Categories
87

Doru Moțoc: Înainte de revărsatul zorilor (Râmnicu-Vâlcea, 14 februarie 1976)

 

            Prefațând piesa editată în volum, Liviu CERNĂIANU, redactor-șef al revistei „Îndrumătorul cultural” (în paginile căreia a apărut, mai întâi, piesa), proiecta debutul lui Doru Moţoc într-o perspectivă revelatoare pentru viitorul carierei sale de dramaturg: "O asemena izbândă a personalităţii care se descoperă pe sine atestă şi creaţia dramatică a ziaristului Doru Moţoc, generată în climatul deosebit de fertil pe care noua realitate a Vâlcii îl dezvoltă astăzi din îndelungi şi nobile rădăcini de ambiţioasă tradiţie spirituală. […] Cea dintâi lucrare dramatică a promiţătorului talent vâlcean certifică încă o dată, cu sigiliul artei autentice, că virtutea celor care creează iubind doar pentru răsplata iubirii subliniază o trăsătură a atitudinii spirituale profund proprie societății noastre.” (Cuvânt înainte)

            În cronica evenimentului, Gheorghe Deaconu aprecia: “Originalitatea dramaturgului stă, în primul rând, în îmbinarea filonului poematic (autorul fiind el însuși poet) cu tensiunea dramatică. Acest patos liric, sobru, cenzurat, pare să caracterizeze stilul lucrărilor de debut ale lui Doru Moțoc.” Salutând debutul dramaturgului Doru Moțoc și considerându-l de bun augur pentru noua dramaturgie vâlceană, editorul cărţii sublinia semnificația mai largă a debutului: „Această premieră editorială […] este nu numai debutul unui dramaturg local, ci constituie deschiderea unui front nou în dezvoltarea artei vâlcene – promovarea unei dramaturgii originale –, proces inaugurat cu premiera piesei editate acum, în cadrul celui dintâi Festival al creației originale «Vâlcea artistică».” (Gh. DEACONU, Zorile noii dramarturgii vâlcene, „Orizont”, IX, 1802, 20 febr. 1976)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *