Categorii

Horezu – Etapa Nicolae Bușe (1992-2004)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

Alegerile locale din anul 1996 aduceau un nou mandat de primar lui Nicolae Buşe, iar consiliul local, constituit la data de 16 iunie 1996 din 17 membri, avea următoarea componenţă:

 

 • Băra Constantin – PDSR
 • Diaconu Gheorghe – PDSR
 • Jinga Moise – PDSR
 • Socea Elena – PDSR
 • Pîrvoiu Gheorghe – PDSR
 • Bîscu Stelian – PDSR
 • Iliescu Cristinel – PDSR
 • Ispir Ionel – PDSR
 • Sorici Constantin – CDR
 • Cojocaru Marius – CDR
 • Şodolescu Gheorghe – CDR
 • Onac Ovidiu – USD
 • Tomescu Gabriel – USD
 • Sandu Iulian – PSM
 • Sărdărescu Vintilă – PAC
 • Ţambrea Eugen – PS
 • Popa Nistor-PUNR.2

 

Viceprimar al oraşului Horezu, pentru perioada 1996 – 2000, a fost ales Bîscu Stelian. În cadrul Consiliului Local Horezu au funcţionat trei comisii de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrare a domeniului public şi privat, agricultură, gospodăria comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement; Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

În anul 2000, alegerile locale din Horezu au fost mult mai animate decât cele anterioare. Au participat la aceste alegeri cu liste de candidaţi, pentru Consiliul Local precum şi pentru Primirie, 15 formaţiuni politice, la care s-au adăugat 2 Candidaţi independenţi. Pentru funcţia de Primar s-au confruntat, în turul al doilea, inginerul Gheorghe Niţă – ApR şi Profesorul Nicolae Buşe – PDSR. Confruntarea electorală a fost câștigată de Nicolae Buşe, care primea un nou mandat de primar. Consiliul Local al oraşului Horezu a fost constituit din 17 membri şi avea următoarea componenţă:

 • Diaconu Gheorghe – PDSR
 • Bîscu Stelian – PDSR
 • Moise-PDSR
 • Comănescu Valerian – PDSR
 • Bogorodea Marcel – PDSR
 • Stoica Marian – ApR
 • Niţă Gheorghe – ApR
 • Pîrvoiu Gheorghe – ApR
 • Broscuţeanu Crinu – ApR
 • Ciocan Vetuţa – PRM
 • Hera Măriuca – PRM
 • Popescu Mihail – PUR
 • Niţu Constantin – PUR
 • Sorici Constantin – PNL
 • Fârtat Ilie – PNL
 • Teodorescu Marian – CDR
 • Tomescu Gabriel – PD.3

 

Pentru funcţia de viceprimar al oraşului Horezu a fost aleasă Vetuţa Ciocan. Potrivit Legii nr. 215. din 2001, privind administraţia publică locală, viceprimarul nu mai făcea parte din Consiliul Local. Ca urmare, Vetuţa Ciocan rămânând în funcţia de viceprimar, a demisionat din Consiliul Local, locul ei fiind completat de inginerul Ion Burechea – PRM.

Principalele realizări ale perioadei în care Nicolae Buşe s-a aflat la conducerea administrației locale din Horezu au fost:

– Reconstituirea drepturilor de proprietate asupra tere­nurilor de cultură, păduri sau case, care în virtutea unor pre­vederi legale anterioare au fost confiscate. A fost o acţiune care a început înca din primăvara lui 1990, cu terenurile din staţiunea pomicolă Horezu.

– Alimentarea cu apă potabilă a satelor Tănaseşti, Ifrimeşti, Urşani, Romanii de Sus, Sălişte, Romanii de Jos, Gulimani. Lucrarea a fost finalizată în anul 1997.

– Începerea lucrărilor de construire a spitalului oră­şenesc Horezu, obiectiv necesar pentru locuitorii din Horezu, dar şi pentru cei din localităţile învecinate. Lucrarea a fost finalizata târziu( 2010 – 2011), datorită lipsei resurselor financiare.

– Începerea lucrărilor de construire a noului local al Liceului Constantin Brâncoveanu. Şi acest obiectiv s-a derulat pe o perioadă întinsa din cauza lipsei resurselor financiare.

"Aducţiunea de apă, spitalul şi liceul constituie adevă­rate capodopere arhitectonice ale zonei, vitale pentru viața oamenilor acestei zone mirifice, acestui mândru cuib de rându­nică aşezat la poale de Carpaţi, după cum spunea Al. Vlahuţă în România Pitorească ". Afirmaţia aparţine fostului primar Nicolae Buşe.

Au fost construite, în diferite puncte ale oraşului, poduri din beton, dintre care amintim:

-podul de pe strada Mihai Eminescu, peste râul Urşani, ce face legătura între cartierele din zonă;

-podul din punctul „Sărsan” ce face legătura între Bârzoteni, terenurile agricole şi islazul Horezu, peste râul Luncavăţ;

– podul spre Bivolărie, din Romani de Jos, ce face egătura între strada Romani şi Bivolărie, peste râul Romani.4

 

Note Bibliografice

 

1.Arhiva Primăriei Horezu, Dosar nr. 2/1993, fila 1.

2.Arhiva Primăriei Horezu, Dosar nr. 1/1996.

3.Arhiva Primăriei Horezu, Dosar nr. 1/2000.

4.Informaţiile au fost obţinute în urma discuţiilor cu Nicolae Buşe, fost Primar al oraşului Horezu în perioada 1991-2004.

 

Sursa: Valentin Ciocan, Vetuța Ciocan – Istoria Horezului, Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2012, p. 68-71.

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete