Categories
87

Colocviul de folclor contemporan (Boişoara şi Călimăneşti, 27 iulie-6 august 1978)

Racordul colocviului cu festivalul “Cântecele Oltului” a imprimat manifestării un caracter aplicat, de fundamentare științifică și asistență metodologică a integrării folclorului în cultura contemporană, realizând o abordare sincretică a procesului: cercetare-îndrumare-valorificare. Sub îndrumarea profesorului Mihai Pop, Gheorghe Deaconu a asigurat conceptția, producția și coordonarea acestui program cultural-științific inedit, unic în țară. Fundamentul ştiinţific al iniţiativei a fost programatic: „Situația folclorului în contemporaneitate a dat şi dă loc la numeroase discuții. Explicabile prin problemele teoretice, dar și prin căutarea modalităților de valorificare pe care le implică. De aici necesitatea unei dezbateri bine fundamentate teoretic, ale cărei premise să fie validate în teren, deci în realitatea culturală actuală – o discuție de mai lungă durată, pe care o începem în acest an și o vom continua în anii viitori, fiindcă este vorba de observarea unui fenomen dinamic.” ( Mihai POP, Argument, Prospectul Colocviului).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *