Categorii

Horezu – Etapa Ilie Fârtat (2012-2013)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

Consiliul Local Horezu rezultat în urma acestor alegeri a fost validat în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2012 în următoarea componenţă:

 

 • Andreescu Elena – USL (PSD);
 • Ciucă Gheorghe – PPDD Drăgănescu Dumitru – USL (PC);
 • Drăgulete Valentin – PDL;
 • Gânju Mircea – UNPR:
 • Iliescu Sorin – USL (PNL);
 • Mocanu Emilia – USL (PNL);
 • Niţu Constantin – PDL;
 • Ogrezeanu Gheorghe – USL (PSD);
 • Popa Constantin – PDL;
 • Popescu Cristian – USL (PSD);
 • Puşera Cristinel – USL (PSD);
 • Sărdăroiu Vasile Ovidiu – USL (PNL);
 • Simtea Gheorghe – PDL;
 • Tănasie Elena – PDL.

 

Viceprimar al oraşului Horezu a fost ales Popescu Cristian – USL.

Noua conducere administrativă a oraşului Horezu îşi propune ca principale obiective pentru anul 2012 :

 

1.Continuarea şi finalizarea implementării tuturor pro­iectelor cu finanţare europeană aflate în derulare, atât cele în care Consiliul local şi primăria sunt solicitanţi, cât şi cele în care avem statut de parteneri. Dintre acestea amintim:

-Proiectul „Promovarea produselor şi a evenimentelor tu­ristice specifice din zona depresionară Horezu, pentru dezvolta­rea şi consolidarea turismului în Nord-Vestul Judeţului Vâlcea”;

– Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambula­toriului de la Spitalul orăşenesc Horezu”;

– Subproiectul „Centru de zi pentru copii, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”;

-„Modernizare drum de interes local Romanii de jos – Romanii de sus – Săliştea, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”;

-Înlocuirea cazanelor alimentate cu CLU cu cazane pe biomasă de 2 Mw pentru eficientizarea sistemului de încălzire al oraşului Horezu”;

-„Rolul şi implicarea autorităţilor locale în creşterea ratei ocupării forţei de muncă”, proiect derulat prin Programul eu­ropean INTERREG IV C SOLIDAR CITY, Primăria oraşului Horezu fiind partener alături de alţi 11 participanţi din Europa.

2.Continuarea tuturor proiectelor în care solicitant este Asociaţia „Depresiunea Horezu” sau alte organizaţii neguver­namentale din oraşul Horezu.

3.Urmărirea îndeaproape a proiectelor aflate în evaluare: „Amenajare incintă târg Cocoşul de Hurez”, „Amenajare camping în oraşul Horezu” şi „Dotarea Centrului de informare şi promovare turistică Horezu”.

4.Asigurarea cofinanţării programului de dotare cu apara­tură medicală şi modernizarea centralei termice a Spitalului orăşenesc, prin transformarea acesteia de pe combustibil lichid

biomasă precum şi finanţarea şi funcţionarea în condiţii eficiente a structurii Primiri Urgenţe.

5.Stoparea risipei în cheltuirea banului public şi gestio­narea judicioasă a bugetului local. Efectuarea unor studii şi găsirea unor soluţii pentru reducerea cheltuielilor materiale şi cu serviciile, atât la instituţia primăriei cât şi la unităţile de învăţământ, sănătate, Casa de cultură, bibliotecă, creşă şi societatea comercială din subordinea Consiliului local.

6.Asigurarea transparenţei decizionale pe baza principiilor informării, consultării şi participării active a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri, trimestrial prezentând rapoarte de acti­vitate în cadrul adunărilor cetăţeneşti. Pentru îmbunătăţirea sis­temului de comunicare şi de consultare, vor fi folosite în conti­nuare canalele cunoscute: presă, televiziunea locală, editarea şi distribuirea unor materiale informative şi aplicarea unor chestionare. Se va insista cel mai mult pe activitatea Grupurilor cetăţeneşti şi a delegaţilor săteşti, ca pârghii de legătură între administraţie şi cetăţean.

7.Continuarea lucrărilor la clădirea noului sediu al Consiliului local şi Primăriei Horezu.

8.Susţinerea de către administraţia publică locală a unui sistem de burse şcolare care să motiveze învăţământul perfor­mant şi să susţină elevii aflaţi în dificultate.

9.Refacerea infrastructurii rutiere şi pietonale, atât în zona urbană cât şi cea rurală. În acelaşi timp, pe tronsoanele unde se vor executa lucrări de reabilitare a străzilor, trotuarelor şi a drumurilor, pentru a evita desele străpungeri ale carosabilului, vor fi executate lucrări de reabilitare a reţelelor termice, de apă şi canalizare.

10.Executarea lucrărilor de reparaţii şi igienizări la toate unităţile şcolare de pe teritoriul oraşului, aprovizionarea cu combustibil pentru perioada de iarnă şi pregătirea deschiderii anului şcolar 2012-2013 în condiţii optime.

11.Executarea lucrărilor de reparaţii şi revizii tehnice în toate centralele termice din oraş (CT1,CT2, Grupul şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Grădiniţă, Spital, Primărie, Seră) şi aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece.

12.Asigurarea ordinii, liniştii publice şi siguranţei cetăţe­nilor printr-o colaborare continuă cu organele de poliție și jandarmerie, inclusiv prin organizarea și funcționarea efectivă a poliției locale.

13.Îmbunătățirea relaţiilor de colaborare cu toate institu­ţiile din oraş: învăţământ şi educaţie, cultură, culte, finanţe pu­blice, justiţie, şomaj şi ocuparea forţei de muncă, precum şi cu societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile negu­vernamentale.

14.Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea principalelor evenimente din viaţa oraşului: manifestările prilejuite de „Zilele oraşului” 05 – 09 septembrie, Colindul Sfânt şi Bun”, Pomul de Crăciun, Revelionul.

15.Asigurarea elementelor decorative tradiţionale pentru balcoanele blocurilor (ceramică decorativă şi aranjamente florale).

16.Amenajarea unui loc de joacă pentru copii şi a spa­ţiului aferent fostei Şcoli Generale Ifrimeşti.1

Astăzi, oraşul Horezu îşi caută o nouă identitate în noul context socio-economic şi politic al ţării precum şi în condiţiile statutului de oraş al unei ţări membre a Uniunii Europene, păstrându-şi cu grijă istoria, tradiţiile şi meşteşugurile tradiţionale.

 

Note Bibliografice

1.Informaţiile au fost obţinute în urma discuţiilor cu Ilie Fârtat, Primar al oraşului Horezu ales în anul 2012.

 

Sursa: Valentin Ciocan, Vetuța Ciocan – Istoria Horezului, Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2012, p. 76-80.

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete