Categorii

Brezoi – Învățământul

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

105

 

La recensământul din 1899, era înregistrată următoarea situaţie a instrucţiunii: dintre copiii în vârstă de 7-15 ani, ştiau carte doar 29 de băieţi şi 16 fete, 48 de băieţi şi 53 de fete fiind analfabeţi (Recensământul 1899, 455). Situaţia în rândul adulţilor, era şi mai dramatică: ştiau să scrie şi să citească 194 de locuitori (151 bărbaţi şi 14 femei), iar 481 (247 bărbaţi şi 234 femei) erau analfabeţi (Ibidem). Situaţia din Călineşti era întrucâtva asemănătoare: doar 37 de copii între 7 şi 15 ani ştiau să citească, 36 (deci, jumătate!) fiind analfabeţi, în timp ce peste această vârstă, existau doar 165 ştiutori de carte (bărbaţi şi femei), faţă de  366 analfabeţi (Ibidem). În 1903, este menţionată „Şcoala Privată Mixtă – Societatea Lotru”, din Brezoi (Andrei-Pârnuţă, 1981, 361).

În timpul Primului Război Mondial, şcoala din Brezoi a fost închisă, învăţătorul Gheorghe Valescu din Brezoi fiind mobilizat (Un secol de învăţământ, 2001, 113). Există mărturii că în jurul anului 1928, pe lângă Şcoala Primară din Brezoi, funcţiona şi o şcoală de meserii, unde se învăţa tâmplărie, rotărie şi cizmărie (Efrim, 2008, 107). În 1937, pe lângă Şcoala Primară Mixtă din Brezoiu, cum se numea atunci, a fost înfiinţat un atelier de industrie casnică (DJVAN, RŞV, dos. 1/1937).

Din mărturiile contemporanilor (în lipsa documentelor, care nu s-au păstrat),rezultă că în 1940, localitatea a fost vizitată de Ion Antonescu, regina Elena şi doamna Goga, care, după ce au fost întâmpinaţi de autorităţile comunale, au vizitat şcoala din localitate, fiind primiţi de doamna Budeanu şi de domnişoarele Pavel şi Bubu. Scopul vizitei a fost mutarea în Brezoi a Colegiului Militar „Ion Antonescu”, ceea ce s-a şi întâmplat. Urmat de 160-180 orfani de război, colegiul era condus de colonelul Ionescu şi îşi desfăşura activitatea cu 4 clase, în localul viitorului liceu de aici; instituţia a funcţionat până spre sfârşitul războiului (inf. Costin Budeanu, anul 2007). În anii celui de-Al Doilea Război Mondial, Şcoala nr. 2 „Carpatina” avea  6 posturi, cu 184 de elevi, a căror frecvenţă era în general bună. Localul aparţinea Societăţii Forestiere „Carpatina” şi avea 4 săli de clasă. (DJVAN, Fond Primăria Brezoi, dos. 2/1942(Un secol de învăţământ, 2001, 137).

În 1948, odată cu desfiinţarea Societăţii „Carpatina”, şcoala apartenentă de ea a trecut în proprietatea statului (Efrim, 2008, 108). Între anii 1948-1954, aici a funcţionat şi „Şcoala Profesională de Industrializare a Lemnului”. Elevilor – în majoritate, fii de muncitori – li se asigura internat şi masă, uniforme şcolare şi alte gratuităţi; în 1949, cursurile şcolii erau urmate de 144 de băieţi şi fete (Ibidem). Între anii 1951-1953, în Brezoi a mai fiinţat şi  şi o şcoală tehnică pentru transport forestier, care, după doi ani de activitate, va fi mutată la Curtea-de-Argeş şi Râmnicu-Vâlcea (DJVAN, RŞV, dos. 3/1949).  În anul 1956, a fost înfiinţat în Brezoi un liceu teoretic cu secţie serală, la care s-a adăugat, începând cu anul 1960, secţia de zi. Concret, în prezent, sistemul de învăţământ brezoianeste reprezentat de următoarele unităţi şcolare:

a. Liceul Teoretic Brezoicu 3 corpuri de clădiri: clădirea pentru clasele I-IV, construită în anul 1900, clădirea veche a liceului, construită în anii 1923-1925 şi clădirea nouă, construită în 1974.

b. Şcoala cu clasele I-VIII Călineşti  înfiinţată în anul 1864; avea 7 săli de clasă, 3 cabinete şi un laborator. A fost desfiinţată în anul 2009.

c Şcolile generale Proieni, Drăgăneşti au fost înfiinţate în anul 1940 şi desfiinţate în 1991.

d. Şcoala Vasilatu a fost înfiinţată în anul 1945 şi desfiinţată în 1991 din lipsă de copii.

e. Şcoala de la Valea lui Stan a fost înfiinţată în anul 1954 şi a funcţionat în clădirea veche până în anul 2000, când s-a mutat în clădirea nouă, funcţionând şi cu clase gimnaziale.

f. Grădiniţele din Brezoi sunt în număr de 6: Grădiniţa nr.1, înfiinţată în anul 1930-1931, care nu are un local propriu, Grădiniţa nr.2, care funcţionează în clădirea Şcolii cu clasele I-IV Nr.1, Grădiniţa Păscoaia, Grădiniţă Valea lui Stan, Grădiniţa Călineşti, Grădiniţa „Caritas”;

g. Clubul Copiilor din Brezoi, înfiinţat în anul 1976.

În anul şcolar 2010 – 2011, la nivelul oraşului Brezoi şi a localităţilor componente, situaţia se prezenta astfel: 12 unităţi şcolare, din care grădiniţe: 7; şcoli primare şi gimnaziale: 2; licee şi şcoli profesionale: 1; număr de elevi: 609; număr profesori: 47; număr învăţători: 18. Evident, unitatea reprezentativă pentru învăţământul brezoian şi, de fapt, pentru tot nordul judeţului, este Liceul Teoretic.În prezent, şcoala  funcţionează cu 26 de clase, dintre care 7 clase învăţământ primar, 11 clase învăţământ gimnazial, 8 clase la liceu. Efectivul total al şcolii este de 609 de elevi, repartizaţi astfel: 124 – clasele I-IV; 275 – gimnaziu; 210 – liceu. În anul 2006 ! noiembrie), în cadrul instituţiei a fost înfiinţat Centrul de Documentare şi Informare, fondatorii săi fiind Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane din cadrul MEC, Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, Prof. Maria Ochescu – directorul Casei Corpului Didactic Vâlcea (2006), la propunerea directorului  Liceului Teoretic Brezoi – prof. Olimpia Stanca şi cu avizul ISJ Vâlcea, dl. inspector şcolar general – prof. Mihai Moldoveanu. Din echipa de proiect, fac parte profesorii Olimpia Stanca, Mihaela Efrim, Gheorghe Mihăescu, Cătălina Jianu, Cristian Brănescu, Lidia Dumitrescu şi Ilie Diaconescu, responsabilii Centrului fiind prof. Maria Iosif – directorul liceului, prof. Gh. Mosor – directorul educativ şi prof. siholog Cătălina Jianu. Reţinem din “statutul” său: „Centru de resurse pluridisciplinare, CDI oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare”.

În anul şcolar 2010-2011, unitatea de învăţământ era încadrată cu un număr de 31 profesori şi învăţători, la care se adaugă  un secretar, un laborant şi  un documentarist.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete