Categorii

Lansarea proiectului cultural “Galeria de artă populară contemporană” (Horezu, 20 aprilie 1975)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

Reproducem “proiectarea” viitorului aşezământ cultural: “Galeria va avea profilul unei expoziții permanente a meșterilor populari actuali și se va organiza pe genuri, fiecărui gen oferindu-i-se un spațiu distinct. Așadar Galeria va avea următoarele secții: 1) ceramică; 2) arta lemnului; 3) textile; 3) port popular; 5) feronerie, sculptură în piatră. Fiecare secție va avea la dispoziție una sau mai multe săli, în funcție de ponderea genului respectiv. Exponatele vor fi grupate, în cadrul fiecărei secții, pe meșteri. Fiecare meșter popular reprezentativ va avea un stand separat, care va cuprinde: fotografia meșterului; o filă de biografie artistică; un anumit număr de obiecte, în funcție de specificul genului și de valoarea creației. Standul fiecărui meșter se va constitui din lucrări selecționate din creația ultimilor cinci ani și se va înprospăta cu lucrări nou create. În afara sălilor expoziției propriu-zise, Galeria va mai cuprinde 1-2 săli pentru arhiva și biblioteca Asociației, care vor funcționa drept centru de informare și documentare. Se recomandă ca una din aceste încăperi să funcționeze și ca sală de proiecție. Arhiva și biblioteca vor cuprinde: documentația activității asociației, lucrări despre arta populară vâlceană, fișierul meșterilor populari, catalogul  Galeriei (general și pe secții),  fototeca și alte colecții.” (Cf.             Gheorghe DEACONU, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea 1968 – 2008, vol. II, Editura Patrimoniu, Râmnicu-Vâlcea, 2010, 64-65).

Proiectul a început să fie transpus în realitate încă de la ediția din 1975 (→). Obiectele donate de meșterii participanți la târg s-au adăugat colecției de ceramică hurezeană existente deja în patrimoniul Casa de Cultură Horezu (director: Ion Bordincel), constituind împreună fondul de bază al preconizatei Galerii, care, în timp, a devenit un important obiectiv de patrimoniu etnocultural.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete