Categorii

Consfătuirea folcloriștilor și creatorilor populari (Râmnicu-Vâlcea, 12 mai 1968)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

87

Lucrările s-au desfăşurat în plen şi pe secţii (folclor, artă populară). Comunicări: I. I. Alexandrescu (foto sus) (Scurt istoric al prelucrărilor muzicale de inspiraţie folclorică şi noi posibilităţi de valorificare), Nicolae Ciurea (Realizări şi perspective în culegerea şi valorificarea folclorului vâlcean), Cincă Aurel (Cunoaşterea dansului popular vâlcean – temei al valorificării creatoare), Maria Netcu-Cârstoiu (Portul popular în zona Vâlcea), Dragoș Sterian (Specificul artei populare vâlcene, redat de ceramişti şi cioplitori). Au participat la dezbateri: folcloriştii Gheorghe Bobei, Dumitru Florescu-Greci, Nicolae Miron; creatorii populari Stelian Ogrezeanu (foto jos), Dumitru Schiopu, Constantin Bănacu, Dumitru Trache. Ralizatori: Theodor Ionescu şi Gheorghe Deaconu.

 

"p2"Cronicarul evenimentului a consemnat: “12 mai 1968. Sala de festiviății a Palatului de Cultură. Oameni încărunțiți de vreme, tineri de diferite profesii din toate colțurile județului și-au dat întâlnire la prima consfătuire a folcloriștilor și creatorilor populari vâlceni. Sunt prezenți peste 120 de îndrăgostiți de creația artistică populară. […]. Ei s-au adunat în această consfătuire, la invitația Casei Creației Populare a Județului Vâlcea, din dorința nobilă de a păstra și a duce mai departe tradițiile artei populare vâlcene.”

Ioan BARBU,

Fructuos schimb de experiență între

            folcloriști şi creatori populari            

(“Orizont”, I, 14, 17 mai 1968)

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete