Categorii

Colocviul obiceiurilor populare „Datina” (ediția a III-a, Călimănești și localități din Țara Loviștei, 24-27 decembrie 1986)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

            Continuând și valorificând experiența primului Colocviu de folclor contemporan (1968), cele trei ediții ale Colocviului obiceiurilor populare românești (1984, 1985, 1986) – și programul a continuat și în anii următori – au edificat cea mai complexă și mai profundă inițiativă a instituției. Dincolo de importanța lui științifică și metodologică, acest program cultural a avut și o semnificație politică: într-o vreme în care asupra folclorului obiceiurilor se exercita, de sus în jos, o acțiune tot mai agresivă de ”laicizare”, de “contemporanizare”, Centrul Județean… Vâlcea avea curajul de a organiza, sub genericul “Datina”, manifestări științifice și culturale de profil, întemeiate tocmai pe participarea la viața folclorică tradițională, în vederea cercetării și valorizării obiceiurilor îndătinate.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete