Categories
69

Dr. ing. Mihai Sporiş

 

Se remarcă în viaţa publică, fiind ales consilier judeţean pentru Judeţul Vâlcea în perioada 1992-2008, unde a îndeplinit diverse însărcinări: preşedinte de comisii (Comisia de Cultură, Comisia pentru Relaţii cu Societatea Civilă şi Relaţii Externe), membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, reprezentant al Consiliului Judeţean pentru Adunarea Regiunilor Europei, în Comisia pentru Cultură şi Tineret; membru în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor de cultură ale Consiliului Judeţean Vâlcea. Susţine cu succes actul cultural al asociațiilor și fundaților, cât și al instituțiilor dedicate. Militează pentru înfiinţarea Filarmonicii, Teatrului de Stat „Anton Pann”, ridicarea localului Bibliotecii Judeţene şi a construcţiei Teatrului. Promovează proiecte culturale reprezentative pentru județul Vâlcea, dar și unele cu caracter regional și național: „Posada1330”, „Nedeia Loviştei”, Concursul anual „Ţara Loviştei Colţ de Rai” devenit ulterior județean – „Vâlcea colț de Rai” şi susţine şi „Vâlcea Artistică”, „Tinere Talente” etc.; contribuie la recuperarea memoriei lui Constantin Brâncuși și promovării operei sale; susţine „Cultul Eroilor”, „Lire” ale turismului… național; promovează autorii vâlceni în mediul cultural național și internațional.

În afirmarea spiritului civic îl găsim fondator al mai multor asociaţii cultural–sportive: Clubul de Turism Ecologic Montan „Lotru”- Voineasa, Asociaţia Sportivă „Energia” Mălaia, Societatea Culturală „Etalon”, Societatea Culturală „Anton Pann”, Asociaţia „Pons Vetus” Câineni, Forumul Cultural al Râmnicului etc. Este liderul grupului informal: Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”, membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, al Asociaţiei de Cultura si Umanitate „Viaţa de Pretutindeni”, membru (în Consiliul de conducere) al Asociației „Seniorii”…

A avut colaborări permanente cu presa: ziare, reviste culturale, radio, televiziune, locale, regionale şi naţionale. Participant activ la reuniuni ştiinţifice şi culturale: congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde, în ţară şi străinătate. Este autor a numeroase studii, comunicări ştiinţifice, articole, informări în diverse domenii de interes, demonstrând o mare polivalenţă. Este prezent în misiuni oficiale, diverse ca tematică, în: Elveţia, Germania, Cehia, Suedia, Finlanda, Irlanda, Spania, Canada, Franţa, Italia Grecia, Austria, Polonia, Georgia, Ucraina. În scopuri turistice, a mai vizitat Bulgaria, Turcia, Ungaria, Slovacia, Anglia, Olanda, Luxemburg.

În ţară este prezent la congrese, reuniuni tehnico-ştiinţifice, simpozioane, colocvii, conferinţe şi evenimente cultural-stiintifice, din toate regiunile ţării: Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Neptun, Galaţi, Ploieşti, Sinaia, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Sebeş, Alba Iulia, Blaj, Deva, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Buzău, Bacău, Piatra Neamţ, Timişoara, Reşiţa, Băile Herculane, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Slatina, Târgu Jiu, Călimăneşti, Voineasa, Olăneşti, Drăgăşani, Horezu, Costeşti, Brezoi, Titeşti, Câineni etc.

Pentru activitatea sa, este distins cu diplome, plachete şi medalii, de instituţiile publice în, şi cu care a colaborat, locale şi naţionale. A fost premiat cu ocazia unor concursuri şi a unor bilanţuri anuale, de asociaţiile culturale locale şi naţionale. Pentru creaţia sa literară este remarcat în cronicile revistelor şi ale presei cotidiene, la rubricile specializate. Dicţionarele şi antologiile, locale, regionale şi naţionale îl menţionează, subliniindu-i polivalenţa.

A scris şi publicat singur şi în colaborare mai multe cărţi, a sprijinit şi consiliat editorial, a realizat prefeţe de prezentare, a făcut recenzii. A împletit activitatea tehnico-ştiinţifică cu creaţia literară din domeniul umanist. Este cunoscut şi pentru cercetările sale din domeniul istoriei, prin emisiunile de televiziune, săptămânale, susţinute timp de câţiva ani în Rm. Vâlcea.

Nu insistăm asupra amănuntelor biografice. Mihai Sporiş este o persoană publică cunoscută şi prezentă în Dicţionarele lui Petre Petria, ale lui Ion Măldărescu şi Emilian Frâncu, în dicţionarul lui Constantin Toni Dârţu, volumul IX, Personalităţi Române şi Faptele Lor 1950-2000, în Monografia Câinenilor (comuna natală). Referinţe importante mai fac, în cărţile lor, asupra personalităţii şi/sau lucrărilor sale: Dumitru Bălaşa, George Mirea, Nicolae Mazilu, Călin Matei, Florea Firan, Ioan Funariu, Ilie Gorjan, Constantin Zărnescu, Petre Simion Cichirdan, Ion Soare, Ioan St Lazăr, Ion Măldărescu, Costea Marinoiu, Corneliu Tamaș, Eugen Petrescu, Fenia Driva etc.

Colaborări la publicaţiile: Jurnalul de Vâlcea, Curierul de Vâlcea, Curierul de Râmnic, Energetica, Producerea Energiei Electrice şi Termice, Univers Ingineresc, Impuls, Povestea Vorbei, Forum V, Studii Vâlcene, Gazeta Transilvaniei, Gazeta de Olt, Pandurul, Gorjanul, Viaţa Vâlcii, InfoPuls, Casa Cărţii, Mioriţa, Amurg Sentimental, Ţânţarul, Semn, Gazeta Cărţii, Ţara Loviştei, Almarom, Cultul Eroilor, Turismul Românesc, România Turistică, Renaşterea, Mitropolia Olteniei, Dochiana, Viata de pretutindeni, Caietele Columna, Portal Măiastra, Confesiuni, Brâncuși, Vorba Noastră, Coloana Infinitului, Curtea de la Argeș, Rotonda Valahă, Mirajul Oltului, Memoria Slovelor, Seniorii.

Este redactor permanent la revistele Cultura Vâlceană (rev. lunară), Povestea Vorbei 21 și Forum (trimestriale), cu calitatea de membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Cărţi publicate:

Fiabilitate, Mentenanţă, Disponibilitate, Performabilitate în Hidroenergetică, în colaborare cu Universitatea Tehnică Iaşi, editura Prisma, 2000 Rm. Vâlcea

Economie locală, în colaborare cu D Constantinescu, la Universitatea Constantin Brâncoveanu-Rm. Vâlcea.

Amprente în Marmura Istoriei, ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea 1997

Miracole, ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1997

Provocarea Tâlcului, ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1997

Strigăte din Pustiu , ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1998

Jocuri (poezie) , ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1999

Crăciun… Ascuns, ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1998

Trecerea…Paştelui, ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 1999

Mitologie Românească, Calendar Popular, ed. Floarea Darurilor, Bucureşti, 2000

Spiritul Civic (4 volume, în colaborare cu N. Sporiş ) ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 1999, 2000, 2003, 2006

Răscumpărarea Cuvântului, (poezie) ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2002

Fiat Lux, ed. Prisma, Rm. Vâlcea, 2005

Zorlescu, (în colaborare cu P. Cichirdan) ed. ALMAROM, Rm. Vâlcea, 2005;

           Omul Trebuie Iubit , ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2006

Hidrocentrala Lotru, 40 de ani de la începerea lucrărilor (în colaborare cu Biblioteca Judeţeană-Felix Sima- şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România- Pârăianu Constantin) , ed. CONPHYS, Rm. Vâlcea, 2007

Printre oameni si cărti, ed. Petrescu, 2011, Rm Vâlcea;

Moravuri si năravuri-românii si Europa, ed. Petrescu, Rm.Vâlcea, 2011

Semne si sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brâncusi, ed..INTOL PRESS Rm. Vâlcea, 2012;

Oltenia de sub Munte-Repere Vâlcene vechi și noi ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2015;

Undeva în Loviștea eternă- povestea unui neam de moșneni (în colab. cu N și Gh.Sporiș), ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2015;

De vorbă cu… Lucian Blaga, ed. INTOL PRESS, Rm. Vâlcea, 2018;

În curs de publicare, lucrarea monografică: Biserica și oamenii satului Robeștițile de reportaje: Călător prin țara mea și Impresii din lumea largă;

Editează constant, anual, Buletinul Cercului Informal „România-Grădina Maicii Domnului” (2001-2018)

Este prezent în antologii:

Iisus 2000, Biblioteca Judeţeană, 2000

Petre Bardaşu , Studii de istorie , ed. CONPHYS, 2002

Poesis, 2001, 2002, 2003; Grup Şcolar Energetic

Rădăcinile Noastre Eterne, Matei Călin, ed. OFSETCOLOR, Rm. Vâlcea, 2007

106-2006, 1900 de ani de la moartea eroică a regelui Decebal, ed. OFSETCOLOR, în îngrijirea lui Matei Călin;

           Decembrie fierbinte, Vâlcea 89, Asociaţia Cultul Eroilor, Rm. Vâlcea, 2004;

           86 de ani de la Marea Unire, Asociaţia Cultul Eroilor, Rm. Vâlcea, 2002;

           Sub constelația lirei (îngrijită de Laura Vega), ed. Societății Sriitorilor Români, București, 2010;

Este prezent cu recuperări memorialistice importante în volumele dedicate unor personalități cu care a colaborat, ori s-a impus recuperarea lor, peste timp: Bartolomeu Anania, Costea Marinoiu, Corneliu Tamaș, Dumitru Bălașa, Gheorghe Cărbunescu, Petre Petria, Marian Pătrașcu, Titu Georgescu, A.C Zorlescu/ Vasile Militaru, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Iuliu Maniu, Inochentie Micu, Mircea Eliade, Constantin Brâncuși, Neagoe Basarab, Mircea cel Bătrân, Teodosie Rudeanu etc.

Consiliere editorială şi/ sau prefaţare Ieşire din Anonimat, ed. ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2000;

Evocări, un vâlcean în lumea largă, N. Sporiş, Editura ADRIANSO, Rm. Vâlcea, 2001;

Istoricul Căilor Ferate din Judeţul Vâlcea, D.Bondoc, Editura ALMAROM, Rm.Vâlcea,2008; (cu prefaţare );

Nimicuri(vol.1), Nicolae Mazilu, Editura Prisma , 2002 Nicolae Mazilu, Editura ALMAROM, 2005;

Politică şi Putere, Adriana Dobrinoiu, Editura Cartea Românească, Craiova, 2003 ;

Hidrogeneratoare verticale 7-35 MW, Emil Mârzan, Editura Prisma , Rm. Vâlcea,1999;

De la Robesti la Rio, Nicolae Sporis, ed.INTOL-PRESS Rm. Vâlcea 2012.

La mioare, Viorel Popescu, ed. PROSCOALA, Rm. Vâlcea 2014:

Câte „lumi” pe lumea asta, Viorel Popescu, ed. ROTIPO 2015;

Amintiri din lumea mare, Viorel Popescu, Rm. Vâlcea, 2016;

Epopeea continuă (despre LOTRU), Viorel Popescu, Rm. Vâlcea 2016;

Hai să discutăm… discuții, Viorel Popescu, Rm. Vâlcea, 2017;

Alege de se poate tot ce-i spornic chiar din toate, Viorel Popescu (și Sporiș M), Rm. Valcea, 2018;

A intrat în dialog virtual cu poeții (tocmind catrene-replică): George Tărnea, Adrian Păunescu, George Voica, Ion Marinescu, Maria Mona Vâlceanu, Grigore Vieru, Ilie Gorjan, Constantin Mosor, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Marinela Belu Capșa, Paul Everac, Vasile Ponea, Petre Dinulică.

A primit diplome, plachete, medalii, „hrisoave”, ca recunoaștere publică a activității sale profesionale și/sau a celei din domeniile: sportiv, administrativ și cultural-spiritual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *