Categories
87

„Gala Mărțișorului” – Palmares ’94, premiile culturii populare pe anul 1994, oferta culturală pentru anul 1995

 

"grup"

            Oferta culturală 1995 cuprinde proiectele și programele culturale pentru care „echipa” de specialitate a instituției, numărabilă pe degetele de la o mână – dar nu pe toate! (Gheorghe Deaconu, Maria Constantinescu, Gheorghe Butnaru, Arcadie Mihai) – își asumă responsabilitatea derulării lor în 1995: Colocvii metodice; Vetre vâlcene (în cadrul programului Să ne reîntoarcem la izvoare!), Concursul artistic al așezămintelor culturale „Tinerețe fără bătrânețe”; Concursul grupurilor și interpreților de muzică populară „Doina”; Concursul și festivalul dansului popular „Brâul de aur”; „Comorile Loviștei” (în cadrul programului Țara Loviștei – zonă de protecție etnoculturală de interes național); „Hora costumelor” – Sărbătoarea portului popular; Ziua călușului; Tabăra de culegere și valorificare a dansului popular vâlcean; Sărbătoarea folclorică păstorească „Învârtita dorului”; Târgul de artă populară „Lada de zestre”; Festivalul de folclor „Cântecele Oltului”; Festivalul artistic „La izvorul fermecat” – dialog al artei culte cu tradiția populară; „Rusidava’95”; Festivalul de colinde și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Din moși-strămoși”; Sărbătoarea rapsozilor populari „Gheorghe Bobei”. Această ofertă este susținută de către directorul instituției cu argumentele istoriei, dar și cu obiectivele actualității: „Valorificând experiența acumulată, instituția noastră conturează și pune în aplicare o nouă strategie în domeniul culturii populare, structurată pe direcții convergente: pe de o parte, revigorarea tradiției și creației populare, în starea ei nativă, spontană, ca manifestare firească a vieții spirituale; pe de alta, performarea acestui patrimoniu viu în forme și contexte culturale, promovarea și integrarea valorilor rezultate din dezvoltarea lui creatoare, în circuitul cultural contemporan.” (Gheorghe Deaconu, O instituție pentru viitorul culturii populare, textul introductiv la Oferta culturală 1995).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *