Hotelul Carol/Hotel Carol

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Încă din primii ani de funcționare, subsolul a fost destinat unei mici baze de tratament dedicată persoanelor mai deosebite, cazate la parterul și etajul hotelului. Tot dintre primii ani de funcționare, Otelul I și-a câștigat titulatura de cel mai luxos hotel din oraș, datorită condițiilor de cazare și celor în care se putea face baie, hotelul fiind dotat cu cabine faianțate, padimentate cu marmură și cu una sau două vase de cupru.

            Între 1896 și 1914, hotelul și-a păstrat reputația de cel mai luxos hotel din zonă, urmând ca titulatura să se piardă începând cu Primul Război Mondial, moment în care clădirea a făcut obiectul rechizițiilor și a fost destinat cazării corpului ofițeresc al armatei. Acest fapt a adus și distrugeri însemnate asupra clădirii, lucrările de reparație având loc de abia în anul 1924, când au fost introduse și căzi de baie în subsolul clădirii. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, hotelul a avut aceeași soartă ca și în Primul Război Mondial, diferența fiind că a devenit reședință și sediu de comandament al Spitalului Militar ZI 180. La finalul războiului, aflându-se în retragere, trupele germane au luat tot ce era de valoare în incinta hotelului, sub forma capturii de război.

Odată cu tranziția post-revoluționară, clădirea a fost privatizată, primind un nou nume, Hotel Carol. În prezent, hotelul reprezintă un monument istoric de interes național, considerat  și după mai bine de 110 ani a fi unul dintre cele mai bune spații de cazare a orașului Vatra Dornei. Unul dintre cele mai însemnate evenimente găzduite de Hotelul I pe parcursul existenței sale este reprezentat de cazarea  suitei regale a prințului moștenitor, voievodul Mihai de Alba Iulia, în anul 1937, iar în zilele de 15 și 16 septembrie 1941, suita regală a regelui Mihai I și a reginei mamă, Elena.

* Țaranu, Petru, „Memoria Dornelor, Vol. III, Stațiunea Balneoclimaterică”, Ed. Biblioteca Bucovinei, 1999

* Țaranu, Petru„Memoria Dornelor, Vol. II, Oameni de seamă”, Ed. Țara Fagilor, 1998

* Vlădică, Mircea, „Vatra Dornei, plai mioritic de istorie și legendă, leagăn de credință și cultură bucovineană”, Ed. Napoca Star, 2007

Hotel Carol

Hotel Carol, initially called Steel I, then Villa Park and finally getting  its actual name, was completed in the summer of 1896, as works started in 1894. The justification of Vasile Deac  in order to get approval from Franz Joseph was  to create a spa hotel for those who were treated in the spa establishment, were having daily meals at the restaurant of the Casino and were relaxing at the Municipal Park. Building Steel I represented just a small part of the grand plan to turn Vatra Dornei Fair into an European resort. Hence the reason why it was decided for the building to be located  in the  vicinity of these attractions.

Since the early years of operation, the underground was intended for a small treatment center dedicated to important people accommodated on the ground floor and first floor of the hotel. Also in the first years of operation, Steel I gained the title of the most luxurious hotel in the city, due to accomodation and bathing conditions, the hotel being equipped with tiled cabins, marbled pedimentand one or two copper vessels.

From 1896 to 1914, the hotel maintained reputation as the most luxurious hotel in the area, but the title was lost starting with the First World War, when the building was subject to requisition and was intended for the accommodation of the army officers. This caused significant damage to the building, and repair works  occurred as lates as 1924, when bathtubs were also introduced on the underground. During the Second World War, the hotel had the same fate as in the First World War, the difference being that it became seat and office of the of the ZI 180 Military Hospital I command. At the end of the war, being in retreat, the German troops took all valuables from the hotel, as war capture.

Along with post-revolutionary transition, the building was passed into private hands, receiving a new name, Hotel Carol. Currently, the hotel is a historical monument of national interest, also considered after more than 110 years to be one of the best accommodation in Vatra Dornei city. One of the most important events hosted by Hotel Carol during its activity is the accommodation of the royal suiteof Crown Prince, Voivode Mihai of Alba Iulia, in 1937, and on September 15th and 16th, 1941, the Royal suite of King Mihai I and the Queen Mother Elena of Romania.

* Țaranu, Petru „Memoria Dornelor, Vol. III, Stațiunea Balneoclimaterică”, Ed. Biblioteca Bucovinei, 1999

* Țaranu, Petru, „Memoria Dornelor, Vol. II, Oameni de seamă”, Ed. Țara Fagilor, 1998

* Vlădică, Mircea, „Vatra Dornei, plai mioritic de istorie și legendă, leagăn de credință și cultură bucovineană”, Ed. Napoca Star, 2007

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete