Categories
105

Monografia comunei Cernişoara/ Locuri, vremuri, oameni, de col. ing. Gheorghe Constantinescu


Acest volum apare cu sprijinul deosebit al Primăriei Cernișoara, primar – Mihai Ionescu, viceprimar – Victor Manea  şi al Consiliului Local Cernișoara (consilierilor), care au finanţat tipărirea volumului, fapt pentru care le aduc sincere mulţumiri.

Datorez sincere mulțumiri și unor fii ai comunei care s-au implicat activ în finalizarea și apariția monografiei: profesor Mioara Ionescu, profesor Nae Ionescu, învățător Lucreția Zamfirescu, profesor Nela Găman, colonel Luță Constantin.

Autorul

M o t t o:

Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsația vieții. Când ai reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de viață adevărată, ai săvârșit o operă mai prețioasă decât toate razele din lume…”

Liviu Rebreanu

(„Cred”)

 

 

"Gheorghe

 

 

Domnul col. ing. (r) Gheorghe Constantinescu este bine cunoscut în domeniul militar, nu numai din activitatea sa de practician în acest domeniu ci și ca autor de cărți care abordează problematica științelor exacte și nu numai.

Calitățile sale intelectuale l-au făcut să fie apreciat de superiori și stimat de colegi și subordonați.

Cu o putere de muncă demnă de invidiat prin perseverență, tenacitate și sete de cunoaștere, prin studiu îndelugat și cercetări, domnul col. ing. Gheorghe Constantinescu reprezintă un model de dăruire, un destin închinat spiritualității și culturii.

Nu și-a uitat obârșia, părinții, neamul, vecinii, pe cei de acasă și pe cei veniți în vatra originii sale dar mai presus de toate a ținut să fie mereu alături, mai ales în ceas de sărbătoare, de consătenii săi.

Activitatea profesională îndelungată marcată adesea de eforturi intelectuale deosebite, de tumultul mediului militar, obligațiile de familie nu l-au putut opri din strădania de a aduna slovă cu slovă și gând cu gând, istoria, cultura, datina străbună, experiența de viață a oamenilor din Cernișoara, spre a le rândui cu suflet, cu știință și aleasă competență între coperțile cărții de față.

Utilizarea de către autor a unei baze serioase de documentare atât pe plan național cât și local, discuțiile repetate și îndelungate cu oamenii locului, consultarea specialiștilor din domeniul arhivisticii, etnologiei, sociologiei, demografiei, au dus în final la elaborarea unei frumoase monografii.

Autorul îmi mărturisea că a pus pe hârtie ceea ce de o viață a purtat în inima sa, ceea ce a considerat că este izvorul existenței noastre, care rămâne un izvor sacru venerat, ce trebuie în permanență realimentat  de către fiecare generație.

De asemenea și-a propus să scoată în lume, din sufletul și gândul său, nestematele locului său de naștere, tina pe care a călcat-o desculț prima oară, petecul de cer senin care l-a condus în lume pe geana lui trează, sclipirea pietrei care-i încânta privirea și-i julea picioarele, torsul fusului când mama sa, de dimineață, se scula făcea focul și aștepta să se facă cald pentru a-și trezi copiii, să-i pregătească pentru școală, frumusețea obiceirilor de peste an la care a fost părtaș.

Un poet ardelean, Ioan Alexandru spunea că noi românii : “Nu ne-am construit palate, castele, piramide sau alte edificii care să reziste mult, uneori nici nu am consemant în documente anuminte evenimente, dar noi am realizat ștergare populare, am făcut oale, farfurii de ceramică și alte obiecte artizanale care nu rezistă în timp și pe care le reconstruim din cioburi.”

Autorul a conceput această lucrare spre a realiza un “act de indentitate” pentru comuna sa Cernișoara, care alături de alte documente scrise și materiale existente să ateste, să demonstreze, să convingă fără echivoc, că pe aceste pământuri au fost oameni adevărați, harnici, care au creat bunuri materiale și spirituale, dovedindu-și întotodeauna existențe constructive, având aspirații, și mai cu seamă având capacitatea de a dispune de potențial formidabil pentru a progresa.

                Este bine să luăm exemplu acestor înaintaşi ai noştri, cinstind şi respectând urmele trecutului, mai ales astăzi, când valul necredinţei, al materialismului şi al globalizării loveşte atât de greu în tot ce înseamnă cultură şi identitate naţională.

General de brigadă (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Creț

Director Department Marketing Universitar în cadrul Universității Agora  din Oradea

 

 

CUPRINS

Cuvânt înainte

15

   

Capitolul 1   Cadrul Geografic

19

   

Generalităţi

19

Limite

20

Structura geologică

21

Relieful

23

Clima

23

Precipitațiile

24

Regimul eolian

25

Hidrografia

25

Vegetația

28

Fauna

29

Note bibliografice la capitolul 1

31

   

Capitolul 2   Istoricul localității

33

   

Trecutul localității

33

Populația. Așezările omenești

42

Toponimia

49

Onomastica

53

$1·         Onomastica numelor de familie

53

$1·         Prenume (nume de botez)

55

Împărțirea administrativ – teritorială a comunei în decursul vremii

56

Tendințe politice în Valea Cernișoarei

61

Clasele sociale și raporturile dintre ele în epoca modernă și contemporană

64

Cernișoara în perioada comunistă

66

Oameni de seamă născuți pe meleagurile cernișorene

71

Note bibliografice la capitolul 2

75

   

Capitolul 3   Cadrul economic

79

   

Ocupațiile locuitorilor

79

Viața cotidiană a copiilor în satele cernișorene la sfârşitul sec. XIX începutul sec. XX

87

Tehnică țărănească

93

Reforme agrare

101

Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă

102

Căile de comunicație

103

Creșterea nivelului de trai material și spiritual

105

Note bibliografice la capitolul 3

108

   

Capitolul 4   Spiritualitatea locală

109

   

Folclorul

109

Legende cernișorene despre haiduci

115

Etnografie

119

$1·         Nunta

119

$1·         Nașterea

123

$1·         Moartea

124

$1·         Hora

125

$1·         Tipul de case

126

$1·         Fântâni

142

$1·         Hrana

144

$1·         Portul

145

$1·         Fizionomia și caracterul oamenilor

145

Învățământul

147

$1·         Începuturile învățământului în Cernișoara

147

$1·         Școala din Mădulari

155

$1·         Școala din Modoia și personalul didactic din școlile cernișorene

162

Viața culturală. Căminul cultural

164

Cultura

167

Ocrotirea sănătății. Dispensarul uman

169

Viața religioasă. Biserica

171

$1·         Biserica din Cernișoara

172

$1·         Biserica din Obârșia

174

$1·         Biserica din Armășești

175

$1·         Biserica din Groși

176

$1·         Biserica din Modoia

177

$1·         Biserica din Mădulari

179

Note bibliografice la capitolul 4

183

   

Capitolul 5   Biografii selective ale personalităților reprezentative ale comunei

185

   

Anexe

215

   

1.Hrisovul emis de Vlad Călugăru, la data de 23 august 1468, în care apare menționat, pentru prima oară, Obârșia

217

2.Adresa Subprefectului Plaiului Horezu, către Prefectura Județului Vâlcea, privind sancționarea primarului comunei Mădulari pentru neefectuarea lucrărilor agricole pentru un soldat mobilizat

219

3.Lista cu eroii cernișoreni căzuți pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial (1916 – 1918)

221

4.Mărturie lăsată de strămoșii noștrii, scrisă în alfabetul arhaic românesc, pe biserica de lemn din Mădulari

225

5.Tabelul cu comunele şi plăşile de la recensământul din 25 ianuarie 1948.Satele Văii Cernișoarei în contextul împărțirii administrativ-teritoriale a Vâlcii în perioada postbelică

227

6.Învățătorul Ilie Stănciulescu

245

7.Învățătorii Lucreția și Titu Zamfirescu, în anul 1957, când s-a început construcția actualei școli din Mădulari

247

8.Clasa a I-a, învățător Lucreția Zamfirescu (1962)

249

9.Elevi ai școlii Mădulari împreună cu avocatul Justin Popescu, anul 1961

251

10.Elevi, de la școala Mădulari, în port popular, 1969

253

11.Interviu cu Lucreția Zamfirescu în revista pentru tineret “Tânărul Leninist” (1959)

255

12.Soldatul Matache Govoreanu din Obârșie – în Primul Război Mondial

257

13.Limita comunei Cernișoara din satul Obârșia

259

14.Instituții din comuna Cernișoara

261

15.Organizarea primăriei comunei Cernișoara

263

16.Componența etnică și confesională a comunei Cernișoara

265

17.Patrimoniul comunei Cernișoara

267

18.Funcționari ai instituțiilor locale

269

19.Lista cu meșteri pricepuți și talentați care duc mai departe vechile tradiții cernișorene

271

20Fomația de dansuri a comunei Cernișoara

273

21 Stema comunei Cernișoara

275

22.Formațiuni din piatră (trovanți)  descoperite de profesorul Nae Ionescu

277

23.Răscoala Țărănească din 1907 în valea Cernișoarei

279

24.Harta județului Vâlcea

287

25.Poziționarea comunei Cernișoara față de orașele Horezu și Rm. Vâlcea

289

26.Din folclorul comunei Cernișoara

291

   

Indice general

347

   

Încheiere

351

   

Bibliografie

353

   

 

Cuvânt înainte

Există în lume un loc al primelor amintiri, acolo unde sufletul fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima dată haina luminii.

Străbatem multe drumuri prin lumea mare, dar gândul ne zboară fără încetare spre locul unde ne-am născut.

Leagănul primelor amintiri păstrează viu peste timp chipul mamei care ne îndrumă pașii și ne veghează somnul stând de vorbă cu îngerii cei buni. În căsuța părintească, ce ne pare mai frumoasă ca palatele din povești, veghează fără odihnă chipul tatei ca să ne ocrotească și să ne ferească de orice rău.

Poveștile din casa părintească vor rămâne în comoara amintirilor, acolo unde locul meu natal este cel mai minunat loc din lume.

Toate aceste frumoase amintiri m-au ținut, în permanență, aproape de satul și comuna mea natală și au contribuit, în bună măsură, la nașterea ideii elaborării și publicării acestei monografii. La originea acestei idei s-a aflat și un îndemn sufletesc, născut și întreținut permanent de ceva sacru, dinlăuntrul ființei mele.

Întocmirea monografiei comunei reprezintă atât o necesitate, cât şi un act de curaj, datorită volumului de muncă pe care îl presupune şi a caracterului pluridisciplinar al cercetării impuse de problematica complexă ce trebuie abordată.

Faptul că am trăit atâţia ani, alături de locuitorii acestei comune, mi-a fost suport moral deosebit în munca de cercetare şi mi-a insuflat optimism şi putere de muncă în greaua misiune pe care mi-am asumat-o.

Sunt convins totodată că elaborarea monografiei localităţii natale, este o mare îndatorire a unui militar de carieră, aducându-mi astfel o modestă contribuţie la cunoaşterea mai aprofundată a istoriei patriei. Este uşor să ne imaginăm ce sinteză de istorie a României s-ar putea scrie, dacă toate localităţile din ţară ar avea asemenea monografii.

Pe de altă parte, am pornit de la ideea că monografia comunei este un instrument de primă necesitate, pentru activitatea autorităţilor de stat de la nivelul comunei.

Pentru elaborarea acestei lucrări, am folosit documentele de arhivă, iar în cazul când acestea au lipsit, am apelat la informaţii culese de la bătrânii satelor.

Timp de mai mulţi ani am strâns materialul necesar de pe la arhive şi biblioteci din ţară: Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, arhive de instituţii, acte personale aparţinând unor cetăţeni din comună sau unor fii ai comunei.

Munca depusă pentru cercetarea documentelor de arhivă a fost răsplătită de clipele de satisfacţii şi emoţii pe care le-am trăit când am descoperit în recensământul populaţiei satelor din anul 1838, numele primilor învăţători ai şcolilor din comună.

Monografia comunei Cernișoara tratează evoluţia istorică, economică, socio–politică şi culturală a acestei aşezări, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Cititorii care vor studia această lucrare vor putea să-şi formeze o imagine de ansamblu, destul de clară, despre această comună.

Cartea încearcă să fie din toate câte puțin, dar, în primul rând, rămâne o carte de suflet, izvorâtă din iubire pentru oameni și locurile natale prin care îmi fac o mărturisire, îndeplinindu-mi în același timp și o datorie morală.

Deși elaborarea lucrării este produsul ultimilor ani de cercetare, practic ea s-a scris în timp. Prin ea am intenționat să provoc dorința de a cunoaște locurile și oamenii precum și trecutul acestei regiuni.

Cu toată strădania mea de a fi obiectiv, legat numai de datele concrete, perfect controlabile, lucrarea are un profund caracter subiectiv, deoarece, dincolo de ele, există un glas al zidurilor, al obiectelor, al documentelor, al cărților, al pământului care străbate independent de voința omului, datorită legăturii spirituale între oameni și locurile unde s-au născut.

Am dorit să fiu intermediar al acestor glasuri, să le aduc la cunoștiință celorlalți, așa cum le-am simțit și pe cât am putut, cu intensitatea vibrațiilor pe care ele le-au declanșat în adâncul ființei mele.

Discuţiile nenumărate pe care le-am avut cu cetăţenii comunei, mulţi oameni în vârstă, mari iubitori de istorie, mi-au fost de un real folos. Cu acest prilej, am constatat încă o dată interesul enorm pe care îl manifestă aceşti oameni pentru istorie, în general și pentru trecutul localităţii, în particular. Pentru sprijinul acordat, le aduc şi pe această cale mulţumirile mele.

Apariţia acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără colaborarea preţioasă a domnului primar Mihai Ionescu, fiu al comunei, atât în culegerea informaţiilor prin documentarea în deplasările din teren, prin furnizarea unor documente şi fotografii, cât şi prin contribuția la eleborarea și publicarea lucrării.

Sincere cuvinte de preţuire şi de mulţumire, învățătorului Titu Zamfirescu, distins fiu al acestor meleaguri, pentru amabilitatea cu care mi-a pus la dispoziţie materialele privitoare la comună adunate de-a lungul anilor.

Mă folosesc de acest prilej de a mulţumi celor din conducerea comunei, în special consilierului Gabriel Ionescu, pentru sprijinul acordat.

Recunoştinţă deosebită învățătoarei mele, Lucreția Zamfirescu, fiică a comunei, primul cititor şi critic al acestei lucrări, ale cărei observaţii şi sugestii mi-au fost de un real folos.

Închin această lucrare memoriei părinților mei – Nicu și Maria Constantinescu și tuturor generațiilor trecute, care au contribuit prin viața lor la crearea istoriei acestor minunate locuri.

În speranța că intențiile propuse își vor atinge scopul cer iertare cititorilor și în special, cernișorenilor, pentru orice omisiune sau erori de informație, acestea fiind inevitabile în dorința de a cuprinde aspecte multiple și variate.

AUTORUL

 

 

Sursa: Gheorghe, Constantinescu; Monografia comunei Cernişoara/ Locuri, vremuri, oameni, Editura Amanda Edit Bucureşti, 2014, pag. 2-9
Întreaga lucrare poate fi citită/ descărcată (de) la legătura https://drive.google.com/file/d/1NwyJr53Qwi5CfyubuQl7PFkxJ4kwNOHU/view?usp=sharing

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *