Cărți despre eposul și etosul spațiului vâlcean

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

O imagine cuprinzătoare și convingătoare a patrimoniului tradițional din Țara Loviștei – zonă cu o pregnantă identitate etnoculturală, situată la confluența a trei mari provincii istorice românești (Oltenia, Muntenia, Transilvania). Amploarea colecției (784 de piese) este dublată de consistența exegezei științifice. Manifestarea de lansare a cărții (Librăria “Anton Pann”, Râmnicu-Vâlcea, 11 octombrie 1975) a fost organizată de CJÎCPMAM Vâlcea și AFV. Autorul a fost „acompaniat” de I. I. Alexandrescu, Gh. Deaconu și C. Marinoiu (foto).

 

 "grup"

În Prefaţă, autorul aduce un omagiu vibrant depozitarilor tradiţiei: “Gândurile noastre se îndreaptă cu neţărmurită recunoştinţă către toţi aceia care ne-au împărtăşit, cu nobilă generozitate, din tezaurul literaturii populare izvodite în această străveche vatră folclorică. […] Toată veneraţia acelor bătrâni sfătoşi […], acelor «oameni buni, oameni bătrâni», cum îi numeşte cântăreţul anonim, fii ai muntelui, moşneni din tată-n fiu, care ne-au evocat trecutul acestor plaiuri din Lotru până-n Topolog.” (p. XVII).

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete