Categorii

Băile Govora – Turismul balenear

July 3, 2024 by

Istorie Locala

99

 

Profilul staţiunii

Datorită factorilor naturali şi terapeutici, climei şi apelor minerale existente, staţiunea balneo-climaterică Băile Govora este profilată şi recomandată pentru tratamentul bolilor aparatului respirator şi al celor oto-rino-laringologice (nas, gât, urechi), al afecţiunilor endocrine şi cardiovasculare, precum şi pentru bolile cronice ale aparatului locomotor, ca profile de bază.

 

Condiţiile bioclimatice din toate anotimpurile sunt favorabile pentru tratamentul balnear şi climatic. Aero-ionizarea din staţiune, unul din factorii sezonieri dominanţi în perioada de aclimatizare, exercită o acţiune sedativă asupra aparatului cardio-vascular şi asupra vaso-motricităţii. Aclimatizarea se desfăşoară fără reacţii evidente de tip ergotrop într-o perioadă de 1-2 zile de la venirea în staţiune. Prezenţa iodului în atmosferă îi conferă staţiunii unicitate între staţiunile vâlcene, fiind recomandată în terapia afecţiunilor respiratorii. Pe lângă ionizarea negativă în iod, climatul blând, cu cer senin constant, cu puţine zile ploioase şi ceţoase duce la uşurarea respiraţiei şi la dispariţia crizelor de astm. Raportul dintre aeroionii negativi şi cei pozitivi este egal cu 1. Acest raport confirmă faptul că aerul atmosferic alături de tratamentul medical contribuie la vindecarea afecţiunilor respiratorii, situând staţiunea Băile Govora, din acest punct de vedere, pe locul întâi pe ţară. Bioclimatul staţiunii Băile Govora are, deci, acţiune nespecifică, tonică şi sedativă, factor important în tratamentul balnear. Topoclimatul şi microclimatul este favorabil. Nu este expusă poluării atmosferice, are izvoare cu ape minerale ce sunt folosite pentru tratarea bolilor respiratorii şi reumatismale, dispune de o bază modernă de tratament şi este deservită de un corp medico-sanitar specializat (Dr. Dinculescu şi colab., 1992, 24).

Apele minerale, de zăcământ, sunt atermale, hipotone, izotone, hipertone şi reprezintă factorii naturali de bază în tratamentul bolilor indicate. Acestea sunt hipertone cu o mineralizare totală de 400-800 mg/litru, iodurate, bromurate, sulfuroase, clorurate, sodice şi concentrate (cloruro-sodice şi sulfuroase) cu o concentraţie de hidrogen sulfurat de 200-400 mg/litru, hipotone pentru cura externă şi pentru cură internă cu apă slab mineralizată sulfuroasă, sub 200 mg/litru hidrogen sulfurat, slab bicarbonată, sulfatată, calcinată sodică, magneziană. Este singura staţiune din ţară care are aceste feluri de ape şi a doua din Europa, după Pechelebronne din Alsacia-Franţa (Popescu, 1983, 235-241; Otovescu şi colab., 2002, 76-82). Acestea, după extragere, sunt pompate în rezervoare, încălzite în mod ritmic şi special, de unde sunt dirijate spre pavilioanele de băi. Efectul terapeutic al apelor minerale depinde de gradul de pulverizare. Ele sunt folosite prin procedeele inhalatorii (inhalaţii şi aerosoli individuali) în afecţiunile căilor respiratorii. Din punct de vedere al temperaturii, pulverizaţiile sunt proceduri reci, la temperatura camerei, iar inhalaţiile şi spălăturile sunt proceduri calde. Factorii crenoterapeutici, durata, temperatura şi concentraţia se vor grada celor 3 stadii terapeutice: a. stadiul de inducere; b. stadiul de bază; c. stadiul de sedare. În staţiune. sunt organizate şi tratamente fizicale, speciale, de kinetoterapie, hidroterapie, electroterapie modernă, contribuind la creşterea interesului pentru valorificarea potenţialului natural cât şi cel medical.

Indicaţii terapeutice. Afecţiuni O.R.L.: rinosinuzite cronice (aluzive, hipertrofice, ozenoase, catarale); sinuzite; rinofaringite cronice hipertrofice; laringite; micoze orofaringiene.

Afecţiuni respiratorii: bronşită cronică; traheobronşită; B.P.O.C.; emfizem pulmonar; bronşinectazii fără episoade hemoptoice; astmul bronşic alergic, infecţios, infecto-alergic; sechele postpneumectomii (nu pentru tumori maligne).

Afecţiuni ale aparatului locomotor: reumatisme degenerative (spondilartroze, gonartroze, coxartroze, artroze periferice); reumatism secundar infecţios; disfuncţii postraumatice; afecţiuni neurologice (periferice, centrale).

Afecţiuni asociate: gastroduaodenite cronice, dispepsii gastro-intestinale, afecţiuni hepato-biliare care necesită cure de colereză, afecţiuni ale aparatului renal care necesită cure de diureză, afecţiuni metabolice (hipotiroida, guta, diabet zaharat tip 2, osteoporoza etc.), sechele de rahitism, nevroze astenice, boli cauzate de stres.

Tipuri de proceduri: Inhaloterapia: ultrasonoaerosoli, pulverizaţii, inhalaţii cu ape minerale; băi cu ape minerale, cu esenţe de brad, duş subacvatic; electroterapie: curenţi de joasă şi medie frecvenţă, băi galvanice, unde scurte, magnetoterapie, ultrasunet, ultraviolete; kinetoterapie, masaj, cura internă cu ape minerale, cura de teren.

Contraindicaţii terapeutice – bolile al căror tratament este contraindicat prin cură balneară; acestea sunt: toate formele de tuberculoză pulmonară activă, micozele pulmonare, silicotuberculoza, neoplasmele pulmonare, astmul bronşic în status astmaticus, bronşiectaziile cu forme hemoptoice severe, insuficienţa respiratorie severă, cordul pulmonar decompensat, sarcoidozele, fibrozele pulmonare interstiţiale difuze. Terapia medicală se realizează în bazele de tratament afiliate hotelurilor Palace, Parc, Oltenia şi Belvedere.

Tratamentul curativ. Cura internă cu ape minerale: aerosoloterapia este metoda de bază în tratarea afecţiunilor respiratorii şi presupune pulverizarea prin diferite tehnici a apelor sulfuroase şi iodurate, având efecte terapeutice deosebite asupra umidificării mucoasei bronhice, revitalizării epitelului vibratil, vasodilataţiei cu refacerea troficităţii mucoasei, efect bacteriostatic prin interferarea metabolismului microbian, efect spasmolitic, efect antiinflamator, ameliorează deficitul creat prin eliminarea produşilor de secreţie patologică, creşte rezistenţa la frig a mucoasei căilor respiratorii (pentru apele sulfuroase) şi efect antialergic, rol trofic asupra mucoasei, efect în tratarea micozelor şi efect în fluidizarea secreţiilor vâscoase (pentru apele iodurate).

Cura externă cu ape minerale se realizează prin intermediul instalaţiilor pentru băi calde cu ape minerale iodurate sau sulfuroase la vană, bazin pentru kinetoterapie, instalaţii pentru aplicaţii cu nămol cald, instalaţii de hidroterapie, având efecte terapeutice în: vasodilataţii arteriale şi cutanale, îmbunătăţirea circulaţiei periferice, modificarea metabolismului, scăderea glicemiei, fluidizarea lichidului articular, efect analgezic, refacerea dinamicii articulare, efect la nivelul tiroidei şi hipofizei, refacerea schimburilor intraarticulare, efect asupra reumatismului degenerativ asociat cu hipertensiunea arterială oscilantă, afecţiuni ginecologice inflamatorii şi micoze. Aplicarea acestor cure cu ape minerale, are ca rezultat: ameliorarea netă a simptomatologiei subiective în care dispneea de efort este semnul cel mai important; ameliorarea funcţiilor respiratorii până la normalizarea valorilor fazelor sanguine, rărirea puseurilor infecto-inflamatorii din perioada sezonului rece, încetinirea evoluţiei bolii cu stabilizarea ei şi schimbarea prognosticului bolii. Rezultatele benefice nu se datorează unei singure cure balneare, ci unor tratamente repetate. Revenirea în staţiune este indicată periodic, dacă este posibil de cel puţin două ori pe an(Stroescu şi colab., 1957; P.B.G., 2009, 18-20).

Sub aspectul factorilor terapeutici pentru profilul de bază, respectiv afecţiunile respiratorii şi otorino-laringologice, staţiunea Băile Govora este cotată printre primele 16 staţiuni balneare din Europa şi între primele 30 din lume, îndeplinind normele prevăzute de Federaţia Internaţională de Termalism şi Climatologie (FITEC). Bazele de tratament ale hotelurilor Palace, Parc, Oltenia şi Belvedere, cuprind: cabinete medicale de consultaţii, săli de kinetoterapie şi mecanoterapie, cabinete de inhalaţii, pulverizaţii, ultrasonoaero-soloterapie, posturi de băi galvanice, cabine de baie (hidroterapie), bazine de recuperare, EKG computerizat, EX-probe funcţionale respiratorii, sataţionar cu oxigenoterapie, Lasser-terapie, ultrasonoaerosoli, cabinete de duş subacval, cabinete parafină, cabinete electroterapie-masaj, camere de gardă. Serviciile sunt efectuate de medici şi asistenţi specializaţi B.F.T., cu înaltă calificare şi un personal auxiliar atent şi competent. 

Sursa foto şi criteriile de evaluare a staţiunilor – http://destinatii.eu/topul-statiunilor-balneare-din-romania-iata-unde-veti-fi-tratati-cel-mai-bine-in-acest-an/ 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete