Cimitirul evreiesc Câmpulung Moldovenesc

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Îngroparea morţilor este o miţva din Tora, unde este scris „să nu permiţi corpului său să rămână în copac, ci îl vei îngropa chiar în acea zi” (Deuteronomul,

22:23). Înţelepţii au învăţat din acest citat că este interzis să amâni înmormântarea morţilor. Atunci aceștia au îngropat oamenii în aceeaşi zi în care au murit.

Potrivit tradiţiei evreieşti, cimitirul se mai numeşte şi „casa lumilor” deoarece din el, omul se mută în altă lume. Mai este numit si „casa celor vii” deoarece duce la ideea că, în viitor, morţii se vor ridica în momentul învierii.

Pietrele tombale sunt  scrise în limba ebraică şi au, pe lângă datele particulare ale persoanei decedate şi inscripţii cu caracter general. În centrul pietrei tombale, sus, sunt înscrise 2 litere ebraice: nun si pei פנ care înseamnă „po nikbar” ceea ce înseamna „aici se află îngropat”. Când apar literele (בת) בן רב, ele sunt o prescurtare a „ ben(bat) reb” ceea ce înseamnă „ fiul (fiica) omului de vază….”. De asemenea, expresia „reb” în acest context este un titlu onorific  pentru o persoană respectată în comunitate.

Templul evreiesc a fost construit în jurul anului 1873. Monumentele funerare din cimitir reprezinta o dovadă asupra prosperităţii evreilor care majoritatea au trăit ca comercianţi şi mari afacerişti în acest oraş.

Bibliografie:     

Cartea „Memoria Cimitirelor Evreieşti”-  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Articol realizat de:

Chisciuc Raluca

Dominte Tudor

Jewish Cemetery Câmpulung Moldovenesc

In the past two years, the Federation of Jewish Communities of Romania turned its attention to ensure the proper maintenance of Jewish cemeteries. Over many years, nature and the passing time visibly marked the appearance of Jewish cemeteries- vegetation grew wildly, in many of them being abundant and covering the tombstones.

Let us do our duty towards parents, ancestors,

preserving the spiritual heritage of sacred Jewish – cemeteries and

synagogues – in good condition for the generations that

succeded to be proud of this invaluable heritage . "

These words are said by Dr. Aurel VAINER, the President of FJCR (Federation of Jewish Communities of Romania). He helped to develop the Jewish sacred heritage passed on from the Jews who have been living for centuries in Romania.

The burial of the dead is a tradition from Tora, where it says "not to allow his body to stay in the tree, so you'll bury it that day" (Deuteronomy, 22:23). Wise men learn from this quote that it is forbidden to delay the burial of the dead. Therefore, they buried the dead on the same day they died.

According to Jewish tradition, the cemetery is called the "home of the worlds" because from it, people moves into another world. It is also called "the home of the alive " because it leads to the idea that in the future, the dead will rise from the dead.

The tombstones are written in Hebrew and in addition to particulars of the dead person, they also include general inscriptions. The center of tombstone, on top, two Hebrew letters are entered: Nun and pei פנ which means " po nikbar" which means "here lies the buried". When there are the letters (בת) בן רב, these are an abbreviation of "ben (bat) reb" which means "son (daughter) …. of an important citizen." Also, the term "reb" in this context is an honorific title for a person who is respected in the community.

The Jewish temple was built around 1873. The tombstones inside the cemetery are a sign of Jews prosperity; most of them were living as traders and important businessmen in this town.

References:

Cartea „Memoria Cimitirelor Evreieşti”- Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Drawn up by:

Chisciuc Raluca, 17 years old, 11th grade, ,,Dragoş Vodă” High School Câmpulung Moldovenesc

and

Dominte Tudor, 17 years old, 11th grade, ,,Dragoş Vodă” High School Câmpulung Moldovenesc

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete