Categorii

Horezu – Etapa Ionel Dragu (1990-1991)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

De asemenea prefecturile şi primăriile asigurau menţinerea ordinii publice apărarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti, prin ^ anele de ordine publică legal constituite.1 Potrivit acestei legi primăria Horezu a funcţionat cu 1 primar, un viceprimar, un secretar şi patru membri, care formau Biroul Executiv, numiţi toţi prin decizii ale prefectului judeţului Vâlcea. Primar al Horezului a fost numit inginerul Ionel Dragu, iar viceprimar era numit Ţambrea Eugen. La nivelul Primăriei a fost organizat şi un Consiliu de administraţie, din care făceau parte, pe lângă membrii Biroului Executiv, conducătorii instituţiilor publice şi ai unităţilor economice de pe raza oraşului. S-a trecut la aplica­rea măsurilor care urmăreau trecerea la societatea cu caracter democratic, la proprietatea privată, economia de piaţă, îmbună­tăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor. Concomitent cu orga­nizarea activităţilor economice şi a instituţiilor potrivit noilor orientări, au fost înregistrate realizări în domeniul infrastruc­turii localităţii, în special construcţia unor poduri de importanţă imediată. Sunt de amintit podul peste râul Luncavăţ, în puctul ”la Sărsan”, podul peste pârâul Râmeşti, care permite legătura între Râmeşti şi Olari. Primarul Ionel Dragu a hotărât mutarea locului de desfăşurare a târgului săptămânal, din centrul oraşului, chiar în faţa bisericii vechi, în zona depozitu­lui de material construcții de pe strada C. Brâncoveanu şi apoi în spaţiul în care se află astăzi. Trebuie menţionat faptul că Pentru târgul de cereale a fost stabilit un spaţiu în zona Treapt, unde se află şi astăzi. Au fost începute activităţile care vizau alimentarea cu apă a satului Olari, realizându-se proiectul tehnic privind această investitie.2

 

În septembrie 1991, Ionel Dragu a demisionat şi a fost numit primar Nicolae Buşe, cel care s-a ocupat de organizarea alegerilor din anul 1992.

 

Note bibliografice

1. Monitorul. Oficia! al României nr. 92 din 20 iulie 1990.

2.Informaţiile au fost obţinute în urma discuţiilor purtate cu Ionel Dragu, fost Primar al oraşului Horezu în perioada 1990-1991.

 

 

Sursa: Valentin Ciocan, Vetuța Ciocan – Istoria Horezului, Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2012, p. 52-56.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete