Categories
68

MOTRICI, MIRCEA

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Debut publicistic la „SLAST”. Colaborări la: Ateneu, Convorbiri literare, Pagini bucovinene etc. Autor de reportaje. Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei şi a Societăţii Scriitorilor Bucovineni pe anul 2001 pentru volumul Bucovina icoană spre cer. În cărţile sale se dovedeşte un rafinat observator al naturii şi mediului social. Alex Ştefănescu îl numeşte „poet al reportajului”. Acelaşi critic consideră cartea Fereastră spre inima Bucovinei o „Descriptio Bucovinae” (1988). În reportaj are ceva din Geo Bogza şi Alecu Russo. Scrie versuri fascinat de universul mirific al satului copilăriei sale.

Volume publicate: Fereastră spre inima pământului. Iaşi: Junimea, 1986, 152 p., Fereastră spre inima Bucovinei. Bucureşti: Eminescu, 1988, 184 p.; Visul sărută Japonia. Bucureşti: Arc, 1995, 128 p.; Crăiasa minei. Bucureşti: Arc, 1997, 16 p.; Craterul inimii. Versuri. Deva: Călăuza, 1997, 64 p.; 7 zile în Athos. Suceava: Muşatinii, 1998, 121 p.; Bucovina, icoană spre cer. Suceava: Muşatinii, 2001, 214 p.; Parabola stâncii. Versuri. Suceava: Muşatinii, 2003, 124p.; Libertatea visului. Versuri. Suceava: Muşatinii, 2008, 118 p.

Cărţi îngrijite: Udişteanu, Dionisie I. O viaţă ca oricare alta. Vol. I. Suceava: Muşatinii, 2004, 186 p.; Udişteanu, Dionisie I. Graiul evlaviei străbune. Suceava: Muşatinii, 2005, 262 p.; Udişteanu, Dionisie I. Udeştii de pe Suceavă. Suceava: Muşatinii, 2005, 252 p.; Udişteanu, Dionisie I. Seminarul Monahal Neamţu. Suceava: Muşatinii, 2005, 308 p.; Udişteanu, Dionisie I. Ogor înţelenit. Suceava: Muşatinii, 2005, 400p.; Udişteanu, Dionisie I. Popas la 300 de ani de la moartea Mitropolitului Varlaam Moţoc. Suceava: Muşatinii, 2006, 172 p.; Udişteanu, Dionisie I. Ieroschimonahul Ghervasie Huluban. Suceava: Muşatinii, 2006, 314 p.; Udişteanu, Dionisie I. Misail – Mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Suceava: Muşatinii, 2007, 136 p.

Bibliografie: Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II. Iaşi: Princeps Edit, 2004, p. 90-91.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *