Categorii

Muzeul de etnografie Vatra Dornei/THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM Vatra Dornei

July 3, 2024 by

Istorie Locala

92

Expoziţia este bogată şi abordează toate genurile creaţiei populare începând cu arhitectura, ceramica, ţesăturile de interior, portul, urmate fiind de datini şi obiceiuri legate de sărbătorile din timpul anului dar şi de nuntă. Clădirea ascunde un loc încărcat de tradiţie, istorie şi frumuseţi. Muzeul etnografic Vatra Dornei prezintă şi o expoziţie de artă populară din Bucovina fiind structurată sub forma zonelor etnografice montane. Apoi, sunt evidenţiate două dintre ocupaţiile specifice zonei Dornelor, şi anume creşterea animalelor şi plutăritul, dar şi o imagine de ansamblu care reconstruieşte interiorul casei ţărăneşti, spre încântarea turiştilor.

 

Un lucru demn de apreciat la acest muzeu îl constituie suprafaţa totală de expunere, care se ridică la 601,6 mp, spaţiu în care sunt găzduite 12 colecţii de bază, constând din: obiecte de lemn şi textile, destinate împodobirii interiorului casei de locuit; ceramica utilizată în aceste spaţii, măşti de multiple tipuri; elemente ce alcătuiesc portul popular – ce sunt expuse în trei încăperi, amenajate ca odăi tradiţionale: odaia de vară, camera de oaspeţi, camera de locuit, în care domină un autentic cuptor de casă veche.  

O secţiune este destinată să ilustreze vechea ocupaţie a locuitorilor, cea a plutăritului, iar o alta privind îndeletnicirea cărăuşitului. Pentru a întregi acest domeniu, muzeul ne înfăţişează un colţ de stână şi de văcărie tradiţională. Frumuseţea exponatelor prezente în acest loc este însă dată de o bogată expoziţie, reprezentată prin 300 de piese, constând din ouă încondeiate.

Aici se găsesc costumele tradiţionale din zona Dornelor printre care se enumeră costumele de sărbătoare din comuna Dorna Candrenilor şi Panaci, dar se găsesc piese expuse separat din comuna Dorna Arini, precum cămăşi, brâie sau zăbrelnice. În această expoziţie exponatele sunt ordonate în funcţie de anumite momente precum: tunsul oilor, urcatul pe munte sau închegatul.

Acest loc, Muzeul etnografic Vatra Dornei, este ideal pentru iubitorii de artă tradiţională, pentru persoanele care doresc să cunoască tradiţiile acestei zone, dar şi pentru persoanele care vor să pătrundă în lumea necunoscută a frumuseţii creării ţesuturilor prin parcurgea colecţiei de o deosebită valoare, păstrată cu iubire şi prezentată cu pasiune de către ghidul muzeului.

Program de funcţionare: marţi – duminică : 10-18 .

Bibliografie:

Ţăranu, Petru – Memoria Dornelor, vol. 3, Editura Biblioteca Bucovinei, 1999

Mircea Vlădică – VATRA DORNEI Plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Editura NAPOCA STAR, 2007

Muzeograf Minorica Dranca

          Realizat de: Fîrdea Georgiana, 15 ani

                              Liceul Teoretic ,,Ion Luca” Vatra Dornei, cl. a X-a

THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Vatra Dornei

 

Vatra Dornei Ethnographic Museum is hosted in the city hall building which was built in 1897,  and which was later declared a historical monument. This museum exhibits the folk art of the area. The permanent ethnographic exhibition provides a retrospective, complex and convincing picture on the rich traditional mountain civilizations of Bukovina and Dorna area.

 The exhibition is significant andapproachies all folk art genres from arhitecure, to pottery, interior fabrics, outfits, habits and customs related to holidays throughout the year and those related to the wedding. The building is a place full of tradition, history and beauty. Vatra Dornei Ethnographic Museum  also includes an exhibition of folk art from Bukovina, being structured according to ethnographic mountain areas. It also highlights two specific activities of Dorna area, namely farming and rafting, at the same time providing a perspective view of the traditional house interior,  to the delight of tourists.

What is to be appreciated is the total exhibition area, which amounts to 601.6 square meters, area that hosts 12 main collections, consisting of: woodenobjects and textiles for interior adornment of the house;

ceramics used in these areas, different types of masks, elements belonging to folk costumes – which are displayed in three rooms, set as traditional rooms: summer room, guest room, living room, in which an authentic old house oven dominates .

A section is intended to illustrate the ancient trades of the inhabitants, the rafting and another section regards the carrying trade. To complete this field, the museum shows us a corner of sheepfold and traditional cattle breeding. The beauty of exhibits presented in this area is given by a generous exhibition of 300 pieces, consisting of painted eggs.

Here you can find traditional costumes of Dorna area which also include holiday costumes of Dorna Candrenilor and Panaci villages; there are also separate parts from Dorna Arini village , suchas shirts, belts or girdles. In this exhibition, the exhibits are arranged according to certain times such as: sheep shearing season, mountain climbing or curdling.

The Ethnographic Museum Vatra Dornei  is ideal for traditional art lovers, for people who want to know the traditions of the area, but also for people who want to break into the unknown world of

beautifultissues, by going through the collection of great value,  preserved witlove and shown with passion  by the museum guide.

 

Opening hours: Tuesday – Sunday: 10:00 a.m to 18:00 p.m

 

References: Ţăranu, Petru – Memoria Dornelor, vol. 3, Editura Biblioteca Bucovinei, 1999

Mircea Vlădică – VATRA DORNEI Plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Editura NAPOCA STAR, 2007

Museographer Minorica Dranca

Powered by: Fîrdea Georgiana, 15

High School ,,Ion Luca” Vatra Dornei

                        cl. a X-a

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete