Categories
111

Brezoi/ Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol II Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 – Bibliografie generală

1966, Documenta Romaniae Historica (DRH), B, Ţara Românească, vol. II, Bucureşti, Edit. Academiei RSR.

1975, Documenta Romaniae Historica B, Ţara Românească, vol. XI, Edit. Academiei RSR, Bucureşti.

1977, Prefectura judeţului Vâlcea, vol. I (1830-1864). Inventar arhivistic, Bucureşti.

1983, Geografia României, I, Geografia Fizică, Bucureşti, Editura Academiei RS România.

2010, Enciclopedia judeţului Vâlcea . Vol. I – Prezentare generală, coord. I. Soare, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna.

Alessandrescu C., 1893, Dicţionar Geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti.

Andrei Nicolae, Gh. Pârnuţă, 1981, Istoria învăţământului din Oltenia, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.

Dumitru Andronie, Dumitru Garoafă, Ionela Niţu, Ion Soare, Un secol de învăţământ vâlcean. Revizoratul Şcolar Vâlcea (1857-1950), Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2001.

“Arhivele Olteniei”, nr. 2-3/1922, Craiova.

Arhivele Statului Bucureşti, Catagrafii, dos. 44/1838.

Badea L., Rusenescu C., 1970, Judeţul Vâlcea, Editura Academiei RSR, Bucureşti.

Barcan Luiza, Ctitorii eclesiale de lemn din Vâlcea veacului al XIX-lea, în „Ianus”, nr. 5-6/2002.

Bardaşu P., Simeanu Gh., 1973, Brezoi, 1873-1973.100 de ani de industrie forestieră, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Bădescu S., Bădescu C., 2003, Centenarul unei şcoli. Monografia Şcolii cu clasele I-IV, Brezoi-Vâlcea, Sibiu, Ed. Psihomedia.

Băncilă Ioan C., Vederi din Oltenia – mapele A I, A II, A III şi A IV, în „Arhivele Olteniei”, nr. 11/1924, 521

Bălaşa Dumitru, Petre Purcărescu, Luptele pandurilor şi eteriştilor de pe Valea Oltului, 1821, în „Buridava. Studii şi materiale”, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 295-320.

Berbece L., Mosor Gh., 1995, Scurtă caracterizare a oraşului Brezoi, f. loc. f. edit.

Berbece V., Marinoiu C., Matei A., Mămularu Gh., 1976, Vâlcea-Ghid turistic, Bucureşti, Ed. „Sport –Turism”.

Berciu Dumitru, Cercetări privind preistoria judeţului Vâlcea, în „Buridava”, 1, 1972, Râmnicu-Vâlcea, pag. 11-27.

Bodin Dumitru, 1944, Oltenia şi Oltenii, Craiova.

Boşcaiu, N., 1971, Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Bucureşti, Edit. Academiei RSR.

Cineti A., 1990, Resursele de ape subterane ale României, Bucureşti, Edit. Tehnică.

Conea I., 1935, Ţara Loviştei, în „Buletinul Societăţii Regale de Geografie”, Bucureşti.

Constantinescu Dumitru, 1989, Drumul aurului, în „Almanahul Flacăra”, Bucureşti.

Curierul Muncii”, 1 august 1931.

Deşliu Gheorghe, 1947, Monografia sanitară a Circumscripţiei Brezoiu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Tipografia şi Legătoria de Cărţi „Gutenberg”.

DJVAN, Colecţia Manuscrise, Ms. 102; Fondul Banca Populară „Renaşterea” Brezoi, dos. 1/1905-1913; Fond Camera de Comerţ, dos. 27/1941-1942; Fond ”Carpatina” Brezoi, dos 103/1940, dos.7/1948, dos.1/1945; Fond Judecătoria Brezoi, dos.10/1930; Fond Prefectura Judeţului Vâlcea: dos. 96/1867, dos. 38/1890, dos. 25/1897, dos.124/1919; Fond Primăria Comunei Călineşti, dos. 10/1952; Fond Primăria oraşului Brezoi: dos.1/1915; 1/1916; 1,2,3/1918; 1/1919; 1,3,4,5/1920; 2/1921; 1/1922; 3,5/1923; 2/1924;1,2/1925; 1,4/1926; 3,4,7/1927; 3,4, 5/1928; 3,5,6/1929; 1,10,13/1930; 5/1931; 1,2/1932; 1,2/1933; 3,4/1934; 1/1935; 4/1936; 1,2,7/1937; 7/1938; 1/1939; 1/1940; 1,5/1941; 2/1942, 1/1943, 3/1944, 5/1945, 1/1946; 1,2,3/1947, 1/1948, 1/1949, 1/1950, 1/1951; 1/1952; 1/1953; 1/1954; 1/1955; 1/1956; 1/1957; 2/1958; 2/1959; 1/1960; 10/1961; 2/1962; 1/1963; 1/1964; 1/1965; 11/1966, 3/1967, 1/1968, Inventarul statelor de plată pe anii 1930-1951Revizoratul Şcolar Vâlcea: dos. 3/1865, dos. 1/1937, dos. 3/1949; Fond Subinspectoratul Muncii, dos. 8/1940-1943; Fond Tribunalul Judeţului Vâlcea, dos. nr. 1707/1894; Fondul personal Gheorghe Surdu.

Donat Ion, Pătroiu Ion, Ciobotea Dinică, 1999, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova, Editura Helios.

Dumitrescu D., 2005, Resursele turistice ale judeţului Vâlcea, Ed. Conphys, Râmnicu-Vâlcea.

Efrim Gheorghe N., 2008, Brezoi. File de istorie, Sibiu.

Frunzescu, Dimitrie, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, Tipografia Statului, Hotelul „Şerban Vodă”, 1872.

Giurescu Constantin C., 1957, Principatele Române la începutul sec al XIX.lea, Bucureşti.

Haiduc Ilie, 1940, Industria aurului în România, Bucureşti.

Indicele comunelor României, după noua organizare a Legii comunale dată la 1864 şi publicată în 1865, Bucureşti, 1865.

Indicele Comunelor pe periodul de cinci ani, 1876-1881, art. 4 şi 5 din Legea comunală, promulgată în luna martie 1874, Bucureşti, Tipografia statului, 1876, pag. 156-162.

Institutul de Meteorologie, 1966, Atlasul climatologic al Republicii Socialiste România, Bucureşti.

Ion Ionaşcu, Despre Judeţele Olt şi Argeş în Catagrafia din anii 1773 – 1774, de la Moscova, în „ Mitropolia Olteniei” X, nr. 3 – 4 / 1958.

Ionescu Cheianu Şt.,1891, Geografia Judeţului Vâlcea, Bucureşti, f.edit.

Iordan Iorgu, 1963, Toponimie românească, Bucureşti, f. edit.

Lahovary G., I., General Brătianu C. I., Tocilescu Grigore, 1898, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. I, Bucureşti.

Legea pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial” nr. 283 din 22 dec. 1925.

„Lotru”, publicaţie editată de Liceul Brezoi, nr. 1-8/1967-1969.

Maghiar Nicolae, Ștefan Olteanu, 1970, Istoria mineritului în România, București, Ed. Științifică.

Maior Gh., 1903, Valea Lotrului, Bucureşti, f. edit.

Manolescu Radu, !965, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul ( secolele XIV-XVI), Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Marinoriu C., 1983, Drumuri pe Olt, Bucureşti, Ed. Eminescu.

Marinoiu C.,1987, Itinerare vâlcene, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

Marinoriu C., 2001, Toponimia Ţării Loviştei, Ed. Vestala, Bucureşti.

Micu Emil, Ştefan Petraru, 1972, Familia Petraru, în „Magazin istoric”, oct. 1972, pag. 42-43.

Mihăilescu V., 1963, Carpaţii sud-estici, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.

“Monitorul Oficial”, nr. 17 din 10 sept. 1901.

Mosor Gh., 2003, Geografia teoretică şi aplicată a nordului judeţului Vâlcea, Ed. Psihomedia, Sibiu.

Mosor Gh., 2008, Curiozităţi, legende şi statistici brezoiene, Sibiu, Ed. Psihomedia.

Mosor Gh., 2007, Omaneni şi amintiri brezoiene, Sibiu, Ed. Psihomedia.

Mujicicov N., Mujicicov C., 1970, Munţii Cibin-Lotru. Călăuza turistului, Ed. Stadion, Bucureşti.

Mutihac V., 1990, Structura geologică a teritoriului României, Bucureşti, Editura Tehnică.

Niculescu Gh., 1991, Relieful ruiniform din regiunea înaltă a Carpaţilor Româneşti, St. Cerc. Geogr., 38, Bucureşti.

Novac Vasile, 2001, File din istoria Argeşului, Piteşti.

Odobescu Al., 1981, Note de călătorie, Bucureşti, Editura „Sport-Turism”.

Pancă M., 1922, Biografii geologice ale Olteniei, București.

Pascu Ştefan, 1944, Pentru Cercel şi Ţara Românească la sfârşitul secolului XIV, Sibiu.

Paul de Alep, 1900, Călătoriile Patriarhului Macarie din Antiohia în Ţările Române, Bucureşti, f. edit.

Petrescu Paul, Sinteze. Angela Tomaseli, în „Astra”, nr. 2, 1978.

Ploaie Gh., 1983, Valea Lotrului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

Ploaie Gh., 1999, Natura sălbatică din Vâlcea, Ed. Prisma, Râmnicu-Vâlcea.

Popescu Cilieni I., 1941, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, f.edit, Craiova.

Popescu N., Călin D.,1987, Cozia, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

Popescu N., 1968, Munţii Căpăţânii şi Coziei, Ed. C.N.E.F.S., Bucureşti;

Popescu N., 1972, Valea Oltului între Turnu Roşu şi Cozia, B.S.R.G., vol. II, Bucureşti.

PopescuVoiteştiI., 1918,Pânza conglomeratelor de Bucegi în valea Oltului, în „An. Inst. Geol. Rom.”, vol. VIII, Bucureşti.

Posea Grigore, 2005, Geomorfologia României. Relief – tipuri, geneză, evoluţie, regionare, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.

Predescu Lucian, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc – Oameni şi înfăptuiri, Bucureşti, [Editura] Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940; idem, sub titlul Enciclopedia României. Cugetarea, Ediţia a II-a – anastatică, Bucureşti, Editura SAECULUM I.O., Editura VESTALA, 1999.

Purcaru I., 1980, Ţara Loviştei, Ed. Ion Creangă, Bucureşti.

Purcaru, Ilie, 2007, Cartea Loviştei, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”,

Purece Sergiu, Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, 1997, Ani de restrişte. Judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”.

Recensământul general al populaţiei din România, Bucureşti, 1899.

Roşu Al., 1973, Geografie fizică a României, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Sacerdoţeanu A.,1947, Actele secţiei publice, Mănăstirea Cozia, Deduleşti, Dintr-un Lemn, Sf. Ecaterina. Indici cronologi, Bucureşti.

Simionescu I., 1973, Prin munţii noştri, Editura Pentru Turism, Colecţia „Cântarea României”, Bucureşti.

Sporiş Gh., 2000, Ţinutul dintre Jiu şi Olt. La nord de paralela de 450 . Ed. Clusium.

Soare I., 1981, Consideraţii etimologice privind toponimia majoră a judeţului Vâlcea, în:„Studii Vâlcene”, VII, Râmnicu-Vâlcea, pag. 179-199..

“Studii vâlcene”, nr. 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972.

Suder M., 1967, Economia forestieră din România, Ed. Meridiane, Bucureşti.

Surdu Gheorghe, 1967, Momente din istoria Văii Lotrului, în “Lotru”, nr. 1, pag. 15.

Surdu Gheorghe, 1967, Despre vechimea satelor de pe Lotru, în “Lotru”, nr. 2/10 sept., pag. 25-27.

Surdu Gheorghe, 1967, Momente din istoria drumului de pe Olt, în “Lotru”, nr.3, pag. 21-24.

Surdu Gheorghe, 1968, File din istoria satului Drăgăneşti, în “Lotru”, , nr. 5/10 iunie, pag. 3-6.

Surdu Gheorghe, 1968, Pădurile şi vechile joagăre de pe Lotru, în “Lotru”, nr. 6/10 sept.

Surdu Gheorghe, 1969, Relaţiile lotrenilor cu Mânăstirea Cozia, , în “Lotru”, nr.8.

Tamaş Corneliu, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1821 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1980.

Tamaş Corneliu, Istoria municipiului Râmnicului Vâlcea, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2006.

Tamaş Corneliu, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu – Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea ,, Prietenii Muzeului Bălcescu, 1978.

Tamaş Corneliu, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea războiului de independenţă (1877-1878), Bălceşti pe Topolog, 1977.

Tamaş Corneliu, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1978.

Tamaş Corneliu, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Răscoala ţărănească din 1907, în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea “Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1974.

Tamaş Corneliu, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial, Bălceşti pe Topolog, 1979.

Tamaş Corneliu, Gheorghe Dumitraşcu, Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Contribuţia Judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Tamaş Corneliu, Emilian Valentin Frâncu, 2007, Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”.

Tamaş Corneliu, Ion Soare, Carmen Andreescu, Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea (1388-1715), vol. I, Bucureşti, 1983.

Tamaş Corneliu, Tudor Gh., 1999, Vâlcea turistică, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.

Tamaş Veronica, Aportul judeţului Vâlcea la construirea, de către armata română, a podului peste Dunăre în timpul operaţiunilor militare din 1877-1878, în „Buridava. Studii şi materiale”, Râmnicu-Vâlcea, pag. 126-130.

Tănăsescu, Claudiu Ilie, Carol Novak – primul mare antreprenor străin din nordul judeţului Vâlcea (manuscis).

Tudor D., 1978 – Oltenia Romană, ediţia a IV-a, Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

Újvari Iosif, 1972, Geografia apelor României, București, Ed. Științifică.

Vlahuţă Al., 1965, România Pitorească, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Vlădescu Cristian M., 1986, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.

Winkler Iudita, 1972, Consideraţii despre moneda „koson" în secolul IV, în “Studii şi cercetări de istorie veche”, anul 23,             nr. 2/1972.

                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *