Categorii

Cercul Literar “Casa de sub pădure” Mentor: Dragoș Vrânceanu (Râmnicu-Vâlcea, 10 octombrie 1974)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

87

Membrii fondatori au semnat următorul document: „Noi, participanții la reuniunea de constituire a Cercului literar «Casa de sub padure», hotărâm: 1. Se constituie astăzi, 19 octombrie 1974, pe lângă CJCPMAM Vâlcea, Cercul literar «Casa de sub pădure». 2. Cercul are menirea să realizeze, la un nivel superior, ambianța spirituală favorabilă creației originale, valoroase, cadrul elevat pentru stimularea și afirmarea celor mai remarcabile talente locale, integrarea Vâlcii în viața literară. 3. Întreaga activitate a Cercului literar se va desfășura sub auspiciile CJCES Vâlcea. […] 4. Cercul literar va purta numele „Casa de sub pădure”, ca un simbol inefabil al poeziei vâlcene, un omagiu ilustrului poet Dragoș Vrânceanu, care va conduce, în calitate de președinte-fondator, activitatea Cercului.” (Actul constitutiv). Aşezând Cercul sub patronajul a trei mari poeţi – Eugenio Montale, Alexandru Philippide şi Eugen Jebeleanu –, mentorul Cercului deschidea perspectiva acestei iniţiative: “Ne-am propus ca, la Casa de sub pădure, să aibă loc întâlniri periodice între poeții din București și cei din Vâlcea, ca să putem dezvolta o serie aleasă de scriitori, să putem să prezentăm literaturii române câteva nume demne de reținut.” (Apud Alfred GAROESCU, Poetul și viața, „Orizont”, VII, 1733, 25 octomberie 1974).

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete