Categorii

Evenimente petrecute în Râmnicu Vâlcea între anii 1901-1937

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

• „L'industrie Roumanie” publică, în nr. 1-6, rezultatele unei anchete privind „Industria mare”, în cadrul căreia sunt nominalizate şi 53 de întreprinderi cu capital evreiesc, dintre care: …Fabrici de cherestea în judeţul Vâlcea – 1; întreprinderi de produse ceramice în judeţul Vâlcea – 1 (1904, octombrie 23);

• Banca de Scont a României, societate anonimă, pentru comerţul de bancă, Sucursala Râmnicu-Vâlcii, funcţiona pe strada Alexandru Lahovari nr. 2, director Aurel Popescu (1911, octombrie);

• La Liceul „Alexandru Lahovari” a funcţionat cursul inferior cu o secţie reală, completată cu învăţământ pedagogic prin Ordinul Ministerului nr. 73837/ 1913, secţiune care a fost desfiinţată cu înaltul Decret Regal nr. 1453/ 1914 (1913, octombrie 13);

• „Puternica ofensivă germano-ungară pe Văile Oltului şi Topologului face ca trupele inamice să ocupe Râmnicu-Vâlcea (11/25 noiembrie 1916):

• „În oraşul Râmnicu-Vâlcii, s-a organizat un serviciu special pe lângă manutanţa garnizoanei, care se ocupa cu sacrificarea animalelor rechiziţionate pentru alimentarea armatei din zonă” (1916, octombrie 12/25);

• „Populaţia oraşului Râmnic cedează o parte din produsele agroalimentare ce le deţin în folosul armatei române” (1916, octombrie 20);

• „Se încheie procesul-verbal nr. 14, între delegatul Marelui Cartier General al Armatei, potrivit Ordinului nr. 30 din 11 oct. 1916, prin care Sfinţia Sa, Părintele Ioan Panaitescu, predă un potir de argint al Bisericii «Cuvioasa Paraschiva» din oraşul Râmnicu-Vâlcea. Acest potir face parte din tezaurul României la Moscova” (1916, octombrie 25);

• „Se deschide oficial Banca Comercială, societate anonimă, pentru comerţul de bancă, cu sediul pe strada G-ral Praporgescu nr. 9, director I.G. Ianculescu” (1921, octombrie);

• „Şcoala Primară Urbană Mixtă nr. 3, din Râmnicul Vâlcii, a fost înfiinţată la 1 octombrie 1923 şi a început să funcţioneze la 16 octombrie 1923. Nu avea local propriu, stă cu chirie în clădirea de pe strada Lt. Costeanu nr. 3, fostă strada Tabaci. Directorul şcolii era Iosif Andreescu” (1923, octombrie 16);

• „Pe strada Regele Carol I, Dnul Vasile Căpraru deschide restaurantul «Carpaţi». Era situat pe partea dreaptă a «Iazului Morilor», în apropierea «Atelierului mecanic Vizitiu» (1925, octombrie 20);

• „Pe strada Ştirbei Vodă se dă în folosinţă Hotelul şi Restaurantul «La Valea Mureşului», proprietar Ilie Zmeureanu” (1929, octombrie 28);

• „Ia fiinţă Societatea Anonimă Industria Tăbăcăriei, încălţăminte, Exploatare de Păduri, Fabrică de Cărămidă-Teracotă şi Ţiglă, cu sediul pe strada col. Apostol Dumitrescu nr. 70-72, director general Mitică Simian” (1930, octombrie);

• „Artur Handel şi Haus Nerberth pun bazele unui mare depozit de bere, cu firma «Depozitul de bere Lu- ther», situat pe strada Ştirbei Vodă” – clădirea mai există şi azi – (1931, octombrie 13);

• „ Domnul David Melamed pune bazele firmei «Petrolul Vâlcei» pentru comerţul cu petrol şi derivatele sale, cu sediul pe B-dul Tudor Vladimirescu, la podul metalic peste râul Olt (1931 octombrie 6);

• „Gh. P. Iliescu şi Gr. P Iliescu înfiinţează firma «La Gemenii Veseli» pentru comerţ de cârciumă cu tot felul de băuturi spirtoase, cu sediul pe strada Maior T. Popescu nr. 13” (1931, octombrie);

• „Se inaugurează cele două aripi ale Spitalului Judeţean «I. G. Duca». Chirurgia era condusă de dr. P. Iordăchescu, Bolile interne de dr. Al. Hozdoc” (1937, octombrie 10);

• „Se înfiinţează la Râmnicu Vâlcii, Fabrica de Bere «Luther» pentru comerţul cu vinuri cu sucursala pe strada Maior Georgescu nr. 12” (1911, noiembrie);

• „La Teatrul «Adreani» s-a jucat piesa „Domnul Notar»,^ de Octavian Goga” (1915, noiembrie 8);

• „încep primele bombardamente asupra oraşului Râmnicul Vâlcii, pentru ca în ziua de 12 noiembrie oraşul să fie ocupat de armata austro-ungară” (1916, noiembrie 11);

• „Ion I. Ţulucă deschide renumitul hotel şi restaurant «Otelul Mărunţelu», situat pe strada Regele Carol I, în apropierea «Parcului Zăvoiu» şi râul Râmnic (Olăneşti)” (1924, noiembrie 1);

• „Se deschide Banca Căminul Didactic Primar din Râmnicul Vâlcii, cu sediul pe strda General Praporgescu nr. 7, director Iosef Andreescu” (1926, noiembrie 4);

• „Pe strada Mihai Bravu la nr. 2 se deschide Magazinul pentru comerţul de manufactură, galaterie şi mărunţişuri, cu firma «La Papagal». Magazinul era condus de Zoe C. Ştefănescu şi Gabriel D. Fulgulescu” (1927, noiembrie);

• „La Râmnic, se deschide Societatea «Agricola Fonciară» de asigurări generale, cu sucursala pe strada Radu de la Afumaţi nr. 9. Eduard Arsenie era agentul societăţii” (1931, noiembrie);

• „Conducerea Băncii Naţionale a României hotărăşte înfiinţarea unei agenţii la Râmnicul Vâlcii. Operaţiunile financiar-bancare ale agenţiei încep în a doua jumătate a anului 1902, într-un spaţiu închiriat în imobilul de pe strada Traian nr. 158, care după un an, în septembrie 1903, devine proprietatea Băncii Naţionale a României” (1901, decembrie 13);

• „La Râmnic se deschide «Banca Federală Cozia», pentru industrie, cooperativă, operaţiuni de credit şi economie cu instituţiile cooperatiste, cu sediul pe strada Sto- ianovici br. 15” (1915, decembrie 16);

• „Alexandru N. Ionescu, şeful Uzinei Electrice, oferă un premiu de 1.000 de lei pentru pilotul care va doborî primul avion inamic” (1916, decembrie 6);

• ,,La Râmnicul Vâlcii se orga-nizează ample manifestări la care participă întreaga suflare a oraşului pentru a sărbători «Izbânda cauzei noastre drepte şi unirea Bucovinei şi Transilvaniei cu România” (1918, decembrie 6);

• „In luna decembrie încep lucrările de deschidere a străzii care va purta numele lt.col. Gheorghe Hacman, cu o lungime, cu lungime de 395 m şi o lăţime de 8 m.” (1921, decembrie);

• „Se înfiinţează la Râmnic Şcoala Secundară de Fete, gradul III” (1921, decembrie);

• „In sala Teatrului Adriani din Râmnicul Vâlcii, Asociaţia Profeso-rilor Secundari, în colaborare cu elevii Seminarului şi elevele Liceului de fete, au prezentat în scop cultural Comedia în 5 acte« Au- lularia» (Ulcica cu bani) şi «Avarul latin»”(1923, decembrie 30);

• „In sala Teatrului Adriani, Liceul Alexandru Lahovary a pre-zentat comedia farsă în 5 acte „Me- necmi” (Cei doi fraţi gemeni), sub conducerea domnului Constantin Popian” (1928, decembrie 16)

• „Domnul Gh. Vasiliu din Râmnicul Vâlcii pune bazele firmei „ Unirea et Companii” pentru comerţul de desfacerea produselor petroliere, automobile, cauciucuri, accesorii, cu sediul în strada Regele Carol I” (1929, decembrie);

• „La Râmnic începe să funcţioneze «Steaua României», societate de asigurări, cu sediul pe strada Col. Apostol Dumitrescu nr. 16” (1931, decembrie 25);

• „Iorgu Arsenie, consilier comunal, este delegat din partea Oficiului Local de Cură şi Turism, de a conduce lucrările de amenajare a pârtiei de bob de pe dealul Capela” (1936, decembrie 22).

autor: Mihail (Titi) Gherghina

Paginile originale 61-62, în care am publicat selecţia de mai sus, în urmă cu 11 ani, se găsesc în PDF la: https://drive.google.com/file/d/0B-G7vrM7m93sQjdRbm0wbmZ6Tzg/view?usp=sharing

Sursa foto: http://omeka.bjc.ro/omeka/items/show/1841

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete