Categorii

Horezu – Perioada postdecembristă

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Potrivit procesului verbal de constituire, acest organism de putere locală avea următoarea compoziţie:

 

– Inginer Glăvan Gheorghe – preşedinte

– Profesor Mazilu Marin – vicepreşedinte

– Inginer Buchen Marius – vicepreşedinte

– Tehnician veterinar Vicşoreanu Ion – secretar

– Profesor Agapi Constantin – membru

– Doctor Călugăru Aurelian – membru

– Preot Sărdărescu Vintilă – membru

– Muncitor Gheorghe Constantin – membru

– Muncitor Avram Aurel – membru

– Economist Trocan Mihaela – membru

– Inginer Stănciuc Radu – membru

– Muncitor Bălăşcuţă Ion – membru

– Inginer Pişu Valentin – membru.

 

În structura organizatorică a CFSN Horezu mai apar lt. col. Dobre Dumitru, responsabil departament Pază şi Apărare, stu­dentul Vochiţa Valeriu, responsabil departamentul Tineret, medicul Mocanu Emilia, responsabil departamentul Ştiinţă şi învăţământ, profesorul Bâscu Alexandru, responsabil depar­tamentul Cultură. Informaţiile privind evenimentele din acea perioadă, rămasă neclară încă, ne-au fost oferite de participanţii la acţiunile de organizare a structurilor provizorii de putere; amintim aici pe Gheorghe Glăvan, primul preşedinte al CFSN din Horezu (vezi şi Anexe, pag 263, 264).

Perioada de vid de putere, până la configurarea instituţiilor provizorii şi a actelor normative care să asigure tranziţia spre noua societate şi spre organismele ei reprezentative şi legitime, a fost una de nesiguranţă, dezorganizare. A fost un cadru pentru circulaţia zvonurilor dintre cele mai fanteziste, privind posibili terorişti care ar fi acţionat în cele mai neaşteptate locuri şi cu mijloace diverse. La sediul instituţiilor şi al întreprinderilor economice se organizau, ziua şi noaptea, „echipe de permanenţă” pentru apărarea împotriva "teroriştilor”. Un aspect important de precizat este acela că au fost scoase la vânzare liberă produsele ascunse populaţiei de către comer­cianţi în timpul regimului comunist, produse care erau vândute speculativ sau folosite exclusiv în scopuri personale. Atrăgeau atenţia, în zilele acelui decembrie călduros al anului 1989, cozile de pe terasa Hanului din Horezu unde se scoseseră la vânzare ţigări ”fine”, cafea, ciocolată şi alte produse ascunse până atunci.

Decretul-Lege nr. 8, din 7 ianuarie 1990, stabilea orga­nizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat. Potrivit acestui act normativ, organele locale ale adminis­traţiei de stat rezolvau, în unităţile în care funcţionau, proble­mele economiei locale, sociale, culturale, de învăţământ, sănă­tate, comerţ, asistenţă socială, muncă, asigurări sociale, finan­ciare, de agricultură, gospodărie comunală şi locativă, drumuri, edilitar-gospodăreşti, transport local şi altele stabilite de lege. pnn organele şi unităţile de specialitate care le erau subor­donate.2 Potrivit aceluiaşi act normative, la oraşe (aşa cum era și cazul Horezului), organele puterii de stat erau constituite din 1 Primar, 1 secretar şi 3 membri. Primul primar al Horezului după căderea administraţiei comuniste, numit pe baza actului legislativ amintit, a fost profesorul Nicolae Buşe. Potrivit martorilor acestuia, desemnarea sa în această funcţie s-a făcut în urma unui referendum organizat de Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională din localitate, acţiune despre care a aflat după desfăşurarea ei. "Frământat de impactul social şi politic al momentului istoric trăit de români, am acceptat această funcţie încurajat şi de sprijinul dl. Marin Mazilu, preşedintele CPUN din localitate şi personalitate apreciată a oraşului, pentru a contribui la stabilitatea evenimentelor ce se derulau cu rapiditate la nivelul oraşului", mărturisea primul primar al Horezului postcomunist.

Vom urmări în continuare evoluţia localităţii, stabilind ca etape principale mandatele de primari din perioada postdecembristă. Vom începe această prezentare cu perioada în care s-a aflat în fruntea Primăriei Horezu Ionel Dragu, având în vedere faptul că Nicolae Buşe a fost înlocuit în vara anului 1990, dar va reveni la finalul anului 1991 la conducerea Primăriei, unde va avea trei mandate.

 

Note bibliografice

1.Sorin Oane. Valentin Ciocan, Istoria Consiliului Judeţean Vâlcea. Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2008, p. 112.

2.Monitorul Oficial al României nr. 4 din 8 ianuarie 1990.

 

Sursa: Valentin Ciocan, Vetuța Ciocan – Istoria Horezului, Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2012, p. 63-66.

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete