Categorii

Bibliografie generală Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol.II (partea a IV-a)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

1912, Situaţiunea Judeţului Vâlcea pe anul 1911-1912, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria Judeţului şi a comunei R.-Vâlcea.
2004, Monografia municipiului Drăgăşani, sub coord. lui Constantin Şerban, Constanţa, Ed. „Ex Ponto”.
2006, Dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea, coord. – Gh. Răboacă, Bucureşti, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”.
2007, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea pe anul 2007, Râmnicu-Vâlcea.
Dumitru Berciu, 1981, Buridava dacică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1981.
V. Berbece, V. Botvinic, 1978, Călimăneşti-Căciulata, Bucureşti, Editura Sport-Turism.
Dionisie Eclesiarhul, Hronograful, 1864-1815, 1987, ed. D. Bălaşa şi N. Stoicescu, Bucureşti.
DJVAN, Colecţia Mitrice, NCM/1864, Râmnicu-Vâlcea.
DJVAN, fondul Prefectura Judeţului Vâlce (PJV), dos.2/1830, dos. 78/1832, dos. 47/1840, dos. VII (vol. II)/1841, dos. 78/1850, dos. 81/1857, dos. 49/1865, vol. II.
DJVAN, fondul Comitetul judeţean P.M.R. Vâlcea, , dos. 2/1950, dos. 1/1951, dos. 1/1965.
Constantin Giurescu, f. an, Istoria românilor, Bucureşti, ed. „Cugetarea – Georgescu Delafras S. A.
V. Gomoiu, 1943, Viaţa medicală a Olteniei, în vol. „Oltenia”, Craiova.
Interviu luat de Stelian Mateescu, medicului Cristian Colţa – directorul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Râmnicu-Vâlcea, în „Curierul de Râmnic” din 17 iulie 2008, pag. 1.
Nicolae Stoicescu, 1970, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, vol. I, A-l, <Craiova>, Editura Mitropoliei Olteniei.
C. Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”.
C. Tamaş, Smarand Ţana, 2004, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.
Arhimandrit Gamaliil Vaida, 1986, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Râmnicu-Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului.
Vâlcea `77. Ritmuri, înfăptuiri, perspective, 1977, Râmnicu-Vâlcea.

Cap. X – SPORTUL

1980, Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism.
2008, Raport privind activitatea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea in anul 2008, dos. nr. 1/2008.
2009, „Arena vâlceană”, 3 aug. 2009.
2009, Sport Expres, 11-17 aug. 2009.
Nicu Alexe (coord.), 2002, Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului, vol. I-IV, coord. Nicu Alexe; Bucureşti, Ed. Aramis.
„Arena sportivă şi politică” („ASP”), anul VI, nr. 319/ 9-15 ian. 2007.
Maria Bucur-Ionescu ş.a., 1986, România la Jocurile Olimpice, Bucureşti, Ed. „Sport-Turism.
Nicolae Ciucescu, 2007, Directorul Mihaela Truşcă a declanşat goana după medalii la Clubul Sportiv Şcolar (interviu), în “ASP””, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007.
Nicolae Ciucescu, 2007, Dragan Petricevic despre oferta BC Râmnicu-Vâlcea, în “ASP”, anul VI, nr. 322, 23-29 ian. 2007.
Nicolae Ciucescu, 2007, Floretiste de aur la CS. Chimia, în „ASP”, 23-29 ian. 2007.
Nicolae Ciucescu, 2003, „Vâlcea-75” reprezintă judeţul în competiţii naţionale, în “Arena vâlceană”, nr. 107/2003.
O. Dulăcioiu, 2009, în “Arena vâlceană”, 20 iulie 2009.
Ionel Gerea, 2007, Deocamdată, obiectiv îndeplinit pentru profesorul Cristi Achim: Baschetbaliştii de la Phoenix au terminat turul pe locul secund, în “Arena vâlceană”, nr. 106/2007.
Ionel Gerea, 2003, Profesorul Nicu Bugheanu pregăteşte tineri fotbalişti pentru fotbalul mare, “Arena 105”, decembrie 2003.
Ionuţ Hereşeanu, 2003, Miercuri, 10 decembrie (2003), în Sala Sporturilor Traian. Debutează Cupa ESO la fotbal în sală, în “Arena”, 10 decembrie 2003.
Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, 1984, Fotbal de la A la Z. Fotbalul românesc de-a lungul anilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism.
Andi Niculescu, 2009, CET s-a retras din campionat, în “Gazeta de Sud”, 2 iunie 2009.
Sorin Oane, 2007, Istoria Judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.
Nicolae Postolache, 1979, Istoria sportului românesc în date, Iaşi, Ed. Junimea.
Emil Preda, 2003, Micuţii scrimeri vâlceni cer ajutor financiar, în “Arena vâlceană”, nr. 105/2003.
Simona Sima, 2009, Fotbal de Paşti, în memoria lui Dumitru Anescu, în http://www. arenavalceana.ro
Simona Sima, 2007, Preşedintele CJA Vâlcea, Grigore Tomoiagă crede că incertitudinea de la AJF a iscat haosul în fotbalul judeţean, în “ASP”, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007.
C. Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Antim Ivireanul”.
Dorel Ţârcomnicu, 2009, Râmnicu-Vâlcea: Ana Maria Roşianu este atleta campioană care vrea să alerge şi după infractori, în „Adevărul.ro”, 25 oct. 2009, ed. on line.
Dan Alexa, 2009, Criză-criză, dar tot au sosit cu medalii, în „Sport Expres”, nr. 225 din 6-12 oct. 2009.
Lucian Corneci, 2009, Cupa României la şah prin corespondenţă, câştigată de vâlceanul Marius Horvath, în „Arena vâlceană” din 14.09. 2009.
http://www.sport_expres.ablog.ro/pagina/2/.11.01.2007.
http://www.voleivalcea.ro/bilant
http://www.voleivalcea.ro/istoric

Cap. XI – TURISMUL

2001, Strategia locală de dezvoltare durabilă a municipiului Râmnicu-Vâlcea, Bucureşti, Ed. Agerpress Tipo.
Dumitru Andronie, 1994, Râmnicul – staţiune balneoclimatică, în „Riviera vâlceană”, anul III, nr. 2, febr. 1994, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom.
„Arhivele Olteniei”, anul VII, nr. 35, ian. – febr., 1928.
Gheorghe Deaconu, 2008, 2010, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea. 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Patrimoniu; vol. I – 2008, vol. II – 2010.
Consiliul Judeţean Vâlcea, 1980, Cartea albă..
DEXI, 2007, Chişinău, Ed. ABC şi Gunivas
Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I – Prezentare generală, coord. I. Soare, 2010, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna.
Pr. Constantin Grigore, 1944, Râmnicul-Vâlcii – Loc de amintiri şi recreere. Monografie – ghid, Editura Primăriei şi Oraşului Râmnicul-Vâlcii.
N. Iorga, 1904, Drumuri şi oraşe din România, Bucureşti.
Constantin Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. „Sport-Turism”..
Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, 2002, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie, vol. I-IV, Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Anton Pann”
G. Oprescu, 1926, Ţările Române vizitate de artişti francezi, Bucureşti, Cultura Naţională.
Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, 2007, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.
Ion Soare, 2000, Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.
Corneliu Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Antim Ivireanul”.
Alexandru Vlahuţă, 1908, România Pitorească, Bucureşti, Ed. Minerva.

Cap. XII – PERSONALITĂŢI RÂMNICENE

A. Fonduri şi colecţii
Colecţia de documente „Av. Paul Angelescu” (neinv.)
B. Lucrări generale
Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978.
Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor români contemporani, vol. I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976.
Cornel Cristea, Bujor T. Râpeanu, Dicţionar cinematografic, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974.
Cristina Corciovescu, Bujor Rîpeanu, 1234 cineaşti români, Bucureşti, Editura Ştiintiţică, 1996.
Viorel Cosma, Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi. Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală, 1970.
Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2006.
Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar românesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
Dicţionar cronologic. Literatura română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
Dicţionar de literatură română. Scriitori, reviste, curente, Bucureşti, Editura Univers, 1979.
Dicţionar enciclopedic, vol. I-VII, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1993-2000.
Dicţionarul general al literaturii române, A-B, C-D, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004.
Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.
Dicţionarul personalităţilor doljene, Craiova, Ed. Aius, 1999.
Enciclopedia Cugetarea – Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1940; ed. a II-a, 1999.
Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.
Enciclopedia „Români în ştiinţa şi cultura occidentală”, vol. 13, editată de Academia Româno-Americană de Ştiinţe şi Arte (American-Romanian Academy of Arts and Sciences), Davis, 1992.
Florea Firan, De la Macedonski la Arghezi, Craiova, Scrisul Românesc, 1975.
Aurelia Florescu. Gravura râmniceană (1705-1827), Craiova, Editura Aius, 1998.
Titi Mihai Gherghina, Imagini citadine din Râmnicul de altădată, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2007.
Napoleon Toma Iancu, Dicţionarul actorilor de film, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977.
Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, Fotbal de la A la Z. Fotbalul românesc de-a lungul anilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984.
Istoricul Bibliotecii – filiala Iaşi a Academiei Române, Editura Stef, 2006.
Cătălina Mărăndiuc, Dicţionar de scriitori români, Bucureşti, Ed. Lucman, 2007.
M ic dicţionar enciclopedic, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.
Personalităţile României contemporane. Nemuritorii academicieni români, Bucureşti, „Pagini aurii”, 1995.
Petru Poantă, Dicţionar de poeţi: Clujul contemporan, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1999.
Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Albatros, 1977.
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,23 aug. 1944-22 decembrie 1989, vol. I-II, Bucureşti, Fundaţia Luceafărul, 2001.
Ilie Popescu Teiuşanu, Pedagogi şi oameni de şcoală din România. Mic dicţionar, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.
Nicolae Postolache, Istoria sportului românesc în date, Iaşi, Ed. Junimea, 1979.
Iosif Sava, Luminiţa Vartolomei, Dicţionar de muzică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
Ion Vlăduţiu, Creatori populari contemporani din România, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981.
C. Lucrări speciale
Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005.
Bartolomeu Anania, Du-te vreme, vino vreme, ed. îngrijită de Ioan St. Lazăr, Râmnicu-Vâlcea, Ed.„Buna Vestire”, 2001.
Catalog selectiv – Autori vâlceni, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 2001.
Gheorghe Deaconu, O frunte luminată a cetăţii: Ion Soare, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Adrianso, 2011.
Fenia Driva, Călimăneşti şi oamenii săi, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2006.
Fenia Driva, Dumitru Mitrana, Oameni de ştiinţă, artă şi cultură. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999.
Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Personalităţi culturale vâlcene. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, 2001-2008.
Dumitru Lazăr, Corneliu Tamaş la 70 de ani. Biobibliografie, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004.
Dumitru Lazăr, George Voica – poet al metaforei. Repere biobibliografice şi antologie de autor, Râmnicu-Vâlcea, 2005.
Dumitru Lazăr, O viaţă închinată cărţii de un om al cărţii: Petre Petria la 65 de ani de viaţă şi peste 40 de ani de muncă în bibliotecă, Râmnicu-Vâlcea, 1999.
Ioan St. Lazăr, Preotul Nicolae-State Burluşi – Badea Cârţan contemporan, la 60 ani, Râmnicu-Vâlcea, 2009.
Cornel Lungu, O viaţă sub semnul artei: Alfred Hugo Cernea, în „Transilvania”, nr. 5/2008, pag. 93-95.
Traian D. Lungu, Drumul spre lumină – Constantin Aurel Zorlescu, în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 163-167.
Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie , vol. II şi III, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Anton Pann, 2002.
Dumitru Mitrana, Bogdan Amaru. Biobibliografie, în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 63-76.
Monografia municipiului Drăgăşani, coord. Constantin Şerban; Constanţa, Ed. „Ex Ponto”, 2004. (cap. Personalităţi drăgăşănene, pag. 379-430) .
Horia Nestorescu-Bălceşti, Vâlceni în dicţionare şi enciclopedii [p. I], în „Studii vâlcene”, IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, pag. 141-151.
Horia Nestorescu-Bălceşti. Fişe pentru o enciclopedie a Vâlcii, în: “File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1972, pag. 179-201.
Horia Nestorescu-Bălceşti, Vâlceni în dicţionare şi enciclopedii, [p. a II-a], în „Studii vâlcene”, V, Bălceşti pe Topolog, 1982, pag. 127-130.
Sorin Oane, Colegiul Naţional ALEXANDRU LAHOVARI. O istorie, câteva istorisiri şi o mulţime de personalităţi, Râmnicu-Vâlcea, RH Printing SRL, 2011.
Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea, <Râmnicu-Vâlcea>, Ed. Fortuna, 2008.
Eugen Petrescu, Vâlcea – ţara lupilor getici sau ţinutul vâlcilor, vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2007 (capitolul Oameni ai Vâlcii, pag. 200-305).
Petre Petria, Eugen (Puiu) Ciorăscu, fondatorul Bibliotecii Judeţene Vâlcene. 85 de ani de la naştere, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2000.
Petre Petria, Pagini din istoria presei scrise vâlcene, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2001.
Petre Petria, Prezenţe feminine afirmate în domeniul culturii şi al ştiinţei naţionale. Mic dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2009.
Petre Petria, Vâlcea – oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar . vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1997.
Petre Petria, Cristina Tănăsoiu), Vâlcea – oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar , vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys , 2004.
Prof. univ. dr. Bianca Predescu, pr. iconom stavrofor Ion. D. Ciucă, prof. Domnica Ciucă, prof. dr. Ion M. Ciucă, Aspecte privind viaţa economică, socială şi politică a judeţului Vâlcea în perioada 1918-1940, Drăgăşani, Ed. Kitcom, 2006.
Ion Soare, Gheorghe Deaconu – Vocaţie şi devenire, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1999.
C. Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanul, 1993.
Corneliu Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.
Corneliu Tamaş, Ion Vasilescu, Locuri. Vremuri. Oameni. Monografia comunei Valea Mare, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1998.
Eugenia Vasile, Flacăra memoriei, Ed. Petras, 2005.
Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Râmnicu-Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Artişti vâlceni, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, <2005>..
D. Site-uri
http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/87462.

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete