Categorii

Drăgăşani – Şcoala în perioada contemporană

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

Odată cu creşterea numărului de copii, dar şi a importanţei grădiniţelor în cadrul sistemului de învăţământ preşcolar, au luat fiinţă mai multe instituţii de acest gen. Astfel, în anul 1948 şi-a început activitatea Grădiniţa cu Orar Prelungit, avându-şi sediul în str. N. Bălcescu, nr. 4. Ea s-a mutat apoi, în 1952, pe str. 1 Mai, iar în 1966 – în localul fostei şcoli medii din str. 23 August, datorită nevoii de refacere completă a vechiului local. Din 1980, această grădiniţă a beneficiat de un  nou local, modern, pe str. N. Bălcescu (denumită mai târziu „Sanda Nicoliţă”). Ulterior, s-au mai înfiinţat grădiniţe la Zlătărei, Capu-Dealului, Bârsanu şi Momoteşti. Aceasta din urmă a funcţionat în sediul fostului IAS, clădire care aparţinuse familiei Brătianu. După anul 2006, acest spaţiu a fost recuperat de foştii proprietari, iar grădiniţei i s-a amenajat un alt spaţiu, într-un cartier sudic al oraşului,  funcţionând  tot cu program prelungit.

După consumarea evenimentelor Primului Război Mondial şi după ce economia se restabilise, înregistrându-se un oarecare progres economic, iar populaţia şcolară crescuse semnificativ, s-a pus problema construirii unui alt local de şcoală. Primul autor al iniţiativei a fost Marin Şerbănescu, primarul de atunci al Drăgăşanilor, fundaţia şcolii fiind pusă în anul 1921, pe un teren denivelat, unde se făcuse odinioară cărămidă, pe strada Sf. Ilie, în apropierea imediată a bisericii cu acelaşi nume.

Din registrul de inspecţii al Şcolii Primare Mixte nr. 1, existent în arhiva şcolii, rezultă că această şcoală exista încă din 1899, cu un local nesatisfăcător, închiriat de comună, dar nu se specifică la ce adresă (strada). Şcoala intrase în funcţiune în 1923, aşa cum rezultă din însemnarea lăsată în matricola şcolară de către institutorul Alexandru Zugrăvescu: „nefiind loc pentru clasa I-a şi a III-a la şcoala de băieţi (din piaţă, amintită mai sus), aceste clase au funcţionat în noul local din strada Sf. Ilie, sub direcţiunea lui N. A. Ilie”. Era  o şcoală mixtă, de băieţi şi fete, cu denumirea nouă de „Şcoala Mixtă nr. 1 Drăgăşani”. Această şcoală, numită la început „Sf. Ilie”, fiind mai întâi  un „satelit” al şcolii de băieţi din piaţă, va deveni, după 1944, Şcoala generală nr. 1 ”Nicolae Bălcescu”. Circumscripţia şcolii cuprindea şi cartierul Bârsanu, din partea de nord a oraşului, care va beneficia de un local propriu mult mai târziu (1963). Întrucât clădirea a fost ridicată pe un teren de umplutură, neavând fundaţia şi temelia durabile, precum şi din cauza tasărilor, au apărut de timpuriu numeroase fisuri în zidărie, construcţia necesitând renovări şi consolidări repetate: în 1940 – înainte de cutremurul din noiembrie, apoi în noiembrie al aceluiaşi an, după cutremur. Cu unele consolidări, şcoala a mai funcţionat în acest sediu până în anul 1952, când directorul Ion Moreanu a dispus lucrări de consolidare. Cutremurul din 1977 i-a pecetluit soarta,  clădirea fiind demolată. Noul local, modern, cu 24 săli de clasă şi laboratoare, s­-a ridicat între 1977-1980, pe strada Oltului (actualmente, str. Sanda Nicoliţă), noua denumire fiind dată în memoria primarului cu acest nume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Şcoala de Ucenici. Bazele acesteia s-au pus în anul 1921, într-o adunare generală a meseriaşilor patroni din Drăgăşani, convocaţi de institutorul N. P. Ceauşeanu. Scopul ei era „de a ridica calitatea meseriaşului român şi de a duce, implicit, la dezvoltarea industriei naţionale”, cum  arată o dare de seamă întocmită de conducerea acestei şcoli mai târziu. Cursurile se deschid la 20 decembrie 1921, cu două clase, formând două secţii:  una – complementară, de curs primar, pentru analfabeţi şi adulţi şi cu un curs elementar neterminat, pentru „întârziaţi” – cei care aveau nevoie de completarea cunoştinţelor elementare; alta – industrială, pentru cunoştinţe elementare în legătură cu pregătirea profesională în domeniu. Cursurile urmau să se ţină seara între orele 19.00-21.00, în localul şcolii de băieţi din piaţă. Majoritatea elevilor proveneau din mediul rural, drumul lor spre oraş fiind impulsionat de lipsa de pământ şi de perspectivele mai bune oferite de învăţarea unei meserii. Din documentele păstrate în arhivă, rezultă că şcoala  a întâmpinat mari dificultăţi materiale, cauzate de lipsa fondurilor, de ignorarea şi reaua voinţă a multor patroni, de frecventa lor schimbare şi de frecvenţa neregulată la cursuri, fapte care au condus la slaba pregătire a  ucenicilor.

Şcoala de Fete de pe strada Carol (fostă 1 Mai), a fost construită în 1924 şi refăcută cu noi adăugiri de spaţiu, în anii1968-1969. Corpul vechi al şcolii, cel din 1924, a fost afectat de cutremurul din 1977, fapt ce a determinat refacerea şi mărirea întregului ansamblu, în 1993. Construcţia din 1924 (cu patru săli de clasă, un hol şi două cancelarii),  a fost donaţia familiei Gheorghe şi Elena Luculescu, în memoria fetiţei lor – „Geta”, decedată prematur, la vârsta de  şase ani. Începând din anul 1927, şcoala a funcţionat sub denumirea de „Şcoala Primară de Fete GETA”,până în anul 1947. După această dată, şcoala şi-a schimbat numele de mai multe ori: Şcoala Elementară „1 Mai” (1948-1954), Şcoala de 7 Ani „1 Mai” (1954-1964), Şcoala Generală de 8 ani „1 Mai” (1964-1970), Şcoala Generală de 10 ani, nr. 2 (1970-1987), Şcoala cu Clasele 1-VIII nr. 2 (din 1987).

Din 1927, Şcoala Generală nr. 3 Zlătărei va funcţiona într-un local nou, cu două săli de clasă şi cancelarie. In 1956, i se mai adaugă încă două săli de clasă, iar în 1972 – un laborator şi două ateliere. Şcoala a evoluat lent: de la un învăţător suplinitor cu 33 de elevi în 1893, doi învăţători în 1912 (între care şi Gh. Fira, folcloristul) şi 4 învăţători în 1934. De la 1 septembrie 1949, şcoala s-a dezvoltat prin înfiinţarea ciclului II elementar de 7 clase (ca efect al reformei învăţământului din 1948), ajungându-se, într-o perioadă scurtă, la 16 cadre didactice şi 260 elevi.

Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi s-a înfiinţat în 1938. În zilele de 21-23 ianuarie 1941, două companii de la şcoala de subofiţeri jandarmi din Drăgăşani, au participat la înăbuşirea rebeliunii legionare. În aprilie 1944, şcoala, având un efectiv de 995 de elevi, a fost detaşată la Bucureşti, cu misiunea de a păzi obiectivele şi instituţiile evacuate din calea bombardamentelor anglo-americane. La 23 August 1944, efectivul şcolii s-a aflat sub tirul bombardamentelor din parcul Cişmigiu; cu această ocazie, s-au înregistrat primele victime din  rândul elevilor. În zilele de 25-27 august 1944, elevii şcolii au participat la luptele de la Băneasa. În septembrie 1944, şcoala  de subofiţeri jandarmi este desfiinţată, iar mai târziu (1945-1946), ea va fi predată unei unităţi sovietice de moto-mecanizate.

În perioada 1947-1949, în cazarmă se instruieşte batalionul 8 al MAI de la Timişoara, iar la 30 iunie 1949, Batalionul 8 de Securitate de la Timişoara îşi mută aici reşedinţa. În anii 1949-1956, batalionul a acţionat la ordin, în munţii Făgăraşului şi Mehedinţilor, pentru neutralizarea partizanilor români care se opuneau regimului comunist. Desfiinţată în 1956, unitatea va fi reînfiinţată în anul 1957. În 1960, cazarma se transformă în Centrul de Instrucţie  şi Operaţii de Miliţie, având ca scop pregătirea subofiţerilor de miliţie. În 1964, batalionul de securitate va fi reînfiinţat, activând aici până în 1978, când va fi mutată, aproape total, la Bucureşti. În perioada 1978-1989, aici a funcţionat Centrul de Instrucţie a Trupelor de Securitate. În 1990,   s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie Jandarmi Drăgăşani, care a funcţionat până la 24 ianuarie 2000, când s-a reînfiinţat, purtând numele întemeietorului jandarmeriei române: Grigore Alexandru Ghica.

După 1989, la Şcoala  Generală nr. 3 Zlătărei (intrată în componenţa administrativă a oraşului, odată cu comuna Zlătărei), s-au executat modernizări şi dotări însemnate. Din păcate, însă, starea demografică în necontenită scădere şi tendinţa localnicilor de a-şi duce copiii la şcolile din oraş, a făcut ca în anii 2000, populaţia şcolară să se reducă simţitor. Acelaşi fenomen avea să se petreacă  şi cu şcolile din cartierele Capu Dealului, Valea Caselor şi Colonia Rudari, în pofida faptului că se ridicaseră spaţii corespunzătoare procesului de învăţământ. Mai multe şanse au avut şi mai au încă şcolile Momoteşti şi Bârsanu, unde  fucţionează şi clase gimnaziale, iar populaţia şcolară este încă stabilă sub aspect numeric.

Gimnaziul „Unirea”. Unirea cea mare din 1918 a creat premisele dezvoltării social-economice, fapt de care a beneficiat şi oraşul Drăgăşani, situaţie concretizată printr-un reviriment comercial şi meşteşugăresc important. Micii meseriaşi şi negustori îşi dădeau copiii la şcoală cu scopul unei ascensiuni mai uşoare în aparatul de stat sau spre vârfurile burgheziei. In lipsa unei şcoli de nivel mediu în târgul lor, îi duceau pe tineri la Slatina, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea sau Craiova.

Se simţea nevoia înfiinţării unui gimnaziu sau chiar a unui liceu, şi la Drăgăşani, mai cu seamă că astfel de instituţii şcolare luaseră fiinţă în toate oraşele mai mari din provincie. În urma numeroaselor insistenţe din partea locuitorilor oraşului şi a celor din comunele vecine, Ministerul Instrucţiuniii Publice aprobă, în acelaşi an, înfiinţarea gimnaziului din Drăgăşani. Ca ecou al actului istoric de la 1 decembrie 1918, gimnaziul a primit numele de „Unirea”. În evoluţia sa, instituţia de care ne ocupăm a cunoscut următoarele etape şi statute: gimnaziu (1919-1944), liceu  (1944-1948), şcoală elementară (1948-1953), şcoală medie de 10 şi de apoi de 11 ani  (1953-1965), liceu de cultură generală (1965-1974), liceu real-umanist (1974-1977), liceu industrial (1977-1990), liceu teoretic (1990-1997); începând cu anul 1997, instituţia se numeşte Colegiul Naţional „Gib. I. Mihăescu”.

Gimnaziul „Unirea” şi-a început activitatea la 28 octombrie 1919, în localul şcolii primare din Piaţa Republicii. Actul care atestă înfiinţarea gimnaziului, este procesul verbal din 27 octombrie 1919 al consiliului profesoral, din care rezultă existenţa localului, a mobilierului şi a numărului de elevi cerut de regulament. Activitatea gimnaziului a început cu două clase de elevi, una bugetară şi altă extrabugetară, în total – 114 elevi, proveniţi în special din comunele vecine. Primul director al şcolii, a fost preotul Gheorghe Sachelarie (1919-1928), urmat de Vasile Vermeşanu (1928-1938), Dumitru Guşetoiu (1938-1939), Ion Lungu (1939-1940), Iulian Matei (1940-1941), Ion Lungu (1941-1943), Ion Negreanu (1943-1944), Gheorghe Popescu (1944, 3 luni), Iulian Matei (1944-1945), Victor Mateevici (1945-1946), Raul Barbescu (1946-1948).

Denumirile purtate de şcoală, au fost următoarele: „Liceul Brătianu” (din 1944), Liceul „Gheorghe Gheorghiu-Dej”.Începând cu anul şcolar 1944-1945, gimnaziul a devenit liceu teoretic. În 1948, el va căpăta denumirea Liceul „Gheorghe Gheorghiu-Dej”.În toamna aceluiaşi an, instituţia se transformă în Şcoala Medie Tehnică Viticolă, ca efect al noii Legi a învăţământului, avându-se în vedere specificul local al economiei zonei. Între 1948-1953, în Drăgăşani nu a mai funcţionat liceu teoretic. Abia în 1953, se înfiinţează Şcoala Medie de 10 ani, care va funcţiona în acelaşi local unde în urmă cu 55 de ani fuseseră puse bazele gimnaziului „Unirea” (adică, în clădirea donată de fraţii Niculescu!).

Începând cu anul şcolar 1956-1957, s-a dispus trecerea la învăţământul de 11 clase. Întrucât localul său devenise neîncăpător, sediul liceului se va muta în localul fostei şcoli profesionale de fete „Laura Simulescu”, unde va funcţiona până în 1963, iar după acest an, în sediul cel nou construit lângă spital, pe strada Bagdasar, purtând denumirea Liceul de Cultură Generală(apoi, celelalte denumiri notate mai sus). În 1977, el s-a transformat în Liceul Industrial, cu două trepte (prima cuprindea clasele a IX-a şi a X-a, iar treapta următoare – celelalte două clase: a XI-a şi a XII-a). Intrarea sau admiterea în prima treaptă, se făceau pe baza unei examinări numite „probă de verificare a cunoştinţelor”, prin care, însă, un candidat putea accede şi cu media unu! Admiterea în treaptă a II-a impunea condiţia obţinerii mediei minime de 5

Începând cu anul şcolar 1980-81, clasele primare şi gimnaziale ale liceului (industrial, cum se numea atunci) au trecut, împreună ca o parte din cadrele didactice şi cu dotările de laborator, la şcoala „N. Bălcescu”, la liceu rămânând numai clasele IX—XII şi seralul. Tot atunci, s-a ridicat clădirea unui nou internat în curtea liceului, iar în imediata vecinătate s-a construit o clădire destinată atelierelor, cu cheltuiala Uzinei mecanice din localitate, care devenise patronul liceului, potrivit legilor din vremea aceea. Specializările profesionale ale elevilor de la Liceul industrial, au fost strungăria şi tehnica extragerii petrolului. Liceul avea o dublă subordonare: faţă de Ministerul Învăţământului şi faţă de MICM (Ministrul Industriei Construcţiilor de Maşini), situaţie care  a durat din 1977 până în anul 1989. După această dată, liceul a revenit la vechea  titulatură de Liceul Teoretic, iar din 1997 a căpătat statut de colegiu naţional, cu denumirea „Gib Mihăescu”.

Şcoala Medie Viticolă a fostînfiinţată la 1 septembrie 1948, în temeiul Legii reformei învăţământului, prin desfiinţarea liceului teoretic, iar sediul şcolii va fi cel în care funcţionase gimnaziul „Unirea” – local modern, ridicat şi inaugurat în 1924, păstrat şi astăzi ca proprietate a Grupului Şcolar „Brătianu”, urmaşul fostei Şcoli de Agricultură de la Grădinari.

Începuturile acestei şcoli viticole a fost destul de modest şi de greu. Cei 134 de elevi, viitori profesionişti în viticultură, îndrumaţi de cele 13 cadre didactice, aveau o bază materială (teren pentru practică şi unelte) mai mult decât modestă. Din acest motiv, s-a convenit ca lucrările practice să fie făcute la Staţiunea de Cercetări Viticole din localitate.De-a lungul anilor, instituţia a purtat următoarele denumiri: Şcoala Medie Tehnică Viticolă (1948-1955), Centrul Şcolar Agricol (1955-1966) – cu secţiile: horticultură, contabilitate agricolă şi tehnică agricolă, începând cu anul şcolar 1964-65, când Centrul Agricol Şcolar Drăgăşani s-a unit cu Centrul Şcolar Agricol Voiceşti (Grădinari); Liceul Agricol(de la 1 septembrie 1966), cu două profiluri: horticultură, contabilitate şi merceologie agricolă. Începând din 1970, la Liceul Agricol se afiliază şi Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli, beneficiind de un sediu nou, în imediata apropiere a Staţiunii de Maşini şi Tractoare, care o şi patrona. De-a lungul anilor, în cadrul liceului a mai funcţionat şi o şcoală profesională de vinificaţie – singura şcoală din ţară cu acest profil, care a pregătit vinificatori pentru întreprinderile de vie şi vin din toată ţara; Liceul Agroindustrial, din anul şcolar 1975-76. Meseriile în care se pregăteau elevii, erau următoarele: horticultură, contabilitate agricolă şi preparatori de băuturi alcoolice şi răcoritoare. Şcoala a fost dotată corespunzător, cu material didactic, tractoare şi utilaje agricole şi cu 9,5 ha teren arabil pentru efectuarea practicii. O parte însemnată din aplicaţiile practice, se desfăşura în sectoarele de producţie şi cercetare ale Staţiunii Experimentale Viticole care patrona şcoala.

În prezent, liceul dispune de o mare bibliotecă (peste 20000 de volume) cu cărţi de specialitate. Odată cu trecerea la învăţământul obligatoriu de 10 clase, activitatea acestui liceu a crescut considerabil, fiind reflectată în sporirea numărului de elevi şi de clase în profil agricol, economic şi mecanic. Munca instructiv-educativă a fost condusă şi organizată de  următorii directori: ing. Gheorghe Leonida (1948-1951), ing. Amzu Ilie (1951-1958), ing. Iacob Emil (1958-1969), ing. Popescu Napoleon (1969-1971), prof. Pavel Gheorghe (1971-1984), ing. Condei Ana (1984-1986), prof. Binişor Dan (1987-1990), prof. Constantin Matei (1990-1998), prof. Binişor Dan (1999-2009), prof. Vătafu Tiberiu (din 2009).

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete