Categorii

Festivalul de Folclor “Cântecele Oltului” (ediția XXV-a, Călimănești și Râmnicu-Vâlcea, 29 iulie – 1 august)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

Transcriem doar una singură, aceea semnată de Constantin CATRINA, unul dintre fondatorii braşoveni ai festivalului: „Festivalul «Cântecele Oltului», de acum cu participare internațională, cred că a rămas statornic, sub veghea voievodului de la Cozia, și datorită spectacolului folcloric inteligent dinamizat cu târguri și expoziții, cu hore și parăzi ale portului popular, cu unduiri de glas bizantin și, nu în ultimul rând, cu simpozioane și colocvii, dezbateri și sesiuni științifice, de la tribuna cărora ni s-au adresat, ediție după ediție, etnologi și etnomuzicologi, scriitori și compozitori…”. Reproducem, de asemenea, un pasaj din textul introductiv, semnat de coordonatorul f e s t i v a l u l u i: «Transplantat» și împământenit în Vâlcea, la Călimănești î…ș, Festivalul «Cântecele Oltului» și-a construit un edificiu    durabil, înălțat   treaptă cu treaptă, coloană cu coloană, construindu-și o arhitectură proprie. Păstrând datele fundamentale inițiale, animatorii culturali vâlceni au elaborat o bază programatică mai cuprinzătoare și mai cristalizată, într-o concepție științifică și o formulă organizatorică funcțională.” (Gh. DEACONU, Cântecele Oltului – 25).

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete