Categories
87

Omagierea scriitorului Dragoș Vrânceanu, Sărbătorirea Cenaclului Literar “Anton Pann” (6-7 martie 1982)

 

            Manifestarea omagială „Dragoș Vrânceanu” (75 de ani de la nașterea scriitorului) s-a desfășurat la Băbeni (7 martie 1982), cuprinzând: expoziția memorială „Dragoș Vrânceanu – personalitate a culturii românești contemporane” și momentul de folclor păstoresc, oferit de fluierașii din Băbeni. Personalitatea autorului „Poemelor transhumanței” a fost evocată de acad. Alexandru Balaci, Ion Gheorghe, Adriana Mitescu, Constantin Dumitrache, precum și de vâlceni: Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Nelu Barbu. Acad. Alexandru Balaci a subliniat rolul de mediator şi promotor cultural pe care l-a îndeplinit Dragoş Vrânceanu între români şi italieni: ”Aș vrea să vă spun, ca unul care cunoaște bine, fără modestie afirm lucrul acesta, cultura italiană, efervescenţa ei, că s-a întâmplat cu Dragoș Vrânceanu în Italia, în urmă cu câtiva ani, un lucru extraordinar: cei mai mari scriitori ai Italiei au ținut să consemneze, să exalte, să clameze toată gratitudinea unei asemenea culturi milenare față de un mesager al spiritualităţii acestei culturi în ţara noastră și al spiriritualității noastre în țara, într-adevăr copleșită de cultură şi de artă, care este Italia.” (Apud Gh. STANCU, Omagiind un poet… „Orizont”, XV, 2121, 12 martie, 1982).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *