Categories
Istorie locala

Carol Davila/ Românul francez îndrăgostit de staţiunile balneare vâlcene

***

S-au împlinit – la 24 august 2004 – 120 de ani de la moartea marelui Carol Davila, cel care a vizitat cele două staţiuni balneare vâlcene, Călimăneşti şi Olăneşti. A fost medic şi farmacist român de origine franceză; a venit în Ţara Românească în ziua de 13 martie 1853, la chemarea domnitorului Barbu Ştirbei (1849-1856), pentru a organiza serviciul sanitar militar. Avea doar 25 de ani; îşi terminase de curând studiile medicale la Paris.

În cei 31 de ani (1853-1884), cât a trăit şi a lucrat în ţara noastră, a organizat învăţământul medical, asistenţa sanitară pentru populaţie, a condus serviciul sanitar al armatei române în timpul războiului din 1877-1878 etc. Dar, pe lângă aceste preocupări, el s-a interesat şi de apele minerale din staţiunile balneare româneşti.

În ziua de 27 mai 1855, fiind însoţit – din partea ocârmuirii judeţului Vâlcea – de Costache Zugrăvescu, dr. Carol Davila a vizitat mai întâi Călimăneşti-Căciulata şi a rămas plăcut impresionat de aşezarea geografică, de vestigiile şi monumentele istorice şi, mai ales, de izvoarele minerale. În vara aceluiaşi an (1855), el a revenit la Călimăneşti cu o echipă de specialişti, formată din chimistul Alexe Marin, arhitectul Schlater, inginerul Weinrauch şi un anume Jeke şi au studiat apele minerale. La propunerea lui Davila, Eforia Spitalelor a aprobat suma de 4.000 lei pentru procurarea de la Paris a aparaturii şi substanţelor chimice necesare analizelor apelor minerale. Şi tot în 1855, a propus amenajarea izvoarelor minerale şi construirea în zona Coziei a unui hotel şi a unui „aşezământ balnear cu 50 camere de baie”. Propunerea lui s-a materializat mai târziu, peste un secol, la 28 iunie 1976, când s-a inaugurat microstaţinea balneară Cozia.

În iunie 1855, însoţit tot de Costache Zugrăvescu, dr. Carol Davila a vizitat staţiunea balneară Olăneşti, cunoscută în ţară şi peste hotare pentru frumuseţea şi apele sale minerale. Aici, Davila a cercetat „băile pentru îmbăiere, ca şi alte trebuincioase comodităţi”. În anii următori, el a revenit aici, fiind însoţit adesea de elevii Şcolii de Medicină din Bucureşti. În anul 1869, Carol Davila spunea că la Olăneşti „se găsesc aproape 40 de izvoare cu diferite ape minerale şi cu debit foarte mare”.

În 1860, Davila a fost numit inspector general al Serviciului sanitar civil. În această calitate, a iniţiat şi organizat trimiterea bolnavilor la tratament balnear gratuit.

La 29 martie 1860, a trimis Eforiei spitalelor civile adresa cu nr. 2559, în care consemna următoarele: „Între bogăţiile cu care natura a înzestrat şirurile munţilor noştri se află şi numeroase izvoare de ape minerale, ale căror proprietăţi salutare am avut eu însumi ocazia a constata (…). Convins de importanţa acestei chestii, cu onoare supun la cunoştinţa onor Eforiei ca, în sezonul de vară, să se trimită un număr de bolnavi cu patimi cronice la una din băile ţării” (la Călimăneşti, Olăneşti, Lacul Sărat etc.).

Tot pe vremea aceea, Carol Davila propune studierea acţiunii terapeutice a izvoarelor şi organizarea staţiunilor noastre balneare după modelul celor din alte ţări.

În 1864, a înfiinţat laboratorul de chimie de la Spitalul Militar, condus de Alfred N. Bernath-Lendway. Aici, s-au făcut apoi analizele chimice ale apelor minerale din Călimăneşti-Căciulata, Olăneşti etc.

Peste patru ani, în 1868, C. Davila a înfiinţat Societatea de Hidrologie, care avea ca scop valorificarea izvoarelor minerale şi popularizarea metodelor hidroterapeutice iniţiate de Priessnitz.

Dr. Carol Davila a făcut şi o intensă propagandă izvoarelor minerale. El a recomandat izvorul Căciulata lui Napoleon al II-lea, împăratul Franţei, care suferea de litiază urinară şi chiar i-a trimis, la Paris, cu diligenţa, apă de Căciulata îmbuteliată. De asemenea, în 1873, Carol Davila a trimis mostre din apele minerale de la Călimăneşti-Căciulata şi Olăneşti la Expoziţia Internaţională de la Viena, unde au fost apreciate şi medaliate.

La comemorarea marelui nostru înaintaş, se cuvine să ne reamintim că staţiunile balneare vâlcene Călimăneşti-Căciulata şi Olăneşti s-au bucurat de atenţia şi sprijinul lui Carol Davila!

 

dr. Gheorghe Mămularu,

Călimăneşti/ articol oferit de autor pentru revista Casa Cărţii vâlcene, nr. 4/ iulie-decembrie 2004/ pagina 33.

______________

*Citatul este de la: https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Davila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *