Categories
71

Biserici ortodoxe brăilene vechi (1831 – 1945) (VII)

Sfinţirea bisericii s-a efectuat în ziua de 20 iulie 1877 de către preasfinţitul Melchisedec, episcopul Dunării de Jos, la eveniment participând şi autorităţile locale. Planul bisericii este în formă de cruce, conform stilului bizantin clădirea fiind construită din cărămidă arsă.[2] Turla bisericii s-a ridicat în anul 1894 prin grija enoriaşilor locali, care reprezentau diferite categorii sociale, dar în special oameni de rând din cartier.

În timpul primului război mondial, în 1916, o unitate de artilerie rusă a scăpat un obuz care a căzut la câţiva metri de biserică, provocând o serie de stricăciuni. Restaurarea bisericii s-a realizat după câţiva ani, în 1920.

Catapeteasma a fost pictată de cunoscutul pictor Matache Orăşeanu în anul 1877, iar în 1879 întreaga biserică a fost pictată în ulei de către pictorul Dumitru Teodorescu. Această pictură care a rezistat mai mult de jumătate de secol, a fost spălată şi refăcută în 1931 şi apoi din nou în anul 1960 de către pictorul Vasile Peşcu, când s-au mai făcut şi alte lucrări de restaurare.

Biserica a fost resfinţită la data de 21 octombrie 1986 de către preasfinţitul episcop al Buzăului, Epifanie Norocel.

Fiind situată într-o zonă greu de sistematizat de către fostele autorităţi comuniste, biserica şi-a putut păstra grădina din jurul său în suprafaţa de 310 m2 până astăzi. În anul 1995 a fost înzestrată şi cu o clădire în strada Dorobanţilor nr. 367, donată de cetăţeanca Sărăcuţa Mira.

Preot-paroh este astăzi Enache Costică, iar preot slujitor Neculai Neagu.

Adresa este str. Roşiori nr. 256.[1] Nae A. Vasilescu, op. cit., p. 65.

[2] Enache Costică, Istoricul Bisericii „Sfântul Ilie” afişat la intrarea în biserică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *