Categorii

„Gala Mărțișorului” – Sărbătoarea culturii populare (Cozia-Călimănești, 14-15 martie 1998 )

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

         "palmares"   A doua zi (15 martie) a avut loc colocviul: „Viitorul tradiției populare și al artei de amatori din Vâlcea”. În acest context s-a prezentat documentarul Palmares ’96 – ’97 (Râmnicu Vâlcea, 1998), realizat pe baza “Buletinului etnocultural”, editat de CJCVTCP Vâlcea în anii 1996 – 1997, şi prefaţat de editorialul Patrimoniu şi creativitate, semnat de directorul instituţiei, Gheorghe Deaconu, şi s-a lansat Oferta culturală a CJCVTCP Vâlcea – Tradiția creatoare de valori – un program pentru anul 2000, care stabileşte un obiectiv strategic: „Continuând tradiţiile cele mai valoroase din activitatea sa de trei decenii, CJCVTCP Vâlcea îşi propune ca, în perspectiva anului 2000, să-şi redobândească statutul său definitoriu, pe care l-a întemeiat încă din anii ’60 – ’70, acela de atelier de creativitate culturală, dar care să funcţioneze la parametri noi în ceea ce priveşte perspectiva, strategia şi metodologia demersului cultural.” Anul 1998 – al 30-lea în existenţa instituţiei – va fi un an de referinţă pentru optimizarea activităţii de cunoaştere, conservare şi promovare a tradiţiilor şi valorilor etnoculturale."tradiția" Concretizând oferta culturală-cadru, oferta anului 1998 se constituie din 10 programe culturale: „Să ne întoarcem la izvoare!” – program pentru renaşterea culturală a satului, program concretizat în ciclul de manifestări etnoculturale „Vetre vâlcene”; „Şcoala tradiţiei populare” – program de transmitere şi cultivare a tradiţiei şi creaţiei populare în rândul tinerei generaţii, program concretizat în concursurile „Pridvorul tinereţii” şi „Pom tânăr”; „Ţara Loviştei – zonă etnoculturală de interes naţional” – program de cunoaştere, conservare şi valorizare a patrimoniului viu din Ţara Loviştei, materializat în manifestarea „Comorile Loviştei”; „Animatorii” – program pentru revitalizarea activităţii aşezămintelor culturale, program gravitând în jurul Concursului artistic „Tinereţe fără bătrâneţe”; „De la teatrul popular la teatrul modern” – program de revigorare a mişcării teatrale de amatori, derulat în jurul Concursului „Constantin Popian”; „De la hora satului la spectacolul coregrafic” – program de cultivare a dansului popular, atât ca fapt de viaţă folclorică, la hora satului, cât şi ca act cultural, pe scenă, program concretizat în Concursul „Hora noastră din străbuni”; „Vâlcea artistică” – program de stimulare şi promovare a creaţiei în genurile artei culte, centrat pe festivalul cu acelaşi generic şi Concursul de poezie „Dragoş Vrânceanu”; „Banca etnoculturală a Vâlcii” – program de acumualre, tezaurizare şi valorizare a bazei de date şi valori, pentru fundamentarea ştiinţifică şi metodologică a strategiei culturale; „Tradiţii şi valori” – programul editorial al instituţiei, pentru elaborarea şi publicarea unor lucrări de specialitate; „Dialog cultural” – program de creativitate şi performanţă culturală, de afirmare şi promovare a valorilor etnoculturale ale Vâlcei pe plan naţional şi internaţional.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete