Categorii

Festivalul de Folclor „Cântecele Oltului” (ediția a XXII-a, Călimănești și Râmnicu-Vâlcea, 2-5 august 1990)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

De aceea, o serie din problemele pe care le ridică și din întrebările pe care le implică, unele dintre ele mai așteptându-și încă răspunsul în noul context spiritual, interesează perspectivele generale ale existenței culturii.” În continuare, autorul cronicii-dezbatere formula câteva întrebări vitale pentru viitorul „Cântecelor Oltului”, a festivalurilor similare, pentru valorificarea scenică a folclorului în noua realitate socio-culturală: „Cum se face un festival?”; „Ce și cum valorificăm?”; „Autenticitate sau prelucrare?” (întrebări cu și fără răspuns despre „Cântecele Oltului”, „Albina”, 93, serie nouă, 9, 1990). Asemenea întrebări și-a pus festivalul de la primele ediții, când și-a asumat programatic caracterul de „laborator” al artei spectacoluli folcloric.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete