Categories
87

Medalion aniversar: Vasile Roman – promotor al tradițiilor și valorilor culturii vâlcene (Bujoreni, 8 iunie 1997)

Într-un cuvânt, o personalitate cu merite şi iniţiative remarcabile în promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii şi artei vâlcene, în afirmarea spirituală a Vâlcii pe plan naţional şi internaţional. Suficiente argumente pentru dreapta apreciere a locului şi rolului său în istoria culturală a Vâlcii contemporane: „Coroborând aceste acţiuni şi iniţiative, avem imaginea unui om de cultură cu un profund crez patriotic şi cu o certă conştiinţă civică a condiţiei sale de intelectual al Cetăţii – virtuţi convertite în atâtea fapte memorabile de istorie culturală. Acestea îl aşază pe profesorul Vasile Roman în galeria cărturarilor care, în acest veac, au investit energie şi suflet în edificarea spiritului creator vâlcean, în afirmarea Vâlcii ca un loc fecund în sapţiul cultural românesc.” (Gheorghe DEACONU, Vasile Roman – promotor al tradiţiilor şi valorilor culturii vâlcene, în: Vasile Roman, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene, Editura Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2007, p. 343).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *