Categorii

Noi apariții editoriale cu profil folcloric – 1993

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

            Maria Constantinescu, Folclor coregrafic din Vâlcea, vol. II. Muzica: Constantin Arvinte. Cartografia: Mihai Runcanu. Coperta: Mariana Ionescu, Valeriu Ionescu. CJCVTCP Vâlcea, 1993. Al doilea volum din culegerea de folclor coregrafic din Vâlcea cuprinde: Cuvânt înainte de Dumitru Theodor Vasilescu; Sistemul de notare coregrafică; coreogramele pentru cele 49 de dansuri popuare culese; 52 de partituri cu melodii de joc; Strigături; Indice de repertoriu. În prefaţa volumului, maestrul coregraf Dumitru Theodor Vasilescu, remarca, mai întâi, consistenţa preocupărilor de cercetare şi valorificare a patrimoniului coregrafic vâlcean: „Județul Vâlcea, pe teritoriul căruia se află deosebit de interesante vetre folclorice, caracterizate prin existența unor repertorii variate, acoperind multiple specii și genuri, în mai toate formle de manifestare ale creației tradiționale, se bucură de prezența unei competente echipe de specialiști la CJCVTCP, care și-a făcut o datorie de onoare din a cerceta și a înregistra în culegeri acest prețios tezaur”. Apoi, reputatul specialist şi artist sublinia meritul autorilor cărţii în redarea sincretismului muzical-coregrafic al dansului popular: „Eforturile celor doi autori ai volumului, coregraf și muzician, se contopesc în imagini de ritm și de mișcare, de sunet și de culoare, documente peste timp ale creației tradiționale vâlcene, expresii ale sufletului locuitorilor acestui minunat colț de țară.” (Cuvânt înainte, p. 3-4). Noul volum de folclor coregrafic a fost lansat la Râmnicu-Vâlcea (21 iunie 1993), în prezenţa coregrafilor Tita Sever şi Mihai Runcanu. Mariana Ionescu, Ion Lupu, Gheorghe Voinic, Alin Pavelescu, Ion Bunoiu şi Mihai Arcadi au susţinut un program de cântece şi melodii populare.

Izvoare – Caiete etnoculturale vâlcene

            Program editorial inițiat de CJCVTCP Vâlcea, materializat într-o colecție menită să promoveze valorile reprezentative ale culturii populare din Vâlcea. Coordonator: prof. dr. Gheorghe Deaconu. Numărul inaugural: 1. Ilie Zugrăvescu, 1992 (←). În 1993, au apărut trei „caiete”: 2. Constantin Bănacu; 3. Gheorghe N. Cârstoiu-Frunzaru; 4. Constantin Mohanu.

            Izvoare 2: Constantin Bănacu.Documentar de Gheorghe Deaconu. Redactor: Marin Bulugea. Coperta: Mihai Pîrvu. Râmnicu-Vâlcea, CJCVTCP Vâlcea, 1993. Documentar privind viața și activitatea meșterului și poetului popular Constantin Bănacu: Har și meșteșug, de Gheorghe Deaconu; Repere biografice; Palmares; Versuri; Referințe semnate de Maria Constatninescu, Gheorghe Istrate, Ioan St. Lazăr, Ioan Meițoiu, Ion Vlăduțiu, Octavian Nica; Mărturii oferite de Maria Crișan-Gaghel, Ioan St. Lazăr, Aneta Luca, Gheorghe Stănescu; Bibliografie. „Caietul” consacrat lui Constantin Bănacu a fost prezentat în contextul medalionului aniversar prilejuit de împlinirea vârstei de 88 de ani. Manifestare organizată de CJCVTCP Vâlcea și găzduită de CC „Gheorghe Bobei” Bărbătești. Evocarea activității şi a personalității artistului popular, prefațată de expoziția documentară privind activitatea sa creatoare, a fost animată de dialogul între sărbătorit și Gheorghe Deaconu. Au avut intervenții semnificative: etnografele Nina Florea și Mariana Ionescu (MJ Vâlcea), pictorița Maria Gaghel, directorulȘA Râmnicu-Vâlcea, Maria Constantinescu, coregrafa CJCVTCP Vâlcea, prof. Ion Predescu, fiu al satului, animatrii culturali Dumitru Tița și Nicolae Năstoiu. A fost prezent etnograful Rusalin Ișfănoni, șef de secție la Muzeul Satului din București, care a înmânat sărbătoritului Diploma „Dimitrie Gusti”, acordată de prestigioasa instituție muzeistică din Capitală.

            Izvoare 3: Gheorghe N. Cârstoiu-Frunzaru-Frunzaru. Documentar de Maria Netcu Cârstoiu și Gheorghe Deaconu. Redactor: Gheorghe Deaconu. Grafică: Mihai Pârvu. Râmnicu-Vâlcea, CJCVTCP Vâlcea, 1993. Documentar dedicat polivalentului cărturar și animator cultural Gheorghe N. Cârstoiu-Frunzaru, prefațat de PS Gherasim, episcopul Râmnicului, și cuprinzând: Credință și datină, de Gheorghe Deaconu; Repere biografice; Portofoliu bibliografic; Palmares; evocări și mărturii semnate de Constantin Apostol, Emil Blidaru, Gheorghe Deaconu, Aurel Ciucă, Maria Constantinescu, Constantin Duțulescu, Ioan St. Lazăr, Vasile Roman, Dumitru Tița; referințe bibliografice. “Caietul” Izvoare 3 a fost prezentat în cadrul „Memorialului Gheorghe N. Cârstoiu-Frunzaru, organizat de CJCVTCP Vâlcea, MJ Vâlcea și găzduit de MSV Bujoreni (21 mai 1993). Au evocat personalitatea cărturarului, folcloristului și animatorului cultural: Vasile Roman, Aurel Cincă, Constantin Rosnovan, Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Maria Constantinescu, Maria Butnaru, Emil Blidaru, Dumitru D. Tița, precum și fiica părintelui, Maria Netcu-Cârstoiu, șef de secție la MŢR Bucureşti. Evocarea a fost urmată de un spectacol prezentat de grupurile folclorice din Mihăești și Tomșani, cu secvenţe din scenariile folcloristului omagiat.

            Izvoare 4. Constantin Mohanu. Documentar de Gheorghe Deaconu. Redactor: Gheorghe Deaconu. Coperta: Mihai Pârvu. Râmnicu-Vâlcea, CJCVTCP Vâlcea, 1993. Documentar privind viața, activitatea și opera folcloristului, editorului și istoricului literar Constantin Mohanu. Lucrarea, prefațată de prof. dr. docent I. C. Chițimia (Personalitatea și activitatea științifică a lui Constantin Mohanu), conține: “Et in Arcadia ego” – o profesiune de credinţă a protagonistului; Vlăstar și cărturar al Țării Loviștei – schiţă de portret de Gheorghe Deaconu; Repere biografice; Lucrări; Apreciari semnate de I. C. Chițimia, Ovidiu Papadima, Edgar Papu, Dim. Păcurariu, Al. Piru, Ion Rotaru, Dan Simonescu, Gabriel Țepelea, Pavel Țugui; Referințe critice. Apariția „Caietului” Izvoare 4 a fost un bun pretext pentru sărbătorirea folcloristului, istoricului literar și editorului Constantin Mohanu, originar din Țara Loviștei, la împlinirea vârstei de 60 de ani. Manifestările prilejuite de acest moment aniversar au avut loc în zilele de 10-11 octombrie 1993, la Boișoara și Râmnicu-Vâlcea, fiind organizate de CJCVTCP Vâlcea (director: Gheorghe Deaconu), BJ „Antim Ivireanul” (director: Marian Creangă), Primăria Boișoara (primar: Valerian Popa). La realizarea manifestărilor au contribuit: Vasile Roman, Ioan St. Lazăr, Costea Marinoiu, Dumitru Mitrana, Ion Piloiu, Petre Petria, Ion Predescu.Și-au dat concursul rapsozii populari: Achim Cenușă și Ilie Zugrăvescu, interpreții de folclor Dumitru Miuță, Marian Lupu și Alin Pavelescu, precum și Grupul de colindători din Bumbuești-Boișoara.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete