Categorii

Consfătuirea privind problemele creației populare (Râmnicu-Vâlcea, 29 ianuarie 1986)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

Aceste direcții de acțiune s-au reflectat în Programul adoptat de plenul consfătuirii: (1) continuarea acțiunii de cercetare și conservare a culturii populare, atât a fondului tradițional, cât și a creației actuale; (2) perfecționarea muncii de îndrumare a meșterilor populari și artizanilor, a instructorilor de formații și interpreților de folclor în procesul de producere și valorificare a creației populare; (3) îmbunătățirea cadrului organizatoric de acțiune pentru dezvoltarea și valorificarea creației populare contemporane, pentru îndrumarea și controlul activității în acest domeniu, sarcinile unităților care produc sau difuzează și ale instituțiilor care îndrumă acest proces; (4) combaterea aspectelor de poluare în producerea și difuzarea creației populare în mediul rural și urban; educaţia publicului în acest sens; (5) perfecționarea activiștilor culturali și a celorlalte cadre cu atribuții și răspunderi în combaterea, conservarea, îndrumarea, producerea, valorificarea și difuzarea creației populare contemporane. Consfătuirea a fost pregătită, la standarde profesionale, de CJÎCPMAM Vâlcea, realizarea ei fiind coordonată tehnic și organizatoric de Gheorghe Deaconu, directorul instituției, secondat de Ioan St. Lazăr, titularul sectorului de creație populară.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete