Categories
111

Brezoi – Personalităţi locale

 

Bardaşu, Petre (n. 24 dec. 1946, Brezoi – m. 6 oct. 2000, Râmnicu-Vâlcea) – istoric; arhivist, muzeograf, cercetător, publicist. Arhivist la DJAN Vâlcea (1970-1980), muzeograf la Muzeul Judeţean Vâlcea (1980-1982 şi 1990-1992 şi director al acestuia între 1992-2000), director al Muzeului Memorial « Nicolae Bălcescu » (1981-1982), inspector principal în departamentul Cultelor (1982-1990). Fondator (1997) şi preşedinte al Fundaţiei „I. G. Duca”.

Autor al volumului Studii de istorie, apărut postum (Ed. Conphys, 2001). În colaborare: Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea. Studiu şi documente (1978), Din istoricul exploatărilor forestiere de pe Valea Lotrului (1979), Contribuţia judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor (1982), Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea Războiului de Independenţă. Studiu şi documente (1977), Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea (1974), Judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial, vol. I-II (1979), Ani de restrişte: judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial. (1997). (OSCA II, pag. 31-33; ME II, pag. 13-15; Enciclopedia Vâlcea, I, 741).

Constantinescu, Silviu (n. la 22 decembrie 1920, în oraşul Brezoi, jud. Vâlcea) – filolog, autor de carte didactică. Carieră în învăţământul preuniversitar la Şcoala generală din Costeşti-Argeş, până la pensionarea sa, în anul 1983. A debutat publicistic în anul 1970, cu volumul Culegere de texte literare pentru analize gramaticale.

Lucrări publicate: Culegere de texte literare pentru analize gramaticale (1970), Mic dicţionar de cuvinte perechi (1976), Exerciţii şi analize gramaticale (1976), Exerciţii de sintaxă (1977), Să ne verificăm cunoştinţele de limba română (1982), Analize gramaticale (1985), Dificultăţi semantice: paronime şi grupuri lexicale cu aspect paronimic (1994), Gramatica limbii române: noţiuni teoretice, texte pentru analiză şi fraze analizate syntactic (1994), Dicţionar de cuvinte derivate al limbii române (1998), Dicţionar de cuvinte compuse (1999), Teste de cultură general (2000). (OSCA II, pag. 92-93; Enciclopedia Vâlcea, I, 751).

Deşliu, George (n. la 30 martie 1906, în oraşul Râmnicu-Vâlcea) – medic, cercetător, publicist; specializări postuniversitare la Cluj (1936, 1937 şi 1952). Doctor în medicină al Universităţii din Cluj, cu teza: Fracturile deschise ale gambei (1935). Printre alte funcţii în Cluj şi Hunedoara, a fost medic la Brezoi (1938-1950) şi medic-şef la Lădeşti şi Râmnicu-Vâlcea (1950-1969). A lucrat şi ca profesor, la Gimnaziul Unic din Brezoi (1947-1948), Şcoala de Surori "Crucea roşie" din Râmnicu- Vâlcea (1951-1953) şi Şcoala Sanitară de Asistenţi (1960-1961). A fost decorat cu "Crucea Meritului Sanitar", clasa I, pentru merite sanitare şi combateri de epidemii.

Lucrări publicate în volume: Fracturile deschise ale gambeiteză de doctorat (1935), Monografia sanitară a circumscripţiei Brezoi-Vâlcea (1947). (OSCA II, pag. 108-109; Enciclopedia Vâlcea, I, 752).

Dinu, Margareta (Madi) (n. 22 decembrie 1908), localitatea Brezoi – jud. Vâlcea) – artist plastic. Călătorii de studii în Italia (1937), Grecia (1937-1938), Bulgaria (1956, 1957, 1960) etc. După 1946, va participa la numeroase expoziţii de grafică şi artă decorativă din ţară şi străinătate. Expoziţii personale la Bucureşti (1936, 1937) şi la Tel-Aviv, Israel (1968). Membră a UAP din România. Solicitată mai ales pentru lucrări cu ornamente din metal. Cetăţean de onoare al oraşului Râmnicu-Vâlcea (2010) (DAR, pag. 134; OSCA I, pag. 119; Prezenţe feminine, pag. 41-42 ; Enciclopedia Vâlcea, I, 880).

Efrim, Gheorghe (Gelu) N. (n. 6 mai 1940, or. Brezoi, jud. Vâlcea) – inginer mine; cercetător, publicist. Specializat în construcţii miniere hidroenergetice, domeniu în care a lucrat toată viaţa, pe şantierele de pe râurile Lotru şi Olt, fiind specialist în construcţii miniere hidroenergetice.

Cărţi publicate: Brezoi. File de istorie (2008); Brezoi – oraş în Ţara Loviştei, vatră de colinde şi legende (2011) (Enciclopedia Vâlcea, I, 755).

Grama, Gheorghe Mircea (n. la 25 oct. 1952, în oraşul Brezoi, jud. Vâlcea) filolog, poet, publicist. Carieră didactică în învăţământul preuniversitar: Şcoala generală din com. Olanu – jud. Vâlcea (1975-1979); prin concurs, se transferă la liceul din Brezoi (1979- 1996), apoi la Grupul Şcolar Oltchim Râmnicu-Vâlcea (din 1996).A obţinut două premii literare: Premiul I, la Concursul de poezie Vâlcea artistică (2000) şi Premiul I al revistei „Semne” Deva, la Concursul naţional de poezie „Mihai Eminescu”, Bucureşti (2000). Volume de versuri publicate: Epicenturia (2001), Retorica umbrei (2007). (OSCA II, pag. 164-165; Enciclopedia Vâlcea, I, 842).

Iosif, Ion (n. la 22 martie 1953, în satul Călineşti din oraşul Brezoi, jud. Vâlcea) artist plastic, prozator, animator cultural; masterat în artă (2003). Carieră didactică în învăţământul preuniversitar (Liceul din Brezoi). Regizor şi actor amator la Teatrul Muncitoresc de pe lângă Casa de Cultură din Brezoi. S-a evidenţiat ca animator al vieţii culturale din Brezoi: teatru, expoziţii cu lucrări ale copiilor, participarea la diferite concursuri (1978-1989), pictură (după anul 1993), expoziţii de grup şi personale (1997-2001). Preocupări pentru sculptură în piatră şi lemn. În anul 2009, a realizat sculptura Monumentul muncitorilor forestieri (amplasată în Brezoi).

Cărţi publicate:Vaide mamă de om, dom’ profesor! sau Cinci luni la Londra (1999), Oameni răi, oameni buni, oameni şi ei; Destinul ca un scenariu sau Spovedania unui păcătos (2002), Oameni din munţiroman. (OSCA II, pag. 192; Enciclopedia Vâlcea, I, 885).

Jianu, Elena-Cătălina (n. la 6 august 1970, în Brezoi, jud. Vâlcea) – geograf şi psiholog (dublă licenţă). Cursuri postuniversitare de geografie (2003-2004) şi de psihologie (2005-2006); un masterat în surdo-audiologie (2003-2005) şi un al doilea – ca profesor documentarist (2005-2007). Începând din 1990, lucrează ca profesor la Liceul Teoretic din Brezoi. Între anii 2005-2007, a funcţionat şi ca profesor psiholog la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vâlcea, iar din 2006 – ca documentarist la Liceul Teoretic Brezoi. Este formator judeţean al ISJ – CCD Vâlcea şi desfăşoară activităţi de formare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, „Consiliere în domeniul inovaţiei pedagogice” şi „Educaţie raţional-emotivă şi comportamentală”. Acreditată ca formator judeţean din anul 2006, prin programul naţional organizat de „Albert Ellis Institute” SUA, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea „Babeş-Bolyai” şi Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată,  Cluj-Napoca. Deţine atestatul de liberă practicăemis de Colegiul Psihologilor din România. Specialistă în domeniul consiliere şi orientare. Afilieri: membră a Colegiului Psihologilor din România, membră a Asociaţiei Psihologilor din România (APSI), membră a RENINCO-România (Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Ediucative Speciale); membră fondatoare a Asociaţiei „Doamnele din Brezoi”. Vicepreşedintă a Consiliului Consultativ Comunitar al Primăriei Oraşului Brezoi. Coordonatoare a primului Birou de Informare şi Consiliere pentru Elevi din judeţul Vâlcea, la Liceul Teoretic Brezoi. Membră a Comitetului de organizare a primelor ediţii ale simpozionului elevilor de la Liceul Teoretic Brezoi, „Geografie teoretică şi aplicată a Nordului Judeţului Vâlcea” şi a Concursului Judeţean „Un eco semnal – gândim local şi acţionăm local”; membră a „Echipei Verzi” din Liceul Teoretic Brezoi, participantă la Concursul Naţional „Şcoli pentru un viitor verde”; membră a reţelei de multiplicatori informaţii europene „Europe Direct”; membră fondatoare a Centrului de Documentare şi Informare din cadrul Liceului Teoretic Brezoi. Redactor-şef al revistei „Ex meis libris”, principalul vector grafic al CDI-ului Liceului Teoretic Brezoi, publicaţie care a însemnat un adevărat eveniment cultural, rezonant nu numai în Brezoi, ci şi la nivel naţional, fiind dată ca exemplu de către ABR şi obţinând şi un Premiu I (Iaşi, 2012). Pentru activitatea sa teoretică şi practică, a primit numeroase premii şi distincţii.

Cărţi publicate (în colaborare): Un eco semnal, gândim global şi acţionăm local! (2009; şi pe suport electronic); Elevii Liceului Teoretic Brezoi şi Concursul Naţional „Şcoli pentru un viitor verde” (2010; şi pe suport electronic).

Mosor, Gheorghe (n. la 2 mai 1952 în com. Mădulari-Beica din jud. Vâlcea) – geograf; publicist. Începând cu anul 1980, imediat după absolvirea studiilor universitare, lucrează ca profesor titular la Liceul Teoretic din Brezoi, jud. Vâlcea, susţinându-şi toate gradele didactice, cu rezultate foarte bune. În perioada 1996-2010, a fost cooptat ca profesor metodist de geografie, în cadrul IŞJ Vâlcea. După terminarea facultăţii, a urmat diferite cursuri de specializare şi perfecţionare: consiliere şi orientare (2006), „metodist european” (2007), manager proiect (2008), formator (2008), curs de formare profesională – calculatoare (2008), evaluator (sem. I, 2008-2009), iniţiere IT şi utilizare AeL (sem. I 2008-2009) etc. A participat la o serie de simpozioane ştiinţifice de nivel naţional, prezentând expuneri şi comunicări valoroase, organizând personal manifestări asemănătoare la nivel de oraş şi de liceu. Carieră didactică de excelenţă: elevii pregătiţi de el au obţinut rezultate de podium la mai multe manifestări şi concursuri organizate la nivel de judeţ şi de ţară. Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de Geografie de la IŞJ Vâlcea şi responsabil al Cercului pedagogic din zona Nord, Călimăneşti-Brezoi. Premii I, II şi III pentru trei lucrări prezentate la Expoziţia Naţională de Programe Opţionale de Geografie-Geologie (8-18 mai 2001, Râmnicu-Vâlcea), Premiul II la Concursul Naţional „Şcoli pentru viitor verde” (ed. I, 2010) şi Premiul special la acelaşi concurs, ed. a II-a (2011); titlul de „Profesor evidenţiat”, acordat de MEÎ (1989) etc. A amenajat o bază sportivă pentru elevi, care a obţinut Locul I, fiind apreciată drept „Cea mai frumoasă bază sportivă din ţară pentru elevi” (1988). Este unul dintre responsabilii CDI Brezoi. Cărţi publicate: Geografia teoretică şi aplicată a nordului judeţului Vâlcea (2003), Valorificarea cunoştinţelor prin itemi-teste la Geografia României (2004), Adolescenţi la început de mileniu III (2005), De ziua mamei, din suflet de adolescent (2006), Geografi şi activităţi geografice (2006), Oameni şi amintiri brezoiene (2006), Geografia României – Teste (2007), Elevii din clasa a XI-a A şi orizontul local brezoian (2008); în colaborare: Teste pentru Geografia României (2002), Geografia oraşului Brezoi (2008), Un eco semnal, gândim global şi acţionăm local! (2009; şi pe suport electronic); Elevii Liceului Teoretic Brezoi şi Concursul Naţional „Şcoli pentru un viitor verde” (2010; şi pe suport electronic).

Nălbitoru, Ion (n. 1956 în fosta comună – azi, oraşul – Bălceşti, jud. Vâlcea) – inginer hidrotehnician şi, din 2008, manager proiect; prozator, dramaturg. Între anii 1982-1988, a lucrat ca inginer constructor la ACH Olt Superior, Şantierul Gura Lotrului şi la Arpaşu, apoi – ca inginer proiectant şi ing. Exploatări forestiere – la IFET Râmnicu-Vâlcea şi UFET Brezoi (1982-1988), la “Concord 2” Bucureşti – filiala Curtea de Argeş (1996-2000), la Şantierul Cornet-Robeşti (din 2000). În anul 2009, a înfiinţat filiala Brezoi a Forumului Cultural al Râmnicului, al cărei preşedinte este. Membru al mai multor societăţi şi asociaţii, printre care Societatea Culturală “Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea şi Liga Scriitorilor din România.

Cărţi publicate: Cascada tinereţii – roman (f. an), La poarta destinului – piesă de teatru (2007), Teatru, vol. II – Stăpânul soarelui (2008), Teatru, vol. III – Fântâna sângeroasă (2009), Edenul şi infernul unei lumi, piese de teatru – parodii (2009) etc. În anul 2009, Primăria Brezoi i-a acordat o Diplomă de excelenţă pentru merite deosebite în promovarea imaginii localităţii (Enciclopedia Vâlcea, I, 852).

Novak, Carol (n. ?, Cehia – m. 1881, Brezoi) – inginer hidrotehnician de origine cehă. În 1864, s-a stabilit în Brezoi, atras de posibilităţile pe care le oferea exploatarea pădurilor din localitate, cumpărând mai multe joagăre.. În 1865 a lărgit şoseaua de pe Valea Lotrului şi a reconstruit drumul dintre Cozia şi Şipoate (Cârligul Mare). În 1871, a arendat pentru 15 ani Băile Călimăneşti, iar în 1873, a cumpărat toate joagărele din Brezoi şi de pe întreaga Vale a Lotrului. În vederea transportării pe apă a buştenilor pe care îi vindea, va confecţiona aşa numitele dube pentru podurile plutitoare şi va construi ambarcaţiuni pentru curăţirea Oltului, în vederea navigaţiei şi a transportului de mărfuri, inclusiv a sării de la Ocnele Mari. În acelaşi an, a construit la Brezoi o mică fabrică de cherestea – prima de acest fel din Brezoi şi a doua din ţară, după cea de la Galaţi.  În 1874, a obţinut prin licitaţie publică, construirea în antrepriză a liniei de telegraf ce va lega Râmnicu-Vâlcea de Sibiu. În 1877, întreprinzătorul om de afaceri îşi va construi aici o casă impunătoare, cu etaj, unde în prezent funcţionează Spitalul Orăşenesc Brezoi. Şi-a adus contribuţia la bunul mers al Războiului pentru Independenţă, asigurând materialul lemnos necesar construirii podurilor de la Giurgiu şi Turnu-Măgurele.

Parolea Moga, Alexandru (n. la 19 iun. 1951, în oraşul Piteşti, jud. Argeş; din 1983, stabilit la Râmnicu-Vâlcea ; de câţiva ani, s-a întors în oraşul natal) – ziarist, publicist. Printre altele, a absolvit cursurile Facultăţii de Litere şi Jurnalism din Bucureşti. Şef al sectorului de transport la Unitatea Forestieră din Brezoi (1975-1989); redactor-şef al publicaţiei vâlcene „Reporter” – una dintre primele publicaţii particulare din ţară (1990-1998). A înfiinţat Editura „Reporter” şi, în perioada 1993-2002, a realizat emisiuni de reportaje la posturile locale de radio şi televiziune, sub genericul „Deşteaptă-te, române!”. Între anii 1985-1989, a obţinut diverse premii la concursurile de publicistică Al. Sahia” şi „Mihai Eminescu – centenar în comemorare”, organizate de UNESCO.

Volume publicate: Pelerin prin Elada(2003), Parafă spre iad – roman (2010). (ME II, pag. 117-118; OSCA II, pag. 281-282; Enciclopedia Vâlcea, I, 854).

Stoinea, Nela I. (n. la 23 mai 1963, în localitatea Brezoi, jud. Vâlcea) – sportivă de performanţă, disciplina Tenis de masă. A debutat în 1970 la Clubul „Lotru” din Brezoi, sub îndrumarea antrenorului Traian Ancuţa. Ulterior, după afirmare, va activa la CSŞ Râmnicu-Vâlcea, la Dinamo Slatina şi CSŞ Slatina. Performanţe obţinute: Locul I la „Cupa Vacanţei” (Brezoi, 26 decembrie 1971), Locul II la etapa judeţeană a competiţiei Cupa „9 martie” (Râmnicu-Vâlcea, 2 martie 1975), Locul I la „Cupa unităţilor Şcolare Sportive” la tenis de masă (12-15 apr. 1979); vicecampioană europeană cu echipa de juniori (Vichy (Franţa, 27 iulie 1977), campioană naţională de juniori (simplu, dublu, dublu mixt, cu echipa); vicecampioană la juniori şi seniori (simplu); medalia de bronz la Cupa de toamnă – simplu (1980); vicecampioană republicană cu echipa seniori, 1981; locul I (simplu şi cu echipa) la turneul internaţional din Bulgaria; locul II ( cu echipa) la turneul internaţional din Iugoslavia; în anul 1981: locul II în ierarhia celor mai bune tenismene din ţară. Este mama lui Anthony Bryan Bran (n. în Melbourne, la data de 02.03.1991), renumitul fotbalist australian.

Surdu, Gheorghe (n. la 18 ianuarie 1917 în Broşteni, jud. Gorj – m. 1983, Brezoi) – artist plastic (pictor şi desenator), animator cultural, colecţionar de obiecte vechi şi documente. A fost membru al UAP şi al “Fondului Plastic”, participând cu lucrări (peisagist remarcabil!) la mai multe expoziţii organizate în oraşele Bucureşti, Sibiu, Braşov, Râmnicu-Vâlcea şi Brezoi. Tablourile sale după natură (în linia realismului lui Jean Steriadi, profesorul său) reprezintă o adevărată frescă a Brezoiului, unele dintre acestea reprezentând preţioase mărturii ale unor realităţi de mult dispărute. Carieră didactică strălucită la Liceul din Brezoi, ca profesor suplinitor şi apoi titular (din 1962), fiind deosebit de apreciat, atât de elevi şi colegi, cât şi de ceilalţi brezoieni. În principal, a predate desenul – tehnic şi artistic – şi istoria. iniţiatorul, organizatorul şi actorul tuturor spectacolelor de teatru din şcoală, cu care a participat la diferite concursuri organizate la nivel de judeţ. Împreună cu prof. Marin Şerban, a colecţionat diferite obiecte vechi (vestigii arheologice, monezi, cărţi de patrimoniu, costume populare, documente etc.), cu care au înfiinţat muzeul şcolii. A făcut parte din Colectivul redacţional al revistei “Lotru”, unde a publicat o serie de articole despre Brezoi. În 1974, a predate la DJVAN, peste 400 de documente istorice, iar la Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea – mai multe monezi vechi de argint şi aramă.

Tomaselli, Angela F. (n. la 5 nob. 1943 în Brezoi, jud. Vâlcea) – pictor. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România (1973); membră a filialei Galaţi a UAP (unde s-a stabilit după terminarea facultăţii), din 1978. Expoziţii personale, în ţară şi străinătate (selectiv): Galaţi (1971, 1975, 1989, 2000); Bucureşti (1974, 1977, 1988, 1993, 1996, 2002, 2004, 2006, 2007); Roma (1983); Iaşi – Galeria „Cupola”, Galeria „Casa Pogor” (1999); Râmnicu-Vâlcea: Muzeul de Artă „Casa Simian”, Galeriile de Artă (1998, 1999); Germania (2002); Bistriţa (2003), Cluj-Napoca (2004), Vaslui (2005), Madrid (2007). Expoziţii colective, în ţară (selectiv): Galaţi (1974, 1976), Bacău (1995, 1996), Bucureşti (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002), Râmnicu-Vâlcea (1998, 1999, 2002, 2003, 2007), Blaj (2003), Medgidia (2004), Bucureşti – Institutul Francez, Artistes Peintres Roumains en France, patronată de Asociaţia Culturală „Soleil de l’Est” (2005); Bucureşti – Galeria Apollo (1997-2004), Iaşi (2007) etc. Expoziţii colective în străinătate: Moscova (1977), Grecia (1983), Austria (2001), Franţa (2002), Italia (2000), Balcic – Bulgaria (2007) etc. Numeroase premii şi distincţii, printre care Premiul U.A.P (1995) şi Menţiunea specială a juriului, la Salonul Internaţional din Quissac-Franţa. Coautoare la volumul Arta populară din judeţul Galaţi. (Paul Petrescu, Sinteze. Angela Tomaseli, în „Astra”, nr. 2, 1978; OSCA I, pag. 393-393), Prezenţe feminine, pag. 109-112; Enciclopedia Vâlcea, I, 897).  

Ţarcă, Ana (n. 31 aug. 1942, oraşul Brezoi – jud. Vâlcea) – biolog, cercetător, publicist; formată la prestigioasa şcoală ieşeană de Antropologie, este doctor în ştiinţe biologice în această specialitate, cu teza Studiu dermatoglific complex asupra populaţiei din trei provincii istorice româneşti: Maramureş, Moldova şi Bucovina

Cercetări inedite în dermatoglifie: colaborând cu o serie de instituţii de specialitate din Iaşi, a reuşit să ducă la bun sfărşit cercetarea din punct de vedere dermatoglific la o serie de maladii congenitale şi ereditare. Lucrări publicate: Monografia satului Hălăuceşti, Atlasul antropologic al Maranureşului ( în colaborare),             Atlasul antropologic al Moldovei (sub tipar) etc. (Dicţionarul personalităţilor ştiinţifice „Who’s Who în România, OSCA/II, pag. 393-394; Prezenţe feminine, pag. 114-117; Enciclopedia Vâlcea, I, 799).                                 

Zatti, Lucian (n. la 6 febr. 1927, în Brezoi, jud. Vâlcea, din părinţi italieni veniţi din Florenţa – m. 1994, Craiova) – prozator, dramaturg, reporter. Redactor şef la „Severinul liber” (1946), corespondent la „Scânteia”, „România liberă” şi „Agerpress”, redactor şef la „Drumul socialismului” – Turnu Severin etc. În ultimii ani de viaţă, a fost redactor la Studioul de Radio Craiova. Singur sau în colaborare, a alcătuit texte pentru spectacole prezentate la Craiova, Turnu Severin, Padeş etc. Autor de monografii pentru unele oraşe din Oltenia şi al piesei de teatru Vreau şi eu un rol, scrisă pentru Teatrul Naţional din Craiova. Alte volume publicate: Pe temeliile lui August (1959), Biruim (1960), Oraşele dragostei (1967), Triunghiul apelor (1978), Cantată oltenească (1981), Telegrame de dragoste (1983), Drumuri şi oameni din Oltenia (1985), Curcubeul romanticilor (1987); postume: Flori de câmp (1996), Confesiuni în sinceritate (1997), Îndrăgostit de viaţă (1999); în colab.: Pe plaiurile pandurilor – reportaje (1957). (DLRC, pag. 628; MA, pag. 456-457; OSCA I, pag. 426-427; Enciclopedia Vâlcea, I, 871).

*

În lista întocmită de Consiliul Local Brezoi, referitoare la personalităţile care şi-au adus – într-un felm sau altul, în anumiţi ani – o anumită contribuţie la dezvoltarea materială şi spirituală a oraşului, figurează şi alte persoane: Boboş Mircea (1925-1958), Catargiu Maria – profesor, Drăghici Costi – medic, Gheorghe Efrim (1898- 1944) – avocat, Efrim T. Ion – medic, Minodora Efrim (n. 1930) – magistrat, Horia Ene (profesor, fost ministru), Nicolae N. Ionescu (1881-1943), Dumitru Marinescu (1916-1996) – preot, Miu Gheorghe (Giogi), Aurică Oancea (1911-1982) – avocat şi fost primar, Virgil Popescu (1905-1986) – preot, Dragoş Serafim (1938-2003) – medic şi scriitor – listă la care noi îl adăugăm pe Toma Bojenescu (n. 1862 – m. ?; comerciant).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *