Categories
93

Înființarea Casei Creației Populare a Județului Vâlcea

 

            “Începând din anul 1968, cultura populară din Vâlcea a fost studiată ştiinţific de doi tineri formaţi la Şcoala profesorului Mihai Pop, strălucit folclorist al României şi unul dintre marii specialişti în domeniu ai lumii contemporane. Este vorba despre prof. dr. Gheorghe Deaconu şi prof. dr. Ioan St. Lazăr, care, cu migală şi dăruire dusă până la sacrificiu, au traversat judeţul în lung şi-n lat, au poposit în mijlocul oamenilor, au participat la şezători, la petreceri, în târguri, asemenea lui Anton Pann, la diferite ceremonialuri, culegând folclor specific, pe care l-au valorificat apoi scenic sau în opere scrise, care rămân documente ale unei epoci în plină transformare. […] Multe dintre ideile şi concepţiile despre cultura populară au fost dezvoltate în monografia-album Arta populară din Vâlcea, care, în anul apariţiei, 1972, era considerată un adevărat eveniment editorial.”

Vasile ROMAN

Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene

(Ediţia a III-a adăugită, Editura Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2007, p. 154-155)

 

 

            Actul de întemeiere a instituţiei este Decizia nr. 53 / 8 martie 1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Județean Provizoriu Vâlcea, semnată de Petre Dănică (preşedinte) şi Ştefan Babu (secretar), cu următorul conţinut:

            “Comitetul executiv al Consiliului Popular Județean Provizoriu Vâlcea, având în vedere adresa nr. 64 din 6 martie 1968, a Comitetului pentru Cultură și Artă al Județului Vâlcea, înregistrată la nr.1346 din aceeși dată, prin care se emite decizia de înfiițare a Casei Creației Populare a Județului Vâlcea; văzând Instruțiunile Comitelului pentru Administrația Locală si Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu nr. 3739 din 2 martie 1968, cu privire la desființarea caselor regionale și înființarea caselor de creație județene; în temeiul Legii nr. 3/1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administativ-teritoriale până la alegerea consiliilor populare,

Decide:

            Art.1. Se înființează, începând cu data de 1 martie 1968, CASA CREAȚIEI POPULARE A JUDEȚULUI VÂLCEA, cu sediul în orașul Râmnicu-Vâlcea [fostul Palat al Culturii, actualul Palat al Justiţiei, foto sus], ca unitate subordonată Comitetului pentru Cultură și Artă, care asigură întocmirea și execuția planului, unitate care are în atribuțiile sale Îndrumarea metodică, artistică, valorificarea folclorului și a tradțiilor de pe teritoriul județului.

            Art.2. Comitetul pentru Cultură și Artă și Casa Creației Populare a Județului Vâlcea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Decizii.”

 

FONDATORII INSTITUŢIEI:

Prof. Vasile ROMAN,

preşedintele Comitetului pentru Cultură şi Artă al Judeţului Vâlcea

Foto stânga

Prof. Theodor IONESCU,

primul director al Casei Creaţiei Populare

a Judeţului Vâlcea

                                                                      Foto dreapta"r

"r

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *