dintre două lumi (2009) etc.

Alexandrescu, Cristian (n. 20 apr. 1953, Râmnicu-Vâlcea) – actor, poet. Marea lui pasiune a rămas teatrul, pe care îl slujeşte cu har, de 34 ani (Teatrul Popular din Râmnicu-Vâlcea şi apoi Teatrul de Stat „Anton Pann”). A lucrat şi ca asistent de regie. Volume de versuri publicate: Arhipelag fără îngeri, Ninsoare cu dinţi de var, Agonia câinelui de pază.   

Alexandrescu, Doiniţa (n. 7 iun. 1952, Râmnicu-Vâlcea) – filolog; publicist. Specializări postuniversitare. Carieră didactică preuniversitară. Doctor în filologie, al Universităţii Craiova, cu teza Numele personajului în basmul românesc (2010).                                  

Alexandrescu, Ion I. (n. 1 sept.  1908, com. Cacova, azi Stoeneşti, jud. Vâlcea – m. 16 apr. 1981, Râmnicu-Vâlcea) – folclorist, poet, animator cultural. Printre altele, a fost coîntemeietor şi conducător al cenaclului literar « I. L. Caragiale » din Râmnicu-Vâlcea. Volume publicate: Melodii (1934), Folclor din Zmeurăt şi din alte vetre vâlcene (1991).

Almăşanu, Nicolae (n. 20 aug. 1907, Râmnicu-Vâlcea – m ?) – medic; cercetător. Doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, cu teza Consideraţiuni asupra psihozelor la neoplazici, susţinută şi publicată în acelaşi an – 1938.

Anastasatu, Constantin (n. 2 sept. 1917, Corabia, jud. Olt – m. 25 iul. 1995, Bucureşti) – medic; cercetător, publicist; stabilit în Râmnicu-Vâlcea în 1918. Dr. în ştiinţe medicale, membru titular al Academiei Române (din 1990). Cărţi publicate: Pneumoftiziologie (1978), Chimioterapia şi chimioprofilaxia tuberculozei (1964) etc.

Andreescu, Iosif (n. 27 oct. 1885 în Văleni, jud. Muscel – m.?) – institutor şi om politic. Întemeietor, printre altele, al celei dintâi şcoli industriale de ucenici din Oltenia (1919) şi al şcolii pentru pregătirea constructorilor de case ţărăneşti, unică în România acelor ani; din 1939, director al Căminului Cultural Judeţean Vâlcea; fost prefect al judeţului. 

Andreescu, Nicolae Ladmiss (n. 4 febr. 1907, Râmnicu-Vâlcea) – prozator; studii universitare nefinalizate, în aerodinamică şi litere (1933-1935). Combatant în Al Doilea Război Mondial. Coîntemeietor al revistei „Lanuri”. A publicat: În ţara cerului – nuvele (1939), Între două femei (1942), Ochiul din neguri – nuvele (premiat de SSR în 1943) etc.

Andrei, Constantin (n. 20 apr. 1954, Râmnicu-Vâlcea) – muzician şi muzicolog, dirijor; animator cultural. Întemeietor şi dirijor al Fanfarei « Gabriel Chaborschi » din cadrul Palatului Copiilor din Râmnicu-Vâlcea. Contribuţii  la organizarea unor festivaluri şi concursuri zonale şi naţionale : « Tinere talente », « Filofteia Lăcătuşu » ş.a.

Androni, Vartolomeu (Valeriu) (n. 27 mart. 1952, com. Latinu, jud. Brăila) – teolog, publicist. Dr. în teologie, al Institutului Teologic din Sibiu, cu teza Învăţătura despre întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos în teologia apuseană contemporană (1992). Arhim. la M-rea Cozia (din anul 2000), fost director al seminarului teologic râmnicean (2003-2007).

Andronie, Dumitru (n. 27 martie 1947, Genuneni – jud. Vâlcea) – istoric; muzeograf, arhivist, cercetător. Autor sau coautor de publicaţii muzeistice şi arhivistice: Muzee şi monumente din judeţul Vâlcea (1986), Izvoare documentare vâlcene (1996), Arhivele judeţului Vâlcea (2001), Un secol  de învăţământ vâlcean (2001) etc.

Anescu, Dumitru (n. 1935 – m. 4 apr. 2008, Râmnicu-Vâlcea) – fotbalist şi antrenor de performanţă. A format, ca antrenor, marea echipă Chimia Râmnicu-Vâlcea, care a promovat în Divizia A şi a obţinut cea mai mare performanţă din istoria sa: câştigarea Cupei României, în 1973.

Angelescu, Eugen I. (n. 4 ian. 1896, Râmnicu-Vâlcea – m. 19 febr. 1968, Bucureşti) – chimist; cercetător; doctorat la Roma, cu teza Studiul dulciurilor esenţiale izolate din plante (1922). Autor sau coautor al unor cărţi şi studii de chimie: Fizico-chimia membranelor (1933), Introducere în chimia fizică (1940) etc.

Angelescu, Mircea Nicolae (n. 11 decembrie 1923, Râmnicu-Vâlcea – m. 5 mai 2010, Bucureşti) – medic specialist în boli infecţioase şi epidemiologie; cercetător, scriitor. Dr. în medicină şi chirurgie (Bucureşti, 1949), cu teza Valoarea reacţiei Windal calitative în sângele periferic şi sângele sternal. Autor de cărţi şi manuale de specialitate.

Angelescu, Nicolae („Nicu”) (n. 15 iun. 1894 – m. 15 iul. 1966, Râmnicu-Vâlcea) – filolog clasicist şi jurist (dublă licenţă); avocat, cercetător, memorialist, animator cultural. Carieră didactică de excelenţă, la Gimnaziul – apoi Liceul – „Al Lahovari” şi la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea. A scris Memoriile unui om obscur (2005).

Angelescu, Paul Petre (8 iul.1922, Râmnicu-Vâlcea) – jurist şi artist plastic (dublă licenţă), antrenor sportiv, arbitru naţional polivalent, scenograf, animator cultural, publicist. Avocat strălucit (1945-2009). În anii ’50-’60 a desfăşurat o activitate culturală de excelenţă, ca artist, scenograf şi regizor tehnic, apoi ca filatelist şi maximafilist.

Aniniş, Tiberiu (n. 16 nob. 1953, în Alimpeşti, jud. Gorj; stabilit în Râmnicu-Vâlcea din 1984) – istoric; muzeograf, cercetător, sportiv de performanţă (maestru la şah prin corespondenţă), antrenor. A obţinut, cu echipa Clubul Sportiv „Chimia”), trei titluri naţionale (între 1992-2002) şi performanţe individuale: Cupa « Paul Farago » etc.

Antim Ivireanul (n. Andrei,c. 1660, în Iviria/ Georgia – m. 3 sept. 1716) – teolog, cărturar, scriitor, orator, xilogravor, desenator, caligraf, editor, tipograf, traducător. Episcop al Râmnicului (1705-1708), perioadă în care a scos, la noua tipografie instalată aici, mai multe cărţi: Tomul bucuriei (1705) ş.a. A introdus masiv, în biserică, limba română. Capodoperele care l-au consacrat rămân predicile ţinute – Didahiile. Canonizat în Calendarul Ortodox (27 septembrie). 

Apolzan, Petru N. (n. la 9 mart. 1900 la Sibiel – m. ? ). Fost profesor de filosofie şi drept la Liceul « Al. Lahovari » din Râmnicu-Vâlcea. Între 1938-1940: inspector pentru judeţul Vâlcea, la Fundaţia Culturală Regală – Serviciul Social, a Ţinutului Olt. Este autor (în colab.) de manuale şcolare, apreciate în epocă.

Argeşanu, Constantin (n. 2 mai 1950, com. Stoileşti – jud. Giurgiu) – economist; om de afaceri (SC SCAVIL SRL), prozator. Cărţi publicate: Blestemul cailor, proză scurtă (2003); Spânzurata, roman, vol. I-II (2008), Ultimul ţăran (2012).

Argeşanu, George Nicolae, (n. 20 oct. 1975, Râmnicu-Vâlcea) – matematician, eseist. Doctorat la Univ.din Ohio, cu dizertaţia Analiza de risc şi de acoperire de pe pieţele incomplete (2002); Monopolul suferinţei – versuri şi eseuri (1997).

Arsenescu, Dorina (n. la 16 iun. 1958 în Horezu, jud. Vâlcea) – muzician, muzicolog, pianist (acompaniator), animator cultural. Dr. în muzicologie, al Univ. Naţionale de Muzică din Bucureşti, cu teza Cella Delavrancea – critic muzical (2010, publicată în 2011). A iniţiat Concursul   Naţional de Pian „Irina Şaţchi” şi Concursul „Cella Delavrancea”.

Aspru, Octavian (n. 13 nob. 1953, com. Lădeşti – jud. Vâlcea) – informatician, analist programator. Cărţi publicate: Bazele informaticii (1993), Pro 2.0 – Ghid de utilizare (1993), Grafică în Turbo C (1994), FoxPro 6.0 – Ghid de utilizare (1995) şi altele. 

Avram, Cezar-Gabriel (n. la 22 aug. 1946, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; cercetător. Dr. în istorie (1999), cu teza Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutaţii socio-economice în satul românesc. Autor a 14 cărţi, printre care Deceniul stalinist. Colectivizarea în faţa istoriei (Premiul « Mihail Kogălniceanu », al Acad. Române, pe anul 2005). 

Avram, Iuliana-Diana (n. 19 iul. 1995, Râmnicu-Vâlcea) – studentă la Drept şi cursantă a Şcolii Naţionale de Antrenori; instructor sportiv Karate şi arbitru naţional de Karate. Legitimată la CS Chimia (antrenor – Paul Dinu). Palmares: câte 2 medalii de bronz la CM. Şi CE; 9 medalii de aur, 11 de argint şi 22 de bronz la CN etc.. Centura neagră 1 Dan.

B

Badea, Oltea (n. la 13 ian. 1978, Râmnicu-Vâlcea) – violistă. A colaborat cu Filarmonica « George Enescu », orchestra simfonică Giurgiu, Orchestra Filarmonicii din Craiova, filarmonica vâlceană „Ion Dumitrescu” ş.a. A efectuat turnee în Italia, Elveţia, Belgia, Franţa, Germania etc.

Balanca, Paul (n. 24 iulie 1959, Cernavodă, jud. Constanţa) – subinginer construcţii edilitare, informatician, sportiv de performanţă, solist vocal şi instrumentist rock, artist fotograf etc. Expoziţii de artă fotografică, locale, naţionale şi internaţionale; premii.

Barbu, Ioan (n. 15 mai 1938, în satul Diaconeşti-Corbu – jud. Olt) – filolog; ziarist, scriitor. Cursuri postuniversitare de ziaristică (1972-1972). Cofondator al Fundaţiei Culturale « Curierul de Vâlcea », care editează (din 19 ian. 1990) cotidianul omonim. Membru USR (Sibiu). Cetăţean de onoare al Râmnicului (2007). Volume de reportaje (Călătorie spre izvoare – 1981, Vatra românească sub trei episcopi – 1999 etc.), romane (Duba din noapte – 2008 ş.a.) etc.

Bardaşu, Aneta (n. 15 iun. 1948, Târgu-Jiu) – filolog; bibliotecar; cercetător. A publicat Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional în judeţul Vâlcea. Însemnări, autografe. În colab.: Lumina cărţii la Râmnic (2001), Cartea veche românească, sec. XVII-XVIII. Catalog ilustrat (2007).

Bardaşu, Petre (n. 24 dec. 1946, Brezoi – m. 6 oct. 2000, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; arhivist, muzeograf, cercetător, publicist. Fost director al Muzeului Judeţean de Istorie Vâlcea. Preşedinte fondator al Fundaţiei „I. G. Duca” (1997). Coautor la colecţia „Documentele Vâlcii”. Autor al volumului postum Studii de istorie (2001).

Bădan, Nicolae (n. 24 sept. 1906 în Corabia, jud. Olt – m. 13 iun. 1964, Bucureşti; din 1918, s-a stabilit cu familia la Râmnicu-Vâlcea) – chimist, cercetător. Carieră univ. A întemeiat discipline noi – Bazele filării şi Proiectarea maşinilor de filatură. Lucrări publicate: Calcule la maşini din filatură (1943), Monografia învăţământului textil în România (1949) etc.

Bădescu, Lucian (n. <1910> – m. 1979, Paris) – filolog şi lingvist; istoric literar (al literaturii franceze), eseist, traducător. Cursuri de perfecţionare la Paris (din 1937). Doctorat la Paris, cu teza Rolul intelectualităţii franceze la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prof. de limba franceză la Liceul „Al. Lahovari” din Râmnic (1934-1936, fiind destituit) şi la Sorbona.

Băduţ, Cristina (n. 13 mai 1969, Craiova; stabilită la Râmnicu-Vâlcea) – informatician; artist plastic, cercetător. Expoziţii personale şi de grup; organizatoare a unor cursuri de instruire în proiectarea asistată pe computer. Lucrări în colab.: Bazele utilizării şi programării calculatoarelor personale (1994), Calculatorul personal (1995) etc. 

Băduţ, Mircea (n. 15 nob. 1967, Râmnicu-Vâlcea) – inginer electrotehnician şi informatician; cercetător. A dezvoltat aplicaţia-nucleu pentru gestionarea fondului de carte de la BJAI Vâlcea. A creat conceptul editorial „…în trei timpi”:  AutoCAD-ul în trei timpi. Ghidul proiectării profesionale etc. Coautor la Ficţiuni familia(l)re (2011).   

Bălan, Marin M. (n. la 21 apr. 1927 în com. Fărcaşele, jud. Romanaţi) – inginer agronom. Iniţiative importante: construirea de brutării în fiecare localitate vâlceană şi de bazine din ciment, pentru depozitarea prunelor.

Bălaşa, Nicolae (n. 2 ian. 1959, Băbeni – jud. Vâlcea) – teolog; cercetător, publicist. Doctor în teologie, cu teza Relaţia între Biserică şi Euharistie în teologia ortodoxă contemporană. Implicaţiile acesteia (1994). A mai publicat: 160 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea (1837-1997) (1997) ş.a.

Bălănescu, Gabriel (n. la 6 apr. 1913 în com. Berislăveşti, jud. Vâlcea – m. 1986, Santa Clara – California) – scriitor, publicist. Fost membru al „Mişcării” şi luptător ca „partizan” în munţi. Cărţi publicate: Acteon – roman (1933), Satul Daba – poem (1933), Cartea întunericului – confesiuni (1940) etc.

Bălănescu, Vasile (n. 11 iun. 1912, satul Rădăcineşti din fosta comună Dângeşti – jud. Vâlcea) – teolog, publicist. Cu sprijinul patriarhului Justinian Marina, a transferat catapeteasma de la Mitropolia Târgoviştei, la biserica „Sf. Gheorghe” din Râmnicu-Vâlcea. A publicat în colab. Istoria Bisericii „Sfântul Gheorghe” (1988).

Bălăşel, Adrian (n. 1960) – matematician. Masterat în domeniul „Management în administraţie şi servicii publice” (2006). Cărţi publicate: Probleme de matematică date în 1996 la examenul de admitere în învăţământul superior (1996), Probleme de matematică date la examene şi concursuri pentru elevi şi profesori (1997) etc.

Bălintescu, Alexandru I. (n. 9 ian. 1920, Costeşti-Ferigile – m. 26 nob. 1992, Râmnicu-Vâlcea) – filolog; arhivist, muzeograf; cercetător, publicist. A înfiinţat Muzeul de Artă (« Colecţia de artă plastică ») din Costeşti. Cărţi publicate: Problema ţăranilor în Craiova, în secolul al XIX-lea (1967), Arhiva generalului Gheorghe Magheru (1968) ş.a. 

Bănică-Ologu, Nicolae (n. la 21 nob. 1949 în com. Mischii, jud. Dolj) – istoric; muzeograf, cercetător, eseist, editor. Din 1988, director al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”. Întemeietor de reviste. Cărţi: Maria Tereza – micromonografie (1991), Veacul de aur al Râmnicului (2000), Nicolae Bălcescu – roman istoric radiofonic (2005) etc.

Bîlă, Andreea-Raluca (n. la 17 iun. 1992, Râmnicu-Vâlcea) – studentă la Drept şi cursantă a Şcolii Naţionale de Antrenori; instructor sportiv Karate şi arbitru naţional de Karate. Legitimată la CS Chimia; antrenor – Paul Dinu. Palmares: 4 medalii de bronz la CM, 1 medalie de aur şi 3 de bronz la CE, 6 medalii de aur, 11 de argint etc. la CN şi multe altele.

Bedreagă, Corina (n. 25 mai 1980, Râmnicu-Vâlcea) – arhivist, student la Drept; jurnalist, artist plastic (pictor de icoane pe sticlă); expoziţii. Deţine una dintre cele mai bogate colecţii de costume populare olteneşti (68 de piese) şi obiecte tradiţionale de uz gospodăresc din zona etno-culturală Drăgăşani.

Bengeanu, Constantin (n. 1935 în com. Urşi, jud. Vâlcea) – profesor EFS; sportiv de performanţă (la volei) şi antrenor. Ca antrenor, a activat la « Ştiinţa-Poli » din Cluj (din 1964) şi la lotul naţional de volei – seniori (1976-1978). A publicat mai multe cărţi de profil: Volei – curs de bază şi curs de specializare, Iniţiere în tehnica de bază ş.a. 

Berceanu, Mircea Radu (n. 1953, Râmnicu-Vâlcea) – inginer construcţii spaţiale; sportiv de performanţă (aeromdelism şi navomodelism), om politic. Deputat în Parlamentul României (din 1990) şi apoi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ministru al Industriei şi Comerţului (1996-2000), ministrul transportului (2009-2012).

Beu, Liliana (n. 11 ian. 1968 în satul Linia din com. Budeşti, jud. Vâlcea) – istoric; muzeograf, cercetător. Doctor în ştiinţe istorice, cu teza I. Gh. Duca în viaţa social-politică a României (2009). Coeditor la Memoriile unui om obscur, de Nicolae Angelescu (2005) şi coautoare la I. Gh. DucaDestinul unui om, memoria unor locuri (2008).

Bogorodea, Jeanina (n. 11 sept 1956, Tulcea; stabilită la Râmnicu-Vâlcea) – artist plastic (pictor, grafician); studii postliceale la Şcoala Populară de Artă din Tulcea (1979-1982). Expoziţii personale şi de grup. Colaborează cu Teatrul Ariel din Râmnicu-Vâlcea şi cu Asociaţia Artiştilor Plastici din România.

Boicescu, Traian Ştefan (n. 31 oct. 1957, Râmnicu-Vâlcea) – artist plastic. Membru al UAP din România, al INSEA (International Society for Education trough Art), şi al ”International Lions Club”. Realizează tapiserie, pictură, grafică; carieră didactică. Expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate, de tapiserie şi pictură.

Bonciu, Gheorghe (n. 22 apr. 1951 în com. Mădulari, jud. Vâlcea) – istoric şi jurist (2 licenţe); cercetător. Dr. în istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca” (1987) şi dr. în drept al aceleiaşi instituţii. Carieră univ. Cărţi: Istoria doctrinelor juridice (1993), Elemente de drept comercial pentru contabili autorizaţi şi experţi contabili (1995) ş.a.

Bondoc, Dumitru (n. 16 oct. 1949, în com. Costeşti din jud. Vâlcea) – inginer feroviar; cercetător. Studii postuniversitare în specialitate (1996-1997). Cărţi publicate: Costeşti-Vâlcea. 45 secole de istorie (2002), Alexandru Bălintescu – artizanul Muzeului de Artă din Costeşti (2007) etc.; monografii ale unor schituri şi biserici.

Borac, Silviu (n. în 1972, Râmnicu-Vâlcea) – matematician. Contribuţii importante în industria animaţiei, realizând efectele tehnice ale binecunoscutelor filme de desene animate – Madagascar şi Shrek. La Hollywood, se apreciază că Silviu Borac este unul dintre cei mai originali matematicieni şi ingineri software pentru Alias Maya.

Botu, Ion (n. 30 mart. 1945, com. Oteşani – jud. Vâlcea) – horticultor, cercetător, inventator. Doctor în agronomie, al Universităţii din Craiova (1978). În ultimele trei decenii, a condus Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea. Lucrări publicate: Cultura intensivă a alunului (1978), Alunul (1986), Socul negru (1988) etc.

Botu, Mihai (n. 24 iul. 1970, Sibiu) – inginer horticultor; cercetător, publicist. Doctor în horticultură al Universităţii din Craiova. Cercetător  la SCDP Vâlcea (1992-2004) şi conf. la Univ. din Craiova. Cărţi publicate : Pomicultura generală şi specială (2004), Metode convenţionale şi moderne în ameliorarea plantelor horticole (2008) ş.a.

Brucăr, Teodor-Mărgărit (n. la 6 febr. 1956 în Râmnicu-Vâlcea) – filolog, bibioteconomist, ziarist (absolvent al Şcolii de Jurnalism BBC-Bucureşti) şi muzicolog; specializare în catalogarea şi prelucrarea documentelor audio-vizuale (1982-1983). Competent şi discret manager la diferite posturi de radio şi TV. Din  dec. 2005 – director la Radio Kiss FM.

Brucăr-Armand, Miron (n. 2 nob. 1921, Bucureşti – m. mai 1990, Râmnicu-Vâlcea, unde se stabilise din 1952) – medic chirurg; cercetător, publicist. Doctor în medicină şi chirurgie, al Facultăţii de Medicină din Bucureşti. I s-a publicat postum, volumul de memorii şi evocări Strada Brutus 5 bis – memorii şi evocări (2010).

Bucă, Gheorghe Cornel (n. la 15 iun. 1944 în com. Lăpuşata, jud. Vâlcea) – tehnician construcţii maşini; curs de specializare în domeniul Electricităţii; absolvent al Şcolii Populare de Artă din Braşov (1961-1963). Corealizator al unor filmele documentare de etnografie şi folclor – Lacrimi peste satul meu (1988), Hobby (1988) ş.a.

Budişteanu, Alexandru A. (n. 10 iulie 1836, Râmnicu-Vâlcea – m ?) – chimist, geolog, general de armată; la 1877, pe când avea gradul de colonel, a comandat un regiment de Dorobanţi în luptele de la Rahova. Lucrări  publicate: Extract din Înalta Ordonanţă (1865), Cartea soldatului de infanterie (1875), Apărarea naţională (1898) etc.

Budişteanu, Ionuţ (n. 1 decembrie 1993, Râmnicu-Vâlcea). Elev CNMB Râmnicu-Vâlcea. „Geniu” al informaticii, cu premii internaţionale. Lucrează în limbaje de programare avansate – Delphi, Pascal şi C; a creat softuri, utilitare şi educaţionale. Membru al Clubului de Excelenţă, bursier al Fundaţiei „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea României.

Budurescu, Nicolae P. (n. 28 iun. 1888, la Râmnicu-Vâlcea) – m. 6 apr. 1974) – jurist şi om politic, scriitor, traducător, publicist. Funcţii de răspundere în instituţiile centrale. Deputat de Vâlcea în 3 legislaturi. Volume publicate: Poema navelor plecate (1912); în colaborare: I. Gh. Duca (1934); traduceri din Merimée, Verlaine, Gautier ş. a.

Bulat, Toma Gh. (n. la 18 aug. 1887 în Tunari, jud. Olt – m. la 12 mai 1979, în Bucureşti) – teolog şi istoric. Studii la Leipzig (1913-1914) şi Dijon (1914-1921). Doctor în istorie (1924) şi în teologie. Cărţi publicate: Încercări de bibliografie a istoriei românilor (1919), Contribuţiuni documentare la istoria Olteniei (1925) etc.

Bulucea, Constantin (n. 7 aug. 1940, Râmnicu-Vâlcea) – inginer; cercetător ştiinţific, inventator. Doctor în electronică al Institutului Politehnic din Bucureşti. Coîntemeietor al teoriei privind tranzistorul cu inducţie statică. Lucrări publicate: The effect of the emitter-base lateral diode on double-diffused planar transistors current Gain ş.a.

Bulugea, Marin (n. 8 sept. 1942, Râmnicu-Vâlcea) – ziarist (cu studii de specialitate), scriitor, epigramist, umorist, enigmist. Activitate de gazetar la fostul cotidian „Orizont” (1975-1990); între 1995-2000, redactor la „Curierul de Vâlcea” (între 1997-2000, redactor-şef). Cărţi: Râsul moare, dar nu se predă (1997), Coincidenţe – roman (1999) etc. 

Burghelea, Dan (n. 1942, Râmnicu-Vâlcea) – matematician; cercetător. Doctor în ştiinţe matematice, cu teza Topologie matematică. A fost studentul preferat al lui Moisil şi apoi unul dintre prietenii acestuia. Stabilit în SUA (univ. din Ohio), este unul dintre cei mai mari matematicieni din lume, în Teoria categoriilor, Algebra omologică, Topologie algebrică.

Busnea, Geani (n. în 1997 la Râmnicu-Vâlcea) – muzician virtuoz: solist instrumentist polivalent, de la 2 ani şi 8 luni, cântând la fluier, tâlv şi ocarină (TV Etalon). La vârsta de 4 ani, în iarna anului 2001, a fost ales să însoţească pe Ion Iliescu, preşedintele României, la Vatican, unde, împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea, a aprins luminile Bradului de Crăciun.

Busnea, Toader (n. 30 martie 1955, în satul Cârligaţi, com. Pădureni, jud. Vaslui) – creator de instrumente tradiţionale româneşti, rapsod popular, instrumentist, stabilit la Râmnicu-Vâlcea. Instrumentele alcătuite de el (fluier, caval, tilincă, ocarină, cimpoi, pai ş.a.), sunt de mare calitate. Prezent alături de fii săi Daniel şi Geani, pe mari scene ale lumii. 

Buşe, Dumitru (n. la 4 iulie 1953 în Horezu, jud. Vâlcea – m. 4 iunie 2008, Buc.) – economist. Fost preşedinte al CJVâlcea (2004-2008). I se datorează demararea lucrărilor la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia (2005), sediul Teatrului de Stat « Anton Pann » din Râmnicu-Vâlcea, finalizarea lucrărilor la BJAIVâlcea etc. 

Buşe, Mihai (n. 28 mai 1947, com. Lădeşti – jud. Vâlcea) – filolog; animator cultural, editor, regizor amator de teatru. Între anii 1990-1991 şi 1993-1997: consilier şef al fostului Inspectorat pentru Cultură al Jud. Vâlcea. Iniţiative: trupa de teatru „Pro Artem” din cadrul CNMB, manifestarea „Ortodoxie şi cultură” etc. Antologii.

C

Câlea, Ion (n. 9 iulie 1944, în Ocnele Mari, jud. Vâlcea) – inginer agronom; om politic. Doctor în agronomie. După 2008, preşedinte al CJ Vâlcea. Liderul filialei vâlcene a PSD, membru în Comitetul Central al acestui partid. A primit, printre altele,  Ordinul „Pentru Merit” în gradul de cavaler, acordat de preşed. României pentru dezvoltarea agriculturii.

Calinic de la Cernica (n. 7 oct. 1787, la Bucureşti, primind la botez numele de Constantin m.11 apr. 1868, la M-rea Cernica). Membru al Divanului Ad-hoc care a pregătit Unirea şi al Adunării Elective a ţării, care l-a ales domn pe Cuza. Ca episcop al Râmnicului (din 1850), a cumpărat o tipografie şi a întemeiat M-rea de călugări Frăsinei. Canonizat.

Cantemir, Lorin (n. la 17 martie 1934, Zelena-Hotin, Basarabia; fiul profesorilor Tatiana şi Traian Cantemir). Doctor inginer (din 1973), cu teza Contribuţii teoretice şi experimentale asupra motorului trifazat liniar de inducţie şi posibilităţi de utilizare (1974). Autor a 20 brevete de invenţie. A publicat peste 15 cărţi, printre care Tracţiunea electrică.  

Cantemir, Traian (n. 7 sept. 1907, Pătrăuţi, jud. Suceava) – filolog şi lingvist; cercetător, scriitor, folclorist. Specialist în cultura şi limba istro-românilor.  Stabilit la Râmnicu-Vâlcea, ca profesor la „Al. Lahovari” şi la alte şcoli din oraş. A înfiinţat Cenaclul „I. L. Caragiale”. Cărţi: Istroromânii (teza de doctorat, 1937). Ciripiri ciribire (1935), Folclor literar vâlcean (1979) etc.

  Capşa, Marinela (n. 25 mai 1947 în com. Vişina, jud. Olt) – filolog; autor de manuale, publicist, animator cultural. În 1965-1966, a urmat şi o şcoală de bibliotecari. Iniţiative didactice şi culturale. Colaboratoare la volumele: Aproape totul despre examenul de capacitate şi performanţă şcolară (2000) şi Opere fundamentale ale literaturii române (2001).

Carabageac, Iacob (n. 12 iulie 1953 în com. Popeşti-Leordeni din jud. Ilfov) – fotbalist de performanţă. A jucat fotbal la mai multe echipe, printre care « Chimia Râmnicu-Vâlcea » (1976-1979). În perioada 1980-1982 a purtat banderola de căpitan al echipei de fotbal CHIMIA Râmnicu-Vâlcea. Maestru al Sportului.

Caravan-Plass, Mariana (n. 28 martie 1969, Râmnicu-Vâlcea; din 1998, s-a stabilit în Germania) – matematician; şahistă de performanţă şi antrenoare de şah; maestră FIDE la şahul practic, mare maestră la Şah prin corespondenţă. A făcut parte din echipa campioanei naţionale Chimia Râmnicu-Vâlcea, la ed. CNEC-4; campioană naţională la ed. a XV-a (1999).

Carpeneanu, Andrei (n. 30 iulie 1976, Râmnicu-Vâlcea) – filosof, cercetător, publicist, traducător; coordonator proiecte de cercetare şi traduceri. Doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti (2005). Cărţi publicate: Realism, raţionalitate, relativism (2004); Evoluţie şi proces în filosofiile bergsoniană şi whiteheadiană (2006; teza de doctorat) ş.a.

CârstoiuFrunzaru, Gheorghe (n. 18 dec. 1912, Frunzaru, com. Sprâncenata, jud. Olt – m. 9 ian. 1987, Râmnicu-Vâlcea) – teolog; folclorist, scenarist, dirijor, animator cultural (Casa de Cultură din Râmnicu-Vâlcea şi cămine culturale raionale (1959-1967). În 1968, a prezentat, ca scenarist şi regizor, La bâlci în Ţara Loviştei – prima operetă populară.

Catrinoiu, Emil (n. la 21 iun. 1950 în com. Măciuca, jud. Vâlcea) – economist; editor. În anul 2002, a iniţiat editarea Colecţiei bibliofile de succes – „Tezaur literar românesc”, apoi – în premieră vâlceană – hărţi ale judeţului şi ale ţării întregi. A editat vol. I al Enciclopediei judeţului Vâlcea (2010) ş.a.

Călin, Matei (n. la 25 mart. 1933, în Drăgăşani, jud. Vâlcea) ofiţer de carieră; publicist, animator cultural. A contribuit, ca vicepreşedinte, la afirmarea filialei vâlcene a Asociaţiei Naţionale « Cultul Eroilor ». Lucrări de popularizare.

Călinescu, Alexandru (n. 18 mai 1889, Râmnicu-Vâlcea) – sculptor. Studii postuniversitare de specializare la Paris, cu Antoine Mercier şi Jean Boucher (1923-1925). Membru al „Tinerimii artistice”, la al cărei salon ofical expune, începând cu anul 1917. Expoziţii personale şi de grup, în ţară şi în străinătate (Franţa, Belgia, Elveţia, Ungaria etc). 

Căpăţână, Nicolae N. (n. la 19 sept. 1953 în satul Piatra din com. Ciofrângeni, jud. Argeş) – inginer agronom, profilul – inginerie economică; cercetător. Doctor în agronomie. Autor de proiecte privind dezvoltarea zootehniei. A scris Turismul rural în regiunea Subcarpaţilor Getici, spaţiul dintre Argeş şi Olt (2003).

Căpăţâneanu, Stanciu (n. c. 1800 – m. 15 sept. 1848, Râmnicu-Vâlcea) – traducător, publicist. Elev al lui Eliade Rădulescu, ale cărui iniţiative culturale le va susţine. În 1837 a fost înlăturat din învăţământ (din Craiova) stabilindu-se la Râmnicu-Vâlcea. A tradus din iluminismul francez: Biblioteca desfătătoare şi plină de învăţătură (1830).

Ceapă, Gheorghe (n. 11 ian. 1961, în Râmnicu-Vâlcea) – mecanic de maşini şi utilaje. În 1993, şi-a depus dosarul pentru Şcoala de ofiţeri a fostei miliţii, dar a fost respins, din cauza refuzului de a colabora cu Securitatea. În anul 2011, a publicat volumul de versuri Doruri şi chipuri.

Cerăceanu, Constantin (n. la 29 oct. 1940 în Drăgăşani din jud. Vâlcea – m. 2000) – artist plastic. În anul 1996, pictorul Gheorghe Dican şi alţi prieteni i-au organizat o expoziţie la Râmnicu-Vâlcea, prima şi ultima ieşire în public a artistului în timpul vieţii sale, propulsându-l fulgerător în galeria marilor pictori ai ţării.

Cernătescu, Dalila  (n. 4 dec. 1973, Bucureşti) – muzician şi muzicolog. Debut la 5 ani, în cadrul unei emisiuni realizate de Tudor Vornicu, la TVR. Doctor (Summa cum laude) al Academiei de Muzică din Bucureşti; lector universitar la aceeaşi instituţie, catedra de Nai. Premii internaţionale. Cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea (din 1994).

Cernătescu, Miron (n. 1947 în com. – azi, oraşul – Bălceşti din jud. Vâlcea) – muzician şi constructor de instrumente muzicale. Solist instrumentist polivalent: vioară, mandolină, ocarină, fluier, acordeon, ţambal, nai. La Liceul „Al Lahovari”, a înfiinţat o orchestră şi a continuat să construiască naiuri performante, cu inovaţii recunoscute şi omologate.

Chaborschi, Gabriel (1924-1990) – muzician, compozitor, dirijor, folclorist, animator cultural. Stabilit la Râmnicu-Vâlcea, a înfiinţat orchestra simfonică de aici şi a pregătit fanfara elevilor şi apoi fanfara copiilor, de la fostul Palat al Pionierilor din municipiu. A format echipa operetei Crai noi (prezentată în 1961) şi a pregătit opera Mam-zelle Nitouche.

Cheloiu, Liviu (n. 28 iun. 1975, Râmnicu-Vâlcea) – actor de teatru, televiziune şi film. Membru al UNITER, din 2005. Angajat al Teatrului “Tony Bulandra” din Târgovişte şi colaborator al Teatrului “Ariel” din Râmnicu-Vâlcea. Animator sau announcer la mai multe firme şi evenimente; autor de reclame la alte firme.

Cheran, Alin (n. 28 febr. 1975, Râmnicu-Vâlcea) – economist; artist plastic (grafician şi pictor). expoziţii colective şi personale, cu grafică şi pictură „Premiul Fundaţiei Cult. „Vâlcea 1” pentru anul 2011); autor de povestiri suprarealiste.

Cheran, Florin (n. 5 apr. 1947, Bucureşti) – profesor EFS; atlet, voleibalist şi fotbalist, apoi antrenor de performanţă, A practicat fotbalul, atletismul şi voleiul, la Liceul cu Program Special de Educaţie Fizică, din Râmnicu-Vâlcea, Campion republican la înălţime (copii, 1959); câştigător cu echipa, al campionatului naţ. şcolar la volei (1962); fotbalist la Dinamo.

Chesarie de Râmnic (Râmniceanu) (n. c. 1720 Bucureşti – m. 9 ian. 1780, Râmnicu-Vâlcea) – cărturar, tipograf, traducător. Ca episcop de Râmnic (1773-1780), a renovat tipografia de aici. A editat, între 1776-1779, 6 volume de Mineie (dar pregătind şi pe următoarelor şase, tipărite de succesorul său – Filaret), completate cu vestitele sale prefeţe originale.

Chirca, George (n. 29 aug. 1959, Râmnicu-Vâlcea) – electroacustician (maestru de sunet, inginer de sunet). După 1989, a înfiinţat pe lângă Fundaţia Culturală "Societatea Prietenii Muzicii şi Teatrului pentru Copii şi Tineret", al cărei membru fondator şi preşedinte a fost, săptămânalul "7 Zile". A întemeiat postul de radio METRONOM FM.  

Chiriac Râmniceanu (n. în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, la Râmnicu-Vâlcea – m. după 1827) – arhimandrit cărturar, cronicar. Autor al unor manuscrise, descoperite şi publicate ulterior de către arh. Veniamin Micle, în anul 2003: Lexicon de numele sfinţilor şi Cronica, 1811-1827.

Cichirdan, Modest (n. 13 apr. 1941, loc. Lipcani – jud. Hotin; stabilit de mic în Râmnicu-Vâlcea, cu familia) – muzician, dirijor de renume internaţional. Şi-a început studiile muzicale în Râmnicu-Vâlcea (violoncel cu Leca Morariu şi Teodor Geantă). Bogată activitate dirijorală, dar şi managerială: director (1986-1990) la Filarmonica „Oltenia” din Craiova.

Cichirdan, Petre (n. 21 febr. 1951, Râmnicu-Vâlcea) – inginer în tehnologia construcţiilor de maşini, inventator, artist plastic, scriitor, publicist. A iniţiat conceptul de programare computerizată. Autor al Monumentului foştilor deţinuţi politici (Ocnele Mari). Autor de cărţi (poezie, proză) şi întemeietor de reviste („Cultura vâlceană” ş.a.).

Cincă,  Marian (n. 1952 – m. 1992). A ajuns la „Chimia” în 1974, transferându-se de la „Rapid”. A făcut parte din echipa care a promovat în Divizia A (după câştigarea în 1973 a „Cupei României”). De la Chimia, a plecat în Divizia C – la Viitorul Drăgăşani, ca antrenor-jucător. În amintirea  lui, în anul 2001 s-a înfiinţat  Memorialul „Marian Cincă”.

Ciochină, Iuliana (n. la 18 mai 1961, în Caracal, jud. Olt) – economist, cercetător. Dr. al Univ. din Craiova, cu teza Mutaţii în raportul de forţe pe plan economic internaţional (2000). Carieră univ. Cărţi publicate: Obligaţii fiscale – fiscalitatea (1993),  Noţiuni privind bursa de mărfuri (1993), Gestiune previzională (1993) ş. a.

Ciorâţă -Drăghici, Viorica (n. 6 apr. 1950, Păuşeşti-Otăsău, jud.Vâlcea) – artist plastic şi muzeolog (dublă specializare). Membră a Cenaclului Artiştilor Plastici din Bacău şi apoi a UAP – filiala Vâlcea. Expoziţii personale şi de grup. Lucrările sale, apreciate de specialişti, au intrat în colecţii personale din ţară şi străinătate.

Ciorăscu, Eugen (n. 13 dec. 1915 la Turnu-Severin, jud. Mehedinţi – m. 23 ian. 1989, Râmnicu-Vâlcea) – compozitor, dirijor, solist de muzică uşoară. A compus numeroase cântece de muzică uşoară, de succes. Din 1 nob. 1950, conduce Biblioteca Orăşenească din Râmnicu-Vâlcea, devenită instituţie regională (Vâlcea), raională şi apoi judeţeană.

 Ciorăscu, Nell (n. 27 decembrie 1947, Arad; din 1949, stabilit în Râmnicu-Vâlcea) – compozitor şi interpret – solist vocal şi instrumentist – de muzică rock, performant în activităţile sale. A înfiinţat renumita formaţie de muzică rock LOTUS şi a realizat sunetul şi luminile pentru zeci de filme şi spectacole regizate de mari regizori.

Ciurea-Genuneni, Nicolae (n. 21 aug. 1941, Genuneni, jud. Vâlcea) – filolog; folclorist, etnolog, ziarist, publicist. Preşedinte al Asociaţiei Folcloriştilor Vâlceni (1972-1977). Cărţi: De la daci la români (1981; 2009), Un portret în filigran de suflet (2011, coord.). Culegeri de folclor: Izvoare fermecate (1968), Comori (1969), Lovişte – mirific plai (1971).

Cîrstea, Constantin (n. la 9 nob. 1957 în com. Racoviţa, jud. Vâlcea) – teolog; cercetător. Cărţi publicate (în colaborare): Istoria bisericii “Toţi Sfinţii” din Râmnicu-Vâlcea (2007), Grădiniţa de copii a Bisericii “Toţi Sfinţii” din Râmnicu-Vâlcea (2009) ş.a.  Redactor şef la revista “Renaşterea”.

Climent (n. sf. sec. al XVII-lea, com. Pietrari, jud. Vâlcea– m. 31 ian. 1753) –  episcopalRâmnicului-NouluiSeverin ( 17351749). A reamenajat fosta tipografie de aici, la care, sub oblăduirea sa, vor fi tipărite mai multe cărţi: Octoih (1742), Antologhion (1746), Penticostarion (1745), Psaltire (1746) etc.

Coameş, Ileana (n. 29 mai 1953 în fosta com. Zăvideni – azi, Prundeni – , jud. Vâlcea) – medic. Doctor în ştiinţe medicale, cu teza Monitorizarea materno-fetală a tulburărilor prin deficit iodat în condiţiile iodării universale a sării (2007). A publicat poezii din vol. în pregătire, intitulat Endocrinologia în versuri.

Codreanu, Constantin (Costache) – profesor la Râmnicu-Vâlcea în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În 1844 a fost numit profesor la Şcoala Normală din Râmnicu-Vâlcea. S-a implicat în mod direct în evenimentele revoluţionare de la 1848, suferind – ulterior – persecuţiile regimului restaurat, inclusiv arestarea. 

Coman, Teodor (n. 21 septembrie 1928 în com. Izvoru de Jos, jud. Argeş – m. ?) – economist; om politic (la nivel de vârf). În urma fugii generalului Pacepa, a fost numit prim-secretar la « judeţeana » Vâlcea. În vremea sa, Râmnicul şi Vâlcea au cunoscut o situaţie înfloritoare, în judeţ s-a construit masiv (industrial şi civil), iar „Chimia” a intrat în A!

Comănescu, Adrian Cornel (n. 17 apr. 1974, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS, arbitru de fotbal, manager sportiv. Cursuri de perfecţionare (2002-2008) în domeniile Management sportiv ş. a. Din 2003, arbitru activ în lotul naţional şi lotul “A”. Din 2001: director adj., director executiv (2003) şi director coord. (2009-2011) la Direcţia pentru Sport a Jud. Vâlcea.

Comănescu, Iulian (n. 19 iul. 1939 în fosta com. Izvoru Rece, azi – com. Vaideeni, jud. Vâlcea) – economist; om politic. Fost prefect al judeţului (iulie-decembrie 1990, 1992-1996) şi preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea (2000-2004) – mandate în cursul cărora, în judeţ s-au construit obiective importante.

Comănescu, Mioara (n. 15 oct. 1961 în com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea) – artist plastic; restaurator. Coordonează sectorul de Artă plastică al CJCVTCP Vâlcea (inclusiv Cercul de pictură „Dialog plastic”, al Casei de Cultură „Dragoş Vrânceanu” din Băbeni). Expoziţii personale şi de grup.

Constantin, Dan (n. 11 martie 1959, Cluj-Napoca) – actor, regizor, textier. Fost actor la Teatrul de Revistă al Armatei, din Cluj-Napoca. Între 1989 şi 1996, a jucat la Teatrul de Revistă « Fantasio » din Constanţa; a mai colaborat cu Centrul Cultural „Nicolae  Bălcescu” din Bucureşti, Teatrul Municipal Deva, iar din 2003 – cu Teatrul « Ariel ».

Constantin, Gheorghe (n. la 23 apr. 1951 în com. Gorgota din jud. Prahova; din 1979, s-a stabilit la Râmnicu-Vâlcea) – subinginer electronist; fotbalist, arbitru de fotbal. Între 1979-1981, a jucat fotbal la echipa locală din Râmnicu-Vâlcea. Ca arbitru internaţional, a arbitrat meciuri ale unor echipe de renume.

Constantin, Maria-Camelia (n. 3 iun. 1965, Câmpia Turzii, jud. Cluj) – actriţă. Între 1991-1996, a jucat la Teatrul « Fantasio » din Constanţa, în perioada 1996-2004, la teatrul de Păpuşi « Puck » din Cluj-Napoca, iar din iunie 2004 a început colaborarea cu Teatrul « Ariel » din Râmnicu-Vâlcea (rolul Puck din Textul – înainte de toate de Doru Moţoc).

Constantinescu, Augustina Sanda (n. 15 apr. 1948, Craiova) – filolog; cercetător, manager cultural. Iniţiatoare a unor proiecte culturale. Din 2006: directoare a Bibliotecii Judeţene « Antim Ivireanul » Vâlcea. Lucrări publicate (în colaborare): Carte veche românească, sec. XVII-XVIII. Catalog ilustrat (2007); Le français pour tous (2004) etc.

Constantinescu, Dorel Mihai (n. 26 iunie 1947 la Râmnicu-Vâlcea) – fizician şi economist (dublă licenţă), cercetător, inventator. Doctor în fizică nucleară al Univ. « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca. Coautor (cu Marius Peculea) la  volumul Modelarea proceselor de separare a apei grele. Studii şi cercetări de fizică. Premiul Academiei Române (1981).

Constantinescu, Dragoş (n. 10 martie 1952, Constanţa) – matematician, compozitor, publicist. Realizator al primei pagini web de matematică din România (www.epsilon.ro). A pus bazele formaţiei de rock “Profu` de mate”, a compus peste 120 de piese muzicale (balade folk şi alte genuri muzicale) şi a publicat peste 20 culegeri de probleme de matematică.

Constantinescu, Eliodor (n. 24 sept. 1878, Râmnicu-Vâlcea – m. 1935) – filolog; traducător, scriitor, publicist. Doctor în Litere, al Univ. din Iaşi, cu teza Prologus la comediile lui Plautus (1929). În 1904, la Liceul „Al Lahovari”, a înfiinţat Societatea de Lectură „Vasile Alecsandri”. Cărţi: De l’ésprit de l’enseignement secondaire en Roumanie (1910), Problema învăţământului secundar în Franţa (1911), Discuţii în jurul clasicismului în Franţa (1912) etc.

Constantinescu, Ioan Dorel Viorel  (n. 15 iulie 1948, Râmnicu-Vâlcea) – economist; cercetător, ziarist. Doctor în economie al ASE din Bucureşti (2002). Lector la Univ. „Constantin Brâncoveanu”. După 1989: printre iniţiatorii editării oficiosului vâlcean, „Orizonturi noi”; red.-şef la „Cetatea” (1990–1991); coord. al vol. Judeţul Vâlcea. Monografie (1980).

Constantinov, Radu (n. la 28 martie 1961, Chişinău) – actor şi artist plastic. Roluri: Îngerul din Provocarea sau Zborul – ce fericire! de Doru Moţoc (2002), Ion din Năpasta de Caragiale etc. (2007) etc. În paralel cu cariera de actor (în ultimii ani, la Teatrul „Anton Pann”), a continuat să picteze: a participat cu tablouri în ulei, la expoziţii de grup.

Copetti, Antonio (n. 1871 la Tolmezo, regiunea Friuli din Italia – m. 1942 la Râmnicu-Vâlcea) – antreprenor. A construit, după proiecte, clădiri sau monumente importante din acest oraş (pentru unele, executând şi proiectele): casa Alexiu, fosta şcoală Normală de Băieţi din Ar(h)anghel, bustul lui Constantin Brâncoveanu vv. etc.

Cornea, Ion (n. 13 apr. 1948, com. Cârjelari, jud. Tulcea) – artist plastic, publicist. Membru al UAP – filiala Vâlcea. Expoziţii personale în Râmnicu-Vâlcea, expoziţii de grup în Râmnic şi în ţară. Expoziţii şi participări internaţionale:  Franţa,  China, Belgia etc. Comunicări ştiinţifice în cadrul unor manifestări cultural-artistice, publicate în reviste de specialitate.

Cosmescu, William Alexandru (n. 30 aug. 1959, Râmnicu-Vâlcea) – matematician, scriitor, ziarist, realizator de emisiuni TV; specializări în jurnalism – ştiri, analiză politică, psihologie aplicată. Demnităţi masonice în Marea Lojă Naţională din România. Volume publicate: Convorbiri cu Dinu Săraru – interviuri (2007), Ordinul templier (2009).

Costandin Mihai Râmniceanu – tipograf, gravor. Fiul lui Mihai Râmniceanu. S-a format ca tipograf şi gravor, ca şi fratele său Dimitrie, la şcoala râmniceană. Lucrări: a tipărit Molitvenicul (1730); gravuraDavid Proroc, în două ediţii ale Psaltirii de la Râmnic, din anii 1764 şi 1784; gravuraSf. Ioan Damaschin figurează în Octoihul de la 1776, tipărit de el, etc.

Costandin, Râmniceanu. A lucrat la Râmnic, între anii 1745-1786, perioadă stabilită după cărţile în care i-a apărut numele în calitate de tipograf şi gravor. Lucrările sale se încadrează cronologic între anii 1745-1782, după cărţile în care au apărut: Evanghelie (1746), Cazanie (1748), Octoih (1750), Psaltire (1751), Ceaslov (1753), Triod (1761) etc.

Costeanu, Alexandru (n. la 3 martie 1889, Amărăşti, jud. Vâlcea – m. 21 aug. 1917, în lupta de la Mărăşeşti) – jurist, prozator, memorialist. Avocat la Tribunalul de Vâlcea (1913-1917). A editat revista comico-satirică "Cinema", Râmnicu-Vâlcea. Lucrări publicate: Nevinovaţii – proză (1916), Din amintirile trecutului în: "Pandurul", Râmnicu-Vâlcea, 1935.

Cotoranu, Ioana (n. la 1 febr. 1963, Râmnicu-Vâlcea) – inginer constructor; sportivă de performanţă (voleibalistă).  A activat la Clubul Sportiv Şcolar Râmnicu-Vâlcea (1976-1981), Clubul Sportiv Chimia Râmnicu-Vâlcea (1981-1987) etc., realizând performanţe de nivel naţional şi internaţional.  Maestru Emerit al Sportului (1994).

Crăciunescu, Ion (n. 27 sept. 1950, Craiova) – economist; arbitru naţional şi internaţional de fotbal. Fost jucător de fotbal la Chimia Râmnicu-Vâlcea în anii 1960. În anii 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 şi 1995 a fost declarat „Cel mai bun arbitru de fotbal român”; tot în anul 1995 a ocupat locul al II-lea în lume. Cetăţean de Onoare al Râmnicului (1995).

Crăciunescu, Petre (n. 16 aug. 1902 în com. Drăgoeşti, jud. Vâlcea – m. 16 ian. 1992 în Râmnicu-Vâlcea) – jurist; publicist. Carieră didactică în învăţământul preuniversitar. Lucrări publicate: Consideraţiuni sociale şi economice (1933); preocupări pentru viaţa şi activitatea lui Nicolae Enache de la Olt şi Constantin Iliescu.

Creangă, Marian (n. la 1 apr. 1950 în com. Stoileşti, jud. Vâlcea – m. 29 dec. 1997, Râmnicu-Vâlcea) – jurist, biblioteconomist. Iniţiator al publicaţiei "Vâlcea literară", al Fundaţiei Cult. „Sf. Antim Ivireanul” şi al construirii noului sediu al Bibliotecii Judeţene Vâlcea (director, 1990-1997). Cărţi: Noua revoluţie agrară în judeţul Vâlcea(1983) etc.

Creţu, Nicolae (1885-1972) – teolog. Doctor în teologie, cu teza Fundamentul obiecţiei morale (Berlin, 1912). Persecutat şi ameninţat cu moartea, după realizarea Dictatului de la Viena (30 august 1940), va „emigra” la Râmnicu-Vâlcea; prof. de religie la liceul „Al. Lahovari” (1940-1946). Autor de manuale şcolare – Abecedar, Aritmetică, Istorie  etc.

Cristea, Gherasim (I. P. S. Gherasim) (n. 14 nob. 1914, com. Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa) – teolog, cercetător. Episcop al Râmnicului (1984). Neîntrecut restaurator de lăcaşe bisericeşti. Cărţi publicate: Preotul Popa Şapcă – omul şi opera sa (1978), Istoria Mânăstirii Govora (1995), Istoria Eparhiei Râmnicului (2009). Cetăţean de onoare al Râmnicului, al judeţului Vâlcea şi al Clujului. 

Crişan – Gaghel, Maria (n. 26 sept 1943, Lupeni – jud. Gorj) profesor de desen, artist plastic, muzeolog. Fostă directoare a Şcolii Populare de Artă din Râmnicu-Vâlcea. Expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate. A realizat pliante, programe, albume de artă şi a executat grafica mai multor lucrări de literatură, folclor şi artă plastică.

Criveanu, Nifon Craioveanu (n. la 20 febr. 1889 în com. Slătioara, fostul jud. Romanaţi, azi Olt – m. 14 iunie 1970, Bucureşti, M-rea Cernica) – teolog, publicist. Arhimandrit-vicar al Episcopiei Râmnicului (1928) şi arhiereu-vicar cu titlul Craioveanu (1929-1933). Lucrări publicate: Calea vieţii – studiu exegetic (1913),  Spre fericire – studiu moral (1914) etc.  

Croitoru Necşuleu, Corina (n. 19 sept. 1976, Râmnicu-Vâlcea) – artist plastic. Membru al UAP – filiala Vâlcea. Expoziţii personale şi de grup, în ţară şi străinătate: Expoziţia de atestat, la Prefectura Judeţului Vâlcea (1995) şi Expoziţia de diplomă de la Casa Matei Corvin din Cluj (2001). Premiul I la Univ. de vară „Castelul Corvineştilor” – Hunedoara (1999).

Curcăneanu, Dumitru(n. la 23 martie 1910, Valea-Rea, jud. Vaslui – m. în 1992, Râmnicu-Vâlcea) – inginer chimist, cercetător. Doctor în chimie, cu lucrările Contribuţiuni la cunoaşterea acţiunii catalitice a clorurii de aluminiu asupra unor reacţii de izomerizareşi Relaţiuni între efectul Raman şi constituţia substanţelor organice, publicate în 1938.

Curcăneanu, Ştefan (n. 18 ian. 1939, Bucureşti) – inginer chimist; cercetător, inventator. Doctor în chimie, cu teza Corelaţii între posttratamentul pentru difuzia monomerului din policlorură de vinil – proprietatea şi structura polimerului (1980, publicată în acelaşi an). Posesor a circa 80 de brevete de inventator. Premiul Academiei (1978).

D

Daneş, Constantin (n. la 27 iul. 1958 în com. Câineni, jud. Vâlcea) – medic veterinar; karatist. Specializare la Kempo-Şcoala de Antrenori Bucureşti. Antrenor la Chimia Râmnicu-Vâlcea, după ce a practicat karate timp de mai mulţi ani, la Club Cozia Vâlcea (1990-1994), la CS Chimia (1994-2009); din 2009, Kempo la CS Chimia. Antrenor emerit.

Daneş, Mircea (n. 10 febr. 1952 în satul Câinenii Mici din com. Câineni, jud. Argeş: azi – satul Câinenii Mici din com. Câineni, jud. Vâlcea) – istoric; cercetător. A publicat, în colaborare, albumul Râmnicu-Vâlcea – „Oraşul domniei mele”, ed. I – 2006 şi ed. a II-a – 2012.

Daneş, Nicolae (n. la 14 febr. 1947 în com. Câineni, jud. Vâlcea) – geograf şi istoric, cercetător. Coautor la: Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea (2008), Trovanţii. Imnuri de piatră închinate perfecţiunii şi armoniei naturii (2009),  vol. I din Enciclopedia judeţului Vâlcea – Prezentare generală (2010) ş. a.

Danielescu, Constantin („Codin”) (n. 29 ian. 1880 în satul Blejani din com. Scundu, jud. Vâlcea – m. 1962, Râmnicu-Vâlcea) – învăţător, cercetător, folclorist, traducător, publicist, animator cultural. Secretar şi bibliotecar al filialei Vâlcea a Ligii Culturale. A editat „Naţionalul Vâlcii” (1928, 1937), în care a publicat  Monografia comunei Scundu.

Darie, Petre (n. 4 sept. 1920, Câineni, jud. Vâlcea – m. 2007, Râmnicu-Vâlcea) – prof. EFS; instructor sportiv, arbitru internaţional de schi. Autor de manuale. A antrenat numeroşi viitori campioni şcolari. Lucrări: Îndrumări pentru activitatea sportivă la sate (1956), Sistemul unitar  de verificare şi apreciere în domeniul educaţiei fizice (f. an.).

Drugan, Constantin (n. 21.01.1959, Mihăeşti) – matematician. Contribuţii la alcătuirea „Proiectului de reabilitare şi modernizare a şcolii” (2010) pentru Colegiul „Al. Lahovari”, unde este director. Coautor la: Bacalaureat 2010; Probleme de matematică date la examene şi concursuri (1997) etc. A pregătit numeroşi „campioni” la mate.

Deaconu, Gheorghe (n. 22 aug. 1944, Piatra – com Ciofrângeni, jud. Argeş) – etnolog, folclorist, scriitor etc. Doctor în etnologie. A înfiinţat şi a condus, împreună cu Ioan St. Lazăr ş. a., structuri de viaţă culturală.Rol esenţial în promovarea şi valorificarea spiritualităţii populare vâlcene şi naţionale. Cărţi: Mihai Pop – Discurs despre folclor. I. Conceptul (2007), II. Metoda (2008), Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea. 1968-2008 (I – 2008, II – 2010) etc.

Deaconu, Mihaela (n. 12 febr. 1967, Râmnicu-Vâlcea) – psiholog şi pedagog (din 2008); scriitor, artist plastic animator cultural. În cadrul CJCPCT Vâlcea, „conduce (…) sectorul de creaţie literar-artistică” coordonând festivaluri şi concursuri devenite tradiţionale. A iniţiat STCAV.

Deleanu, Diana – pseudonimul artistic al Dianei – Mihaela Ciuruş (n. 18 febr. 1969, Râmnicu-Vâlcea) – ziaristă; cineast. Realizatoare de filme şi de emisiuni TV. Din Filmografia sa: După chipul şi asemănarea sa (1993), Doctor Schileru (2005), Mama Ghiţa (2006), Humoresca (2007) etc.  Membră în jurii de profil. Numeroase premii naţionale şi internaţionale.

Deşliu, George (n. la 30 martie 1906, în oraşul Râmnicu-Vâlcea) – medic, cercetător. Doctor în medicină, al Universităţii din Cluj. Medic-şef la Lădeşti şi Râmnicu-Vâlcea (1950-1969). Lucrări publicate în volume: Fracturile deschise ale gambei – teză de doctorat (1935),  Monografia sanitară a circumscripţiei Brezoi-Vâlcea (1947).

Diaconescu, Ligya (n. 14 iul. 1960, Bicaz – jud. Neamţ, stabilită la Râmnicu-Vâlcea) – economistă; ziaristă. Fost director general al postului de radio « Metronom GX » din Râmnic. Întemeietor şi director general al revistei Româno-Canado-Americane, “STARPRESS” care a realizat Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume (2010). 

Diaconu, Ion (n. la 19 oct. 1944, în localitatea Nenciuleşti – Tetoiu, jud. Vâlcea) – filolog, scriitor polivalent. Coeditor al revistelor „Excelsior” nr. 1-2 şi „Turnul de fildeş”, din Grădinari – Giurgiu. Cărţi publicate:Ortocântece– poeme (1992), Logosul mielului – poeme (1994), Retehnologizarea libertăţii – eseuri (1997) etc.

Dianu, Ioan N. (n. 20 dec. 1869, Râmnicu-Vâlcea – m. 25 febr., Buc.) – filolog şi lingvist; cercetător. Doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti. Lucrări publicate (selectiv): Istoria Legiunei XI Claudia şi originea oraşului Durostor – teză de doctorat (1888), Tite Live. Étude et collation (Paris, 1895), Studiu asupra lui Si condiţional (1891) etc.

 Dican, Gheorghe (n. 25 febr. 1960, com. Cernişoara – jud. Vâlcea) – artist plastic, grafician, caricaturist. Membru al UAP – filiala Vâlcea şi preşedinte al filialei, dovedind calităţi de manager deosebite. Expoziţii personale şi de grup. Membru al Clubului Rotary. Iniţiator şi coorganizator al unor proiecte şi programe artistice. Autorul albumului Dican (2010). 

Dimitrie Mihai Râmniceanu (sec. XVIII-XIX, Râmnic) – xilograf. Dintre imaginile realizate: Vameşul şi fariseul din Triodul de la 1777; Maica Domnului cu pruncul din Ceaslovul de la 1784; Deisis din Ceaslovul de la 1784; Mineele din anii 1778-1780 etc. A tipărit 24 de cărţi apărute în decurs de 44 de ani şi a semnat două gravuri care îl atestă ca autor.

Dina-Sima, Mariana (n. 1 nob. 1948, Râmnicu-Vâlcea – m. 5 aug. 2000). Pictor şi istoric de artă. Expoziţii interne şi internaţionale. Grafică de cărţi (în special coperte): Florile dalbe – culegere de colinde din Ţara Loviştei, de Ion Piloiu; Judeţul Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă de Petre Petria, Tu să-mi spui de unde vii … – poezii de Felix Sima etc.

Dinescu, Nicolae (n. 17 aug. 1943, Râmnicu-Vâlcea) – profesor EFS (spec. fotbal); fost fotbalist; arbitru divizionar (din 1964), antrenor cat. I, ziarist. Preşedinte al Clubului Chimia (1972-1974), perioadă în care Chimia a câştigat „Cupa României“ şi a promovat în Divizia A. Director al Filialei Vâlcea a AOR, înfiinţată de el în noiembrie 2005.

Dinu, Andreea (n. la 10 febr. 1988, Craiova; stabilită la Râmnicu-Vâlcea) – poetă. A scris versuri pentru copii:Despărţirea de Moş Crăciun(1998), Daruri pentru buni şi răi (1999).

Dinu, Paul-Viorel (n. 15 sept. 1977, Râmnicu-Vâlcea) – jurist şi profesor; sportiv de performanţă (karatist), cu numeroase premii naţionale şi internaţionale. Centura Neagră 3 DAN. Maestru al Sportului (2005), Antrenor emerit (2006). Director general al Clubului Sportiv „Chimia” (2009-2011). Din 2011, director al DJST Vâlcea. Arbitru naţional de karate (Kata şi Kumite). 

Dionisie, Eclesiarhul (după Algeria Simota, este n. c. 1759, com. Pietrari; aceeaşi cercetătoare revine asupra datei şi locului naşterii: 1740, com. Stoeneşti, jud. Vâlcea – m. 1820, Craiova) – cronicar, memorialist, copist, caligraf, miniaturist, arhivar, traducător poliglot. Opera sa principală este Hronograful Ţărei Rumâneşti de la 1764 până la 1815.

Dobrescu, Mihai (n. 3 apr. 1970, Călimăneşti) – sportiv de performanţă: boxer şi karatist (cu stagii de pregătire în Shotokan – 4 dani, kumite – centura neagră, 8 dan). Între 1994-1997, instructor la Clubul „Cozia” din Râmnicu-Vâlcea, unde a obţinut rezultate remarcabile. Din 2002: arbitru gr. A pentru kumite şi kata.

Dobrinescu, Traian (n. 23 mai 1949, Orleşti – jud.Vâlcea) – filolog, scriitor, publicist, om de afaceri. Coîntemeietor al “Curierului de Vâlcea”, fondator şi director „Informaţia Zilei” (1992-1994). Conduce firma TRADO SRL. Cărţi: Cântec de violoncel. 60 de texte lirice (2002), Urme – versuri (2007), Când Dumnezeu îmi spunea pe nume – roman (2009).

Dragomir, Dumitru (Mitică) (n. 30 mai 1946, Bălceşti,  jud. Vâlcea)fotbalist şi antrenor, om politic. Fost preşedinte al C. S. Chimia Râmnicu-Vâlcea, perioadă în care echipa a câştigat Cupa României şi a promovat în A. După 1993, funcţii de conducere în LPF, şi FRF. Între 2000-2008), deputat de Vâlcea, pe listele partidului « România Mare ».

Drăghici, Ionuţ-Cosmin (n. la 19 febr. 1990 – Drăgăşani, jud. Vâlcea). Preş. al subfilialei Drăgăşani a Asociaţiei “Cultul Eroilor” – Filiala Vâlcea (2009). A scris monografia Personalitatea lui Ştefan D. Filipescu-Drăgăşani (2009).

Drăguţă, Dumitru (n. 13 iulie 1951, com. Şelaru, jud. Dâmboviţa) – jurist; fost sportiv de performanţă la CS Piteşti. A lucrat timp de 30 de ani la CS Chimia, ocupând funcţiile de preşedinte, director şi apoi de director general. Pentru activitatea depusă în domeniul sportului vâlcean, a primit „Ordinul Muncii” cl. a III-a, din partea preşedinţiei României.

Dubinciuc, Dionisie (n. 29 ian. 1948 în com. Goicea din jud. Dolj) – medic; poet. În anul 2009 a construit un modern Centru de Dializă, primul de acest fel din judeţul Vâlcea. Volume de versuri publicate: Un altfel de paradis (2003), Floarea din vis (2005), La umbra sufletului (2008).

Dubinciuc, Marilena (n. 1950) – inginer hidrotehnician; voleibalistă de performanţă. A jucat volei numai în Divizia A, debutând în perioada liceului (1966), la echipa « Penicilina » Iaşi, care chiar în acel an a cîştigat Campionatul Naţional de Volei. După terminarea studiilor universitare, a practicat voleiul la Craiova până în 1983, când s-a mutat în Vâlcea.

Duca-Török (Verigeanu), Maria (n. 25 ian. 1959, or. Sf. Gheorghe – jud. Covasna) – handbalistă, antrenoare de handbal. Maestru  Emerit al Sportului. În 1982, s-a stabilit în Râmnicu-Vâlcea, activând la OLTCHIM. A fost supranumită „HAGI al handbalului românesc“.

Dulamă-Peri, Ion (n. 19 febr. 1934 în com. Peri din jud. Mehedinţi – m ?, Râmnicu-Vâlcea) – medic; cercetător, Doctor în medicină al Universităţii din Bucureşti, cu teza Diabetul iatrogen (1989). Cărţi publicate: Eneruma. Anti-Marx (1993), 1330 – Enigma defileului (1994), Ardealul – pământ, cuvânt şi suflet românesc (1995).

Dulcă, Gh. N. (n. 28 febr. 1866, în Muereştile, jud. Vâlcea – m ?) – tipograf, publicist. Fost secretar general al Uniunii Sindicale a Lucrătorilor Tipografi. A redactat publicaţia "Viaţa sindicală" şi a condus revistele: "Munca grafică" şi "Gutenberg". Lucrări publicate:Spicuiri din viaţa muncitorilor de la oraşe (1911), Reforma electorală (1932).

Dumas, Felicia (n. 2 iunie 1970, în Piteşti, jud. Argeş) – filolog,traducător (din franceză). Doctor al Institutului European din Iaşi, cu teza Tehnici nonverbale de comunicare în liturghia ortodoxă (1998; publicată în anul 2000).

Dumănoiu, Laurenţiu (n. 1951, Râmnicu-Vâlcea) – economist. S-a iniţiat în volei la Liceul cu Program de EFS din oraşul natal (antrenat de Laurenţiu Stilea). La Clubul “Dinamo” din Bucureşti”, secţia Volei, a câştigat de mai multe ori CN şi CCE. Peste 70 de cooptări în echipa naţională, cu performanţe inclusiv la nivel olimpic. Maestru Emerit al Sportului.

Dumitraşcu, Gheorghe (n. 19 apr. 1938, în Râmnicu-Vâlcea) – istoric, cercetător. Doctor în istorie (1984). Fondator de reviste („Dascălul vâlcean”, „Studii vâlcene” ş.a.) şi structuri organizatorice culturale. Secretar general al FCR. Promotor al neoharetismului. Cărţi: Epopeea Independenţei României în conştiinţa vâlcenilor (2003), Spiru C. Haret – apostol al conştiinţei naţionale (2008) etc. 

Dumitrescu, Augustin (n.2 martie 1957, com. Lăpuşata, jud. Vâlcea) – culturist de performanţă, antrenor şi conducător al secţiei de culturism din cadrul CS Oltchim Râmnicu-Vâlcea. Între 1982-2008, a obţinut numeroase performanţe, cupe şi trofee naţionale, la concursurile organizate de FRCF.

Dumitrescu, Daniela Adina (n 1 dec. 1944 în Grădiştea, jud. Vâlcea) – inginer agronom şi biolog (dublă licenţă).  « Romane scurte » (A. D.):  Shakerul cu bragă (2009), Umblă puţin la sonor (2010), Caruselul intenţiilor (2010), Aripa frântă (2010) etc.

Dumitrescu, Dumitru („Florin”) (n. 12. sept 1948, com. Orleşti, jud. Vâlcea) – geomorfolog, cartograf ; cercetător;doctor în geografie al Univ. Bucureşti. Cărţi: Carstificarea în regim climatic (2000),  Resursele turistice ale judeţului Vâlcea (2005) ş.a.; în colab.:  Teste pentru bacalaureat (2008), Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I ( 2010) etc.

Dumitrescu, Dumitru (Tică) (n. 6 oct. 1921, Drăgăşani, Vâlcea – m. în mai 2002, Râmnicu-Vâlcea) actor. Component al formaţiei de teatru din reşedinţa judeţului. Roluri: G. Duduleanu din Gaiţele de Al. Kiriţescu, Moş Toma din Vlaicu şi feciorii lui de Lucia Demetrius, Iorgu Langada din …Escu de Tudor Muşatescu etc; a jucat şi în estradă şi operete.

Dumitrescu, Floriana (n. 23 apr. 1967 în com. Bujoreni, jud. Vâlcea) – culturistă de performanţă şi antrenoare (instructoare) de fitness; în 1997, împreună cu soţul său Dumitrescu Augustin, a câştigat – la Culturism perechi – medalia de bronz la « Cupa României » (Oneşti). În anul 2006, s-a clasat pe locul VI la Campionatul Mondial de Culturism.

Dumitrescu, Ionuţ-Gabriel (n. la 6 ian. 1981, în Râmnicu-Vâlcea) – istoric; etnograf, cercetătort. Doctor în ştiinţe umaniste – specializarea Istorie (Universitatea din Oradea, 2009), cu teza Arhitectura tradiţională din Vâlcea – sec. XVIII-XX (publicată în 2011). Calităţi pedagogice şi, în egală măsură, de cercetător şi manager. Redactor la „Buridava”, seria nouă. 

Dumitrescu, Mihai (Mişu) (n. 26 ian. 1933 în satul Cergăul Mic din com. Cergăul Mare, jud. Alba – m. martie 2012, Râmnicu-Vâlcea) – militar de carieră: general de brigadă (r). În decembrie 1989, a fost numit preşedinte al CNFSN Vâlcea, apoi al CPUN Vâlcea, până la 1 iunie 1990. Autor a două cărţi de memorialistică şi interviuri.

Dumitrescu, Trestian (n. 29 mai 1995, Râmnicu-Vâlcea) – elev la Liceul de Muzică “George Enescu” din Bucureşti; violinist, pianist, vocalist, actor amator. A obţinut mai multe premii de interpretare la festivaluri şi concursuri zonale şi naţionale  de muzică, în calitate de interpret instrumentist la vioară.

Dură, Leon (n. 9 iulie 1959, satul Fedeleşoiu – com. Dăeşti, jud. Vâlcea) – teolog, scriitor. Are dublă cetăţenie, română şi franceză. Volume publicate: Închinare, poezie religioasă (1993), Schimbarea la faţă (1994), Cântarea cântărilor. Familia modernă (2004). Pomul vieţii (2004), Evreii au primit pe Hristos (2005), Inocenţa (2005), Am vorbit. I am spoken (2008) etc. 

Duţu, Florin (n. 26 mai 1968, Râmnicu-Vâlcea) – şahist de performanţă. Candidat de Maestru la şahul practic. A făcut parte din reprezentativa ţării noastre la semifinala Ediţiei a XV-a a Olimpiadei. A jucat pentru Chimia Râmnicu-Vâlcea în ediţiile CNEC 4 şi 5 şi este căpitanul echipei în Champions League.

Duţu, Mihaela (n. 30 mai 1967, în Bălceşti, jud. Vâlcea) economist, cercetător. Doctor al ASE din Bucureşti, cu teza Perspective economice ale economiilor ţărilor din Europa Centrală şi de Est(1998). Alte lucrări: Perspective economice ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est (1998); în colab.: Economie mondialăcurs (1996).

 – continuare –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *