Categorii

In memoriam – Prof. dr. Gheorghe Simeanu 1933-2011

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

111

 

Lucrările scrise în colaborare cu alți istorici vâlceni, ,,Brezoi, 1873-1973, 100 de ani de industrie forestieră”, din anul 1973 (cu Petre Bardașu) și ,,Ani de restriște – Județul Vâlcea în anii Primului Război Mondial, 1916-1918” (cu Sergiu Purece și Petre Bardașu) din 1997, fac referire la începuturile dezvoltării economiei forestiere pe Valea Lotrului, precum și la luptele armatei române pe teritoriul județului Vâlcea și rezistența vâlcenilor la ocupația germană.

O vastă lucrare monografică intitulată ,,Vâlcea”, apărută în anul 1980, era realizată de un colectiv format din oameni de cultură, jurnaliști și istorici, C. Tamaș, Gh. Simeanu, P. Purcărescu, H. Nestorescu-Bălcești.

Cele peste 120 de articole publicate în presa locală și centrală de prof. Gh. Simeanu, din care în carte au fost publicate fragmente selecționate, dezvoltă teme de educație, cultură, istorie și politică, ocazionate de evenimente importante trecute sau din contemporaneitate.

Studiul ,,Istorie și educație”, din anul 1983, care înlocuiește prefața acestei cărți exprimă esența definiției obiectului de studiu și îndemnul la studierea lui, pentru că: ,,Istoria este memoria unui popor, fundament al conștiinței de sine și al lucidității faptelor sale… Interesul unui neam pentru cunoașterea istoriei sale este o dimensiune a gradului său de cultură și civilizație… Nu există carte mai plină de învățăminte decât marele letopiseț al istoriei neamului. Datoria noastră este să-i înțelegem slovele de aur și să vedem cum, povestind trecutul, vorbesc despre viitor.”

Un fapt de viață subliniat în carte a fost odiseea funcțiilor publice în cei 28 de ani de conducere a unor instituții de cultură, învățământ și la Inspectoratul Școlar Vâlcea (11 ani).

Autoarele nu și-au propus să scrie o biografie romanțată și elogioasă a personalității prof. Gh. Simeanu, ci, urmând fluxul amintirilor, fără o cronologie riguroasă, într-un stil sobru și simplu, au reușit să reînvie episoade din viața și activitatea științifică de cercetare în domeniul istoriei a acestuia. De unde și concluzia cărții: ,,Viața unei personalități care a trăit în mai multe etape istorice, cu regimuri politice democratice sau dictatoriale și un război mondial, din anul nașterii 1933, până la decesul din 2011, nu poate fi cuprinsă totuși pentru reamintirea a ceea ce a fost pentru familie, prieteni, pentru cei care l-au prețuit și admirat.”

 

                                                                                                Ing. Bogdan Simeanu

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete