Categories
59

Industria chimica in Crisana

Luând în considerare faptul că cele două unităţi au funcţionat separat până la 1 noiembrie 1948, vom prezenta şi istoricul unităţilor constituente. Unitatea I a fost înfiinţată de farmacistul Dr. Mesinger Armin, organizată la 10 mai 1922, cu denumirea de Firma ,,Vesta’’, ocupându-se cu producerea articolelor selenice. Porneşte cu un capital de 1000000 lei, urmând ca în 1925 capitalul să se dubleze la 2100000, iar în anul 1928 jumătate % este preluată de familia Weiser, acţionarii principali ai Întreprinderii ,,Phönix’’ din Baia Mare, capitalul ajungând la 3000000 lei. Cu timpul, întreprinderea s-a dezvoltat prin construirea mai multor clădiri, mărind şi numărul muncitorilor de la 10 la 32. După Dictatul de la Viena, Banca Comercială Ungară din Pesta, împuternicită de grupul Weiser, preia conducerea firmei, ridicând capitalul social de la 100000 pengö[3], la 255000 pengö cumpărând teren pentru extindere. În intervalul 1941-1944 fabrica exporta din produsele sale în Bulgaria. Până la naţionalizare, întreprinderea a funcţionat în condiţii dificile, apoi, cu împrumuturi pentru investiţii de 8070000 lei pentru completarea instalaţiei de acid salicilic, a început să se redreseze, instalând maşini noi, mărind numărul angajaţilor la 82, dintre care 67 muncitori, 4 ingineri şi 11 funcţionari. Pentru anul 1950 s-a planificat o producţie de 170000000 lei, din care producţia principală de 50000 kg acid salicilic şi 12000 kg aspirină[4]. În anul 1954 firma ,,Vesta’’, fabrica de produse chimico-farmaceutice, primeşte denumirea de Fabrica chimică ,,Sinteza’’ Oradea[5].

"Sintezade fabricare a bioxidului de carbon. Prin comasare cu Atelierul de butoaie din carton care îşi avea sediul în oraşul Dr. Petru Groza, în anul 1960, în profilul Întreprinderii chimice ,,Sinteza’’ se include şi fabricarea de ambalaje din hârtie şi mucava. Prin anul 1963 se realizează alte două produse: bromura de metil insecticid şi bromura de metil, destinate agriculturii. Pentru acestea, în anul 1965, se construieşte o staţie pilot productivă. Între 1966-1970 fabrica a investit pentru deschiderea unei secţii noi de pigmenţi organici, precum şi pentru o instalaţie de antidăunători pentru agricultură[7]. Între 1971-1975 Întreprinderea chimică ,,Sinteza’’ înregistrează creşteri de producţie la: halogenuri de achil, produse de sinteză organică fină, lacuri şi vopsele şi antidăunători pentru agricultură. În baza Legii 15/1990 şi a HG 1213/1990 are loc transformarea Intreprinderii Chimice ,,Sinteza’’ în societatea comerciala pe acţiuni ,,Sinteza’’ Oradea, care funcţionează şi astăzi.

Înfiinţată în anul 1928, sub denumirea de Fabrica de Oxigen şi acid carbonic[8], proprietatea lui Reich Iosif, după preluarea de către autorităţile maghiare, în anul 1944 până la eliberare, apoi naţionalizată în 1948, devine parte a Fabricii de vopsele ,,Transilvania’’, în anul 1956. Fabrica producea oxigen, aer comprimat şi acid carbonic, funcţionând ca o secţie a acestei întreprinderi[1]File de …, p. 13 – 14

[2]Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Fişe Întreprinderi 1950 – 1979, f. 21

[3]Pengö= monedă maghiară

[4]A.N.-D.J.Bh., fond 165 Fabrica Chimică ,,Vesta’’, 1945-1955, f. 1-2

[5]Crisia, nr. 17, 1987, p. 795-796 (pagini de publicitate)

[6]Vas unde avea loc sublimarea – sublimarea este fenomenul de trecere, prin încălzire, a unei substanţe din stare solidă, direct în stare de vapori (gazoasă), fără a mai trece prin starea lichidă. Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sublimare

[7]Crisia, nr. 18/1988, p. 919-920

[8]A.N.-D.J.Bh., fond 179 Întreprinderea Chimică ,,Sinteza’’ Fabrica de oxigen, 1945-1948, f. 1-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *