Categories
69

Colonel inginer (r) Gheorghe Constantinescu

 

Până în anul 2007 a condus şi coordonat structuri până la nivel birou în Comandament de armă (șef Birou Valorificări la Extern din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit), perioadă în care a participat la acte decizionale și manageriale, a gestionat cu succes activităţi din domeniul Asigurării Tehnice cu Armament şi Muniţii, de blindate, automobile şi tractoare. A fost numit, de către Ministrul Apărării Naționale, în Comisia de Evaluare la Extern.

Pe timpul cât îndeplinea funcția de șef Birou în cadrul Comandamentului Logistic Întrunit, a contactat conducerea comunei (2005-2006) pentru obținerea, de către primărie, a unor autocamioane DAC 665 “T” ștoc, prin procedura “Transfer fără plată”. Cu părere de rău, această acțiune a lui nu a putut fi finalizată datorită neînțelegerilor consilierilor din cadrul primăriei.

Totuși are satisfacția că, prin această procedură, a putut să doteze cu ARO 243 “D” o mânăstire din jurul Horezului și primăria Nicolae Bălcescu.

A lucrat aproape în toate structurile ierarhice ale Ministerului Apărării Naționale, ajungând până la nivel de minister. Pe timpul cât lucra la minister își aduce aminte cu plăcere de ajutorul acordat primăriei pentru obținerea unor avize favorabile de la Direcția Operații pentru Luptă, în vederea reparării unor drumuri din cadrul comunei.

În decembrie 2007, la vârsta de 40 de ani, iese la pensie cu gradul de colonel inginer și este angajat pe funcţia de Director Administrativ la SC BIDEPA SRL.

La trecerea lui în rezervă, pentru activitatea desfășurată cu cinste și dăruire, Ministrul Apărării Naționale de atunci, dl Teodor Viorel Meleșcanu i-a transmis următoarele:

Domnule

Colonel inginer în rezervă

CONSTANTINESCU NIFON GHEORGHE

Trecerea dumneavoastră în rezervă îmi oferă prilejul de a exprima profunda mea gratitudine și prețuire pentru activitatea pe care a-ți desfășurat-o cu cinste și dăruire și de a vă felicita pentru rezultatele pe care le-ați obținut.

Pe parcursul activității desfășurate în Armată ați manifestat responsabilitate, atașament și profesionalism și ați contribuit, prin munca și puterea dumneavoastră, la importantele transformări pe care le parcurge Armata României.

Despărțirea de uniforma militară nu înseamnă și despărțirea de spiritul și valorile instituției pe care cu onoare ați slujit-o. Am convingerea că vă vom simți tot timpul alături, cu sufletul, cu gândul și cu fapta și că veți contribui, în continuare, la creșterea prestigiului instituției militare.

Sincere mulțumiri, multă sănătate, viață lungă plină de împliniri și bucurii, alături de cei dragi!

Am onoarea să vă salut!

MINISTRUL APĂRĂRII

TEODOR VIOREL MELEȘCANU

Pentru întreaga sa activitate, în slujba Armatei, i-au fost conferite de către Ministrul Apărării Naționale următoarele distincții:

 • Semnul Onorific în Serviciul Patriei;
 • Ordinul „Meritul Militar” clasa a II-a

Prin multă muncă și trudă a reușit să-și croiască singur un drum propriu în viață. În perioada liceului a descoperit marea sa iubire – matematica – care l-a marcat în bine toată viața. Încă din perioada de dinainte de 1989, pe când era student la Academia Tehnică Militară, a vrut să urmeze cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București dar nu i s-a aprobat (în acea perioadă, legea nu permitea frecventarea cursurilor a două facultăți în același timp).

În anul 1985 participă la concursul național de matematică „Traian Lalescu”, unde a ocupat locul I.

Datorită atracției către această materie, în perioada 1992-1998, fregventează și finalizează cursurile Facultatății de matematică din cadrul Universității Bucureşti, devenind astfel licențiat în matematică.

Nu se oprește aici și, cu examen de admitere, în perioada 1994-1996, frecventează cursurile Facultății de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, specializarea Statistică din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Mama sa fiind o bună creștină, ca de altfel marea majoritate a locuitorilor comunei, de mic copil îl lua cu ea la biserică, insuflându-i astfel Harul credinței în Dumnezeu.

La îndemnul preotului paroh Gheorghe Șupeală, paroh la Biserica “Sfântul Apostol și Evangelist Ioan” din București, susține examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Iustinian” specialitatea Teologie Pastorală din cadrul Universităţii Bucureşti, examen pe care l-a promovat cu nota 10. Frecventează 2 ani această facultate, timp în care acumulează multe cunoștiințe teologice.

Datorită încurajării preotului paroh Gheorghe Șupeală, un om al Lui Dumnezeu, fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Iustinian” din București și care posedă o vastă cultură, Gheorghe Constantinescu a publicat o serie de cărți printre care:

 • Suprafeţe de rotaţie în spaţii afine, Editura Elapis, București, 2006;
 • Lumea evoluţie sau creaţie, Editura Estfalia, București, 2009;
 • Stăpânii din umbră, Editura Amanda Edit, București, 2009;
 • Noua ordine mondială, Editura Amanda Edit, București, 2010;
 • Conspiraţie împotriva României, Editura Amanda, Edit, București, 2011;
 • Singuri în univers, Editura Amanda Edit, București, 2012;
 • Marea conspirație mondială, Editura Amanda Edit, București, 2013;
 • SUA, istoria secretă a unui imperiu, Editura Amanda Edit, București, 2013;
 • Monografia comunei Cernișoara: Locuri, vremuri, oameni, Editura Amanda Edit, București, 2014.

Pe timpul cât era ofițer activ, elaborează o serie de studii de specialitate care sunt publicate în revistele de specialitate ale M.Ap.N. Cel mai important studiu, considerat de el, este:

 • Studiu privind transportul materialelor periculoase pe cale terestră, maritimă şi aeriană.

Tot cât era ofițer activ frecventează diferite cursuri de specialitate, cum ar fi:

 • 1988-2006 – Cursuri de perfecţionare specifice domeniului militar;
 • 2006 Curs intensiv Limba Franceză/Universitatea Naţională de Apărare/Departamentul de Limbi Străine;
 • Cursul pentru pregătirea personalului didactic la Universitatea Bucureşti etc.

Setea lui de cunoaștere și autoperfecționare l-a determinat să lucreze intens, să fie admis și să devină membru în diferite asociații unde a susținut diferite prelegeri:

 • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR);
 • Membru al Societăţii Inginerilor Militari;
 • Membru al Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.

În anul 2013 a fost invitat, o săptămână de zile, de către Partidul Social Democrat, București – Sector 4, să participe la Parlamentul European din Bruxelles – Belgia, la o prelegere pe tema Constituției Europene (Tratatului de la Lisabona).

Stimă și considerație acestui fiu, al acestor meleaguri, care prin scrierile sale a făcut cunoscută comuna la nivel național și a slujit cu devotament idealurile Armatei Române consolidând încrederea publică în Oastea Țării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *