Categorii

Buletin 2013 Cerc informal „România: Grădina Maicii Domnului”

July 3, 2024 by

Istorie Locala

105

 

Pare ceva cu sens, prin misiunea asumată, dar grupul, invizibil ca structură, ar putea crea aparenţa că nu este decât o formulă neangajată, ascunsă, care nu îşi asumă faptele . Acesta este motivul pentru care, anual, scoatem în evidenţă, ca pe un bilanţ, realizările unor oameni, consistente, vizibile public, dar fără a li se descifra cauzalitatea, adică voinţa care face din iubire… faptele. Sunt multe persoanele care s-au afirmat prin ceva concret în anul 2013 şi pare imposibil de-a cuprinde întregul. Câteva materiale scrise, fotografii, apeluri, trimiteri la evenimente, credem că pot vorbi, indirect despre viaţa cercului prin cei angajaţi, voluntar, să-i împlinească misiunea. Există desigur un nucleu central care- I conţine pe fondatorii în jurul cărora s-a creat structura… informală la care au aderat noi fapte şi făptuitori, cu fiecare an, mai mulţi. Grupul nu mai este demult doar râmnicean, ci cu o cuprindere largă, naţională, cu extensii în lumea largă. Remarcăm pentru anul 2013 dintre membrii vechi cu contribuţii deosebite, într-o ordine aleatoare: Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Petre Cichirdan, Gheorghe Sporiş, Eugen Petrescu, Constantin Mănescu, Nicolae Moga, Nicolae State-Burluşi, Gheorghe Cărbunescu, Ştefan Stăiculescu, Fenia Driva, Maria Robescu, Valentin Smedescu, Petre Veţeleanu, Petre Iordache, Dragoş Călinescu, Dumitru Bondoc, Lazăr Constantin, Sorin Dumitrescu, Emil Catrinoiu, Gheorghe Pantelimon, Maria Şufană. Dintre cei de dincolo de Vâlcea trebuie să-i numim aici pe : Ioan Ciungara (Făgăraş), Ion Frântu, Dumitru Popica (Sibiu), Constantin Zărnescu, Alexandru Stănescu, Emilia Bălan (Cluj-Napoca), Nicu Jianu, (Hunedoara) Ana Meţenti, Florica Moldovan (Baia Mare), Ion Rodos, Marian Ghiţă, Gheorghe Baciu, George Rotaru, Adrian Moşteanu, Ion Bratu, Gheorghe Piele (Argeş- Curtea de Argeş, Piteşti, Domneşti), Lidia-Viorica Hanaru (Piatra Neamţ), Maria Şalaru (Chişinău), Gheorghe Păun, Ion Predoiu, Dan Mihalcea, Ovidiu Mihai Stângă (Bucureşti), Mihai şi Alina Sporiş (Ploieşti), Ion Mocioi, Dumitru Dănău (Târgu Jiu). Vom consemna în fiecare raport anual pe cei ce au făcut parte din cerc,dar timpul nu le-a mai îngăduit şi au plecat … dincolo în lumea drepţilor: Costea Marinoiu, Nicolae Mazilu, Corneliu Tamaş, Ion Cotulbea, Ionel Grigoriu, Dumitru Mitrana, Ilic Momcilo, Aurel Constantin Zorlescu, Dan Panu Misăilescu, Dumitru Bălaşa, Gelu Păltineanu, Petre Petria, Gheorghe Simeanu.
Anul 2013 a avut o agendă consacrată acţiunilor tradiţionale în organizare şi co-organizare, colaborare (ca parteneri invitaţi), invitaţi. Am acţionat împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Forumul Cultural al Râmnicului, Forumul Călimăneşti, Liga scriitorilor, Arhivele Naţionale-Serviciul judeţean, Biblioteca Judeţeană, Biblioteca “Vasile Militaru”(Ocnele Mari), Fundaţia “Nadia Duca”(Horezu), Asociaţia “Seniori”, Clubul Iubitorilor de cultură din Curte de Argeş, Asociaţia Veteranmont România. Acţiunile pe cont propriu ale membrilor noştri au fost remarcate prin lansări de cărţi personale, expoziţii, prezenţe la simozioane, congrese, târguri, evenimente publice, articole de atitudine, recenzii, emisiuni de televiziune, cercetări istorice de teren, etc.
Ne-am propus ca în fiecare lună să promovăm o acţiune în care contribuţia organizatorică să aparţină membrilor cercului, în numele lui, sub următoarele cuvinte cheie: Cultură, Eminescu, Unire (Ianuarie), Făurari, Meşteri, Brâncuşi (Februarie), Mărţişore -debuturi, lansare concurs de creaţie pentru elevi prin Biblionet – (Martie), Paşte, Treceri, Sacralitate (Aprilie), Strigarea Numelui – Râmnic, Mircea cel Mare, Rovine, Constantin cel Mare, România, Europa – (Mai), Eroi, Eroism, Înălţare – Cocoşul de Hurezi, Ziua eroilor, Cotul Donului, etapa locală Biblionet – (Iunie), Soarele, Nedeie – Festivalul Naţional”Vasile Militaru”, Nedeia din Lovişte, Ziua Imnului (Iulie), Adormire – Memorial D.Bălaşa, Congresul de dacologie de la Buzău (August), Ocrotitorii – Antim Ivireanul, Neagoe Basarab (Septembrie), Aniversări – centenar: Grup Şcolar Tehnologic “Nicolae Pleşoianu” din Rm. Vâlcea, 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului “Calea Eroilor” de la Tg. Jiu, Medalion “Dumitru Drăghicescu” (Octombrie), Biruinţe – Posada 1330, Cetăţeanul de onoare, dincolo de notorietate, Apostolul Andrei (Noiembrie), Imnuri de slavă – ţării şi oamenilor : ziua naţională, colindele străbune. Agenda s-a realizat integral, acţiunile fiind onorate de o foarte mare participare. Cu prilejul lor s-au făcut lansări de carte cu tematica subscrisă cuvântului cheie al lunii respective. Amintim dintre autorii cărţilor : Ştefan Stăiculescu, Ion Mocioi, Constantin Zărnescu, Sporiş Mihai, Eugen Petrescu, Nicolae Moga, Dumitru Bondoc, Dragoş Călinescu, Gogu Rusu, Dragoş Constantinescu, Constantin Isărescu, Zenovie Cârlugea, Marin Bulugea, Liviu Popescu, Nicolae Dragoş, Paul Stănişor, Petre Cichirdan, Dumitru Dănău, Gheorghe Simeanu, Dumitru Garoafă, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Stancu, Veniamin Micle, Virgil Constantinescu, Badea Constanţa, Ion Bratu, Alexandru Nancu, Ştefan Ilioaie, Ioan Şt. Lazăr, Ioan Barbu, Nelu Barbu, Viorel Popescu. Dincolo de Râmnic am fost prezenţi la evenimente, am făcut reportaje, am prezentat puncte de vedere, în multe locuri: Bucureşti, Ploieşti, Buzău, Sinaia, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Deva, Caransebeş, Cluj-Napoca, Timişoara, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova, Slatina, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung, Iaşi, Chişinău, Piatra Neamţ, Tulcea etc. Am întregit colecţia de fotografii pentru chipul frumos al ţării,din vârful munţilor până la marea cea mare, numele celor de mai sus pot ghida prin Internet la albume de fotografii, reviste electronice, inregistrări pe Youtoube, semnificative. Adăugăm, acţiunilor cercului, emisiunile de televiziune dedicate unor teme din sfera noastră de preocupare: evenimente importante pentru neam şi ţară, mari sfinţi şi personalităţi în slujba … grădinii, mari proiecte ce au nevoie de capacitare opinie publică. Lista evenimentelor semnificative este foarte stufoasă, nu o vom mai da în extensie ea putând fi cunoscută din memoria electronică a bazelor de date, on line, aflate la dispoziţie, folosind ca parole numele invocate.
Remarcăm din cele multe câteva, pentru a ilustra consecvenţa:
– Aducerea moaştelor lui Constantin Brâncoveanu la Mănăstirea Horezu;
– Canonizarea lui Mircea cel Mare, cel Bătrân, până la împlinirea a 600 de ani de la trecerea la cele veşnice (31.01.2018) .In fiecare an ,de cel puţin trei ori (31 Ian, 20 Mai, de Rusalii!), lansăm public la Cozia mesajul nevoii de canonizare şi aducem argumente pentru aceasta ;
– Cinstirea eroilor de la Posada 1330, ca sărbătoare naţională! (local s-a impus cu toate onorurile şi a intrat în conştiinţa locului: are ritual, monument, sărbătoare a localităţii, recunoaştere publică!) Contribuţia ASNCE “Regina Maria” şi a Primăriei Perişani, fiind exemplară;
– Extinderea concursului de creaţie dedicat elevilor din cursul primar şi gimnazial “Vâlcea Colţ de Rai” (ajuns la ediţia a III-a, vezi Biblionet!) în toate localităţile judeţului; concursul s-a experimentat în Ţara Loviştei şi de trei ani se implementează prin reţeaua Bibliotecii Judeţene;
– Recuperarea marilor personalităţi ale neamului, a spiritului lor (Dumitru Drăghicescu, B.P.Hasdeu, Constantin Brâncuşi, Dumitru Bălaşa, Mihai Eminescu – vezi şi proiectul cu Academia de sub Pământ şi Festivalul Naţional “Vasile Militaru”, organizat la Ocnele Mari . Aici trebuie remarcată contribuţia unor oameni deosebiţi: pr. Petre Veţeleanu, Primarul oraşului Ocnele Mari, a bibliotecarei Violeta Perianu şi a prof.Ioana Florescu;
– Reconotarea cuvântului erou. (Recuperarea eroismului partizanilor, al deţinuţilor politici de sub regimul comunist, al eroismului cotidian, inclusiv a celui din câmpul cultural- vezi aici recunoaşterea celor ce trudesc pe cont propriu şi adaugă ceva pentru averea tuturor şi zestrea urmaşilor) Aici Eugen Petrescu, liderul local al ASNCE, membru al cercului, este portdrapel al cauzei cu zeci de intervenţii publice, anual;
– Recunoaşterea meritelor celor ce fac ceva pentru comunitate în toate domeniile lor de preocupare, inclusiv pentru cinstirea eroilor, de mult plecaţi, a monumentelor de pomenire. Contribuţii pentru recuperarea adevărului despre noi înşine, rescrierea altfel a istoriei şi repotenţarea iubirii de neam şi de toate ale lui (agenda conţine zeci de evenimente! Lansări de carte, Antologii, Medalioane, Aniversări, Simpozioane, Colocvii etc.);
– Între realizările remarcabile ale acestui spirit al Grădinii Maicii Domnului, din 2013, nu pot lipsi revistele “Cultura Vâlceană”, “Povestea Vorbii 21”, cu generoasa lor prezentare, inclusiv on line, dar şi apariţiile editoriale excepţionale ale lui Petre Cichirdan, Nicolae Daneş şi Dumitru Bondoc, alături de cărţile omagiale editate de Eugen Petrescu, albumele de fotografii electonice ale “Companiei” Troyager şi… Gheorghe Sporiş, dar şi evenimentele organizate în ţară şi în Rep. Moldova de către Gheorghe Cărbunescu, un ambasador aplicat al unirii prin cântecul de suflet.
Fiind printre fondatorii cercului, rămaşi în cursă, alături de Constantin Lazăr, ne asumăm anual acest raport, în numele unui grup care se măreşte permanent. Fiind în situaţia realizării unei sinteze, ca o dare de seamă, am observat volumul impresionant de lucruri bune, făcute dintr-o dragoste care se arată, nu se justifică şi nici nu vrea să iasă din firescul lucrurilor frumos aşezate. Le mulţumim tuturor, inclusiv celor cărora nu am reuşit să le consemnăm numele (în mod sigur foarte mulţi!), şi îi aşteptăm alături de noi pe mulţi alţii care nu se întreabă ce ne-a dat ţara şi neamul – vorbind aici de cele profunde, nu de pojghiţa Sistemului parazitar!- ci mai ales cu ce să contribuim şi noi spre înflorirea ei şi mai binele lui.

 

Cartea integral în PDF

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete